Denník N

Všetko o vplyve 5G na zdravie: štúdie, stanoviská profesorov aj postoj odborníka z úradu verejného zdravotníctva

Väčšie zavedenie 5G sietí sa na Slovensku chystá budúci rok, skúšobnú prevádzku dosiaľ spustil operátor 4ka v Banskej Bystrici. Ilustračné foto – Adobe Stock
Väčšie zavedenie 5G sietí sa na Slovensku chystá budúci rok, skúšobnú prevádzku dosiaľ spustil operátor 4ka v Banskej Bystrici. Ilustračné foto – Adobe Stock

Sumár najnovších poznatkov o vplyve 5G na zdravie.

Je 5G sieť bezpečná a aké má účinky na ľudský organizmus?

Aby Denník N odpovedal na túto otázku, vyhľadal príslušné štúdie, oslovil úrad verejného zdravotníctva a dvoch odborníkov, ktorí sa téme dlhodobo venujú.

Profesor Jan Vrba z Katedry elektromagnetického poľa ČVUT v Prahe (České vysoké učení technické) sa interakciou elektromagnetického poľa s ľudským telom a využitím technológie na lekárske účely zaoberá od roku 1981. Vedec je koordinátorom výskumného tímu biomedicínske a ekologické aplikácie elektromagnetického poľa.

Oslovení odborníci

„Vedecká komunita vie, že všetko je v poriadku,“ hovorí pre Denník N Vrba o bezpečnosti 5G siete a dodáva: „Neionizujúce elektromagnetické pole (má mnohonásobne nižšiu energiu ako ionizujúce žiarenie, nedokáže v chemických zlúčeninách vyvolávať štrukturálne zmeny – pozn. red.) sa z hľadiska biologických účinkov skúma 60 až 70 rokov a zatiaľ sa nepotvrdil a vedeckou komunitou neprijal jediný negatívny účinok za predpokladu, že expozícia elektromagnetickému poľu je v limite stanovenom Európskou komisiou, to znamená, že nebudí takzvané tepelné účinky.“

Iný názor zastáva profesor Ladislav Janoušek. Vedec je vedúcim Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Žilinskej univerzity a ako jeden zo štyroch slovenských vedcov podpísal Európske moratórium pre 5G, ktoré „varuje pred možnými závažnými zdravotnými účinkami novej technológie“.

„Doterajšie výsledky výskumu naznačujú, že aj pokiaľ veličiny umelého elektromagnetického pozadia životného prostredia zďaleka nedosahujú úrovne limitných hodnôt definovaných platnými predpismi, pri dlhodobom pôsobení by mohli mať negatívne účinky na ľudské zdravie,“ povedal slovenský vedec pre Denník N.

Merania v Prahe

Začnime pri profesorovi Vrbovi a jeho argumentoch.

Tento mesiac sa s redakciou Aktuálně.cz vydal k vysielaču s technológiou 5G v centre Prahy

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Príroda

Veda, Zdravie

Teraz najčítanejšie