Denník N

Nedeľná nekázeň: Aj Ježiš oceňoval vybočenie zo stereotypu

Johannes Vermeer: Ježiš v dome Márie a Marty
Johannes Vermeer: Ježiš v dome Márie a Marty

Jeden z novozmluvných autorov, evanjelista Lukáš, zachytáva príbeh o návšteve Ježiša u dvoch sestier – Márie a Marty. Zatiaľ čo si Marta poctivo a v plnom nasadení plní povinnosti hostiteľky, jej sestra s hosťom iba debatuje.

Niektoré povolania alebo roly v rodine považujeme za životné poslanie. Očakávame, že nositelia a nositeľky životných rolí alebo úradov, pre ktoré sa rozhodli, ich budú vykonávať s láskou, úctou, empatiou, trpezlivosťou a vytrvalosťou. Takéto nastavenie máme voči mamám, učiteľkám a učiteľom, ošetrovateľkám a ošetrovateľom, lekárkam a lekárom, ľuďom pracujúcim v záchranných zložkách a vôbec v pomáhajúcich profesiách. Kresťanky a kresťania sú okrem toho vedení k tomu, že za vykonávanie poslania nesú zodpovednosť priamo pred Bohom.

Podcasty nájdete na: Apple Google Spotify Podbean Amazon Alexa RSS

Stáva sa však, že aj ľudia v takto vnímanom postavení zlyhajú. Nezvládnu ho naplniť podľa očakávaní. Neochota alebo neschopnosť povedať „nie“ ich vedie k prepracovaniu, nervozite a trpkosti, že im v živote niečo uniká. Že strácajú samých seba. Že nežijú svoj život, že v ňom obídu skrátka.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Nedeľná nekázeň

Nekázeň

Teraz najčítanejšie