Denník N

Paradoxy doby a kontraproduktívnosť románu

Silvester Lavrík sa s „dokurománom“ Posledná k. & k. barónka umiestnil v desiatke ašpirujúcej na cenu Anasoft litera.

Silvester Lavrík sa aj tento rok, podobne ako roku 2017 s historickou prózou Nedeľné šachy s Tisom, umiestnil so svojím „dokurománom“ Posledná k. & k. barónka v desiatke Anasoft litera. Okrem rovnakého vydavateľstva (Dixit – Iron Libri), pôsobivého vizuálu, ako aj obdobného tvorivého postupu v zmysle prepájania dokumentárnej a fiktívnej beletristickej zložky sa obidve diela vyznačujú tiež niektorými typologicky porovnateľnými postavami.

Hoci sa v Lavríkovej ostatnej knihe nestretávame s typom mentálne postihnutej postavy, akou je Anna Žitňanská v Nedeľných šachoch s Tisom, aj rozprávač Šlauko Probier z Poslednej k. & k. barónky predstavuje postavu na periférii, ktorá sa akoby omylom zaplietla do dejinných udalostí. Obidve postavy taktiež spája symptomatická motivika nekontrolovateľných záchvatov zúrivosti (v prípade Šlauka ide o strhávanie habitu a nepríčetné vykrikovanie „Česť práci“ v podolínskom kláštore), ktoré jednak slúžia na ventilovanie nahromadenej frustrácie, jednak predstavujú fenomén presahujúci horizont postavy.

Zapisovať všetko, hlásiť len to, čo neuškodí

Spomínané záchvaty zúrivosti totiž možno v danom kontexte interpretovať ako priam fyziologickú manifestáciu paradoxov a neznesiteľného napätia tej-ktorej historickej epochy. V Nedeľných šachoch s Tisom sa to týka rozporuplného obdobia slovenského štátu, v románe Posledná k. & k. barónka sa tematizujú medziiným udalosti po druhej svetovej vojne: nástup socialistického režimu a život v ňom. Primárne cez rozprávačskú optiku Šlauka Probiera sa čitateľovi predkladajú životné osudy a peripetie majiteľky (po znárodnení roku 1948 už iba obyvateľky) kaštieľa v Strážkach, barónky Margity Czóbelovej, netere významného maliara Ladislava Mednyánszkeho.

Šlauko Probier, ako už samotné meno napovedá (z nemeckého schlau – prešibaný a probieren – skúsiť), je svojím ustrojením pikaresknou postavou, ktorá sa usiluje bez väčšej ujmy „prešmyknúť“ veľkými dejinami: „Ja som sa len chcel prešmyknúť medzi včera a dnes a neoškrieť sa pritom.“ V Lavríkovom románe sa pritom opakovane a miestami až príliš šablónovito a okázalo zdôrazňujú pre pikara (teda aj Šlauka) typické povahové črty: „Priznám sa, nepredpokladal som, že môj talent je taký výrazný. Prispôsobiť sa, využiť situáciu, pochopiť, čo sa odo mňa očakáva.“

Pre pikareskného hrdinu je medziiným

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Anasoft litera

Knihy

Kultúra

Teraz najčítanejšie