Denník N

Učiteľ z Vištuka: Počúvajme aj to, s čím prichádzajú deti z domu

Učiteľ Ján Kvak učí vo Vištuku. Foto - Eduma
Učiteľ Ján Kvak učí vo Vištuku. Foto – Eduma

Najprv musíme motivovať učiteľov učiť inak, a potom sa budú dať robiť aj slovné hodnotenia, hovorí učiteľ dejepisu a francúzštiny.

Online vyučovanie má svoje obmedzenia, nie je vhodné pre každé dieťa, upozorňuje skúsený učiteľ Ján Kvak, ktorý učí v škole vo Vištuku.

Časť školákov sa vrátila do škôl prvého júna. Ako to prežívate?

Pri návrate do školy po troch mesiacoch môže pre určité deti aj posledný mesiac znamenať veľmi veľa, hlavne zo sociálneho a z emočného hľadiska. Mnohé deti zažívajú doma určité násilie alebo nemajú prístup k teplému jedlu. Je množstvo aspektov, ktoré môže návrat detí do školy od júna vyriešiť. Ak tu vidíme viac pozitív než negatív, tak určite poďme do toho. Nemusíme pritom preberať nové učivo. Školy, ktoré zvládali online vyučovanie, nech idú ďalej. Všetko však musí byť na rozhodnutí vedenia školy v spolupráci s učiteľmi.

Bude v škole, kde učíte, návrat problematický?

Závisí to od školy a žiakov. Myslím, že u nás v škole to nebude také náročné aj z dôvodu online vyučovania. Triedni učitelia robia aj triednické hodiny, čiže budujú kolektív. Viem si však predstaviť, že v školách, kde sa to nedá, môže byť návrat do škôl u detí problémový.

Čo hovoríte na to, že návrat do škôl je dobrovoľný?

Malo by ísť o možnosť voľby: buď ísť do školy, alebo pokračovať v online vyučovaní. Ak je to dobrovoľné, tak riskujeme, že rodičia, ktorí mali aj pred krízou zo subjektívnych dôvodov problém posielať deti do školy, ich nepošlú teraz už vôbec. Vo väčšine prípadov ide o deti, ktoré do školy potrebujú chodiť najviac.

Vyučujete na druhom stupni, teda žiakov, ktorí zostali aj v júni doma. Ako prebiehala posledná hodina, ktorú ste odučili?

Naposledy som mal hodinu francúzštiny s deviatakmi. Začali sme motivačnou časťou, aby sme sa naladili, potom sme si pozreli video na YouTube, v ktorom protagonistka rozprávala po francúzsky o svojom dni. Video sme analyzovali, žiaci sa snažili odpovedať na vopred pripravené otázky. V poslednej časti hodiny rozprávali po francúzsky o trávení času počas korony.

Ako reagovali?

Možnosť hravo si precvičiť slovnú zásobu cez aplikáciu privítali a požiadali ma, aby sme sa aktivite venovali dlhšie. V jednom momente nám do hodiny zasiahla mamička žiaka. Priniesla praženicu synovi, takže sme trošku podebatovali aj s ňou. Bola to uvoľnená hodina v rámci podmienok, ktoré teraz máme.

Je príprava na online hodinu náročnejšia?

Najviac času mi zaberie iná forma spätnej väzby. Keď ste v triede, spätná väzba je niekedy jednoduchšia, nie taká obšírna. Môže sa dať ústne, čo je rýchlejšie v porovnaní s písomnou formou. Teraz mám možnosť ku každej práci obšírnejšie napísať, čo sa podarilo a na čom možno ešte viac popracovať. Zároveň potrebujem nad hodinou premýšľať ešte viac ako za bežných okolností, vcítiť sa do žiakov. V škole môžem navyše využiť priestory triedy. Na francúzštine, keď sa napríklad deti učia orientáciu v meste, prerobia triedu na Paríž a vyrobia makety. Teraz to musím vyrábať v programoch, ak mám možnosť a čas.

Nie každému vyhovuje virtuálne vyučovanie. Foto – BESST

V čom je online vyučovanie problematické?

Nie všetci žiaci chcú byť na kamere.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Slovensko

Teraz najčítanejšie