Denník N

Rozumné pochybnosti v mene Slovenskej republiky (celý rozsudok nad Kočnerom a Zsuzsovou)

Ilustrácia N - Hedviga Gutierrez
Ilustrácia N – Hedviga Gutierrez

Prečítajte si celý rozsudok, ktorým súd odsúdil Tomáša Szabóa za vraždu Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára a oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú. Rozsudok má 139 strán.

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Špecializovaný trestný súd v senáte zloženom z  predsedníčky senátu JUDr. Ruženy Sabovej a členov senátu  Mgr. Ivana Matela a JUDr. Rastislava Stieranku v trestnej veci proti obž. Ing. Tomášovi Szabóovi a spol. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c), písm. e) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. i) Tr. zák. a § 140 písm. a) Tr. zák. a nasl. na hlavnom pojednávaní dňa  3. septembra  2020  v  Pezinku takto

 rozhodol:

 1. Marian Kočner, nar. 17. 05. 1963 v Liptovskom Mikuláši, miesto bydliska Bratislava – Nové Mesto, adresa na doručovanie : Bratislava, X, tohto času vo väzbe Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. 4To/7/2020 v  Ústave na  výkon trestu odňatia slobody a v Ústave na výkon väzby  Bratislava,

2. Ing. Tomáš Szabó, nar. 28. 06. 1978 v Komárne, miesto bydliska Kolárovo, X, tohto času od 27.09.2018 vo  väzbe  v  Ústave na výkon trestu odňatia slobody a v Ústave na výkon väzby Žilina,

sú  vinní, že

1.obžalovaný Marian Kočner

si v presne nezistenej dobe, na doposiaľ nezistenom mieste a nezisteným spôsobom zaobstaral 60 ks nábojov kalibru 7,62×39 s dnovým označením kódom českého výrobcu Zbrojovka Vlašim, pričom tieto náboje bez príslušného povolenia prechovával v rodinnom dome v meste Bratislava, ul. X., ktorého vlastníčkou je bývalá manželka Mgr. Mariana Kočnera Karolína Kočnerová, rod. Mikocziová, nar. 12.05.1963, až do dňa 16.10.2018, kedy bola v predmetnom dome vykonaná domová prehliadka na základe príkazu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica pod sp. zn. BB-ŠTS-V-823-1/18-Ntt-715 pri ktorej boli tieto náboje zaistené,

2. obžalovaný Ing. Tomáš Szabó po vzájomnej dohode a  za vzájomnej súčinnosti s obžalovaným Miroslavom Marčekom, ktorý na základe vyhlásenia o vine bol rozsudkom Špecializovaného trestného súdu sp. zn. PK-2T/5/2020-1007 zo dňa 6. apríla 2020 uznaný vinným zo spáchania tohto skutku uvedeného v bode 5 obžaloby,

po tom,  ako  v  presne nezistenej dobe v polovici roka 2016 v Kolárove získali informáciu, že súkromný podnikateľ Peter Molnár, nar. 04.09.1976 má v svojom rodinnom dome na ulici Mierová číslo 15 v Kolárove, okres Komárno ukrytú sumu 70000,00 eur  dohodli sa na odcudzení týchto peňazí a  predpokladajúc, že objekt domu je chránený zabezpečovacím systémom rozhodli sa, že do domu vniknú  v čase, kedy sa v ňom bude nachádzať majiteľ domu Peter Molnár a aby zabránili následkom spojeným z opoznania obž. Ing. Szabóa,  s  ktorým mal poškodený Peter Molnár kamarátsky vzťah, vykonali kroky smerujúce k usmrteniu poškodeného Molnára, a  to najprv obž. Ing. Szabó prostredníctvom internetu zabezpečil na čin tmavé športové oblečenie a koncom mesiaca október 2016 v dome  na ulici Harcsova v Kolárove, okres Komárno  bez nákupného povolenia kúpil za cenu 400,00 eur streľbyschopnú  samonabíjaciu  pištoľ nemeckej výroby značky Luger P08, kalibru 9 mm Luger, výrobné číslo 6296 so zásobníkom, ktorú odovzdal obž. Marčekovi,  ten  z  plastovej fľaše a peny na pištoľ vyrobil tlmič a streľbyschopnosť zbrane opakovane overovali na mieste za železným mostom v Kolárove tak, že do tejto zbrane použili strelivo kalibru 9 mm Luger, ktoré mal vo svojej držbe obž. Marček,  pritom sa jednalo o zbraň kategórie B, ktorá podľa § 5 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení platnom v čase spáchania činu účinného do 16.01.2020 podliehala povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti a  ku ktorej podľa § 11 ods. 1 tohto zákona možno  nadobudnúť vlastníctvo s výnimkou dedenia len za podmienok ustanovených týmto zákonom na základe nákupného povolenia;

po tom,  ako obž. Ing. Szabó ukázal obž. Marčekovi dom na ulici Mierová č. 15 v  Kolárove a okolie domu spoločne obhliadli, dňa 15. 12. 2016 okolo 22.00 hod. obž. Marček telefonicky upovedomil obž. Ing. Szabóa o  prítomnosti poškodeného Petra Molnára v Kolárove, ktorého krátko predtým videl ísť na vozidle smerom k jeho domu; následne si prítomnosť poškodeného Molnára v jeho dome spoločne overili príchodom na toto miesto, na ktoré sa po oblečení odevu pripraveného na čin vrátili tak, že po príchode na parkovisko pri športovej hale na ulici Školská v Kolárove z vozidla vystúpili, peši prešli cez neuzamknutú bránu opusteného domu na ulici Györgya Klapku č. 1766/5 k oploteniu domu poškodeného Petra Molnára, ktoré obž. Marček prestrihol kliešťami a cez vytvorenú dieru v plote v presne nezistenej dobe dňa 16. 12. 2020 v čase okolo 01:00 hodiny obaja vstúpili na pozemok pri rodinnom dome poškodeného Petra Molnára na ulici Mierová č. 15 v Kolárove odkiaľ najmenej 45 minút pozorovali poškodeného a zisťovali, či sa poškodený  nachádza v dome sám;  následne obž. Marček s pažbou pištole rozbil okno na uzamknutých vchodových dverách a kľúčmi nachádzajúcimi sa zvnútra v zámku vchodové  dvere otvoril, potom týmto vchodom  spolu s obž. Ing. Szabóom  vstúpili do domu a keď uvideli poškodeného Petra Molnára ako pred nimi zbehol do spálne, obž. Marček naňho z chodby domu zakričal, aby si ľahol na zem a keď si poškodený ľahol v spálni na brucho a na výzvu obž. Marčeka, či je niekto v  dome odpovedal : „Nie“, obž. Marček  v  postavení rozkročmo nad jeho telom pištoľou  značky Luger P08, kalibru 9 mm Luger, výrobné číslo 6296, dvakrát strelil do oblasti hlavy poškodeného Petra Molnára, čím mu spôsobil centrálnu (mozgovú) smrť v dôsledku devastačného poranenia mozgu pri strelnom poranení hlavy, pričom smrť poškodeného nastala bezprostredne po vzniku a účinku druhého strelného poranenia dňa 16. 12. 2018 o 02:00 hodine; následne obž. Ing. Szabó a obž. Marček prehľadali dom poškodeného, pritom našli sumu vo výške najmenej 1000,- €  v rôznych menách, obž. Ing. Szabó vzal z domu doklady poškodeného, ktoré následne spolu so svojím  oblečením pripraveným a použitým pri čine spálili  na brehu rieky Malý Dunaj za Kolárovom smerom na Dedinu Mládeže a obž. Ing. Szabó na tomto mieste odhodil do rieky použitú pištoľ a nábojnice, ktoré spoločne pozbierali na  mieste činu, pričom pištoľ so zásobníkom a omotanou časťou hlavne bola na tomto mieste políciou nájdená,

3. obžalovaný Ing. Tomáš Szabó

v  dobe od roku 2015 do 27. 09. 2018  v  mieste svojho bydliska v garáži pri rodinnom dome a v skrinke v izbe rodinného domu na ulici Harcsová 2438/10 v Kolárove, okres Komárno prechovával streľbyschopné 2 kusy nábojov streliva kalibru 7,62×39 (vzor 43) s dnovým označením kódu  československého výrobcu  Zbrojovka Vlašim, roky výroby 1976 a 1977, 1 kus náboja kalibru 9 mm Luger (9×19) s dnovým označením českého výrobcu Sellier&Bellot, rok výroby 2015, 11 kusov nábojov kalibru 9 mm Makarov (vzor 82) s dnovým označením maďarského výrobcu Mátravidéki Fémművek, Sirok, rok výroby 2008  a  9 kusov nábojov kalibru 9 mm Vzor 82  s  dnovým označením maďarského výrobcu Mátravidéki Fémművek, Sirok, rok výroby 2006, ktoré nadobudol nezisteným spôsobom a ktoré boli ako stopa č. 16  a  stopa č. 89 zaistené pri domovej prehliadke vykonanej v tomto rodinnom dome dňa 27.09.2018, i keď v zmysle § 2 písm. g)  a  § 4 ods. 3 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení platnom v čase spáchania činu účinného do 16.01.2020 sa jednalo o zakázané strelivo, na nadobudnutie ktorého v  zmysle § 12 ods. 1 citovaného zákona nemal oprávnenie,

4. obžalovaný Ing. Tomáš Szabó po vzájomnej dohode a za vzájomnej súčinnosti s obžalovaným Miroslavom Marčekom, ktorý na základe vyhlásenia o vine rozsudkom Špecializovaného trestného súdu sp. zn. PK-2T/5/2020-1007 zo dňa 6. apríla 2020 bol uznaný vinným zo spáchania tohto skutku uvedeného v  bode 6 obžaloby, v presne nezistenej dobe najneskôr v mesiaci október 2017 v meste Vác v Maďarsku bez nákupného povolenia kúpili za cenu najviac 950,00 eur samonabíjaciu pištoľ maďarskej výroby zn. FÉG, model P9R, kalibru 9 mm Luger (9×19 Para) s odstraňovaným výrobným číslom hlavne s jedným kusom zásobníka, v ktorom bol najmenej jeden náboj k tejto zbrani, pritom sa jednalo o  zbraň kategórie B, ktorá podľa § 5 ods. 2 zákona  č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení platnom v čase spáchania činu účinného do 16.01.2020 podliehala povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti a ku ktorej podľa § 11 ods. 1 tohto zákona možno  nadobudnúť vlastníctvo s výnimkou dedenia len za podmienok ustanovených týmto zákonom na základe nákupného povolenia; následne v dobe od mesiaca október 2017 do novembra 2017 v priestoroch rodinného domu  číslo 1769 na ul. X. v Kolárove, okr. Komárno na ich žiadosť im Marián Sehnal, právoplatne odsúdený za tento skutok trestným rozkazom Okresného súdu Komárno sp. zn. 1T/104/2019-193 z 02.01.2020,  vyrobil na túto pištoľ dva kusy hlavne,  následne obe vyrobené hlavne, originálnu hlaveň, ktorá mu obž. Marčekom bola predložená ako predloha, a vyrobený tlmič odovzdal obžalovaným Ing. Szabóovi a  Marčekovi,  pritom tlmič hluku výstrelu je v zmysle § 4 ods. 4 písm. a) citovaného zákona zakázaným doplnkom zbrane; obžalovaní Ing. Szabó a Marček po tom, ako v mesiaci november 2017 skúšobnou streľbou vyskúšali vyrobené komponenty k zbrani, priniesli vyrobené hlavne naspäť ods. Mariánovi Sehnalovi, ktorý vykonal korektúry na oboch hlavniach podľa požiadavky menovaných a tieto im opätovne odovzdal; pritom za účelom zabezpečenia funkčnosti tlmenia hluku výstrelu obž. Marček kliešťami a s pomocou váhy upravoval náboje kalibru 9 mm Luger, výrobcu Sellier&Bellot, ktoré si zadovážil nezisteným spôsobom tak aby znížil hmotnosť pušného prachu v nábojoch a tým znížil rýchlosť strely;  následne obž. Marček samonabíjaciu pištoľ maďarskej výroby zn. FÉG, model P9R kalibru 9 mm Luger (9×19 Para), hlavne, tlmič a náboje do zbrane prechovával v mieste svojho bydliska v dome č. 2911/24 na ulici Laca Novomeského v Kolárove  do dňa 21.02.2018, kedy s  použitím tejto pištole, jej súčasti a  nábojov usmrtil poškodených Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú; po tomto čine sa obžalovaní uvedených vecí zbavili tak, že ich odhodili do rieky Váh pri meste Kolárovo, pričom  hlaveň so skorodovaným povrchom bola na tomto mieste políciou nájdená,

5. v presne nezistený deň v mesiaci december 2017 v Kolárove, okr. Komárno Zoltán Andruskó, ktorý bol za tento čin v konaní o dohode o vine a  treste právoplatne odsúdený rozsudkom Špecializovaného trestného súdu sp. zn. PK-1T/31/2019 zo dňa  30.12.2019, oslovil  obž.  Ing. Tomáša Szabóa s  ponukou, aby za odmenu 40000,00 eur zobral objednávku na zavraždenie novinára Jána Kuciaka; v  nasledujúcej dobe obž. Ing. Tomáš Szabó a  obž. Miroslav Marček, ktorý na základe vyhlásenia o vine rozsudkom Špecializovaného trestného súdu sp. zn. PK-2T/5/2020-1007 zo dňa 06.04.2020 bol uznaný vinným zo spáchania tohto skutku uvedeného v bode 1 obžaloby, pri osobných stretnutiach s ods. Zoltánom Andruskóom v pizzérii Alegra v Komárne navzájom komunikovali o predmete a podmienkach útoku na Jána Kuciaka a po vzájomnej dohode na spáchaní činu v presne nezistenej dobe od konca mesiaca január 2018 do 04. 02. 2018 v obci Chotín okr. Komárno ods. Zoltán Andruskó dal obž. Ing. Tomášovi Szabóovi a obž. Marčekovi k dispozícii svoj mobilný telefón, na ktorom si obžalovaní pozreli údaje o osobe Jána Kuciaka, ktoré ods. Andruskó získal nezisteným spôsobom, a to evidenčné číslo vozidla, ktoré Ján Kuciak používal, adresu miesta jeho bydliska : Veľká Mača 558, fotografie zobrazujúce túto  osobu  a  miesta jeho pohybu, pričom obž. Ing. Szabó si z tohto telefónu na papier opísal  údaje zo  sledovania Jána Kuciaka; následne v dňoch 05.02.2018, 07.02.2018, 10.02.2018, 15.02.2018, 16.02.2018 a 19.02.2018 v rôznych časoch obž. Ing. Szabó a obž. Marček vykonali obhliadky okolia domu Jána Kuciaka č. 558 v obci Veľká Mača, okr. Galanta tak, že do obce prišli na vozidle  obž. Ing. Szabóa  zn. Peugeot  206 1.9d, ev. č. KN 364BE, bielej farby, pričom obž. Marček obhliadky vykonal prejdením peši z cestnej komunikácie k  domu Jána Kuciaka, dňa 07.02.2018  v  popoludňajších hodinách obhliadku vykonali spoločne s  ods. Andruskóom na jeho vozidle, pričom ods. Andruskó im následne za účelom komunikácie pri čine odovzdal 2 kusy tlačidlových mobilných telefónov zn. Alcatel 1054 X, IMEI 35829907301071 a zn. Nokia C2-01, IMEI 35791104917041 a 2 kusy SIM kariet O2 s telefónnymi číslami  421949 324 629 a  421944 311 684;

po vykonaní uvedených príprav obž. Ing. Tomáš Szabó a  obž. Miroslav Marček dňa 21.02.2018 okolo 18.28 h prišli na vozidle zn. Citroën Berlingo 1.6I , ev. č. KN 434BG, ktoré viedol obž. Ing. Szabó do obce Veľká Mača, okr. Galanta, pritom si obž. Ing. Szabó aktivoval telefón zn. Nokia C2-01 s telefónnym číslom 421949324629 a obž. Marček si aktivoval telefón zn. Alcatel 1054 X s telefónnym číslom 421944311684, kde obž. Marček vybavený nabitou samonabíjacou pištoľou maďarskej výroby zn. FÉG, model P9R, kalibru 9 mm Luger (9×19 Para) s hlavňou a tlmičom z vozidla vystúpil, prišiel do letnej kuchyne nachádzajúcej sa vo  dvore pri rodinnom dome číslo 558, odkiaľ pozoroval užívateľov domu – novinára Jána Kuciaka, nar. 17.05.1990  a  Martinu Kušnírovú, nar. 03.04.1990, a keď stratil Martinu Kušnírovú  z  dohľadu v čase okolo 20:20 h  zaklopal na vchodové dvere a vzápätí po tom, ako Ján Kuciak dvere otvoril stojac pred ním prinesenou pištoľou zn. FÉG s  namontovaným tlmičom hluku výstrelu dvakrát vystrelil  na poškodeného Jána Kuciaka, pričom ho zasiahol do oblasti ľavej strany hrudníka, čím mu dvoma projektilmi vystrelenými zo zbrane spôsobil smrteľný úrazovo-krvácavý šok v dôsledku masívneho zakrvácania do hrudnej dutiny pri strelnom poranení hrudníka s priestrelom srdca charakteru zástrelu, čo bolo bezprostrednou príčinou smrti  Jána Kuciaka;

obž. Marček potom uvidel Martinu Kušnírovú, ktorej v kuchyni rodinného domu strelil jedenkrát do oblasti hlavy, s miestom vstrelu na chrbte nosa, ktorá na následky tohto zranenia zomrela, pričom bezprostrednou príčinou jej smrti bolo zlyhanie riadiacej a regulačnej činnosti centrálneho nervového systému – mozgu v dôsledku devastačného poranenia mozgového kmeňa a mozočka   pri strelnom poranení hlavy charakteru zástrelu;

