Denník N

Peniaze zo záchranného balíka Únie treba dostať čo najbližšie k ľuďom

Je nerealistické predpokladať, že sa tejto vláde podarí do jesene vypracovať obhájiteľnú stratégiu na použitie miliárd z Európskej únie.

Autorka je poslankyňa Európskeho parlamentu za Smer

Miliardy eur z navrhovaného záchranného balíka EÚ budúcej generácie sú pre Slovensko obrovskou výzvou. Veľkú časť z týchto peňazí budeme musieť využiť už v priebehu roka 2022. Znamená to, že krajina bude v danom období intenzívne dočerpávať európske peniaze z končiaceho sa programového obdobia, rozbiehať nové programové obdobie a zároveň by mala vedieť zmysluplne využívať finančné prostriedky z európskeho záchranného mechanizmu.

Absolútne namieste je preto otázka, či to Slovensko dokáže. Vzhľadom na doterajšiu prax s implementáciou európskych fondov v rámci jednotlivých programových období, v kombinácii s chýbajúcimi skúsenosťami a často absolútnou neschopnosťou súčasnej vládnej garnitúry, ktorá sa prejavila hneď pri pomalej a komplikovanej pomoci v súvislosti s koronakrízou, si to možno len veľmi ťažko predstaviť.

Členské štáty navyše zatiaľ nemôžu vyčlenené peniaze využívať podľa svojej ľubovôle. Na prístup k nim treba vypracovať národný plán obnovy, ktorého prvý návrh by sme mali zaslať na posúdenie Komisii už na jeseň tohto roka. Vychádzať by mal z domácich strategických dokumentov a zároveň by mal byť v súlade s Európskou zelenou dohodou. Znamená to, že medzi priority by sa mali zaraďovať oblasti, ako napríklad obmedzovanie emisií skleníkových plynov, znižovanie energetickej náročnosti, obehová ekonomika, odpadové hospodárstvo a súvisiace udržateľné využívanie zdrojov. Druhou prioritnou oblasťou by mal byť rozvoj digitalizácie. Peniaze môžu smerovať aj do reformy poskytovania zdravotnej starostlivosti či vzdelávacieho systému vrátane výraznej podpory vedy, výskumu a inovácií. Ide o strategické otázky týkajúce sa rozvoja a modernizácie krajiny s výhľadom na niekoľko rokov dopredu. Je súčasná vláda na takéto reformy pripravená?

Momentálne sa zdá, že v prípade dohody lídrov členských krajín budeme mať už čoskoro k dispozícii veľký balík peňazí. Tie sa budeme následne snažiť rýchlo minúť, ale bez potrebnej koncepcie, kam ich udržateľne investovať spôsobom, aby sa krajina do budúcnosti nejakým želaným smerom rozvíjala. Vytvorenie akejkoľvek obhájiteľnej strategickej koncepcie prakticky v priebehu niekoľkých týždňov je totiž nerealistické.

V prípade, že sa to súčasnej vláde nepodarí, je nevyhnutné, aby to otvorene priznala a následne sa snažila nájsť spôsob, ako dostať tieto peniaze čo najbližšie k ľuďom. To sa musí odzrkadliť aj v našich snahách pri rozhovoroch na európskej úrovni. Znamená to napríklad zameranie sa na jednoduché projekty na pomoc malým a stredným podnikateľom, ktorí sú základným stavebným prvkom našej ekonomiky. Rovnako snahu o zabránenie existenčným problémom sociálne a začínajúcou krízou najviac ohrozených skupín obyvateľstva, vrátane mladých rodín, dôchodcov či hendikepovaných spoluobčanov. Jednoducho si vláda musí vyrokovať také podmienky využitia týchto peňazí, aby vedeli pomôcť a mala z nich citeľný osoh čo najväčšia skupina obyvateľov Slovenska.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie