Denník N

Harabin je opäť v akcii, jeho senát zrušil rozsudok k Duckého zmenkám

Štefan Harabin. Foto – TASR
Štefan Harabin. Foto – TASR

Dovolací senát pod vedením Štefana Harabina zrušil všetky doterajšie rozsudky, vďaka ktorým sa bývalý finančný riaditeľ SPP Ivan Maroš dostal do väzenia.

Po tom, ako prepustil Harabinov dovolací senát recidivistu, spochybnil pôsobenie inšpekcie ministerstva vnútra, zrušil aj rozhodnutie v kauze Duckého zmeniek v hodnote 350 miliónov českých korún. Kauza sa pritom ťahá už od roku 2001, keď sa začalo trestné stíhanie.

Tým, že bývalý šéf SPP Ján Ducký, ktorý zmenky podpísal, už zomrel, ostal jediným obžalovaným bývalý finančný riaditeľ SPP Ivan Maroš. Ten si už vypočul viacero odsudzujúcich rozsudkov. Naposledy v novembri 2013.

Stále odznova

Vďaka Harabinovmu senátu môže byť však opäť na slobode. Súdny proces s ním sa bude musieť začať odznova.

Dovolací senát pod vedením Štefana Harabina zrušil nielen rozsudok Špecializovaného trestného súdu, ale aj rozsudok svojich kolegov z Najvyššieho súdu, ktorí rozhodovali o odvolaní Maroša aj prokuratúry. Najmä v ňom videl pochybenia.

Prvýkrát odsúdili súdy Maroša už v roku 2004. Neprávoplatne dostal za podvod deväť rokov, ale bol to opäť Najvyšší súd, ktorý kauzu vrátil späť na začiatok až do prípravného konania.

Po tom, ako sa proces dostal na Špecializovaný trestný súd, si v januári 2013 vypočul Maroš opäť odsudzujúci rozsudok. Dostal tri roky a dva mesiace, plus zákaz podnikania na sedem rokov za skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie.

Odvolal sa on aj prokurátor. Odvolací senát Najvyššieho súdu v novembri 2013 výšku trestu ponechal. Maroša však odsúdil za iný skutok. V jeho konaní videl pokus o porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku. Rozsudok napadol nielen odsúdený, ale opäť aj prokuratúra. Marošovi Harabin vyhovel, o druhom dovolaní Najvyšší súd zatiaľ nerozhodol.

Odvolanie

Bývalý finančný riaditeľ SPP v dovolaní namietal, že odvolací senát porušil jeho právo na obhajobu, spravodlivý proces aj súdnu ochranu. Nemohol vraj reagovať na zmenu právnej kvalifikácie, a teda navrhnúť dôkazy na svoju obhajobu. Súd vraj pochybil, keď zrušil rozsudok a rozhodol sám bez doplnenia dokazovania. Okrem toho považuje výšku trestu za neprimeranú, a to najmä v súvislosti s tým, ako dlho sa už proces ťahá.

Harabinov senát s ním súhlasil. Odvolaciemu senátu vytkol, že hoci rozsah dokazovania považoval za úplný, „vykonané dôkazy hodnotil inak ako súd prvého stupňa bez toho, aby nevyhnutné dôkazy predtým zopakoval bezprostredne pred odvolacím súdom.“

Špecializovanému súdu sa podľa Harabinovho senátu nepodarilo preukázať vznik škody, jej výšku a poškodeného, a preto vraj neuvažoval o Marošovom konaní ako o trestnom čine porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. „Odvolací súd bez vykonania jediného dôkazu ustálil, že obvinený spoločne s inými porušil zákonom mu uloženú a zmluvne prevzatú povinnosť spravovať cudzí majetok, pričom jeho konanie bezprostredne smerovalo k spôsobeniu značnej škody“, vyčíta v rozsudku Harabinov senát kolegom.

Duckého zmenky zamestnávajú súdy aj 16 rokov po jeho smrti. Fotoš - TASR
Duckého zmenky zamestnávajú súdy aj 16 rokov po jeho smrti. Fotoš – TASR

Tunelovanie

Odvolací senát predsedu Petra Krajčoviča však na túto výčitku dáva vo svojom rozsudku odpoveď. Skutok síce preformuloval, ale ten podľa neho zodpovedá zisteným skutočnostiam aj vykonanému dokazovaniu. Krajčovičov senát vysvetľuje, že obsah vykonaných dôkazov, ktoré sú relevantné, vo väčšine reprodukoval špecializovaný súd správne. Iba časť dôkazov nesprávne interpretoval, a na tie sa Krajčovičov senát zameral. Podľa neho nezaevidovanie zmeniek v účtovnej evidencii je súčasťou širšieho protiprávneho konania Maroša a aj bývalého šéfa SPP Jána Duckého, a to porušenia povinností pri správe majetku. Okrem toho, nemožno predsa očakávať, že zaevidujú zmenky, ktoré sú súčasťou nelegálnej operácie.

Na rozdiel od špecializovaného súdu nevidel ako poškodenú Union banku, ktorá sa preplatenia zmeniek márne domáha. Maroš a Ducký vraj mohli poškodiť samotný SPP. Ich preplatením by sa totiž zmenšil majetok podniku. O ich konaní preto napísal, že trestná činnosť tohto druhu sa v slangovom vyjadrení označuje ako „tunelovanie.“

Výška trestu

Harabinov senát však nespochybnil len dokazovanie, ale aj výšku trestu, ktorú namietal i Maroš. „Dovolací súd musí dať za pravdu dovolateľovi aj v tom, že uložené tresty sú neprimerané už vzhľadom na neprimeranú dĺžku konania a porušenie práva na spravodlivý proces,“ napísal v rozhodnutí.

Špecializovaný, rovnako ako odvolací súd na dĺžku konania už myslel. „Bolo potrebné okrem doterajšej netrestanosti obžalovaného prihliadnuť na dĺžku trestného stíhania, ktorá už pomerne výrazne presahuje desať rokov, pričom prvá obžaloba v tejto veci bola podaná už v roku 2002,“ konštatuje v rozsudku odvolací súd. Dlhé konanie nemožno podľa neho zohľadniť v neprospech obžalovaného, čo tvrdil už aj špecializovaný súd.

Napriek tomu si pri sadzbe pol roka až päť rokov vybral Najvyšší súd pre Maroša prísnejší trest. Vysvetlil to tak, že sa zaoberal aj tým, aký následok mohol Ducký aj jeho finančný riaditeľ spôsobiť. Do úvahy bral aj to, ako blízko boli k dokonaniu trestného činu.

Tieto úvahy však budú musieť ísť bokom, pretože Harabinov senát prikázal špecializovanému súdu, aby viac prihliadol na dĺžku celého procesu.

Zmeniť bude musieť zrejme aj trest týkajúci sa zákazu činnosti. Nemôže sa vraj týkať podnikania ako takého, ale len tej činnosti, aby nemohol do budúcnosti zopakovať skutok, ktorý už raz spáchal. „Pri formulácii trestu zákazu činnosti treba dôsledne zvažovať a náležite odôvodniť jeho vymedzenie tak, aby trest zákazu činnosti nedôvodne nezasahoval do základných práv a slobôd a obvineného bezdôvodne neobmedzoval v práve zabezpečovať finančné prostriedky pre seba, prípadne jeho rodinu výkonom podnikateľskej činnosti,“ zastal sa odsúdeného Maroša Harabinov senát.

Zmenky

Duckého zmenky pochádzajú ešte zo septembra 1998. Maroš a český podnikateľ Roman Zubík ako predseda predstavenstva Sezoos Group v tom čase podľa obžaloby fingovali obchodné vzťahy. Podpísali aj zmluvu na kúpu bližšie nešpecifikovaných technologických zariadení, ktorú neskôr dodatkom zrušili. Práve na tento nákup Ducký vylákal od českej Union banky 350 miliónov českých korún ako úver. Ten mali vykryť spomínané zmenky.

Ducký bol ministrom hospodárstva v dvoch vládach Vladimíra Mečiara. Harabina nominovalo Mečiarovo HZDS na post ministra spravodlivosti do vlády so Smerom a s SNS v rokoch 2006 až 2010.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie