Denník N

Ako matematika chráni životné prostredie. Slovenskí vedci vyvinuli softvér na mapovanie chránených biotopov

Ukážka používateľského prostredia s výsledkom automatickej segmentácie a vizualizáciou hranového detektora s výsledkom filtračného algoritmu. Zdroj – NaturaSat
Ukážka používateľského prostredia s výsledkom automatickej segmentácie a vizualizáciou hranového detektora s výsledkom filtračného algoritmu. Zdroj – NaturaSat

Hranice vzácnych biotopov európskeho významu často nie sú na Slovensku známe, vyriešiť by to mal nový softvér z dielne STU a SAV. Denník N zisťoval, ako program vznikol a ako funguje.

Spojili poznatky z matematiky, počítačového modelovania, botaniky a dáta z družíc Sentinel-2 Európskej vesmírnej agentúry (ESA), aby vytvorili softvér NaturaSat na mapovanie európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Na projekte pracuje do desať ľudí – vedci, doktorandi a študenti zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave a z Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.

O softvéri vydali aj dva články, oba vyšli v časopise Discrete and Continuous Dynamical Systems – S.

Tisíce plôch

Prečo je taký softvér užitočný?

Na Slovensku sa do sústavy Natura 2000 radí 41 chránených vtáčích území a 642 území európskeho významu. Biotopy európskeho významu – napríklad pieskové duny, slaniská, kosodreviny, horské kosné lúky alebo horské smrekové lesy – môžu chránené územia Natura 2000 rôznym spôsobom presahovať, čo však nie je dobre zmapované. To isté platí aj pre biotopy v rámci chránených území.

Ukážka používateľského prostredia s výsledkom automatickej segmentácie a vizualizáciou hranového detektora. Zdroj – NaturaSat

Celkovo ide o tisícky plôch. Nie je v možnostiach štátu, aby sa všetky biotopy zaznačili na mape a pravidelne sa kontrolovali. Zatiaľ to funguje tak, že botanik obíde dané územie s GPS, aby do mapy zaznačil, aké má súradnice. Prípadne hranice odvodí z lesných porastových máp alebo iných mapových zdrojov.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Životné prostredie

Príroda, Technológie

Teraz najčítanejšie