Denník N

Záborskej zákon znie ako pápežská encyklika

Jediný význam pre predkladateľov novely je zavedenie ideologického jazyka odporcov interrupcií do legislatívy.

Autorka je bývalá riaditeľka odboru rodovej rovnosti na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny

Koaličný návrh zákona sa tvári ako niečo, čo má pomáhať ženám. V skutočnosti pomáha odporcom interrupcií presadiť si svoj ideologický slovník do legislatívy.

Celá tá proklamovaná pomoc ženám spočíva v rozdelení príspevku pri narodení dieťaťa na dve časti. Prvú má dostať tehotná žena po dovŕšení prvého trimestra, druhú po narodení dieťaťa. Aká je to pomoc, keď sa dávka rozdelí na dve polovice, o tom predkladatelia mlčia. Zvýšenie príspevku pri narodení zdravotne postihnutého dieťaťa je síce chvályhodné, situáciu rodín s takýmto dieťaťom to však nerieši. Bez kompletných služieb a opatrení na podporu rodín s postihnutým dieťaťom je jednorazový príspevok len kozmetická úprava, ktorá systémovo nič nerieši.

Pani Záborská tvrdí, že návrh má pomôcť ženám v ťažkej sociálnej situácii, aby to bola štátna politika a nebolo to na pleciach mimovládnych organizácií. Návrh však iba formalisticky dopĺňa sociálne služby v zariadení núdzového bývania o tehotné ženy, pričom to nič nemení na doterajšej praxi. Podľa Zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele môže byť aj dnes tehotná žena ubytovaná v centre pre rodinu.

Paternalistický prístup k ženám sa prejavuje aj predĺžením čakacej lehoty, aby vraj žena mala čas na rozmýšľanie. Akoby bez zákona ženy nerozmýšľali a nezvažovali takéto rozhodnutie. Zjavne ide len o ďalšie znepríjemnenie ich života. Predĺženie síce nemusí vo väčšine prípadov predstavovať problém, tento však vznikne, ak žena

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Interrupcie

Komentáre

Teraz najčítanejšie