Denník N

Vykopať vzácnu orchideu je trestné a zbytočné. Snaha o pestovanie končí jej zahynutím

Jazýčkovec ostrohatý Jankov je jednou z najohrozenejších orchideí Slovenska. V Čechách sa považuje za vyhynutý.

Autorka vizuálu je výtvarníčka a galerijná pedagogička

Autormi textu sú botanik Jaromír Kučera a ekológ Dušan Senko z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied

 

Jedna z najkrajších európskych orchideí, jazýčkovec ostrohatý Jankov (Himantoglossum calcaratum subsp. jankae) sa u nás podľa Červeného zoznamu zaraďuje medzi kriticky ohrozené druhy rastlín.

Na našom území dosahuje najsevernejší výskyt a v posledných desaťročiach sa počet jeho lokalít výrazne znížil. V súčasnosti sa vyskytuje len na troch miestach a pravidelne kvitne len na jednom.

Je zaradený aj do Zoznamu chránených druhov rastlín Slovenska a vzťahuje sa naň medzinárodný dohovor o obchode s ohrozenými druhmi.

V Českej republike sa jazýčkovec považuje za vyhynutý a v Maďarsku patrí medzi ohrozené a chránené druhy.

Bizarné kvety

Rastliny vynikajú najmä mohutným vzrastom (až 100 cm) a veľkými bizarnými kvetmi. V súkvetí ich môže byť až sedemdesiatpäť.

Jazýčkovec kvitne od konca júna do júla, keď dochádza k odumieraniu jeho listovej ružice. Nová ružica sa začína tvoriť koncom septembra a rastie aj v priebehu zimy.

Jeho drobné semená, ktoré pripomínajú prach, nemajú žiadne zásobné látky. Po vyklíčení sú preto plne odkázané na spojenie sa s vhodným druhom huby. Toto spolužitie sa odborne nazýva mykoríza. Od vyklíčenia semienka po prvé vykvitnutie rastliny prejde štyri až päť rokov.

Darí sa mu na opustených viniciach

Jazýčkovec sa viaže na suchomilné travinno-bylinné porasty, kroviny a riedke dubiny na kamenistých pôdach, ktoré sú na vápenci.

Najbohatšie populácie rastú na sekundárnych biotopoch, ktoré vznikli opustením viníc.

Tento druh je konkurenčne veľmi slabý. Jeho najväčším ohrozením je preto zarastanie lokalít náletovými drevinami a zatienenie korunami stromov.

Ďalšími nebezpečenstvami pre vzácnu orchideu sú bylinožravce, najmä diviaky, ktoré sa živia hľuzami, ale aj človek. Počas kvitnutia je to atraktívna rastlina, a tak ju ľudia často trhajú či vykopávajú.

Tu však treba poznamenať, že vykopané jedince sa pestujú len veľmi ťažko. Takáto snaha preto často končí zahynutím vzácnej rastliny.

Aj preto je starostlivosť o lokality, kde jedna z najohrozenejších orchideí Slovenska rastie, veľmi dôležitá. Len tak sa tento skvost uchová aj pre ďalšie generácie.

Ohrozené druhy

Príroda

Teraz najčítanejšie