Denník N

Antropológ Kanovský: Dotazník pred interrupciou by ženy vypĺňali v strese, tie dáta by nám nič nepovedali

Martin Kanovský. Foto N - Tomáš Benedikovič
Martin Kanovský. Foto N – Tomáš Benedikovič

„Máme silné podozrenie, že tam, kde sa uplatňuje výhrada vo svedomí a kde je veľmi silný sociálny tlak, si ženy volia skôr pololegálne formy interrupcií, napríklad tabletku či nejaké odvary, alebo interrupciu v zahraničí,“ hovorí antropológ Martin Kanovský z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Spolu s kolegom Andrejom Mentelom sa pozreli na štatistiky interrupcií, spontánnych potratov a postojov ľudí k nim.

Zistili napríklad to, že aj v regiónoch, kde ľudia odsudzujú interrupcie, sú ich počty nadpriemerné. A v okresoch, kde je menej interrupcií, je nepomerne vyšší počet spontánnych potratov, čo podľa neho súvisí s pololegálnym podstupovaním interrupcií či dostupnosťou nelegálnej interrupčnej tabletky.

Vieme, prečo je v niektorých okresoch interrupcií viac a v iných menej?

Podľa analýzy, ktorú sme robili s doktorom Mentelom, sa ukazuje, že dôvodom, prečo sa ženy rozhodujú pre interrupciu, je najmä sociálna a ekonomická situácia v domácnosti, konkrétne výška príjmov domácnosti. Bol to jediný faktor, ktorý ovplyvňoval reálnu mieru umelého prerušenia tehotenstiev.

Nepotvrdilo sa vám, že by ženy v religióznejších okresoch podstupovali menej interrupcií?

Nie. Sila a intenzita náboženskej viery, ktorú ľudia deklarovali v prieskume, nesúvisela s reálnou mierou umelého prerušenia tehotenstva. Boli okresy so silnou mierou náboženstva, ako je Gelnica, Myjava a Skalica, ktoré mali vysokú mieru umelých prerušení tehotenstva. Ale, naopak, boli aj okresy, kde deklarovali vysokú mieru náboženskej viery, ako Stará Ľubovňa alebo Tvrdošín, a tie mali zasa nízku mieru umelých prerušení tehotenstva. Zároveň však nie je možné vysvetľovať tento rozdiel odlišnou konfesionalitou – okres Myjava je síce dominantne evanjelický, v iných okresoch prevažujú katolíci.

Ako sa dá merať sila viery?

Išlo o veľký reprezentatívny prieskum, ktorého výsledky sú k dispozícii v Slovenskom archíve sociálnych dát. Každých desať rokov, zatiaľ naposledy v roku 2018, sa robí prieskum o náboženskom presvedčení a jedna z otázok bola, ako silno ľudia veria v Boha. Mohli odpovedať „viem, že Boh existuje a vôbec o tom nepochybujem“, „hoci mám pochybnosti, cítim, že verím v Boha“, „v niektorých momentoch v Boha verím, ale v iných nie“ až po „neverím v Boha“. Intenzita viery sa teda merala na základe toho, čo tvrdili sami respondenti.

Dalo by sa to síce posudzovať aj podľa otázky „ako často chodíte na bohoslužby?“, ale zdalo sa nám vhodnejšie porovnať to s osobným prežívaním religiozity, lebo keď človek hovorí o tom, ako často chodí na bohoslužby, je to skôr sociálna záležitosť. Ale keď ľudia sami hovoria, do akej miery veria, podobne sa aj vnútorne rozhodujú o tom, či ísť alebo neísť na umelé ukončenie tehotenstva. Predpokladali sme, že tam, kde bude veľmi silná intenzita náboženského presvedčenia, tam bude nižšia miera interrupcií, ale to sa potvrdilo len pri niektorých okresoch.

Skúmali ste aj to, či počet interrupcií v okresoch súvisí s tým, aký k nim majú ľudia postoj. Je ich menej v okresoch, kde ich ľudia odsudzujú?

To bol jeden z najzaujímavejších výsledkov. V podstate už od roku 1989 máme dáta, nakoľko ľudia odsudzujú alebo tolerujú umelé prerušenie tehotenstva. Žiaľ, my sme to mohli urobiť len za roky 2008 a 2018, pretože predchádzajúce výskumy nezaznamenávali odpovede po okresoch. Národné centrum zdravotníckych informácií má zasa informácie o počte umelých prerušení tehotenstva aj podľa okresov. Mohli sme to teda spoločne posúdiť. Očakávali sme, že medzi týmito informáciami bude nejaká miera súvislostí. Že tam, kde interrupcie odsudzujú menej, sa ich bude vykonávať viac. Ale tak to nie je.

Čo ste zistili?

Miera odsudzovania, teda názory a postoje ľudí k interrupciám, nesúvisia s ich reálnou mierou vykonávania. Sú okresy, kde umelé prerušenie tehotenstva odsudzujú a 

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Interrupcie

Rozhovory

Slovensko

Teraz najčítanejšie