Denník N

Protiočkovacie kampane zabrali, očkuje sa u nás menej detí

Očkovanosť u nás klesá. Ilustračné foto – TASR
Očkovanosť u nás klesá. Ilustračné foto – TASR

Pred šiestimi rokmi bolo zaočkovaných proti viacerým chorobách vyše 99 percent detí. Dnes klesá očkovanosť proti niektorým chorobám k rizikovým 95 percentám.

Počet detí, ktoré sú zaočkované, v uplynulých rokoch na Slovensku klesol. Kým ešte pred šiestimi rokmi bola zaočkovanosť na niektoré choroby viac ako 99-percentná, dnes už sú čísla nižšie.

Vyplýva to z najnovšej správy o zdravotnom stave obyvateľstva, ktorú zverejnilo ministerstvo zdravotníctva. „Tak, ako aj v iných krajinách, aj na Slovensku je v posledných rokoch vplyvom rôznych antivakcinačných aktivít zaznamenávaný odmietavý postoj k očkovaniu detí, čo sa prejavilo aj na poklese zaočkovanosti detskej populácie,“ uvádza Úrad pre verejné zdravotníctvo.

Protiočkovacia kampaň sa podľa všeobecného lekára pre dospelých Mariana Šótha stupňuje. „Zo začiatku bola ďaleko za hranicami, no v súčasnej dobe sa aj lekári u nás stretávajú s odmietaním očkovania,“ hovorí.

Zaujímavé podľa neho je, že ide o očkovania hradené z poistenia, teda o základné očkovania. „U dospelých tieto očkovania nepodliehajú povinnému hláseniu. Pri cestách do zahraničia si pacient očkovanie platí. Tieto očkovania sú vyhľadávané aj u ľudí, ktorí povinné očkovania odmietajú alebo im nedôverujú,“ dodáva.

Hoci sa počet očkovaných detí znižuje, ani pri jednom očkovaní neklesol pod 95 percent, čo je kritická hranica. „Epidemiológovia ju považujú za hranicu, na ktorej je kolektívna imunita postačujúca ako prevencia rozšírenia nákazy,“ hovorí lekár a vedec Peter Celec.

Pod touto hranicou sa už reálne zvýši riziko nákazy chorobou, a to aj u zaočkovaných ľudí. „Na to netreba zabúdať, aby sa to zase nezneužilo ako ‚dôkaz‘ neúčinnosti vakcín. Existuje niečo ako kolektívna imunita – epidemiológovia a imunológovia ju intenzívne skúmajú a prakticky to znamená, že sa dávame očkovať nielen pre seba, ale aj a niekedy najmä pre druhých,“ dodáva Celec.

Čísla nemusia byť presné

Najmenej zaočkovaných detí bolo vlani na Slovensku na invazívne pneumokokové ochorenia, kde podiel očkovaných dosiahol 96,5 percenta.

Oficiálne údaje však nemusia byť reálne a nezaočkovaných môže byť viac. „Keďže z rôznych dôvodov rodičia deti očkovať nedajú, ale potvrdenia o zaočkovaní si získajú, napríklad kvôli miestu v materských školách,“ hovorí Celec.

Menšia ochota dať očkovať svoje deti sa prejavuje aj na pokutách za to, že rodičia deti na očkovanie neprivedú. Tie totiž podľa Úradu verejného zdravotníctva od roku 2012 rastú.

A prečo zaočkovanosť klesá? „Na to existujú reálne vedecké psychologické štúdie zo zahraničia. Ide najmä o iracionálny strach z komplikácií, znásobený prívalom neoverených, ale najmä často zle interpretovaných informácií z nesprávnych zdrojov. Smutné je, že tento problém je najvýraznejší práve v Bratislavskom kraji a najmä u ľudí s vysokoškolským vzdelaním,“ hovorí Celec.

Čierny kašeľ mali aj očkovaní

Hoci zaočkovanosť klesá, ešte u nás nie je veľký problém s tým, že by sa objavovali choroby, proti ktorým sa povinne očkuje. Výnimkou sú čierny kašeľ a mumps.

Proti čiernemu kašľu bolo ešte v roku 2008 zaočkovaných 99,4 percenta detí. V roku 2012 ich bolo už len 98,7 percenta a vlani klesol ich podiel na 96,8 percenta.

Povinné očkovanie:

  • záškrt
  • tetanus
  • čierny kašeľ
  • detská obrna
  • vírusová hepatitída typu B
  • hemofilové invazívne nákazy
  • pneumokokové invazívne ochorenia
  • osýpky
  • mumps
  • ružienka

S tým, ako klesá očkovanosť, rastie chorobnosť, teda počet prípadov na 100-tisíc ľudí. V roku 2012 bola relatívna chorobnosť 17,6 na 100-tisíc ľudí, vlani už takmer 21 na 100-tisíc ľudí. Ide o vyše 1100 prípadov za rok. 

Čierny kašeľ dostali podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva zaočkované aj nezaočkované deti. A toto ochorenie bolo vo všetkých krajoch Slovenska – najviac však v Trenčianskom, na ktorý pripadla viac ako tretina prípadov, za ním nasledoval Nitriansky kraj. Najnižšiu chorobnosť mali v Trnavskom kraji.

Najčastejšie mali čierny kašeľ ľudia vo veku 15 až 19 rokov, najmenej prípadov tejto choroby bolo u detí vo veku od 10 do 14 rokov. „Od roku 2008 došlo k posunu vekovo špecifickej chorobnosti z najmenších detí na adolescentov a dospelých. Tí neboli pravidelne preočkovávaní a ich protilátky získané očkovaním v detstve postupne klesali,“ tvrdí úrad.  Preto sa zaviedlo aj preočkovanie v 13. rokoch.

Nárast prípadov čierneho kašľa sa podľa správy netýka len Slovenska.

kal

 

Bola epidémia mumpsu

Proti mumpsu bolo v roku 2012 zaočkovaných 98,9 percenta detí a chorobnosť bola menej ako 0,1 na 100-tisíc obyvateľov. Za dva roky očkovanosť klesla na 96,6 percenta a relatívna chorobnosť stúpla na vyše 29 na 100-tisíc ľudí.

K zmene došlo v roku 2013. Dovtedy bolo na Slovensku ochorení len veľmi málo: dva až päť prípadov ročne.

„V roku 2013 došlo k epidemickému výskytu. Epidémia mumpsu sa začala na východnom Slovensku v okrese Michalovce v problémovej komunite, v zlých hygienických podmienkach,“ uvádza sa v správe. Pacienti z tejto komunity nie sú podľa správy dostatočne zodpovední a nedodržiavali domácu izoláciu.

Táto epidémia pokračovala aj vlani – nahlásili takmer 1600 prípadov. Takmer všetky ochorenia boli hlásené z východného Slovenska.

Najčastejšie mali mumps deti od 5 do 14 rokov. Na zvýšenú chorobnosť môže podľa správy vplývať viac faktorov: u niektorých ľudí môže imunita z očkovania časom zoslabnúť, u iných sa nevytvorí po očkovaní dosť protilátok, vakcínu treba dať v dvoch dávkach, čo niektorí nedodržiavajú, vakcíny sa môžu zle skladovať a môžu sa aj zle podať.

Za nárast prípadov ochorení na čierny kašeľ a mumps však nemusia len rodičia, ktorí nedávajú očkovať deti. „Môžu za to zodpovedať aj iné faktory: vyššia mobilita obyvateľstva a zmeny patogénov,“ tvrdí Celec. Podľa neho je možné, že v budúcnosti bude treba zmeniť načasovanie aplikácie niektorých vakcín, aby sa zvýšila ich účinnosť v tejto novej situácii.

Aká je u nás chorobnosť a zaočkovanosť na niektoré ochorenia

Ochorenie 2012 2012 2013 2013 2014 2014
Relatívna chorobnsť Zaočkovanosť (%) Relatívna chorobnosť Zaočkovanosť (%) Relatívna chorobnosť Zaočkovanosť (%)
Záškrt 0 98,7 0 97,9 0 96,8
Tetanus 0 98,7 0 97,9 0 96,8
Čierny kašeľ 17,6 98,7 16,8 97,9 20,73 96,8
Osýpky 0,02 98,9 0 98,2 0 96,6
Ružienka 0 98,9 0 98,2 0 96,6
Mumps 0,09 98,9 4,04 98,2 29,32 96,6
Detská obrna 0 98,7 0 97,9 0 96,8
Pneumokokové invazívne ochorenia 0,93 98,6 1,54 97,7 1,36 96,5
VHB 1,35 98,7 1,37 97,9 1,57 96,8
Hib 0,06 98,7 0,64 97,9 0,08 96,8

rel. – chorobnosť/100 000 obyvateľov

Zdroj – ÚVZ, 2015

Ako znovu očkovať

A ako zabrániť tomu, aby pribúdalo ľudí, ktorí odmietnu dať zaočkovať dieťa? Rodičia odmietajú očkovanie podľa detského lekára Martina Oleja pod vplyvom informácií z nemedicínskeho prostredia. „Z anonymného internetu a z bulvárneho spracovania témy očkovania niektorými médiami. Aj mediálny obraz zdravotníkov a zdravotníctva prispieva k nehodnovernosti oficiálnych medicínskych tvrdení,“ hovorí lekár.

„Proti takzvaným ‚virálnym‘ informáciám z internetu, žiaľ, nič neexistuje,“ hovorí vedec Celec a dodáva, že veľkú úlohu v podpore ochoty nechať deti očkovať majú aj médiá. „Musia si uvedomiť, že vyváženosť nespočíva v tom, že sa uverejňujú správne i nesprávne informácie či ich interpretácie. V Nemecku nedávno zomrelo dieťa na osýpky. Zaočkovanosť rýchlo stúpla. Žiaľ, zrejme až keď sa niečo podobné stane u nás s pokrytím médií, trend sa otočí,“ dodáva.

Hoci bude ťažké zastaviť tento trend, mohli by sa skúsiť metódy ako v zahraničí: ak napríklad rodič odmietne nechať zaočkovať dieťa, má problém s umiestnením do štátnych škôl alebo sa musí podieľať na odstraňovaní dôsledkov ochorení, ktorým sa dá očkovaním zabrániť. „Neočkované dieťa má niekedy problém vycestovať do niektorých krajín,“ dodáva lekár Olej.

Na jednej strane je podľa Celca prirodzené, že sa očkovania ľudia obávajú, ale dôležité je, že rozhodnutia sa nemajú zakladať na emóciách, jednotlivých vybraných prípadoch ani úvahách, ale na tvrdých údajoch zo štúdií a výskumu.

Treba zvážiť výhody a riziko

Ľudia majú podľa neho problémy porovnať, aké problémy môže očkovanie niekomu spôsobiť a aké problémy spoločnosti prinesie neočkovanie. „Pretože na jednej strane existuje zdravotné riziko z očkovania či výhoda z očkovania a na druhej strane zdravotné riziko z chýbajúceho očkovania. Tie rozdiely sú enormné,“ dodáva.

Kľúčový je v tom lekár, ktorý má vysvetľovať. Poisťovne by zase mali motivovať, aby ľudia deti dávali očkovať. „Nemusí to byť nutne finančné, ale zavedenie podobného princípu ako pri preventívnych prehliadkach u zubára by mohlo byť účinné,“ myslí si Celec.

Napríklad očkovanie proti chrípke, ktoré je nepovinné, je podľa správy pod úrovňou päť percent, čo je podľa Celca veľmi málo. Ak by bolo zaočkovaných viac ľudí, predišlo by sa podľa neho množstvu komplikácií (najmä u určitých skupín ľudí) a ušetrili by sa aj peniaze v zdravotníctve.

„Očkovanie je na pleciach všeobecných lekárov pre deti a dorast. Podporu nemajú žiadnu,“ hovorí detský lekár Olej. Ako príklad uvádza nakupovanie vakcín z vlastných peňazí pre ambulancie a ich problematické preplácanie poisťovňami.

Lekári či Úrad verejného zdravotníctva sa snažia, aby rodičia o očkovaní vedeli čo najviac. „Nezaočkované dieťa je vnímavé voči infekcii a je vhodným terénom pre jej ďalšie šírenie. Rodičia, ktorí odmietnu povinné očkovanie, tým ohrozujú nielen jeho zdravie, ale ak ich dieťa ochorie, tak ohrozuje aj iné deti, ktoré pre trvalé kontraindikácie alebo nízky vek nemôžu byť očkované,“ hovorí Martina Merková z Úradu verejného zdravotníctva.

Vývoj očkovania (%)

TBC Diftéria/ tetanus Čierny kašeľ Detská obrna Osýpky Mumps Ružienka VHB HII* IPO**
2005 97,7 99,2 98,7 98,7 98,4 98,4 98,4 99,2 99,2
2006 98 99 99 99 99,4 99,4 99,4 99 99
2007 98,1 99,3 99,3 99,3 99,4 99,4 99,4 99,3 99,3
2008 98 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4
2009 97,0 99,2 99,2 99,2 99,5 99,5 99,5 99,2 99,2
2010 97,6 99,1 99,1 99,1 99,4 99,4 99,4 99,1 99,1
2011 97,1 99 99 99 99,1 99,1 99,1 99 99 98,9
2012 98,7 98,7 98,7 98,9 98,9 98,9 98,7 98,7 98,6
2013 97,9 97,9 97,9 98,2 98,2 98,2 97,9 97,9 97,7
2014 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,5

*hemofilové invazívne infekcie

**invazívne pneumokokové ochorenia

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Povinné očkovanie

Slovensko

Teraz najčítanejšie