Denník N

József Lamping staval vojnové cintoríny

Územie severovýchodného Slovenska sa na prelome rokov 1914/1915 stalo dôležitým bojovým priestorom karpatskej časti východného frontu. Od novembra 1914 do mája 1915 zviedli príslušníci rakúsko-uhorskej, nemeckej a ruskej armády na tomto území množstvo krutých bojov, ktoré si vyžiadali tisícky ľudských životov. Priamo na bojisku, resp. vo vojenských nemocniciach, v obväzovniach, ošetrovniach, lazaretoch a zajateckých táboroch zahynulo v dôsledku bojov či na choroby a bojové zranenia viac ako 43 000 vojakov. Všetky tieto obete našli svoj posledný odpočinok na vyše 200 vojnových cintorínoch.

História

Teraz najčítanejšie