Denník N

Venuje sa deťom s fetálnym alkoholovým syndrómom: Pre vývin plodu je najnebezpečnejšie nárazové pitie

Foto - Jakub Šteinecker
Foto – Jakub Šteinecker

Nevedia sa upokojiť, neobsedia, majú problém s matematikou aj porozumením. Príčinou môže byť alkohol, ktorý samy nikdy nepili – no pila ho ich matka v tehotenstve.

„Počula som aj takú teóriu, že telo si vezme len to, čo potrebuje, že placenta alkohol čiastočne prefiltruje, no nie je to pravda, a poruchy spôsobené alkoholom sú vážne a nezvratné,“ hovorí Petra Šteinecker, liečebná pedagogička, ktorá sa venuje diagnostike detí s FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders), čo je spoločný termín pre celé spektrum vývinových porúch vyskytujúcich sa u detí, ktorých matky počas tehotenstva pili alkohol.

Slovenská spoločnosť je tradične k alkoholu tolerantná a niektorí lekári dokonca stále odporúčajú budúcim matkám pohár červeného vína „na krvinky“. Pritom je to jediné postihnutie dieťaťa, ktorému sa dá na sto percent predísť a vinník je vždy jasný.

Ako sa pitie alkoholu počas tehotenstva prejaví na dieťati? 

Podobne ako pri autizme ide o skryté postihnutie a na deťoch navonok nie je často vôbec vidieť. Deti s FASD na prvý pohľad vyzerajú zdravo, ale znevýhodnenie sa prejavuje v správaní a v interakcii s okolím. Zo všetkých porúch FASD je najzávažnejší fetálny alkoholový syndróm (FAS) a ten sa prejavuje aj na výzore a vzraste detí. Pre laika to nemusí byť zreteľné, sú to jemné nuansy v črtách tváre a všimnúť si ich vie často len odborník. Typickými znakmi je užšia horná pera, ktorá nemá to typické srdiečkové vykrojenie a priehlbinka medzi hornou perou a nosom, ktorá je vyhladená. Deti s FAS majú zvyčajne širší nos, menšie oči a väčší priestor medzi očami a toto spôsobuje, že predná časť tváre je akoby vystúpená dopredu a vyhladená. No rozdiely môžu byť v milimetroch, preto aj my tieto odchýlky meriame softvérom. Deti majú väčšinou menší vzrast, ktorý už nikdy nedobehnú, alebo napríklad mikrocefáliu – teda menšie hlavičky.

S akými problémami sa deti s FASD potýkajú?

Najpodstatnejšie je poškodenie centrálnej nervovej sústavy. Alkohol môže pôsobiť v ktoromkoľvek období tehotenstva a poškodenie závisí od toho, či žena pila v prvom, druhom alebo treťom trimestri alebo po celý čas – vždy sú poškodené iné časti mozgu. Preto hovoríme o spektre porúch, a teda aj prejavy FASD sa rôznia. Skoro všetky deti majú oslabenú pamäť a problémy s porozumením reči. Aj to však môže byť trochu mätúce, pretože expresívnu reč majú v poriadku, rozprávajú, no často používajú slová, ktorým nerozumejú. Keď dostanú dve-tri jednoduché inštrukcie po sebe, nie sú schopné ich spracovať, nerozumejú abstraktným pojmom. Rodičom napríklad radíme, aby deťom nehovorili „uprac si izbu“, už toto je pre ne abstraktné. Treba povedať „vynes smetný kôš“ alebo „ulož si tašku“. Často sú tiež zahltené zmyslovými vnemami a ventilujú si to hojdaním, neustálym pohybom. Niektoré sú ako slony v porceláne – do všetkého narážajú, akoby nič naokolo nevideli, a majú tiež problém s hrubou aj jemnou motorikou.

To sú však črty, ktoré majú aj deti s autizmom alebo s ADHD – poruchou pozornosti s hyperaktivitou.

Niektoré áno, ale typickou črtou detí s autizmom je sociálne oslabenie – nejdú do kontaktu, nechcú sa kamarátiť. Deti s FASD, naopak, cítia svoje znevýhodnenie, chcú byť v kontakte, chcú sa kamarátiť a dostať sa do kolektívu, ale je to pre ne ťažké. Vedia nadviazať priateľstvá, lebo sú komunikatívne, ale majú problém si ich udržať, majú oslabené exekutívne funkcie – to sú už vyššie kognitívne funkcie, vďaka ktorým si vieme rozplánovať nejakú činnosť a potom robiť jednotlivé kroky, dokončiť, čo sme si predsavzali, a pri tom všetkom zvládame regulovať svoje afekty a emócie. Niektoré symptómy sú teda podobné, no ak by ste dieťaťu s FASD dali lieky, ktoré užívajú deti s ADHD, tak by zrejme nefungovali. Stáva sa aj to, že sa im z dôvodu menšieho vzrastu indikuje rastový hormón, ktorý však v prípade detí s FASD nefunguje.

Majú potom deti s FASD problémy v škole? 

Keď idú k psychológovi na test IQ, často majú priemerné, niekedy dokonca aj nadpriemerné skóre, no

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Cesta k zdraviu

Rodičovstvo

Rozhovory

Rodina a vzťahy, Zdravie

Teraz najčítanejšie