Denník N

Návrh zákona o interrupciách je len prvým krokom, prídu ďalšie, hovorí Drábiková z OĽaNO

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Nový návrh zákona o interrupciách od OĽaNO predlžuje čakaciu lehotu na zákrok z dvoch na štyri dni a zaväzuje tehotnú ženu zohnať si pred interrupciou dve rôzne lekárske správy.

Návrh tiež zvyšuje jednorazový príspevok po narodení dieťaťa pre ženy, ktorým sa narodí dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím a snaží sa garantovať núdzové bývanie pre tehotné ženy a ženy s malými deťmi, ktoré sa ocitnú v núdzi.

O zmenách, ktoré majú veľkú šancu prejsť súčasným parlamentom, sme hovorili s jednou z ich predkladateliek, poslankyňou Luciou Drábikovou (OĽaNO). Viaceré časti návrhu zákona sa podľa nej ešte môžu zmeniť.

Súčasné znenie je podľa nej iba prvým krokom na ceste k znižovaniu počtu interrupcií a očakávať môžeme aj ďalšie návrhy. Neplánujú však ísť cestou dostupnej antikoncepcie či kvalitnej sexuálnej výchovy, ale skôr sociálnej podpory pre ženy. Drábiková však nevylučuje ani podporu pre návrhy kotlebovcov a kuffovcov, o ktorých sa bude na najbližšej schôdzi hlasovať tiež.

Poslanec Richard Vašečka o vašom návrhu zákona povedal, že je to „najväčší krok za život za 30 rokov modernej Slovenskej republiky“. Vidíte to rovnako?

Vidím to ako prvý krok v pomoci tehotným ženám a nenarodeným deťom.

To znamená, že budú nasledovať aj ďalšie kroky?

Dlhé roky som pracovala v poradenstve pre tehotné ženy a na základe mojich skúseností viem, že je isté množstvo žien, ktoré sa pre interrupciu rozhodujú preto, lebo majú dve alebo tri deti, sú na tom finančne horšie, nemajú zázemie alebo sú to ženy samoživiteľky. Ak by však mali možnosť nejako svoju situáciu riešiť, tak by sa pre potrat nerozhodli. Preto si myslím, že je to oblasť, ktorú sme zatiaľ dostatočne nepokryli, a že štát by mal v tejto oblasti priložiť ruku k dielu a poskytnúť ženám pomoc.

V programovom vyhlásení vlády ste sa zaviazali presadiť štedrejší tehotenský príspevok 200 eur mesačne, ktorý by tehotná žena dostávala od štvrtého mesiaca tehotenstva. Prečo ste od tohto upustili?

Neupustili sme od toho. Je to na programe a bude sa o tom rokovať. Je to jeden z tých ďalších krokov.

Takže môžeme očakávať ďalšie návrhy zákonov?

Áno.

Jednou z najväčších zmien vášho súčasného návrhu zákona je predĺženie čakacej lehoty na interrupcie z dvoch na štyri dni. Prečo by žena mala čakať na interrupciu až štyri dni?

Žena si to určite rozmyslí už vtedy, keď ide k lekárovi podať žiadosť. V súčasnosti má lehotu na ďalšie premyslenie 48 hodín. Vzhľadom k ďalším opatreniam v tom zákone sme navrhli predĺžiť to na štyri dni. Diskutovali sme aj s poslancami z iných klubov, že čo potom, keď žena príde k lekárovi ku koncu 12. týždňa a zákrok už nebude stíhať. Počas tých štyroch dní však lehota nebude plynúť.

Prečo musí žena na zákrok čakať až štyri dni?

Žena od lekára dostane množstvo informácií, o ktorých dovtedy možno ani nevedela a ktoré si bude môcť pozrieť. V návrhu zákona navyše hovoríme o tom, že by mala dostať aj druhé lekárske potvrdenie, takže aj preto sa čas predĺžil.

Čo chce zmeniť návrh zákona o interrupciách od OĽaNO?

  • dlhšia čakacia lehota na zákrok (96 hodín namiesto 48),
  • dva znalecké posudky od lekárov z rôznych zdravotníckych zariadení,
  • zákaz reklamy na interrupcie,
  • nové poučenie pred zákrokom,
  • rozsiahlejší dotazník po spontánnom pôrode a pred interrupciou,
  • dostupnejšie núdzové bývanie pre tehotné ženy a ženy s malými deťmi,
  • rozdelenie príspevku po narodení dieťaťa (829 eur) na dve časti a možnosť vyplatiť prvú časť (400 eur) už po 12. týždni tehotenstva,
  • zvýšenie príspevku po narodení dieťaťa na 3 170 eur, ak sa dieťa narodí ťažko postihnuté.

Anna Záborská (klub OĽaNO) o návrhu povedala, že predĺženie lehoty má zabrániť tomu, aby sa ženy o interrupcii rozhodovali v strese. Nebude pre ženy stresujúcejšie to, že budú musieť čakať štyri dni, kým im zákrok urobia?

Stresujúce to určite je. Neplánované tehotenstvo je krízová sociálna situácia v živote ženy, takže žena bude v strese tak či tak. Počas štyroch dní jej do života môžu vstúpiť rôzne ponuky, ktoré jej možno pomôžu rozhodnúť sa inak, prípadne iné lekárske stanovisko, ktoré jej dá spätnú väzbu, či je tam naozaj nejaké poškodenie plodu. Môže teda svoje rozhodnutie zvážiť aj s tými novými informáciami, ktoré bude mať. Nemyslím si, že toto navýšenie lehoty je neprimerané.

Existujú nejaké výskumy, ktoré by dokazovali, že po štyroch dňoch sa ženy rozhodnú inak ako po dvoch dňoch?

O takýchto výskumoch neviem. V zahraničí sú mnohé organizácie, ktoré tehotné ženy sprevádzajú, v niektorých krajinách je dokonca bežná súčinnosť psychológa s gynekológom. U nás nejaká podporná a poradenská sieť veľmi chýba.

Navrhujete, aby ženy, ktorým budú v tehotenstve diagnostikované zdravotné problémy alebo sa plod nebude vyvíjať správne, budú musieť pred podstúpením interrupcie zháňať druhý odborný posudok od lekára, ktorý bude pracovať v inom zdravotníckom zariadení. Tehotná žena už má pritom dnes právo poradiť sa aj s ďalším odborníkom, ak si nie je istá svojím zdravotným stavom. Prečo by mal byť druhý posudok povinný?

Mali sme diskusiu o tom, akým spôsobom by malo byť to druhé vyšetrenie urobené, aby sme tú ženu nadmieru nezaťažili, aby zbytočne necestovala a aby to bolo výpovedné. Vieme o tom, že niektoré sonografy sú citlivejšie, iné sú menej citlivé, nejeden lekár je šikovnejší odborník, iný menej. Máme aj rôzne vyšetrenia, ktoré sa tehotným ženám robia.

Hovorili sme si, že ideálnou formou by mohlo byť vyšetrenie z krvi, ktoré neohrozuje ženu ani dieťatko a ktoré vie s 98-percentnou šancou povedať, či sa to dieťatko narodí alebo nenarodí postihnuté. Konzultovali sme to aj s ministerstvom zdravotníctva, aby takýto test bol hradený zo zdravotného poistenia. Toto by bolo asi najideálnejšie.

A toto vyšetrenie by mali robiť dvaja lekári?

Často sa na názor pýtame konzília lekárov, aj keď máme problém s kolenom alebo s čímkoľvek.

Pri kolene je to dobrovoľné.

Pri vývine dieťatka však môže nastať situácia, že sa nám niečo javí ako podozrivé a lekár ženu pošle na ďalšie vyšetrenia. Ženy sa pri interrupcii rozhodujú o nezvratnom kroku a my chceme, aby

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Interrupcie

Matovičova vláda

OĽaNO

Rozhovory

Slovensko

Teraz najčítanejšie