Denník N

Pomník anglického literárneho baroka

Základom knihy je, prirodzene, Miltonov umelecký text, no popri bežných rámcových častiach knihy vytvoril prekladateľ vyše šesťdesiat strán precíznych poznámok a vysvetliviek, kalendárium a takmer osemnásťstranový doslov.

Peter Milčák, vydavateľ a editor v jednej osobe, osobitne však prekladateľ Marián Andričík sa podujali na náročný a obdivuhodný čin – prvý raz vydať v slovenčine dielo, ktoré predstavuje „pomník anglického literárneho baroka“.

Vyše 600-stranová kniha Johna Miltona Stratený raj (Modrý Peter 2020) v príťažlivej plátennej väzbe a s prebalom, na záložkách ktorého sú vyjadrenia o Miltonovom diele od slávnych osobností (J. Addison, Voltaire, T. S. Eliot, C. S. Lewis a iní), decentná (formou i farebne) grafická úprava (Jakub Milčák), primeraná dielu zo 17. storočia, pôsobí veľmi dôstojne. V jej vnútri však čitateľ nájde ešte dvanásť významných prekvapení – ide o ilustrácie, ktorých autorom je anglický romantik a symbolista, básnik, maliar a mystik William Blake (1757 – 1827).

Pamiatke svojho otca

Základom tejto pozoruhodnej knihy je, prirodzene, Miltonov umelecký text (epická báseň), rozvrhnutý do dvanástich kapitol. Popri bežných rámcových častiach knihy (použitá literatúra, vysvetlenia skratiek) vytvoril prekladateľ vyše šesťdesiat strán precíznych poznámok a vysvetliviek, osemstranové Kalendárium života a diela Johna Miltona a takmer osemnásťstranový doslov. Z tohto je jasné, čo všetko musel preštudovať, vyhľadať v rôznych zdrojoch – udalosti, mená, reálie, mytológiu, celú históriu pred i po Kristovi, vysvetliť myšlienky, obrazy, symboly, jednoducho všetko, o čom predpokladal, že je dôležité pre príjemcu pri vnímaní náročných Miltonových veršov.

Toľko faktov o autorovi, o jeho tvorbe, i o autoroch, ktorí sa Miltonovým dielom zaoberali a prekladali ho, nájdeme v máloktorej knihe preloženej do slovenčiny. Paralelu by sme mohli nájsť v precíznych postupoch Jána Zambora pri jeho prekladoch inonárodných diel. Je teda prirodzené, obdivuhodné a záslužné, že Marián Andričík na Miltonovom Stratenom raji a na rozsiahlych a obsiahlych vysvetľujúcich častiach tejto knihy pracoval tri roky. A pri náročnom preklade istotne myslel na Juraja Andričíka, ktorý nedávno umrel, keď hneď na prvom liste v knihe uviedol: „Venujem pamiatke svojho otca. Prekladateľ.“

Keď sa zoznámime s biografiou Johna Miltona, ktorú Marián Andričík veľmi podrobne a zaujímavo napísal, musíme usúdiť, že tento pozoruhodný anglický autor mal pohnutý život, plný dobra i zla, ktoré ho obklopovalo, a práve preto to nebol život „obyčajný“.

Andričík využíva široké spektrum udalostí 17. storočia a množstvo „postáv“, ktoré nejakým spôsobom ovplyvnili Miltonov život. „Dejiny anglickej literatúry ponúkajú veľa vzrušujúcich životných príbehov, no

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Knihy

Kultúra

Teraz najčítanejšie