Denník N

Desiatky študentov z rozhádanej FIIT sa už hlásia v Brne. Je to nezdravé, hovorí český dekan

Na Fakulte informačných technológií Vysokého účení technického už dnes študuje štvrtina študentov zo Slovenska. Ilustračné foto - VUT
Na Fakulte informačných technológií Vysokého účení technického už dnes študuje štvrtina študentov zo Slovenska. Ilustračné foto – VUT

Dekan Pavel Zemčík z brnianskeho Vysokého učení technického hovorí, že ich fakulta by teoreticky mohla prijať minimálne desiatky nových študentov z bratislavskej STU.

Desiatky študentov z bratislavskej fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT STU) začali zvažovať, že by prestúpili na podobne zamerané programy v Brne. Reagujú tým na spory, ktoré sa začali zvolením dekana Ivana Kotuliaka a jeho následnými aktivitami.

Ide o študentov z odborov, ktoré sú veľmi vyhľadávané zo strany zamestnávateľov. Dekan Fakulty informačných technológií brnianskeho Vysokého učení technického Pavel Zemčík zatiaľ eviduje záujem prvých desiatok z nich. „Pokiaľ by sa ukázalo, že nemajú kam ísť, tak by sme aspoň časť z nich nakoniec vzali,“ hovorí Zemčík.

Na FIIT tento týždeň oznámilo 26 pedagógov, že plánujú skončiť. Donedávna prestížnej fakulte hrozí, že jej budú chýbať akademici, ktorí povedú študentom diplomové práce a budú garantmi študijných programov.

Bratislavská FIIT je zameraním podobná vašej fakulte. Aký máte názor na to, čo sa tam deje?

My sme už v januári spoločne s kolegom Jiřím Zlatuškom, dekanom Fakulty informatiky na Masarykovej univerzite, napísali list pánovi rektorovi STU, kde sme sa k tomu čiastočne vyjadrili (českí dekani sa v otvorenom liste zastali prepustenej bývalej dekanky Márie Bielikovej, jej vyhodenie dekanom Kotuliakom označili za pochybné – pozn. red.). Nám, samozrejme, neprislúcha miešať sa do tej veci, keďže sme z iných škôl, dnes už vlastne zahraničných. Musím však povedať, že vývoj na STU sledujeme so znepokojením.

Hlásia sa vám študenti tejto fakulty, že k vám chcú prestúpiť?

Áno, naše študijné oddelenie zaznamenalo väčší počet žiadostí od študentov z FIIT STU o prestup.

O koľkých približne ide?

Sú to malé desiatky študentov, dá sa však použiť slovíčko „zatiaľ“. Máme strach, že sa ten nápor zväčší.

Oni sami hovoria, že chcú odísť v reakcii na pomery na FIIT?

Áno, vedúca nášho študijného oddelenia mi hlásila, že jej chodia správy od slovenských študentov, že o prestupe uvažujú pre dianie na FIIT STU.

Tie malé desiatky študentov už podali aj formálnu žiadosť o prestup?

Skôr išlo o otázky, akým spôsobom by bolo možné prestup uskutočniť.

Išlo by to vôbec? Mohli by študenti z Bratislavy prestúpiť bez toho, aby urobili prijímačky?

Museli by si podať prihlášku na štúdium. Študentov prijímame na základe testov všeobecných študijných predpokladov, ktoré sú pomerne prísne, a potom na základe ďalších kritérií, ako sú napríklad úspechy v študentských súťažiach. Priama možnosť prestupu neexistuje, vždy je nutné prijímacie konanie. Mohli by sme urobiť špeciálne prijímacie konanie, napríklad v lete alebo na jeseň tohto roka, takže po technickej stránke by sa spôsob našiel.

Profesor Pavel Zemčík pôsobí v akademickom prostredí tridsať rokov, ako dekan Fakulty informačných technológií pôsobí od roku 2016. Foto – VUT

Ako sa k tým žiadostiam postavíte?

Na jednej strane je určitá regionálna výmena študentov zdravá, napokon, v našich programoch máme zhruba 25 percent študentov zo Slovenska. Avšak vývoj, o ktorom hovoríme, nám príde nezdravý. Považoval by som za dosť problematické prijímať veľké množstvo študentov za týchto okolností. Aj v samotnej Bratislave majú alternatívu, kde môžu pokračovať v štúdiu. Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského má tiež dobrú povesť. Na druhej strane, pokiaľ by sa ukázalo, že tí študenti nemajú kam ísť, tak by sme aspoň časť z nich nakoniec vzali.

Teraz odhliadnuc od kolegiality: za normálnych okolností by sa vám takíto odídenci z Bratislavy hodili?

To je zložitá otázka, je potrebné rozlišovať, o akých študentov ide. Pokiaľ by šlo o študentov bakalárskeho programu, tam máme kapacitu v prvom ročníku vyčerpanú. V tomto programe je veľký previs medzi dopytom a našimi možnosťami. Čo sa týka magisterského programu a vyšších ročníkov bakalárskeho programu, tam by sme určitú kapacitu našli. Mohli by sme bez problémov prijať minimálne desiatky nových študentov.

Takže keby ste sa chceli zachovať utilitárne, časť študentov z FIIT by ste vzali. 

Áno. Nevylučujem, že sa to nakoniec stane. Pokiaľ by nemali kam ísť, tak ich asi prijmeme, hoci by z môjho pohľadu mali radšej študovať doma.

Vy ste už v januárovom liste rektorovi STU písali, že z tej situácie by ste mohli mať radosť, keďže FIIT je pre vás konkurenciou. Ale aj to, že u vás víťazí akademická solidarita.

Ako som spomínal, na našej fakulte bežne študuje okolo 25 percent študentov zo Slovenska. Na susednej Masarykovej univerzite je to percento ešte vyššie. Aby som bol úprimný, aj sa tomu čudujem, pretože z môjho pohľadu boli v Bratislave, aspoň donedávna, možnosti na vzdelávanie odborníkov v oblasti informačných technológií dobré. Aj preto tú asymetriu v tom zmysle, že českí študenti neštudujú na Slovensku IT odbory v takých počtoch, nepovažujem za zdravú.

Na FIIT tento týždeň ohlásilo odchod aj 26 pedagógov. Prihlásil sa vám aj niekto z nich?

Zatiaľ nie. Pred časom sme rokovali s bývalou pani dekankou Bielikovou, keď s ňou ukončili pracovný pomer na FIIT. Ponúkli sme jej výpomoc a ona túto ponuku zvažuje s tým, že chce pracovať na Slovensku. Od iných pedagógov sme záujem nezaznamenali, ale potom, čo som si prečítal ich otvorené listy, by ma neprekvapilo, keby niektorí z nich chceli u nás pracovať.

A aký by bol váš postoj?

Podobný ako v prípade študentov. Pokiaľ by niekto zo slovenských pedagógov požiadal o pracovný pomer, tak by sme to zvažovali, ale určite by sme necítili veľkú radosť, že by k nám za takých okolností prichádzali odborníci na IT.

Na Slovensku o FIIT píšeme ako o jednej z najkvalitnejších fakúlt. Vnímate ju takto aj vy pri zohľadnení českých kritérií?

Určite áno. Mám za to, že FIIT STU bola až doteraz solídna škola, na ktorej mali študenti veľmi dobré možnosti na štúdium. Pre nás je v rámci regiónu konkurenciou, ale vnímame ju ako zdravú konkurenciu. Nemáme preto žiadnu radosť z toho, v akých ťažkostiach sa nachádza.

S novým vedením FIIT pod vedením dekana Kotuliaka udržiavate kontakty? 

Niekoľko našich učiteľov jazdí na Slovensko v rámci výmeny na štátne skúšky, ja sám som bol členom Vedeckej rady FIIT STU. Tejto rady som sa zúčastnil ešte niekedy v novembri 2019.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovenská technická univerzita

Slovensko

Teraz najčítanejšie