Denník N

Pár slov o sexuálnej morálke – alebo čo traumatizuje poslanca Vašečku a prečo by sme sa z toho nemali smiať

Richard Vašečka. Foto - tasr
Richard Vašečka. Foto – tasr

Cirkevná sexuálna morálka môže byť veľmi zraňujúca, akokoľvek láskavú podobu sa jej cirkev snaží dať.

Autor pracuje na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky
Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Vo verejnom priestore nie je veľa osôb, ktoré by v poslednom čase čelili toľkým nenávistným prejavom a posmechu ako pán poslanec Vašečka. Jeho výrok: „Úmyselná ejakulácia mimo pošvy je neprirodzená a traumatizujúca,“ dobre poslúžil každému, kto ho chcel zosmiešniť alebo urážať. Neprekvapilo by ma, keby sa pán poslanec v dôsledku tejto kampane už cítil ako mučeník a videl za všetkým sprisahanie pekelných mocností.

Samozrejme, len ťažko si predstaviť pózu, ktorá by predstaviteľovi kresťanského naratívu lepšie vyhovovala a pán poslanec z toho aj patričným spôsobom mocensky vyťažil. Frustrovaní liberáli zase raz utopili rybu vo vode. Namiesto otvorenia skutočnej diskusie sa útočilo na človeka a nikto sa poriadne nepozrel na to, čo hovorí. Preto som si dovolil k tomu napísať pár riadkov.

Predpokladajme, že pán poslanec je úprimný človek a úmyselná ejakulácia mimo pošvu je pre neho skutočne traumatizujúca. Prečo to jednoducho nerešpektovať? Vysmievali by sa mu jeho názoroví oponenti rovnako, keby ako gej napísal, že pre neho je traumatizujúca ejakulácia do pošvy? Asi nie. Pokrčili by plecami a šli ďalej.

Lenže, pán poslanec nehovorí len o svojich pocitoch, ale vyhlasuje ich (sa) za akýsi ideál, čo je už, pravdaže, iná vec. Kým jeho prežívanie intimity je potrebné rešpektovať prakticky bez výhrad, normy, ktoré hlása vo verejnom priestore ako univerzálne, si zaslúžia kritickú reflexiu. Položme si preto celkom vážne túto otázku: Je úmyselná ejakulácia mimo pošvy neprirodzená a traumatizujúca?

Za traumatizujúcu všeobecne považujeme takú skúsenosť, ktorej dôsledkom je zranenie psychiky alebo tela. V odborných kruhoch nie je bežne známa žiadna vedecká štúdia, ktorá by preukazovala, že úmyselná ejakulácia mimo pošvu ľudí akokoľvek poškodzuje či traumatizuje. Ani klinická prax nenaznačuje, že by takto ľudia utrpeli nejakú ujmu na zdraví.

Vzhľadom na množstvo špičkových katolíckych univerzít vo svete, je absencia kvalitnej štúdie, ktorá by mohla argumentačne podporiť také dôležité dogmy katolíckej cirkvi, skoro rovná dôkazu, že sa nič podobné preukázať nedá. Pravdaže, rád si taký výskum prečítam, ak sa tu raz objaví. Hoci predpokladám, že by preukázal skôr opak toho, čo tvrdí pán poslanec.

Je pravdepodobné, že frekvencia ejakulácií mimo pošvu bude rásť a klesať spolu s dobrou psychickou a fyzikou kondíciou človeka. Budú to závislé premenné. Inými slovami, čím lepšie na tom sme, tým častejší bude aj pohlavný styk. Konkrétna prax páru, teda ejakulovanie do pošvy alebo mimo nej, nebude mať zrejme na výsledky žiadny vplyv. Rád sa však nechám prekvapiť úplne iným záverom.

Čo teda traumatizuje pána Vašečku?

Pri všetkej variabilite v sexuálnom živote ľudí, je prakticky vylúčené, aby sa

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie