Denník N

Podvýživa, stres či málo podnetov. Ako život v chudobe škodí deťom na Slovensku

Foto – Adobe Stock
Foto – Adobe Stock

V roku 2018 bolo chudobou ohrozených až 80 percent detí do 18 rokov, ktorých rodičia mali len základné alebo nižšie vzdelanie.

Podľa údajov UNICEF žije vo svete viac ako 730 miliónov ľudí v extrémnej chudobe za 1,90 dolára na deň, z nich až 385 miliónov tvoria deti.

„Dieťa pociťuje chudobu ako prostredie, ktoré poškodzuje jeho duševný, fyzický, emocionálny a duchovný vývoj,“ uvádza UNICEF.

Chudoba sa týka aj detí na Slovensku.

S ohľadom na príjmovú chudobu sú najohrozenejšou vekovou skupinou deti vo veku do 18 rokov – každé piate dieťa žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby, vyplýva z údajov za rok 2018.

„V roku 2018 bolo chudobou ohrozených až 80 percent detí do 18 rokov, ktorých rodičia mali len základné alebo nižšie vzdelanie,“ dodala sociologička Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu SAV.

Ako uvádza Štatistický úrad, v roku 2018 bolo na Slovensku chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozených viac ako 16 percent obyvateľov.

Vplyv chudoby na vývoj dieťaťa

Psychologička Margaréta Hapčová z Katedry psychológie UK v Bratislave pre Denník N vysvetlila, že chudoba je rizikový faktor, ktorý prináša väčšiu pravdepodobnosť, že dieťa, ktoré v nej vyrastá, sa stretne s „nedostatočnou výživou, slabou zdravotnou starostlivosťou, kriminalitou, násilím v rámci rodiny, nižšou citlivosťou rodičov alebo inými patologickými javmi“.

Podľa psychológa Setha Pollaka z University of Wisconsin-Madison je vplyv chudoby na mozog dieťaťa natoľko zásadný, že by sa dal prirovnať k zneužívaniu.

„Zneužívané deti majú vysokú hladinu stresových hormónov, no pri nich pozorujeme nielen nárast, ale aj pokles,“ hovorí Pollak a dodáva: „Deti, ktoré žijú v chudobe, síce nedosahujú také vysoké hladiny stresových hormónov, no stres, ktorému sú vystavené, je trvalý a neklesá.“

V tomto článku sa pozrieme na vplyv chudoby na vývoj dieťaťa a objasníme, ako kompenzovať vplyv chudoby na emocionálny a kognitívny vývin detí.

Škôlkari z Filadelfie

Chudoba zastrešuje niekoľko faktorov, ktoré negatívne vplývajú na vývoj detí, ako je

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Človek

Slovensko, Veda

Teraz najčítanejšie