Denník N

Ako dobehnúť učivo zameškané počas korony? Školy dostanú možnosť prejsť na nový, pružný systém výučby

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Namiesto dvoch stupňov základnej školy budú môcť byť tri cykly a žiaci budú mať viac času na získanie nevyhnutných vedomostí, než majú teraz. Šéfka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová vysvetľuje zásadné zmeny, ku ktorým môžu pristúpiť základné školy už od septembra.

Prerušenie vyučovania počas koronakrízy spôsobilo, že časť žiakov nestihla prebrať naplánované učivo. Týka sa to napríklad aj prvákov, ktorí sa nestačili naučiť všetky písmená abecedy. Ako to majú riešiť ich učitelia v druhom ročníku tak, aby stihli za jeden rok prebrať aktuálne učivo a ešte aj dohnať zameškané?

Štátny pedagogický ústav ponúka školám riešenie. Namiesto súčasného systému, v ktorom je pre každý ročník presne stanovený obsah učiva i požadované vedomosti žiaka, chce dať školám väčšiu pružnosť v obsahu učiva aj väčší časový rámec pre hodnotenie vedomostí žiaka.

Nový systém počíta s úplne iným systémom členenia základnej školy, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová však hovorí, že zatiaľ nejde o reformy a zmeny budú pre každú školu výsostne dobrovoľné.

V septembri sa do škôl vrátia deti s rozdielnou úrovňou. Niektoré sa počas koronakrízy učili, iné nie. Čo sa podľa vás stane v septembri? 

Dá sa očakávať väčšia rozmanitosť vo vedomostiach žiakov. Konečne nám to však otvorí oči – ani doteraz sme nemali žiakov v triedach na rovnakej úrovni. Snažili sme sa napasovať vyučovací proces na priemerného žiaka, to však bude teraz možné ešte v menšej miere. Budeme sa musieť pozrieť pravde do očí – vždy sme tu mali rozdiely medzi žiakmi, ktoré vyplývali do veľkej miery aj z ich sociálneho zázemia.

Čo to znamená?

Príliš sa v našom vzdelávacom systéme spoliehame na to, že dieťa má vo vzdelávaní podporu od rodiny. Napríklad, že mu s domácimi úlohami pomôžu rodičia. Z toho aj vyplývala časť rozdielov vo vzdelávacích výsledkoch detí, čo sa v súčasnej situácii môže ešte znásobiť. Deti počas prerušeného vyučovania v školách nemali rovnaké podmienky, a to nielen preto, že by ich rodičia nepodporovali. Niektorí rodičia popri starostlivosti o deti pracovali a nemali čas venovať sa im do takej miery ako v iných rodinách. Aj preto sme neumožnili opakovanie ročníka na prvom stupni základnej školy, čo nám mnohí učitelia vyčítajú.

Foto N – Vladimír Šimíček

Zákaz prepadávania sa týkal len tohto školského roka a od septembra už neplatí?

Áno, ale uvažujeme o tom, že to bude možné počas roka prehodnotiť individuálne u detí, ktoré mali závažné problémy, napríklad zdravotného charakteru, už pred prerušením vyučovania, alebo u detí, v prípade ktorých to odporúča poradňa či škola, prípadne o to žiada rodič. Ale myslím si, že generálne pravidlo by malo platiť. Nemôžeme si dovoliť nechať prepadnúť

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Školstvo

Slovensko

Teraz najčítanejšie