Denník N

Keď som si prvýkrát prečítala o svojej diagnóze, mala som pocit, že som zlý človek, hovorí umelkyňa Klára Kusá

Klára Kusá. Foto - archív Kláry Kusej
Klára Kusá. Foto – archív Kláry Kusej

Klára Kusá trpí emočne nestabilnou poruchou osobnosti. Na svojom blogu sa venuje psychickým problémom, kultúre a umeniu. Je zakladateľkou občianskeho združenia Psychiatria nie je na hlavu. Koncom roka jej má vyjsť kniha Som na hlavu. No a?, ktorú sme si mohli prečítať už v predstihu.

Keď ste sa pred niekoľkými rokmi dozvedeli svoju diagnózu – emočne nestabilná porucha osobnosti (alebo staršie pomenovanie „hraničná porucha osobnosti“), zareagovali ste asi ako každý – začali ste googliť a hľadať informácie v odborných príručkách. A potom ste to oľutovali. Prečo?

Pretože som sa dozvedela veľa nepríjemností. Prečítala som si vtedy, že ľudia s emočne nestabilnou poruchou osobnosti sú zväčša veľmi nároční ako pacienti a že je to s nimi veľmi ťažké vo vzťahoch, teda aj vo vzťahu lekár – pacient. Vyplývalo z toho, že niektorí lekári nechcú takých pacientov prijať, pretože vedia, že to s nimi bude komplikované.

Ja som tieto informácie prijala a možno aj pod vplyvom svojho skresleného vnímania reality som z toho vyfiltrovala, že som zlý človek. A keď som už získala to presvedčenie o sebe, bolo veľmi ťažké si to nejako racionalizovať. V tom čase som ani nebola schopná nájsť rozumné argumenty na to, aby som pochopila, že som si to zjednodušila a prehnane aplikovala na svoju osobnosť.

Vo svojich textoch hovoríte, že je ľahšie priznať sa k tomu, že má človek úzkosť alebo depresiu než emočne nestabilnú poruchu osobnosti, ktorá je ťažšie opísateľná a navyše pomerne neznáma. Aj s tým môže súvisieť stigma spojená s touto diagnózou?

Emočne nestabilná porucha osobnosti je vcelku nová diagnóza, v Amerike ju začali klasifikovať až v 80. rokoch, takže logicky trvalo dlhšie, kým sa dostala aj do povedomia našich odborníkov a kým sa začali vyvíjať účinné formy terapie.

No sú aj ďalšie dôvody, prečo je pre ľudí také ťažké otvorene hovoriť o tejto diagnóze. Jedným z nich je fakt, že porucha osobnosti, ako už aj názov vypovedá, je niečo, čo charakterizuje človeka ako takého. Ak niekto dostane záchvat hnevu a správa sa katastrofálne k niekomu, koho má rád,

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Cesta k zdraviu

Človek

Koronavírus

    Rozhovory

    Vzťahy

    Veda

    Teraz najčítanejšie