Denník N

Interpelácia na augustovú tému

Členovia vlády majú na odpoveď na poslaneckú interpeláciu 30 dní. Niektorí túto svoju povinnosť ignorujú úplne.

Autor je nezávislý poslanec NR SR

 

Pred niekoľkými dňami som adresoval premiérovi Ficovi interpeláciu tohto znenia:

Vážený pán predseda vlády,

nedávno ste dvakrát navštívili Moskvu a rokovali s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom, čo kontrastuje s postojom veľkej väčšiny predstaviteľov členských štátov Európskej únie, ktorí sa od chvíle anexie Krymu stretnutiam s ruským prezidentom vyhýbajú. Keďže Slovenská republika je súčasťou EÚ, je logické sa pýtať, aké boli motívy a dôvody Vašich aktivít, protirečiacich dominantnému postoju EÚ v jednej z kľúčových geopolitických a morálnych otázok súčasnosti.

Vaša druhá tohtoročná návšteva Moskvy  sa uskutočnila tesne po odvysielaní relácie o sovietskej invázii do Československa v roku 1968. Túto reláciu, ktorá hrubým spôsobom prekrúcala fakty a okupáciu našej krajiny nazývala – presne v duchu lživej brežnevovsko-biľakovskej propagandy – bratskou pomocou, pripravila a uviedla ruská štátna televízia, ktorá je pod absolútnou kontrolou Kremľa. Táto relácia bola nechutnou urážkou všetkých obyvateľov bývalého Československa, a teda aj jeho súčasti a jedného z jeho nástupníckych štátov: Slovenskej republiky.

Jediný legitímny zmysel Vašej návštevy hlavného mesta Ruskej federácie a rozhovoru s prezidentom Putinom vidím v tom, že ste mu prišli predložiť protestnú nótu proti odvysielaniu vyššie uvedenej relácie a osobne mu tlmočiť svoje vážne znepokojenie a požiadavku, aby sa ruská štátna televízia za túto bezprecedentnú urážku Slovenskej republiky a jej občanov – obetí okupácie z roku 1968 a ich potomkov – ospravedlnila a pravdivo informovala o udalostiach z augusta 1968.

Keďže som informáciu o takomto Vašom vyjadrení nezaznamenal, dovoľujem si obrátiť sa na Vás prostredníctvom tejto interpelácie s nasledujúcimi otázkami:

1. Ako ste obhajovali národno-štátne záujmy Slovenskej republiky vo vyššie uvedenej kauze počas Vašej ostatnej návštevy Ruskej federácie a rokovania s jej prezidentom? Zároveň žiadam pripojiť prepis Vášho vystúpenia na túto tému.

2. Aká bola reakcia ruskej strany?

3. Došlo medzičasom v tejto veci z ruskej strany k ospravedlneniu a náprave?

Odpovede na vyššie uvedené otázky sú pre mňa a pre všetkých občanov – obyvateľov Slovenska o to dôležitejšie, že sa blíži výročie okupácie našej krajiny sovietskou armádou v auguste 1968.

Vaša pravdivá a úplná odpoveď na moje otázky bude nepochybne predstavovať dôležitú súčasť pripomínania si tragických udalostí spred 47 rokov a poskytne obraz o postoji najvyššieho predstaviteľa decíznej sféry na Slovensku k tejto otázke.

S pozdravom,

Mikuláš Huba

poslanec NR SR“

Na odpoveď má v zmysle zákona o rokovacom poriadku adresát poslaneckej interpelácie dlhých 30 dní. Členovia vlády si zväčša „dávajú na čas“ a odpovedajú až tesne pred vypršaním tejto lehoty, ale je aj taký, ktorý túto zákonom stanovenú lehotu opakovane nedodržiava.

Volá sa Peter Žiga, a ak by ste náhodou nevedeli, je ministrom životného prostredia. Zákon porušuje napriek mojim dôrazným upozorneniam i protestom a s vedomím svojho nadriadeného, teda pána premiéra.

Skrátka, hrdina našich čias! Ale ani odpoveď na interpeláciu, ktorá príde v stanovenom komfortnom termíne, nie je často odpoveďou na položené otázky, ale v lepšom prípade pripomína slohové cvičenie na danú tému, v horšom arogantné konštatovanie, že otázka sa príslušného člena vlády údajne netýka a riešiť daný problém je v kompetencii niekoho druhého, ten druhý vám oznámi, že niekoho tretieho, atď….

Keď sa napokon obrátite na predsedu vlády, ktorý tomu celému „velí“, s otázkou, ako to vlastne je, dozviete sa, že pýtať sa máte príslušného ministra. Tým sa kruh uzavrie. A ak vás to definitívne neznechutí, môžete začať znova pekne od samého začiatku.

V prípade tejto konkrétnej interpelácie je adresát nespochybniteľný, takže aspoň vyššie uvedená výhovorka či poukaz na zodpovednosť niekoho iného dúfajme, že nehrozia. Ale na základe doterajších skúseností sa obávam, že „nehrozí“ ani žiadna konkrétna odpoveď hodná pamiatky tragických udalostí z augusta 1968 a ich obetí.

Takže, o tri týždne budeme múdrejší. Možno.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie