Denník N

Ako Nemecko zvládlo koronavírus

Foto - TASR/AP
Foto – TASR/AP

Vlády musia informovať verejnosť nielen o tom, čo vedia, ale aj o tom, čo nevedia. To je jediný spôsob, ako si vybudovať dôveru potrebnú v boji so smrteľným vírusom.

Autor je nemecký minister zdravotníctva

Na Nemecko sa často odkazuje ako na pozitívny príklad toho, ako zvládnuť pandémiu COVID-19. Dokázali sme zabrániť preťaženiu nášho zdravotníckeho systému a krivka znázorňujúca infekcie je zjavne nižšia. A podiel ťažkých prípadov a úmrtí na celkovom počte infikovaných je v Nemecku nižší ako v mnohých iných krajinách. Ale to nás robí skôr pokornými ako sebavedomými.

Tri dôvody úspechu

Zatiaľ vidím tri dôvody, prečo Nemecko vychádza z tejto krízy relatívne dobre. Po prvé, nemecký systém zdravotnej starostlivosti bol na začiatku krízy v dobrom stave a mal k nemu prístup každý. To nie je len zásluha súčasnej vlády, ale systému vybudovaného v priebehu mnohých doterajších vlád. Je to vynikajúca sieť praktických lekárov schopných vysporiadať sa s jednoduchšími prípadmi nákazy a nemocníc, ktoré boli schopné zamerať sa na pacientov s vážnejšími príznakmi.

Po druhé, Nemecko nebolo prvou krajinou, ktorú vírus zasiahol, a tak malo čas sa pripraviť. Hoci sme mali stále pripravené relatívne veľké množstvo nemocničných postelí, zvlášť na jednotkách intenzívnej starostlivosti, hrozbu vírusu sme brali od začiatku vážne. Preto sme kapacitu JIS veľmi rýchlo zvýšili z dvanásťtisíc na štyridsaťtisíc lôžok.

Po tretie, v Nemecku máme množstvo laboratórií, ktoré môžu testovať prítomnosť vírusu, i skúsených výskumníkov, čo môže vysvetľovať, prečo bol u nás vyvinutý aj prvý rýchly test na COVID-19. V Nemecku žije 83 miliónov ľudí a v krajine sme schopní robiť jeden milión testov denne. Čoskoro budeme mať schopnosť robiť 5 miliónov testov na protilátky mesačne. Testovanie je niečo, ako keď zasvietite baterkou do tmy. Bez neho vidíte len odtiene sivej, ale s ním vidíte detaily, a to jasne a okamžite. Keď príde na vypuknutie choroby, nedokážete kontrolovať, čo vidíte.

Zostávame v strehu

Iste, aj ako spolkový minister zdravotníctva uznávam, že ešte stále vidíme len momentky. Nikto nedokáže s istotou predpovedať, ako sa bude pandémia správať v najbližších týždňoch či mesiacoch. Nezaviedli sme zákaz vychádzania, ale poprosili sme občanov, aby zostali doma dobrovoľne. Podobne ako v mnohých iných krajinách, aj do nášho verejného a súkromného života zasiahli na dva mesiace tvrdé obmedzenia. Podľa toho, čo vieme, bola táto odpoveď nevyhnutná a efektívna.

No ignorovať nemôžeme ani dôsledky uzatvorenia ekonomiky, čo je dôvod, prečo sa postupne snažíme vrátiť sa do normálu. Problém je, že obmedzenie ochranných opatrení môže priniesť ďalšie riziká. Hoci sa pohybujeme v podmienkach veľkej neistoty, môžeme si byť istí, že nebezpečenstvo druhej vlny epidémie je veľké. Preto zostávame v strehu.

Spoľahnúť sa na občanov

Len čas ukáže, či sme prijali správne rozhodnutia, takže v tomto momente si dávam veľký pozor, aby som hovoril o poučení z tejto krízy. Ale niekoľko veci je úžasných.

Po prvé, je kriticky dôležité, aby vlády informovali verejnosť nielen o tom, čo vedia, ale aj o tom, čo nevedia. To je jediný spôsob, ako si vybudovať dôveru potrebnú v boji so smrteľným vírusom v demokratickej spoločnosti. Žiadna demokracia nemôže nútiť svojich občanov zmeniť svoje správanie, aspoň nie bez vysokých nákladov. V snahe zaistiť koordinovanú kolektívnu odpoveď je transparentnosť a presné informovanie oveľa efektívnejšie ako zatĺkanie. V Nemecku sme úspešne spomalili šírenie vírusu, pretože veľká väčšina občanov chce spolupracovať, pretože majú zmysel pre zodpovednosť za seba i ostatných. Ale na to, aby sme tento úspech udržali, musí vláda dopĺňať informácie o víruse aj otvorenou verejnou debatou a cestovnou mapou, ktorá ukazuje, ako sa bude krajina zotavovať.

Po druhé, okrem informovania verejnosti musí vláda ukázať aj to, že sa spolieha na občanov, že rozumejú situácii a tomu, čo si vyžaduje. Pretože boli informovaní, nemeckí občania vedia, že návrat k normálu nie je možný bez vakcíny. Keď rozmýšľame nad svojím novým životom, musíme si opakovať aj to, že chceme dosiahnuť toľko normality, ako je to len možné, s takou ochranou, ako je nutné.

Kým sa budú naše rozhodnutia o tom, kde a ako uvoľníme obmedzenia, riadiť jasnými a rozumnými kritériami, môžeme veriť tomu, že ich budú nemeckí občania podporovať. Naše rozhodnutia by sa mali zakladať na dôkazoch a dôraz by mal byť na znížení rizika infekcie. Vieme, že sociálny dištanc je najefektívnejšou ochranou. Keď je medzi ľuďmi aspoň jedenapolmetrová vzdialenosť, riziko infekcie výrazne klesá. Ak by sme dokázali zabezpečiť dodržiavanie základných pravidiel hygieny, riziko klesne ešte viac. Zostávajúce riziká sa dajú zmenšiť inými spôsobmi, všetko závisí od konkrétnej situácie.

Medzinárodná koordinácia

Po tretie, pandémia ukázala, prečo potrebuje navzájom prepojený svetový krízový manažment na globálnej úrovni. Žiaľ, v posledných rokoch sa stala multilaterálna spolupráca náročnejšou, a to aj medzi blízkymi spojencami. Dnes, keď vidíme, ako potrebujeme jeden druhého, by mala táto kríza slúžiť ako budíček. Pandémiu nezvládne osamote žiadna krajina. Potrebujeme medzinárodnú koordináciu. A ak inštitúcie, ktoré existujú práve z tohto dôvodu, nefungujú dostatočne dobre, musíme spolupracovať na tom, aby sme ich zlepšili.

Po štvrté, Európa musí znovu zvážiť, ako pristupovať ku globalizácii, pretože sme zistili, aké je kriticky dôležité vyrábať nevyhnutné tovary, kam patrí aj zdravotnícke vybavenie, práve v rámci Európskej únie. Potrebujeme diverzifikovať naše dodávateľské reťazce, aby sme sa vyhli tomu, že budeme úplne závislí od jednej krajiny či regiónu. Ale to, že budeme premýšľať nad globalizáciou, neznamená, že budeme obmedzovať medzinárodnú spoluprácu. Naopak, spoločné snahy členských štátov Európskej únie už dnes smerujú k výrobe účinnej vakcíny. Keď ju raz vedci objavia, bude len rozumné zaistiť, aby ju vyrábali v Európe,a to dokonca aj vtedy, ak by bola dostupná aj inde.

Podobne ako väčšina kríz, aj táto prináša i možnosti. V mnohých oblastiach z nás dostala to najlepšie: nový zmysel pre komunitu, väčšiu ochotu pomáhať iným, flexibilitu a kreativitu. Nemôže byť pochybností o tom, že strednodobé dôsledky pandémie budú tvrdé, ale napriek všetkým ťažkostiam a neistotám, ktoré pred nami ležia, zostávam optimistom. V Nemecku i inde sme svedkami toho, čoho sú naše liberálne demokracie a občania schopní.

© Project Syndicate

Koronavírus

Komentáre

Teraz najčítanejšie