Denník N

Podmienky verejnej výzvy na grant na boj s koronou diskvalifikujú najpovolanejších

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Bolo by dobré, keby mimoriadna výzva, ktorú si vyžiadala súčasná pandémia, mala aj mimoriadne upravené podmienky pre žiadateľov. Aby sa jej sľubný potenciál opäť raz nevyparil bez úžitku.

Autor je vedec, Ústav molekulárnej biológie SAV

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu prinieslo na svojej webovej stránke informáciu, že štátna Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje výnimočnú verejnú výzvu na podávanie žiadostí o vedecký projekt zameraný na boj proti koronavírusovej pandémii.

Oficiálny názov programu je Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020 – 2021. Ide teda o výskum na najbližšie dva roky s predpokladaným začiatkom už v septembri tohto roku.

Zo strany vedeckej agentúry ide o nanajvýš aktuálny a pre verejnosť potrebný krok. Úspešným žiadateľom by takýto projekt mohol priniesť až 400-tisíc eur. Takáto suma určená na financovanie dvojročného výskumu by určite významne prispela k hlbšiemu pochopeniu šírenia nákazy a následne aj k návrhom liečebných postupov.

Pre slovenskú, ale aj svetovú vedu by prípadné výsledky výzvy boli mimoriadne dôležité. Preto je dobré, že táto výzva zo strany štátnej agentúry prišla.

Na druhej strane je však v aktuálnej protikoronavírusovej výzve zakomponovaný aj jeden háčik. Alebo skôr hák.

Podľa štatútu verejnej výzvy uverejnenej na stránke APVV, konkrétne podľa bodu 5 časti Špecifické podmienky verejnej výzvy, nemôže byť vedúcim projektu, to jest vedúcim riešiteľom, v

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Koronavírus

    Komentáre, Veda

    Teraz najčítanejšie