Denník N

Výrobky medzivojnovej Detvy sú dnes zberateľským zázrakom

Kabelky "listovky" tkané gobelínovou technikou, z ponukového katalógu Detva, 1929. Foto - Slovenské múzeum dizajnu
Kabelky „listovky“ tkané gobelínovou technikou, z ponukového katalógu Detva, 1929. Foto – Slovenské múzeum dizajnu

Spoločnosť Detva patrila v minulosti medzi dôležitých výrobcov, ktorí prepájali lokálnu ľudovú tradíciu a výzvy moderného priemyslu. Vznikla v Bratislave v roku 1920 na základe zrušenej spoločnosti Izabella s podtitulom „ústav pre povznesenie ľudového umenia a domáckeho priemyslu na Slovensku a v Podkarpatsku“.

V roku 1927 sa z ústavu stala účastinná spoločnosť. Jej medzivojnová história dodnes prekvapuje nielen úrovňou umeleckoremeselnej výroby, aktivitou na výstavách a veľtrhoch v Československu, ale aj prezentáciami v zahraničí, ktoré firme zabezpečili unikátny exportný program.

Nová vízia

Detva svoju produkciu zamerala na hračky, keramiku, výrobky z dreva či prútia, najúspešnejšou zložkou jej výrobnej činnosti však bola textilná tvorba. Na jednej strane tu fungovala koncepcia zachovania ľudového umenia a tradičných vzorov a na strane druhej sa ukazovalo nutné akceptovať moderné tendencie v umeleckom priemysle. Úsilie o novú architektúru tak oživilo diskusie o novej textílii – funkčnej, dobre udržiavateľnej, farebne a vzorovo striedmej.

Na dosiahnutie tejto syntézy boli angažovaní vyškolení výtvarníci, ktorí mali dohliadať na kvalitu remeselných výrobkov. O zveľaďovanie výroby sa zaslúžilo niekoľko profesionálnych výtvarníkov, ktorí tu navrhovali výrobky a viedli rôzne kurzy.

Tkaným textíliám a kelimom sa venoval Vojtech Merganc, výšivku a čipku navrhovali Jaroslav Jareš (umelecký vedúci v roku 1924), Ľudmila Rambouská-Jarešová či Elena Hollá (-Holéczyová) a František Malý (vedúci v rokoch 1926 – 1933).

Malý navrhoval predovšetkým koberce a prikrývky, charakteristické jednoduchými geometrickými motívmi a komunikujúce s moderným funkcionalistickým interiérom.

Výrobky vznikali u výrobcov v rôznych regiónoch Slovenska a Podkarpatska.

Foto – Slovenské múzeum dizajnu

Majstri v exporte

Detva organizovala menšie predajné akcie a bazáre, zúčastňovala sa aj na významných domácich výstavách, Dunajských veľtrhoch v Bratislave či projektoch Svazu československého díla. Pozornosť vzbudila

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Múzeum dizajnu

Kultúra

Teraz najčítanejšie