Denník N

Ukončme postkomunizmus na univerzitách

Otázkou je, do akej miery má vláda, ktorá má na kľúčových postoch politikov, ktorých diplomové práce vykazujú rôzne formy plagiátorstva, dostatočnú legitimitu na presadzovanie zásadných reforiem univerzít.

Autor je profesor na Katedre politológie FiF UK

Plagiátorské kauzy politikov, ale aj kauza rozvratu Fakulty informatiky a informačných technológií na STU ukazujú, ako dramaticky urgentná je nutnosť transformácie univerzít u nás. Zásadné zmeny sú nevyhnutné, pretože ináč nemajú občania tejto republiky dôvod akceptovať, aby sa z ich daní a aj z rozsiahlych zdrojov fondu obnovy EÚ, ktoré bude mať v najbližších rokoch Slovensko k dispozícii, financovali naše univerzity a ich veda a výskum.

Pritom práve veda na univerzitách je jednou z kľúčových oblastí, kde by sme mali sústreďovať reformné úsilie i finančné zdroje v najbližších rokoch, ak chceme posunúť túto krajinu vpred od ekonomického modelu založeného na lacnej pracovnej sile pri výrobných linkách globálne pôsobiacich korporácií smerom k inovatívnej, zelenej, digitálnej a vedomostnej ekonomike. Avšak naliať dnes financie do univerzít bez zásadných reforiem by bolo rovnako nezodpovedné ako sypať tie financie do Dunaja, Hrona či Latorice. Potrebujeme urgentne riešiť minimálne tri vzájomne prepojené aspekty zaostávania nášho vedeckého prostredia.

Zaostávame v získavaní grantov

Tri dekády po Nežnej revolúcii Slovensko výrazne zaostáva v schopnosti získavať prestížne medzinárodné výskumné granty.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie