Denník N

Ohýbanie práva

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Foto - TASR
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Foto – TASR

Vláda zdvihla hodenú rukavicu a súdna moc azda dostala príležitosť.

Autor je predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky

Návrh na zavedenie trestného činu ohýbania práva do nášho trestného zákonodarstva vyvolal okamžité a tvrdé reakcie. Aj súvisiaci nápad zrušiť ústavne garantovanú imunitu sudcov za rozhodovanie. Všetky, ak nerátam ministerstvo spravodlivosti a niektorých politikov, sú výsostne kritické. Niektoré z výhrad sú plne oprávnené. Daktoré sú ovocím neznalosti.

Ohýbanie práva nie je ústavný problém

Neobstojí totiž tvrdenie o nemožnosti mať takú skutkovú podstatu trestného činu. Vraj taký prídavok do Trestného zákona môže naraziť na limity v základnom zákone. Nie je to tak.

Bez nejakého širšieho vysvetľovania a oponentúry azda postačí uviesť nemecký príklad. Trestný zákonník tohto členského štátu Európskej únie pozná taký trestný čin. Spolkový ústavný súd tejto krajiny zatiaľ ani nemukol o nejakom ústavnom zlyhaní. Popravde, sú s ním problémy. Výklad a používanie nie sú bez výčitiek právnej teórie a praxe. Ale skutková podstata trestného činu (§ 339 Trestného zákona Nemecka), ktorá ustanovuje prekrúcanie práva, má svoj širší aj zrozumiteľný účel. Je ním ochrana výkonu spravodlivosti. Eminentný záujem na takom výklade a používaní práva, ktoré je v súlade s existujúcou rozhodovacou praxou, z nej nevybočuje bez primeraných dôvodov a dokáže každý odklon náležite vysvetliť.

Problémom je, že nemecký vzor sme neprebrali v jeho celistvosti. Ohýbanie práva by malo dopadnúť len na sudcov a rozhodcov. Lenže diskusia o takom legislatívnom zjednodušení slovenského chápania prekrúcania práva oproti jeho nemeckému vzoru nemá vo svojej podstate rozhodujúci význam.

Živná pôda vynovenia Trestného zákona

Ponechám bokom všadeprítomné výhrady voči plánom na doplnenie trestného práva o ohýbanie práva a zánik ochrany sudcov za ich rozhodovanie. Využijem ich na širšiu úvahu o pozadí takej razantnej snahy politikov priklincovať zodpovednosť sudcov aj hrozbou pre prznenie práva v ich rozhodovaní.

Vždy keď čítam nejakú legislatívnu iniciatívu, hľadám živnú pôdu jej vzniku.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie