Denník N

Kultúrna scéna nemlčala a bratislavská župa pre ňu napokon našla peniaze

Na sníme zľava umelecký riaditeľ festivalu Konvergencie Jozef Lupták, člen predstavenstva správnej rady Tatra banky Martin Kubík, predseda BSK Juraj Droba a riaditeľka Film Europe Lucia Gertli. Foto - TASR
Na sníme zľava umelecký riaditeľ festivalu Konvergencie Jozef Lupták, člen predstavenstva správnej rady Tatra banky Martin Kubík, predseda BSK Juraj Droba a riaditeľka Film Europe Lucia Gertli. Foto – TASR

Bratislavský samosprávny kraj spolu s Nadáciou Tatra banky podporí projekty z oblasti nezriaďovanej kultúry sumou 300-tisíc eur.

Pred necelým mesiacom poslanci Bratislavského samosprávneho kraja z dôvodu šetrenia škrtli dotácie pre kultúru, šport, mládež, životné prostredie a cestovný ruch na nulu.

Kultúrna scéna upozorňovala, že pre mnohé združenia, festivaly, galérie či divadlá je tento krok likvidačný.

Juraj Droba už vtedy prisľúbil, že nezriaďovanú kultúru napriek tomu podporí, a dnes svoj sľub splnil.

Nezriaďovaná kultúra v Bratislavskom kraji napokon získa 300-tisíc eur. Polovica pôjde z rozpočtu takzvaných individuálnych dotácií župana Juraja Drobu. Rovnakou sumou prispela Nadácia Tatra banky, ktorá patrí medzi stabilných podporovateľov kultúrnej scény.

Bez protestu by sa to zrejme nestalo

Podporu získa spolu 111 projektov, ktoré opätovne vyhodnotila odborná komisia na čele s filmárom Robertom Kirchhoffom.

„Vnímam to ako dobrú správu. Je to nepochybne veľká zásluha župana Juraja Drobu, ktorý do riešenia situácie investoval svoju energiu,“ hovorí Robert Kirchhoff. Rovnako pozitívne hodnotí promptnú reakciu Nadácie Tatra banky. „Všetci sme sa spolu stretli, vyjasnili si situáciu, ktorá nastala, a vo veľmi priateľskom duchu sme sa snažili dohodnúť na tom, ako sa aspoň priblížiť k pôvodne stanovenému cieľu.“

Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS), ktorú poslanci na tento rok hlasovaním zrušili, rátala so sumou 440-tisíc pre nezriaďovanú kultúru, celkovo mala rozdeliť 1,2 milióna eur.

Hodnotiaca komisia mala možnosť opätovne prejsť vyhodnotené projekty a vybrať tie, ktoré financie napokon dostanú, čo bude asi 70 – 80 % z pôvodného počtu odobrených projektov. „Vypadli podujatia, ktoré boli medzičasom realizované, zrušené alebo ‚expirovali‘. Je obdivuhodné, aká životaschopnosť sa u niektorých z nich prejavila, keď dokázali v pomerne krátkom čase presunúť termín realizácie na prijateľnejšiu dobu. Primárne sme sa sústredili na podujatia významné pre kraj, aj na kvalitné projekty žiadateľov, ktorých napríklad nezriaďuje štát a šanca na ich podporu mimo BSK je minimálna,“ hovorí Kirchhoff.

Pôvodne pridelená výška podpory tiež prešla revíziou, komisia sa zhodla, že radšej podporí väčší počet podujatí nižšou, no stále zmysluplnou sumou než iba zopár z nich.

Podľa Roberta Kirchhoffa bolo mimoriadne dôležité, že sa kultúrna scéna ozvala. „Domnievam sa, že bez toho by k tejto dohode nedošlo. Hlas občianskej spoločnosti zavážil aj tu a myslím, že vďaka tomuto ‚verejnému apelu‘ sa o celej situácii dozvedela aj Nadácia Tatra banky. Časť spoločnosti, skrátka, nemlčala a zrazu sa našlo riešenie, čo je dobré znamenie,“ hovorí Kirchhoff.

Členovia platformy Kultúrna Bratislava (KU.BA), ktorí upozorňovali na naliehavosť situácie, rozhodnutie BSK a Nadácie Tatra banky oceňujú. „Sme radi, že župa nezatvorila dvere, bola ochotná hľadať riešenie a našla ho rýchlo. Z pohľadu iniciatívy KU.BA je svetlým bodom priebehu udalostí, že naša reakcia nezostala nepovšimnutá,“ hovorí Matej Sotník.

Svitá podľa neho nádej, že k diskusii o kultúre budú v budúcnosti prizývaní odborníci a odborníčky, ktorých sa téma bezprostredne dotýka. „Umelecké povolania a aktivity sú legitímne a pre spoločnosť rovnako dôležité ako iné. Sme pripravení svojím hlasom naďalej prispievať do diskusie o našej kultúre a témach jej financovania.“

Juraj Droba, predseda BSK, a Lucia Gertli, riaditeľka Film Europe. Foto – TASR

Keď rozhodujú odborníci, nie poslanci

Medzi podporenými kultúrnymi podujatiami bude aj festival Konvergencie a filmová prehliadka Be2Can spoločnosti Film Europe, ktorých zástupcovia – Jozef Lupták a Lucia Gertli – prišli na tlačovku Juraja Drobu a zástupcu Nádacie Tatra banky Martina Kubíka.

„Nemôžem povedať, že som s týmto riešením úplne spokojný, ale som rád, že kultúra dostala takýto pozitívny signál, že sa jej niekto snaží pomôcť a že pán Droba dodržal slovo,“ hovorí Jozef Lupták.

Nemyslí si, že práve kultúra je tá, ktorá len žobre o peniaze, nevnímajúc širšie súvislosti. „My tie peniaze naozaj potrebujeme, ale uvedomujeme si, že ich potrebujú aj iní a že nie sme tí jediní,“ dodáva Lupták.

Diskusiu poslancov BSK pred necelým mesiacom pozorne sledoval, v uplynulých troch rokoch bol aj jedným z odborných hodnotiteľov dotačnej schémy, pozná ju teda dôverne. „Uznávam, že pán župan nemá ľahkú pozíciu, niekoľkokrát sme sa aj my dvaja dostali do konfrontácie, ale vždy sme sa napokon snažili nájsť spoločnú reč,“ hovorí Jozef Lupták.

Situáciu podľa neho do veľkej miery spôsobuje nastavenie poslancov, ktorí do zriadenia BRDS mali rozdeľovanie dotácií takmer výlučne vo svojich rukách.

„Keď som ich teraz počúval, iba som sa o tom opäť uistil. Dotačná schéma im nerobí dobre, lebo v nej rozhodujú odborníci a oni už nemôžu peniaze rozdeľovať sami. Možno aj chcú, aby mali dotácie odborných garantov, ale len do nejakej miery,“ hovorí Jozef Lupták.

Verejnú diskusiu, ktorá prebehla aj v súvislosti so škrtaním dotácií na BSK, však považuje za zmysluplnú. „Kultúrne povedomie, v ktorom žijeme, je stále niekde na začiatku. Akoby sme nerozumeli tomu, aké má umenie dosah na náš každodenný život, aký má kultúra celospoločenský dosah na ekonomiku, logické myslenie, vzdelávanie detí či vzťahy v spoločnosti – a korona všetky tieto otázky iba vyniesla na povrch.“

Nie je to záchrana, ale aspoň je to signál

Lucia Gertli zo spoločnosti Film Europe je tiež presvedčená o tom, že nebyť „mediálneho šumu“, k riešeniu situácie by asi nedošlo.

Pridelená dotácia podľa nej napokon pomôže zrealizovať filmovú prehliadku Be2Can, ktorá každoročne prináša do našich kín kritikmi oceňované filmy z festivalov v Benátkach, Berlíne a Cannes.

„Posledné mesiace neboli pre ľudí, ktorí pôsobia v oblasti kultúry, jednoduché. Ako aj v iných sférach – aj my sme museli krátiť úväzky a robiť opatrenia, ktoré neboli ľahké, ale podarilo sa nám udržať všetkých zamestnancov. Zatiaľ sme to ustáli a verím, že to zvládneme, no mrzí ma, že umelci a kultúra z korony nevyšli dobre. Preto ma potešili slová nielen pána Drobu, ale aj zástupcu Nadácie Tatra banky Martina Kubíka, ktorý dnes vyzdvihol význam a úlohu kultúry a umenia.“ hovorí Lucia Gertli.

Do diskusie o dosahoch korony na kultúrny a kreatívny priemysel sa doteraz aktívne nezapájala, plne si uvedomovala naliehavosť opatrení a aj problémy v ostatných oblastiach. „Chápem, že situácie, aké musel riešiť župan Droba, boli veľmi náročné, a rozumiem, že potreby kultúry sú len jednými z mnohých potrieb a priorít, ktoré má krajina v čase pandémie. Myslím však, že župa nekomunikovala tieto informácie najšťastnejšie, a preto sme sa dostali až sem. Za súčasné riešenie som vďačná. Nie je to záchrana, ale signál, že stoja za nami, a to je dôležité nielen pre nás, ale aj pre celú spoločnosť.“

Spolu s Jozefom Luptákom sa zhodujú na tom, že celej debate o význame kultúry v spoločnosti by mohla zásadným spôsobom pomôcť aktivita ministerstva kultúry a RTVS.

„Verejnoprávna televízia má veľa možností robiť zaujímavé, kreatívne programy v oblasti kultúry, no nerobí to. Namiesto toho investujeme násobne vyššie sumy do kvalitatívne pochybných programov typu 30. výročie Nežnej revolúcie, ktoré si presadil vtedajší premiér Pellegrini, kým množstvo kvalitných aktérov doslova zápasí o dve-tri tisícky z grantov,“ hovorí Jozef Lupták.

150-tisíc, ktoré Juraj Droba vyčlenil na nezriaďovanú kultúru, pochádza z 300-tisícového balíka takzvaných „individuálnych dotácií“, ktorých rozdeľovanie má zvyčajne župan plne vo svojej kompetencii. Na otázku, prečo tieto dotácie neboli krátené z dôvodu akútneho šetrenia pre dosahy koronavírusu, Juraj Droba odpovedal, že o tom rozhodlo zastupiteľstvo, lebo tieto peniaze tak dokáže využiť operatívne bez vyhodnotenia odbornými komisiami.

Už na zasadnutí zastupiteľstva BSK koncom mája však Droba avizoval, že ani o zvyšných 150-tisícoch nebude rozhodovať sám, čo potvrdil aj dnes. „Vzdal som sa ich, zriadili sme na župe komisiu z piatich zamestnancov, aby rozhodli o tom, čo naozaj nevyhnutne peniaze potrebuje. Rozdeľovať ich budú primárne do zvyšných oblastí pozastavenej BRDS pre šport, mládež, cestovný ruch, životné prostredie a tiež pre aktivity obcí a mestských častí,“ dodal Juraj Droba.

Kultúra

Teraz najčítanejšie