Denník N

Svet a Slovensko v roku 2100: dva a pol milióna obyvateľov je krajne nepravdepodobný scenár

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Počet obyvateľov Slovenska síce bude klesať, ale prognóza Lancetu je hlboko pod očakávaným najpravdepodobnejším scenárom.

Autor je demograf, Prírodovedecká fakulta UK

Aj na Slovensku sa nebývalej mediálnej pozornosti dostalo novej globálnej prognóze publikovanej v časopise Lancet. Najviac zarezonoval drastický prepad počtu obyvateľov Slovenska až niekde k hranici 2,5 milióna, ba dokonca ešte menej obyvateľov v roku 2100.

Mnoho odborníkov i laikov sa v komentároch na túto hodnotu odvoláva. Takýto prepad je však podľa našich znalostí a výskumov veľmi málo reálny. Hoci ide o veľmi vzdialenú budúcnosť, napriek tomu sa demografické prognózy na rozdiel od trebárs ekonomických robia na niekoľko dekád dopredu, bežne už aj do konca storočia. Z tohto hľadiska je to teda v poriadku.

Samozrejme, čím ďalej ideme do budúcnosti, tým viac stúpa ich neurčitosť. Aj z toho dôvodu sa budúcnosť modeluje vo viacerých scenároch (takzvaný deterministický prístup), napríklad troch, pričom ten stredný sa berie ako najpravdepodobnejší, najviac vystihujúci pohľad prognostikov na budúcnosť. Ostatné scenáre sú nejaké pomyselné krajné (horné a dolné) medze vývoja.

V posledných troch desaťročiach sa čoraz viac využívajú aj takzvané stochastické alebo pravdepodobnostné modely, ktoré, zjednodušene povedané, vyjadrujú vývoj v podobe intervalov. Čím ďalej do budúcnosti, tým širší je predikčný interval. Napríklad podiel obyvateľov starších ako 80 rokov vo svetovej populácii podľa aktuálnej prognózy OSN z roku 2019 bude s pravdepodobnosťou 80 percent, teda pomerne vysokou, v intervale 7 až 9 percent, a s pravdepodobnosťou až 95 percent v intervale 6,7 až 9,5 percenta. Aktuálne je tento podiel vo svetovej populácii iba 2 percentá.

O starnutí sa nepochybuje

K tomuto dovoľte štyri poznámky. Po prvé, vyplýva z toho, že sa na globálnej úrovni absolútne nepochybuje o raste počtu a podielu starších obyvateľov. Žiadny scenár nepočíta so stagnáciou či poklesom počtu seniorov, je to v podstate vylúčené a diskutovať môžeme o miere nárastu.

Po druhé, práve toto – teda demografické starnutie – je veľmi dôležitý demografický proces, čaká nás storočie starnutia, a to nielen vo vyspelom svete, ktorý starne už dekády.

Po tretie,

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie