Denník N

Ktoré základné a stredné školy sú najlepšie? (nové rebríčky)

Ilustračné foto N – Tomáš Benedikovič
Ilustračné foto N – Tomáš Benedikovič

Inštitút INEKO sa pozrel na výsledky maturantov a deviatakov a vytvoril rebríčky základných a stredných škôl.

Ak hľadáte kvalitnú základnú či strednú školu, pomôcť vám môže hodnotenie, ktoré pripravuje už niekoľko rokov inštitút INEKO. Zverejnené je na stránke skoly.ineko.sk. V najnovších výsledkoch sa už prejavili aj výsledky žiakov na maturite a v testovaní deviatakov.

Ide zatiaľ o čiastočné hodnotenie za tento rok, inštitút neskôr doplní ešte ďalšie údaje, ktoré ovplyvňujú hodnotenie. Celkové výsledky so všetkými hodnotami by mali byť zverejnené na jeseň.

„Hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, a preto komplexne nevypovedá o kvalite školy,“ upozorňuje INEKO.

Na stránke sa dá nájsť 31 ukazovateľov, nie všetky však vstupujú do hodnotenia. Nie všetky sú dostupné pre základné aj stredné školy.

Pri základných školách a špeciálnych základných školách vstupujú do výpočtu celkového hodnotenia školy ukazovatele Testovanie 9 a Mimoriadne výsledky, pri stredných odborných školách, špeciálnych stredných školách a gymnáziách sú to ukazovatele z oblastí Maturity, Mimoriadne výsledky a Nezamestnanosť absolventov, vysvetľuje metodiku INEKO.

„Portál počíta hodnotenie aj za ostatné oblasti, ale toto hodnotenie nevstupuje do celkového hodnotenia školy, pretože nemusí dostatočne vypovedať o dosiahnutých výsledkoch žiakov,“ dodáva.

Najlepšie základné školy

názov školy ulica okres
Základná škola Krosnianska 4 Košice III
Základná škola T. J. Moussona 4 Michalovce
Základná škola SSV Skuteckého 8 Banská Bystrica
Základná škola Okružná 17 Michalovce
Základná škola Dlhé Hony 1 Trenčín
Základná škola Karpatská 11 Svidník
Základná škola Nám. L. Novomeského 2 Košice I
Základná škola Slov. partizánov 53 Považská Bystrica
Základná škola Kubranská 80 Trenčín
Spojená škola sv. Františka z Assisi – ZŠ Karloveská 32 Bratislava IV

Ako je to v jednotlivých regiónoch: (TOP 10 škôl)

Banskobystrický kraj
Základná škola SSV Skuteckého 8 Banská Bystrica
Základná škola Hrnčiarska 1 Zvolen
Základná škola Hodžova 9 Zvolen
Základná škola Petra Jilemnického 2 Zvolen
Základná škola s MŠ SNP 20 Kalinovo
Základná škola Školská 4 Selce
Základná škola M. Rázusa 3 Zvolen
Základná škola Rúbanisko II 3079 Lučenec
Základná škola Spojová 14 Banská Bystrica
Základná škola Štúrova 12 Detva
Bratislavský kraj
Spojená škola sv. Františka z Assisi – ZŠ Karloveská 32 Bratislava – Karlova Ves
Základná škola s MŠ Za kasárňou 2 Bratislava – Nové Mesto
ZŠ Matky Alexie Palackého 1 Bratislava – Staré Mesto
Základná škola Drieňová 16 Bratislava – Ružinov
Spojená škola – ZŠ Tilgnerova 14 Bratislava – Karlova Ves
Základná škola Ostredková 14 Bratislava – Ružinov
Základná škola Sokolíkova 2 Bratislava – Dúbravka
Základná škola Mudroňova 83 Bratislava – Staré Mesto
Základná škola s MŠ Škarniclova 1 Bratislava – Staré Mesto
Základná škola Mierová 46 Bratislava – Ružinov
Košický kraj
Základná škola Krosnianska 4 Košice – Darg. hrdinov
Základná škola T. J. Moussona 4 Michalovce
Základná škola Okružná 17 Michalovce
Základná škola Nám. L. Novomeského 2 Košice – Staré Mesto
ZŠ sv. košických mučen Čordákova 50 Košice – Sídlisko KVP
Základná škola Jána Švermu 6 Michalovce
Základná škola Staničná 13 Košice – Juh
Základná škola Levočská 11 Spišská Nová Ves
ZŠ sv. Cyrila a Metoda Bernolákova 18 Košice – Západ
Základná škola Nad Medzou 1 Spišská Nová Ves
Nitriansky kraj
Základná škola Hradná 22 Nové Zámky
Základná škola Pri Podlužianke 6 Levice
KSŠ-ZŠ s MŠ Saratovská 87 Levice
Základná škola G. Bethlena 41 Nové Zámky
ZŠ kniežaťa Pribinu Andreja Šulgana 1 Nitra
Cirkevná základná škola Ľ. Fullu 6 Topoľčany
SKŠ-ZŠ sv. Svorada a B. Farská 43 Nitra
Základná škola s MŠ Horná 22 Šaľa
Základná škola Nábrežná 95 Nové Zámky
Cirkevná základná škola Lipová 10 Topoľčany
Prešovský kraj
Základná škola Karpatská 11 Svidník
Základná škola s MŠ Dlhé nad Cirochou 231 Dlhé nad Cirochou
Základná škola Kúpeľná 2 Prešov
Základná škola Kudlovská 11 Humenné
Základná škola Mlynská 7 Stropkov
Základná škola Mierová 134 Svit
Základná škola Študentská 9 Snina
Základná škola Dargovských hrdinov 19 Humenné
Základná škola s MŠ Dostojevského ul. 25 Poprad
Základná škola Bernolákova 1061 Vranov nad Topľou
Trenčiansky kraj
Základná škola Dlhé Hony 1 Trenčín
Základná škola Slov. partizánov 53 Považská Bystrica
Základná škola Kubranská 80 Trenčín
Základná škola Slovanská 7 Považská Bystrica
Základná škola Školská 10 Považská Bystrica
Základná škola Sídlisko SNP 6 Trenčianske Teplice
ZŠ s MŠ H.Gavloviča Školská 369 Pruské
Základná škola Bezručova 66 Trenčín
Základná škola s MŠ Sídlisko Pod hájom 967 Dubnica nad Váhom
Základná škola Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom
Trnavský kraj
Základná škola Nám.Sl.Uč.Tovarišst. 12 Trnava
Základná škola Brezová 19 Piešťany
Základná škola s MŠ Vančurova 38 Trnava
ZŠ M.Kóczána s VJM Hlavná 258 Čiližská Radvaň
Základná škola s VJM Školská ulica 1 Dunajská Streda
Základná škola Komenského 959 Senica
ZŠ Angely Merici Halenárska 45 Trnava
Základ. škola sv. Jozefa Pribinova 35 Hlohovec
Základná škola s MŠ Jaslovské Bohunice 341 Jaslovské Bohunice
Základná škola s VJM Hviezdoslavova ul. 2 Dunajská Streda
Žilinský kraj
Základná škola s MŠ Hôrky 2 Hôrky
Základná škola s MŠ Školská 49 Žilina
Základná škola Horná 19 Ochodnica
Cirkevná ZŠ R. Zaymusa Romualda Zaymusa 3 Žilina
Základná škola Ul. čs. brigády 4 Liptovský Mikuláš
ZŠ s MŠ A. Bernoláka Tomášikova 1 Martin
Základná škola Dolinský potok č.1114 Kysucké Nové Mesto
Základná škola Jarná 20 Žilina
Základná škola s MŠ Ulica sv. Gorazda 1 Žilina
Základná škola Námestie mladosti 1 Žilina

Najlepšie stredné odborné školy

názov školy ulica obec
SPŠ elektrotechnická Plzenská 1 Prešov
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava
Spojená škola SPŠP. HA. ŠG Slančíkovej 2 Nitra
Spojená škola-HA Slanická Osada Námestovo
OA Milana Hodžu Martina Rázusa 1 Trenčín
Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad
Obchodná akadémia Bolečkova 2 Nitra
Stredná priem. škola Fraňa Kráľa 20 Nitra
Obchodná akadémia Jesenského 6 Považská Bystrica
Hotelová akadémia MUDr. Alexandra 29 Kežmarok

Ako je to v jednotlivých regiónoch: (TOP 10 škôl)

Banskobystrický kraj
Spojená škola – OA Štúrova 848 Detva
Hotelová akadémia Malinovského 1 Brezno
Súkr. obchodná akadémia Ul.SNP 16 Žiar nad Hronom
Obchodná akadémia Lúčna 4 Lučenec
Súkr. stred. umel. škola Kyslá 214 Hodruša – Hámre
Stredná zdravot. škola J.G.Tajovského 24 Banská Bystrica
Spojená škola – OA Jarmočná 1 Modrý Kameň
Obchodná akadémia Malinovského 1 Brezno
Ped. a soc. akadémia J.A.Komenského 12 Lučenec
Stred. zdravot. škola Lúčna 2 Lučenec
Bratislavský kraj
Obchodná akadémia Nevädzová 3 Bratislava – Ružinov
Škola úžit. výtvarníctva Dúbravská cesta 11 Bratislava – Karlova Ves
Pedag. a sociál. akadémia Bullova 2 Bratislava – Dúbravka
SZŠ Záhradnícka 44 Bratislava – Ružinov
Obchodná akadémia Myslenická 1 Pezinok
Obchodná akadémia Račianska 107 Bratislava – Nové Mesto
Súkromná SOŠ HOST Riazanská 75 Bratislava – Nové Mesto
Obchodná akadémia Dudova 4 Bratislava – Petržalka
Hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava – Nové Mesto
Obchodná akadémia Hrobákova 11 Bratislava – Petržalka
Košický kraj
Technická akadémia Hviezdoslavova 6 Spišská Nová Ves
Stredná zdravot. škola Moyzesova 17 Košice – Staré Mesto
Obchodná akadémia Akademika Hronca 8 Rožňava
Súkr. str. umel. škola fil Petzvalova 2 Košice – Západ
Stredná zdravot. škola Námestie 1. mája č. 1 Rožňava
SZŠ sv. Alžbety Mäsiarska 25 Košice – Staré Mesto
SPŠ elektrotechnická Komenského 44 Košice – Sever
Hotelová akadémia Radničné námestie 1 Spišská Nová Ves
Spojená škola – SOŠ Kollárova 17 Sečovce
SOŠ obchodu a služieb Námestie slobody 12 Sobrance
Nitriansky kraj
Spojená škola SPŠP. HA. ŠG Slančíkovej 2 Nitra
Obchodná akadémia Bolečkova 2 Nitra
Stredná priem. škola Fraňa Kráľa 20 Nitra
Obchodná akadémia Bernolákova 26 Zlaté Moravce
Obchodná akadémia Inovecká 2041 Topoľčany
SŠ – SPŠE S. A. Jedlika Komárňanská 28 Nové Zámky
Pedagog. a soc. akadémia Engelsova 3 Levice
SPŠ stavebná Cabajská 4 Nitra
Obchodná akadémia Kálmána Kittenbergera 2 Levice
SOŠ technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače
Prešovský kraj
SPŠ elektrotechnická Plzenská 1 Prešov
Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad
Hotelová akadémia MUDr. Alexandra 29 Kežmarok
Str. zdravotnícka škola Levočská 5 Poprad
Hotelová akadémia Baštová 32 Prešov
Obchodná akadémia Volgogradská 3 Prešov
Pedagogická a soc. akad. Kmeťovo stromoradie 5 Prešov
Súkr. stredná odb. škola Ul. 29. augusta 4812 Poprad
Str. zdravotnícka škola Sládkovičova 36 Prešov
Obchodná akadémia Jarmočná 132 Stará Ľubovňa
Trenčiansky kraj
OA Milana Hodžu Martina Rázusa 1 Trenčín
Obchodná akadémia Jesenského 6 Považská Bystrica
Stredná zdravot. škola J. Braneckého 4 Trenčín
Obchodná akadémia Hviezdoslavova 17 Ilava
Stred. priemyselná škola Obrancov mieru 1 Dubnica nad Váhom
Stredná odborná škola Bzinská 11 Nové Mesto nad Váhom
Stred. priemyselná škola SNP 8 Myjava
Pedagog. a soc. akadémia 1. mája 7 Trenčín
Obchodná akadémia F. Madvu 2 Prievidza
Stredná zdravotnícka škola Ul. odborov 244/8 Považská Bystrica
Trnavský kraj
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava
Obchodná akadémia Dlhá 10 Senica
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Stromová 34 Piešťany
Súkr. HA SD Jednota Vinohradská 48 Šamorín
Str. zdravot. škola Daxnerova 6 Trnava
Obchodná akadémia Tehelná 4 Hlohovec
Str. zdravot. škola Športová 34 Dunajská Streda
SPŠ elektrotechnická Nám. SNP 8 Piešťany
Súkr. SOŠ VIA HUMANA Mallého 2 Skalica
SPŠ Komenského 1 Trnava
Žilinský kraj
Spojená škola-HA Slanická Osada Námestovo
Obchodná akadémia Scota Viatora 4 Ružomberok
Stredná priemysel. škola L. Novomeského 24 Martin
Spojená škola-SPŠ Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto
Obchodná akadémia Nábrežie K.Petroviča 1571 Liptovský Mikuláš
Obchodná akadémia Veľká okružná 32 Žilina
Škola úžit. výtvarníctva Scota Viatora 6 Ružomberok
Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin
SPŠ stavebná Veľká okružná 25 Žilina
Stredná zdrav. škola Dončova 7 Ružomberok

Najlepšie gymnáziá

Gymnázium Poštová 9 Košice – Staré Mesto
Spojená škola – Gymnázium Jura Hronca Novohradská 3 Bratislava – Ružinov
Bilingválne gymnázium Komenského 215 Sučany
Gymnázium A. Vrábla Mierová 5 Levice
Gymnázium P. J. Šafárika Ul. akademika Hronca 1 Rožňava
Gymnázium Varšavská cesta 1 Žilina
Gymnázium M. R. Štefánika Športová 41 Nové Mesto nad Váhom
Spojená škola-Gymnázium Komenského 10 Liptovský Mikuláš
Gymnázium Ľudovíta Štúra 1. mája 2 Trenčín
Evanjelické gymnázium Škultétyho 10 Košice – Staré Mesto

Ako je to v jednotlivých regiónoch: (TOP 10 škôl)

Banskobystrický kraj
Gymnázium J. G. T. J. G. Tajovského 25 Banská Bystrica
Gymnázium B.S.T. Haličská cesta 9 Lučenec
Gymnázium M.R. J. Kollára 2 Žiar nad Hronom
Evanjelické gymnázium Jesenského 836 Tisovec
Gymnázium Ľ. Š. Hronská 3 Zvolen
Katolícke gymnázium Š. M Hurbanova 9 Banská Bystrica
Gymnázium M. K. Mládežnícka 51 Banská Bystrica
Gymnázium A. K. A.Gwerk.-Göllnerovej 6 Banská Štiavnica
Gymnázium F. Š. Bernolákova 9 Nová Baňa
Gymnázium Štúrova 849 Detva
Bratislavský kraj
Spojená škola – Gymnázium Jura Hronca Novohradská 3 Bratislava – Ružinov
1. súkromné gymnázium Bajkalská 20 Bratislava – Ružinov
Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium Teplická 7 Bratislava – Nové Mesto
Evanjelické lýceum Vranovská 2 Bratislava – Petržalka
Gymnázium Grösslingová 18 Bratislava – Staré Mesto
Spojená škola-Gymnázium Metodova 2 Bratislava – Ružinov
Gymnázium L. Novomeského Tomášikova 2 Bratislava – Nové Mesto
Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A Bratislava – Staré Mesto
Gymnázium Vazovova 6 Bratislava – Staré Mesto
Gymnázium Ivana Horvátha 14 Bratislava – Ružinov
Košický kraj
Gymnázium Poštová 9 Košice – Staré Mesto
Gymnázium P. J. Šafárika Ul. akademika Hronca 1 Rožňava
Evanjelické gymnázium Škultétyho 10 Košice – Staré Mesto
Gymnázium Šrobárova 1 Košice – Staré Mesto
Gymnázium Park mládeže 5 Košice – Sever
Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1 Michalovce
Gymn. sv. T. Akvinského Zbrojničná 3 Košice – Staré Mesto
Gymnázium sv. koš. mučen. Čordákova 50 Košice – Sídlisko KVP
Gymnázium Školská 7 Spišská Nová Ves
Gymnázium Alejová 1 Košice – Juh
Nitriansky kraj
Gymnázium A. Vrábla Mierová 5 Levice
Gymnázium Párovská 1 Nitra
SKŠ-Gymnázium sv. C. a M. Farská 19 Nitra
Gymnázium Golianova 68 Nitra
Gymnázium J. Fándlyho Školská 3 Šaľa
Gymnázium Bernolákova 37 Šurany
Gymnázium Školská 26 Vráble
Piaristické gymnázium Piaristická 6 Nitra
Gymnázium H. S. s VJM Biskupa Királya 5 Komárno
KSŠ – Gymnázium Saratovská 87 Levice
Prešovský kraj
Spojená škola – Gym Dominika Tatarku 7 Poprad
Gymnázium J. A. Raymana Mudroňova 20 Prešov
Gymnázium Komenského 13 Lipany
Súkromné gymnázium Solivarská 28 Prešov
Gymnázium Konštantínova 2 Prešov
Gymn. P. O. Hviezdoslava Hviezdoslavova 20 Kežmarok
Gymnázium Jiráskova 12 Bardejov
Gymnázium sv. Mikuláša Duklianska 16 Prešov
Gymnázium sv. Moniky Tarasa Ševčenka 1 Prešov
Gymnáz. gen. L. Svobodu Komenského 4 Humenné
Trenčiansky kraj
Gymnázium M. R. Štefánika Športová 41 Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium Ľudovíta Štúra 1. mája 2 Trenčín
Gymnázium J. Jesenského Radlinského 2 Bánovce nad Bebravou
Gymnáz.V. B. Nedožerského Matice slovenskej 16 Prievidza
Gymnázium Školská 2 Dubnica nad Váhom
Gymnázium Jablonská 5 Myjava
Piar. gymn. J. Braneckého Palackého 4 Trenčín
Gymnázium Školská 8 Považská Bystrica
Gymnázium Komenského 1074 Partizánske
Piaristické gymnázium A. Hlinku 44 Prievidza
Trnavský kraj
Gymnázium P. Coubertina Nám. SNP 9 Piešťany
Gymnázium J. Hollého Na hlinách 30 Trnava
Gymnázium Á. Vámberyho Nám. sv. Štefana 4 Dunajská Streda
Súkr. gymnázium s VJM Hlavná 21 Dunajská Streda
Gymnázium L. Novomeského Dlhá 12 Senica
Gymnázium V. Mihálika Kostolná 8 Sereď
Gymnázium Ivana Kupca Komenského 13 Hlohovec
Gymnázium F.V. Sasinka Námestie slobody 3 Skalica
Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova 10 Trnava
Gymnázium M. R. Štefánika Slnečná 2 Šamorín
Žilinský kraj
Bilingválne gymnázium Komenského 215 Sučany
Gymnázium Varšavská cesta 1 Žilina
Spojená škola-Gymnázium Komenského 10 Liptovský Mikuláš
Gymnázium Jozefa Lettricha Jozefa Lettricha 2 Martin
Gymnázium Veľká okružná 22 Žilina
Gymnázium Š. Moyzesa 21 Ružomberok
Gymnázium A. Bernoláka Mieru 23 Námestovo
Gymnázium J. M. Hurbana 17. novembra 1296 Čadca
Gymnázium sv. Františka J. M. Hurbana 44 Žilina
Gymnázium P. O. Hviezdos. Hviezdoslavovo nám. 18 Dolný Kubín

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie