Denník N

O (ne)zodpovednosti v dejinách a v súčasnosti

Demontáž sochy maršala Koneva v Prahe. Foto – TASR
Demontáž sochy maršala Koneva v Prahe. Foto – TASR

Historik nemá určovať, kto je vinný alebo nevinný. Dejepiscova úloha je hľadať, identifikovať a pomenúvať osobnú zodpovednosť.

Historici sa často stretávajú s požiadavkami čitateľov a poslucháčov, ktorí chcú jednoznačné vysvetlenie, či postava konkrétneho politika, hospodárskeho, kultúrneho či náboženského činiteľa nesie vinu alebo je nevinná za zväčša negatívne, niekedy až zločinné udalosti a procesy spojené s jeho verejno-politickým pôsobením.

Takto sformulovaná otázka na adresu historikov je však nedorozumením. Určenie viny, resp. neviny príslušnej osobnosti je vecou právnej teórie a praxe. Tá by však mala pri vyrieknutí „súdneho výroku“ vziať do úvahy aj dobové historické okolnosti.

Dejepiscovou (a nielen jeho!) nezastupiteľnou úlohou pri skúmaní historických udalostí, procesov a príslušných osôb je hľadať, identifikovať a pomenúvať osobnú zodpovednosť. Tá má síce aj svoju právnu stránku, no historik

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie