Denník N

Ad.: Do kríža nielen s verejnoprávnosťou, ale aj s financovaním

Vážená pani Jaurová, keďže ste ma obvinili z trestného činu, t. j. že som skrytým konečným užívateľom výhod firmy 1989 s. r. o., čo by z pána Danišku robilo môjho „bieleho koňa“, žiadam vás, aby ste dali podnet na políciu, pretože klamete. Celý príbeh a všetky dôkazy a doklady k môjmu vzťahu k formátu Do kríža sú dostupné všetkým novinárom, ktorí ma o to požiadajú. Vzhľadom na to, že ste ma do tejto záležitosti zatiahli urážkou a verejným obvinením, budem rád, ak sa stretneme pred orgánmi činnými v trestnom konaní, pretože na takúto lož neviem zareagovať inak.

Komentáre

Teraz najčítanejšie