Denník N

Pozor na zmeny v odvodoch

Foto – TASR
Foto – TASR

Ak si svoje povinnosti neplní včas živnostník alebo zamestnávateľ, nikto sa s ním nemazná a čaká ho pokuta. Pre finančné riaditeľstvo to neplatí.

Každoročne sa k 1. júlu prehodnocujú povinnosti voči Sociálnej poisťovni, pokiaľ ide o živnostníkov, súkromných lekárov, advokátov, sprostredkovateľov, umelcov, športovcov, ľudí v slobodných povolaniach… skrátka všetkých, ktorí podnikajú ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

Od 1. júla 2015 platí zásadná novinka: SZČO sa už do Sociálnej poisťovne neprihlasujú, respektíve neodhlasujú samy – ale urobí to za nich samotná Sociálna poisťovňa „automaticky“. Rovnako samotná Sociálna poisťovňa určí živnostníkom a ďalším SZČO novú výšku odvodov, ktoré budú platiť od júla 2015.

Kto je a kto nie je od 1. júla 2015 povinne poistený v Sociálnej poisťovni

Nie každý živnostník, resp. SZČO musí platiť odvody do Sociálne poisťovne.

Od 1. júla 2015 sú na ďalších 12 mesiacov povinne poistené v Sociálnej poisťovni také SZČO, ktoré mali za rok 2014 príjem zo svojej činnosti vyšší ako 4944 eur.

Naopak 30. júna 2015 sa skončilo povinné poistenie v Sociálnej poisťovni takým SZČO, ktoré dovtedy povinne poistené boli – ale za rok 2014 ich príjem nepresiahol 4944 eur.

Poznámka: Rozhodujúca je výška príjmu brutto – pred odpočítaním výdavkov.

Podľa zákona o sociálnom poistení malo finančné riaditeľstvo do 31. mája nahlásiť Sociálnej poisťovni údaje z daňových priznaní SZČO, podaných v riadnom termíne. Na základe toho mala Sociálna poisťovňa do 20. júla oznámiť živnostníkom a ďalším SZČO, čo sa deje. Či im vzniká, respektíve zaniká povinné poistenie. A ak sú poistené, aká je ich nová výška odvodov.

Reálna skutočnosť je však taká, že finančné riaditeľstvo si túto povinnosť v riadnom termíne nesplnilo a údaje z daňových priznaní zasiela až v priebehu júla. Pri chaose, aký má finančná správa v informačných systémoch v tomto roku, sa tomu nečudujem, ale za normálne to nepokladám. Ak si svoje povinnosti neplní včas živnostník alebo zamestnávateľ, nikto sa s ním nemazná a čaká ho pokuta, penále atď. Napríklad za jediný deň omeškania s prihlásením brigádnika má zamestnávateľ pokutu 2000 eur. Finančnému riaditeľstvu, respektíve jeho vedeniu sa však zrejme „nestane nič“.

Informácie o vzniku, respektíve zániku povinného poistenia a o výške nových odvodov tak Sociálna poisťovňa zasiela živnostníkom a ďalším SZČO až v týchto dňoch. Ak ste práve na dovolenke, nezľaknite sa, ak po príchode domov nájdete v schránke takýto „pozdrav“.

Pozor: živnostníkovi (resp. SZČO), ktorý podal daňové priznanie v predĺženej lehote (teda po 31. marci), sa povinné poistenie v Sociálnej poisťovni prehodnocuje až k 1. októbru.

Nový vymeriavací základ platný od júla 2015

SZČO, ktorá je od 1. júla 2015 povinne poistená v Sociálnej poisťovni, sa na ďalších 12 mesiacov určí nový vymeriavací základ.

Z daňového priznania za rok 2014 sa vezme základ dane z podnikania. K nemu sa pripočítajú uplatnené výdavky na odvody (sociálne a zdravotné poistenie). Tento súčet sa delí 12-timi a ešte sa delí koeficientom 1,486. Výsledkom je vymeriavací základ platný od júla 2015.

Pozor: ak je výsledná suma nižšia ako 412 eur, podľa zákona sa zvýši na 412 eur. To je tzv. minimálny vymeriavací základ.

Výpočet vymeriavacieho základu urobí sama Sociálna poisťovňa. Znova na základe údajov, ktoré dostala z finančného riaditeľstva. Výsledok oznámi živnostníkom, resp. SZČO. Rovnako im oznámi výšku odvodov, ktoré budú platiť do Sociálnej poisťovne.

V liste, ktorý Sociálna poisťovňa zašle, odporúčam skontrolovať si, či je to v poriadku, a to najmä v prípade, ak si SZČO platila dobrovoľné poistenie (to sa k základu dane nepripočítava) a vtedy, ak SZČO mala príjmy v zahraničí, z ktorých v zahraničí zaplatila poistné (táto časť základu dane sa neberie do úvahy). Tu znova očakávam problémy a nezrovnalosti. Problémom môže byť aj zle vyplnená príloha v daňovom priznaní (posledná strana) – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia.

Výška odvodov od júla 2015

Sadzby odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne sú na nemocenské poistenie 4,4 % z VZ (vymeriavací základ), na starobné poistenie 18 % z VZ, na invalidné poistenie 6 % z VZ a do rezervného fondu solidarity 4,75 % z VZ.

SZČO s minimálnym VZ vo výške 412 eur tak platia do Sociálnej poisťovne 136,57 eura mesačne, SZČO s vyšším VZ ešte viac.

Mimochodom, od roku 2016 sa minimálny základ zvýši na 429 eur a odvody do Sociálnej poisťovne na najmenej 142,20 eura. Túto informáciu však berte s rezervou – možno vláda Roberta Fica tesne pred voľbami odvody živnostníkom konečne zníži.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie