Denník N

Ako vyzerá výber budúcich prokurátorov v praxi – prejde len zlomok uchádzačov

Z rokovania prezidentky Zuzany Čaputovej s odborníkmi z právnických povolaní o reforme prokuratúry. Foto - TASR
Z rokovania prezidentky Zuzany Čaputovej s odborníkmi z právnických povolaní o reforme prokuratúry. Foto – TASR

Písomná aj ústna časť výberového konania na miesta právneho čakateľa prokuratúry sú mimoriadne náročné a nezaznamenal som poznatky o zmanipulovaní výberového konania. 

Autor je prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

V ostatnom období sa slovenskej prokuratúre venuje zvýšená pozornosť. Predmetom tejto pozornosti sú najmä otázky súvisiace s voľbou generálneho prokurátora Slovenskej republiky, otázky postavenia prokuratúry v systéme orgánov verejnej moci a ďalšieho vývoja prokuratúry.

Okrem toho veľmi silne zarezonovala, napríklad v debate denníka N, otázka výberu právnych čakateľov prokuratúry. Diskutuje sa najmä o slovách bývalej prokurátorky Evy Mišíkovej, ktorá ich výber označila za zmanipulovaný.

Na základe poznatkov z pôsobenia vo funkcii predsedu výberovej komisie na miesta právnych čakateľov prokuratúry (od roku 2017) mám na výberové konania právnych čakateľov takýto osobný názor.

Samotný proces výberového konania pozostáva z dvoch častí, a to z písomnej a ústnej. V rámci písomnej časti uchádzač o funkciu právneho čakateľa prokuratúry vypracuje test v elektronickej podobe, pričom každý test je jedinečný a vytvorený je počítačovým programom. Konkrétny uchádzač vyplní v počítači odpovede na 45 otázok s tým, že za každú správnu odpoveď dostane jeden bod. Po ukončení testu je elektronicky vyhodnotená správnosť jednotlivých odpovedí. Súčasťou písomnej časti je aj odborný preklad cudzieho jazyka vyhodnocovaný výberovou komisiou, pričom maximálny počet bodov za preklad je päť.

Na ústnu časť výberového konania je pozvaný dvojnásobný počet uchádzačov (podľa počtu získaných bodov z písomnej časti), ako je celkový počet miest, na ktoré bolo vyhlásené výberové konanie. V záujme zvládnutia veľkého počtu uchádzačov o miesta právnych čakateľov prokuratúry generálny prokurátor Slovenskej republiky zriadil sedem výberových komisií po päť členov (spolu 35 členov), ktoré uskutočňujú pohovor s konkrétnym uchádzačom.

Samotná ústna časť výberového konania prebieha tak, že uchádzač si v spoločnosti ostatných uchádzačov losuje číslo výberovej komisie. Takýmto spôsobom je zabezpečené, že uchádzač vopred nevie, ktorá komisia s ním uskutoční pohovor, a rovnako komisia nevie, ktorý uchádzač jej bude pridelený.

V roku 2017 bolo vyhlásené výberové konanie na 37 miest právnych čakateľov prokuratúry. Celkovo sa na písomnej časti výberového konania zúčastnilo 409 uchádzačov, z ktorých 242 neuspelo, a úspešných v rámci ústnej časti výberového konania bolo len 56 uchádzačov.

V roku 2018 bolo vyhlásené výberové konanie na 58 miest právnych čakateľov prokuratúry. Celkovo sa na písomnej časti výberového konania zúčastnilo 375 uchádzačov, z ktorých 203 neuspelo, a úspešných v ústnej časti výberového konania bolo len 83 uchádzačov.

V roku 2019 bolo vyhlásené výberové konanie na 50 miest právnych čakateľov prokuratúry. Celkovo sa na písomnej časti výberového konania zúčastnilo 321 uchádzačov, z ktorých 174 neuspelo, a úspešných v rámci ústnej časti výberového konania (prebehla v roku 2020) bolo len 73 uchádzačov.

Na základe výsledkov písomnej a ústnej časti bolo reálne prijatých v roku 2017 37 právnych čakateľov prokuratúry, v roku 2018 58 právnych čakateľov prokuratúry a v roku 2020 50 právnych čakateľov prokuratúry.

Z uvedeného je zrejmé, že písomná aj ústna časť výberového konania na miesta právneho čakateľa prokuratúry sú mimoriadne náročné a nezaznamenal som v činnosti výberovej komisie, ktorej predsedám, ani v činnosti ostatných výberových komisií poznatky o zmanipulovaní výberového konania.

Objektivitu výberového konania podporujem napíklad aj tým, že na výberovom konaní na miesta právnych čakateľov prokuratúry sa zúčastnili aj niektorí zamestnanci Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorí nepôsobili na prokurátorských miestach, a neboli úspešní.

Nemám poznatky, ktoré by svedčili o neobjektívnosti a manipulovaní výberového konania na miesta právnych čakateľov prokuratúry. K transparentnosti výberového konania prispieva aj to, že všetky údaje o uskutočnení výberového konania sú uverejnené na webovom sídle Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Do budúcnosti je potrebné zvážiť možnosť doplnenia výberových komisií aj o členov, ktorí nie sú prokurátormi, a to v záujme zvýšenia transparentnosti výberového konania. Takisto je potrebné zvážiť možnosť, že by výsledok prekladu vyhodnocoval počítač, čo by mohlo prispieť k zvýšeniu dôveryhodnosti výberových konaní.

Na záver zdôrazňujem, že je v záujme prokuratúry, aby na miesta právnych čakateľov prokuratúry boli vybratí len najlepší uchádzači. Taký spôsob môže prispieť k prehĺbeniu dôvery verejnosti k postupu a rozhodovacej činnosti prokurátorov.

Komentáre

Teraz najčítanejšie