Denník N

Kritizovaný dekan Kotuliak: Odstúpim, ak nájdeme kvalitného nástupcu. Dnes takého nevidím

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Proti žiadnemu inému dekanovi na Slovensku sa neozýva toľko hlasov ako proti Ivanovi Kotuliakovi, ktorého pred rokom zvolili za dekana prestížnej Fakulty informatiky a informačných technológií STU.

Začalo sa to ako interný problém jednej, hoci významnej fakulty, ktorá doteraz vychovávala najlepšie platených absolventov na Slovensku. V júni minulého roka zvolil akademický senát fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) za nového dekana Ivana Kotuliaka, ktorý vystriedal dekanku Máriu Bielikovú.

Nasledoval reťazec udalostí, ako bol štrajk časti zamestnancov a študentov, obvinenia, že dekan si privádza vlastných ľudí a zbavuje sa kritikov, až sa vývoj prelial do sporu o fungovanie vysokého školstva na Slovensku. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) vyhlásil, že dianie na FIIT môže byť impulzom k prehodnoteniu „nielen právomocí vysokých škôl, ale aj systému ich financovania“.

Denník N sa spýtal hlavnej postavy tohto príbehu profesora Ivana Kotuliaka, čo na tieto dôsledky hovorí a aké sú jeho návrhy riešenia.

Počas rozhovoru bola prítomná aj hovorkyňa fakulty Monika Karoliová, ktorá doň príležitostne vstupovala.

Proti vám už priamo či nepriamo vystúpila významná časť študentov, zamestnancov, väčšina Správnej rady STU či skupina manažérov z IT sektora. Prečo? 

To je skôr otázka na nejakého analytika. Keď sa pozriete na podporu v rámci akademickej obce na Slovensku aj na STU, tak ide o podporu legitímne zvolenému dekanovi. To znamená mne. Zároveň je potrebné povedať, že aj na moju podporu bola spísaná petícia zamestnancov, hoci nebola taká medializovaná. Podpísalo ju štyridsať zamestnancov, čo vieme doložiť. Takisto je za mňa aj časť študentov. Ani jedna z týchto skupín nie je nadpolovičná. Združenie Za našu FIIT, ktoré je proti mne, podporuje, odhadujem, 100 až 120 študentov.

Ak mám dobré informácie, petíciu proti vám podpísalo viac než 400 študentov. 

Do rozhovoru vstúpi hovorkyňa Monika Karoliová: Áno, podpísalo ju 420 študentov, ale veľká časť medzičasom ukončila štúdium, keďže urobili štátnice.

Ivan Kotuliak: Navyše, časť z tých podpísaných bola bezmenná, vystupovala len anonymne. Takže je otázka, nakoľko sú to reálni študenti.

To, že vás podporuje časť akademickej obce, je pravda, podporuje vás predseda „veľkého“ akademického senátu univerzity Marian Peciar, čo je najvplyvnejší človek na STU… 

… ak vám môžem do toho skočiť. Predseda akademického senátu nie je priamo za mňa. On hovorí, že prebehli legitímne voľby dekana, a preto je potrebné sfunkčniť akademickú samosprávu na našej fakulte, aby sa mohla s touto situáciou vyrovnať. Potrebujeme sfunkčniť akademický senát fakulty. Pokiaľ by sa potom ukázalo, že väčšina zamestnancov je naozaj proti mne, tak by ma tento senát mohol odvolať.

K tomu aktuálnemu stavu sa ešte dostaneme, najprv sa vrátim k pôvodnej otázke. Čím si vysvetľujete, že proti žiadnemu inému dekanovi na Slovensku sa neozvalo toľko hlasov ako proti vám? 

Áno, urobil som kroky, ktoré sú kontroverzné a takto sú

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Slovenská technická univerzita

Slovensko

Teraz najčítanejšie