Denník N

Sudkyňa pomohla Paneurópskej škole, kde sama učí, veľmi rýchlo

Paneurópska vysoká škola. Foto - Denník N
Paneurópska vysoká škola. Foto – Denník N

Anna Peťovská rozhodla, že súkromná Paneurópska vysoká škola môže prijímať študentov práva do prvého ročníka aj napriek pozastavenej akreditácii.

Sudkyňa Anna Peťovská, ktorá je zároveň aj pedagogičkou na Paneurópskej vysokej škole, rozhodla veľmi rýchlo v prípade, ktorý sa tejto súkromnej vysokoškolskej inštitúcie týka.

Jej verdikt, že škola môže ďalej prijímať záujemcov o právo, prišiel 1. júla, pričom škola podala žalobu na ministerstvo školstva 22. júna. Ministerstvo škole pozastavilo akreditáciu ešte v máji, čo znamenalo, že nemôže prijímať študentov do prvého ročníka.

Škola mala problémy s akreditáciou, lebo otvorila pobočky vo viacerých mestách v Česku a jednu v Žiline. Na pobočkách mali úplné vzdelávanie, čo bolo podľa ministerstva a akreditačnej komisie neprípustné.

Súd zatiaľ definitívne nerozhodol, vydal len predbežné opatrenie. Sudkyňa tak nerozhodla, či je v práve škola alebo ministerstvo, len škole povolila prijímať študentov do prvého ročníka. Na škole aj učí. „Súd konštatoval, že reálne hrozí vznik ujmy s dosahom na existenciu školy ako takej,“ povedal po rozhodnutí súdu dekan Jaroslav Ivor.

Prišli by o peniaze

Predbežné opatrenia sa vydávajú rýchlejšie ako definitívne rozhodnutia. „Účelom rozhodnutia je minimalizovať škody, ktoré by rozhodnutie pred preskúmaním mohlo spôsobiť. Takéto expresné vybavenie však považujem skôr za neštandardné,“ povedal Samuel Spáč zo slovenskej pobočky Transparency International.

Škola má peniaze práve od študentov, je totiž súkromná a vyberá školné. Rok štúdia práva stojí 2-tisíc eur. Do prvých ročníkov môže nastúpiť 800 až 1000 žiakov. Ak by ich nemohli prijať, škola by tak prišla o 1,6 až 2 milióny eur za rok.

Na otázku, či mohlo urýchliť rozhodnutie sudkyne to, že na škole aj učí, Spáč povedal, že skôr nie. „Ale je to náročné posúdiť.“ Problémom podľa neho je, že sudkyňa mala svoju zaujatosť bezodkladne oznámiť predsedovi súdu, aby jej prípad bol odňatý a pridelený sudcovi bez evidentného záujmu na rozhodovanej veci.

Sudkyňa na otázky o rýchlosti jej rozhodovania neodpovedala. „K veci som sa vyjadrila dňa 15. júla, k ďalším otázkam sa už nebudem vyjadrovať,“ napísala Peťovská.

Tvrdí, že rozhodovala nestranne a nezávisle a necíti žiadnu predpojatosť, ktorá by ju vylučovala z prejednania veci a z rozhodovania o odklade vykonateľnosti. Zaujatosť podľa nej predpokladá vždy osobný vzťah sudcu takej intenzity, ktorý je spôsobilý vyvolať pochybnosť o jeho nezaujatosti. „Pre vylúčenie sudcu nepostačujú subjektívne pocity účastníka konania.“

Transparency International má iný názor. „Pre nevylúčenie zas, podľa zákona aj európskej judikatúry, nestačí subjektívny pocit sudcu, že je nezaujatý,“ napísala neziskovka na Facebooku. Vyzvali ministra spravodlivosti, aby inicioval disciplinárne konanie. Na ich výzvu zatiaľ nereagoval.

„Otázka, či mala alebo nemala menovaná sudkyňa byť vylúčená z prejednávania a rozhodovania veci, bude (podľa medializovaných informácií) predmetom rozhodovania Najvyššieho súdu,“ napísalo ministerstvo spravodlivosti. Nebudú sa však vyjadrovať, keďže ide o otvorený spor.

Škola nevidí v rozhodovaní sudkyne, ktorá zároveň na škole učí, problém a prvákov sa chystajú prijímať.

Ministerstvo nemôže robiť nič

Aj keď ministerstvo školstva podalo námietku voči sudkyni, nemá teraz veľa možností. „Momentálne zostáva len čakať na rozhodnutie súdu o samotnom rozhodnutí vo veci,“ tvrdí. Dovtedy môže škola študentov prijímať, a keď už budú prijatí, musí im byť umožnené, aby doštudovali.

Na ministra spravodlivosti sa v tejto veci neobrátili. „Ministerstvo školstva nemôže zasahovať do pôsobnosti ministerstva spravodlivosti.“

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie