Denník N

Málo bolo Havla!

Foto - Bonton Film
Foto – Bonton Film

Hraný film Havel dorazil už aj na Slovensko – s veľkou pompou, ohlasovaný bilbordmi popri diaľniciach a reklamnými spotmi úplne všade, hádam ešte aj v chladničke. Je to veľký a smelý počin, na film o Havlovi sme si doteraz museli počkať. Taká snímka si vyžaduje dlhú poctivú prípravu a k tomu patričný rozpočet, ktorý sa režisérovi Slávkovi Horákovi podarilo získať. Samotná nabitá premiéra v pražskej Lucerne za prítomnosti početných celebrít a s následnou recepciou na streche s vyhliadkou na večernú Prahu mnoho vypovedala o veľkosti a anticipovanom dosahu tohto filmu.

Filmový zážitok do veľkej miery závisí od očakávaní diváka. Občas ideme na film s tým, že si pozrieme čokoľvek, len nech sa tam hýbu nejaké obrázky. Inokedy dáme na recenzie a odporúčania známych a predpokladáme intenzívny zážitok. Pri stvárnení historickej osobnosti, navyše takej, ktorá je významnou súčasťou našej živej komunikatívnej pamäti, to je skomplikované tým, že máme istú vlastnú predstavu, spomienky, idey späté s tou osobou, často prepletené s našimi životmi. Je to osobné. A, samozrejme, rozmanité – pre mnohých mal Havel ikonickú podobu tichého zásadového hrdinu svetového formátu, pre iných však zosobňoval predchodcu dnešného slniečkara, prapôvodného pravdoláskara, pragocentristu, zazobaného elitára, a tak podobne. Priblížiť Havla ľudsky všetkým je teda nebotyčná výzva. Preto by človek očakával, že snáď bude tento príbeh preklenutý nejakým hlavným posolstvom, odkazom, no to pri filme Havel nečakajte.

Dvojrozmerný portrét

Priznám sa, že sama som musela zápasiť s tým, aké očakávania som mala od celovečerného filmu o Havlovi. Nie som filmová kritička a náš život bol úzko spätý s Chartou ’77, takže vopred som si niesla batôžtek predstáv, ktoré asi neboli celkom fér. Očakávala som hĺbkový portrét Havla ako človeka, ale aj intelektuála a aktivistu, no tvorcovia k tomu pristúpili inak.

Film nás prevedie dôležitou etapou Havlovho života medzi dvoma historickými medzníkmi rokov 1968 a 1989, neponúka však primárne pohľad na Havla dramatika, mysliteľa, ani disidenta, ale predovšetkým na Havla v 

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Filmy

Kultúra

Teraz najčítanejšie