Denník N

Učí rómske deti v špeciálnych triedach: Viem, že keď sa tieto deti niečo naučia, tak ich to naučím ja

Ivana Švecová. Foto N - Monika Kompaníková
Ivana Švecová. Foto N – Monika Kompaníková

„Kým som nezačala učiť deti z osady, nevedela som si vôbec predstaviť, aké to majú ťažké,“ hovorí Ivana Švecová. „Až 80 percent detí z našej školy nemá podmienky na to, aby sa učili.“

Už 14 rokov učí v Spojenej škole v Zborove a jej žiakmi sú hlavne deti z miestnej osady. Šiestakov a ôsmakov zo špeciálnych tried učí slovenčinu. Je takisto triedna učiteľka špeciálnej triedy šiestakov. Okrem toho učí tretiakov ruštinu.

„Mám kombináciu ruština – dejepis, ale keď som išla učiť na túto školu, bolo mi jasné, že si musím urobiť aj špeciálnu pedagogiku, lebo tam sa nedalo ináč,“ hovorí Ivana Švecová.

Predtým 20 rokov učila na gymnáziu. „Keď sa však zmenilo na bilingválne gymnázium, vedenie rozhodlo, že ruština sa učiť nebude a dejepis sa bude učiť v angličtine. Musela som preto odísť.“

Keď sa školy počas pandémie zatvorili, vybavila pre svojich žiakov detské knihy a po večeroch im volala, aby jej do telefónu čítali. „Bála som sa, že by za ten čas mohli aj zabudnúť čítať. A mala som pocit, že by mali byť aspoň v nejakom kontakte so svojou učiteľkou,“ hovorí Ivana Švecová. Svoje skúsenosti zaznamenávala do denníka, ktorý je súčasťou tohto textu (mená detí boli zmenené).

Učíte deti v špeciálnych triedach. Koľko detí je zvyčajne v takej triede?

Menej ako v ostatných, väčšinou od štyroch do deväť.

Návrh na zaradenie do špeciálnej triedy dáva učiteľ, ale musí s tým súhlasiť aj rodič. Robí sa špeciálnopedagogické psychologické vyšetrenie, a ak sa u dieťaťa preukáže nižšia mentálne úroveň, je preradené do špeciálnej triedy – u nás sú to triedy C a D. My máme špeciálne triedy variantu A.

Čo to znamená?

Sú to triedy pre deti s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Triedy variantu B sú pre deti, ktoré majú stredný stupeň mentálneho postihnutia. Variant C boli kedysi deti nevzdelávateľné, dnes už sú vzdelávateľné, ale môžu mať ťažšie mentálne postihnutie, DMO (detská mozgová obrna – pozn. red.) a ďalšie pridružené diagnózy. Chodia do školy povedzme len dvakrát do týždňa na dve hodiny. U nás však také deti nemáme.

S deťmi v špeciálnych triedach pracujeme podľa učebníc pre špeciálne školy. Hoci aj títo žiaci študujú deväť rokov, preberú učivo viac-menej len po šiesty ročník, to znamená, že idú pomalšie. Napríklad moji šiestaci teraz preberajú podstatné mená, ako to bežne robia štvrtáci.

Sú v špeciálnych triedach len rómske deti?

Áno. V škole máme 500 detí, ale z nich je možno len 80 nerómskych. Tie sú väčšinou v áčkach, kde sú aj rómske deti s lepšími výsledkami. No triedy B, C, D a E sú väčšinou čisto rómske.

Aj keby sa tieto deti dobre učili, keď chodia do špeciálnej triedy, nemôžu potom ísť

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Koronavírus

Rozhovory

Rodina a vzťahy, Slovensko

Teraz najčítanejšie