následne  obž. Marček z rodinného domu č. 558 vo Veľkej Mači odišiel  a  okolo 20:24 h dal obž. Ing. Szabóovi telefonické znamenie,  aby pre neho s vozidlom prišiel do obce Veľká Mača; po tom ako obž. Marček nasadol do vozidla, ktoré viedol obž. Ing. Szabó, spoločne odišli za Zoltánom Andruskóom do miesta jeho bydliska v obci Chotín,  okr. Komárno, ktorému oznámili, že zjednané usmrtenie novinára vykonali, pričom došlo k usmrteniu dvoch osôb; následne dňa 23.02.2018 v Kolárove ods. Andruskó vyplatil obž. Ing. Tomášovi Szabóovi dohodnutú odmenu v sume  40000,00 eur, pričom z týchto peňazí obž. Marček dostal od Ing. Szabóa sumu najmenej 22500,00 eur a po medializácii vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej dňa 26.02.2018 na základe požiadavky obžalovaných Ing. Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka im v presne nezistenej dobe v Kolárove ods. Andruskó odovzdal ďalšiu sumu najmenej 10000,00 eur pozostávajúcu z bankoviek rôznej hodnoty, z ktorej obž. Ing. Szabó vyplatil obž. Marčekovi sumu najmenej 4000,00 eur,

teda

obžalovaný Marian Kočner v bode 1/ rozsudku

pre seba držal strelivo bez  povolenia,

obžalovaný Ing. Tomáš Szabó v bode 2/ rozsudku

– spoločným konaním  iného  úmyselne  usmrtil  s  vopred uváženou pohnútkou a taký čin spáchal z osobitného motívu – v úmysle zakryť a uľahčiť iný trestný čin  a  v  úmysle získať majetkový prospech,

– spoločným konaním neoprávnene vnikol do obydlia iného  a spáchal čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania – vlámaním,

– spoločným konaním pre seba a pre iného zadovážil  strelnú zbraň bez povolenia,

v bode 3/ rozsudku

sebe zadovážil a držal strelivo bez povolenia,

 v bode 4/ rozsudku

spoločným konaním jednak sebe a inému zadovážil strelivo bez povolenia, jednak sebe a inému zadovážil strelnú zbraň a jej súčasť bez povolenia,

v bode 5/ rozsudku

iného úmyselne usmrtil s vopred uváženou pohnútkou a taký čin spáchal závažnejším spôsobom konania – organizovanou skupinou,

čím spáchali

obžalovaný Marian Kočner v bode 1/ rozsudku

prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 odsek  1 Trestného zákona,

 obžalovaný Ing. Tomáš Szabóv bode 2/ rozsudku

– obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 odsek  1, odsek  2 písm. e), písm. f) Trestného zákona s poukazom na § 140 písm. c) Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona,

– prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 odsek 1, odsek  2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. e) Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona,

– zločin nedovoleného ozbrojovania podľa § 294 odsek 2 Trestného zákona                      spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona,

v bode 3/ rozsudku

prečin nedovoleného ozbrojovania  a obchodovania so zbraňami podľa § 294 odsek  1 Trestného zákona,

v bode 4/ rozsudku

prečin nedovoleného ozbrojovania podľa § 294 odsek 1 Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona v jednočinnom súbehu  so  zločinom  nedovoleného ozbrojovania podľa § 294 odsek 2 Trestného zákona  spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona,

v bode 5/ rozsudku

obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 odsek 1, odsek  2 písm. c), s poukazom na § 138 písm. i) Trestného zákona.

Za to sa odsudzujú:

 Obžalovaný Marian Kočner za skutok v bode 1/ rozsudku

podľa § 294 odsek 1 Trestného zákona, s použitím § 56 odsek 2, § 57 odsek 1 Trestného zákona, s prihliadnutím na § 36 písm. j), písm. l) § 38 odsek 2, odsek 3 Trestného zákona   na peňažný trest vo výške 5000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur);

podľa § 57 odsek 3 Trestného zákona pre prípad, že by výkon tohto trestu mohol byť úmyselne zmarený, súd ustanovuje náhradný trest odňatia slobody v trvaní 5 (päť) mesiacov;

podľa § 60 odsek 1 písm. c) Trestného zákona sa mu ukladá trest prepadnutia vecí v jeho vlastníctve, a to 60 ks nábojov kalibru 7,62×39 s dnovým označením kódom českého výrobcu Zbrojovka Vlašim (stopa č. 33), ktoré sú uložené na Okresnom riaditeľstve PZ v Bratislave III, oddelenie dokladov Bratislava III pod č. 20/2019-27/2019, ktoré získal trestným činom.

Podľa § 60 odsek 5 Trestného zákona vlastníkom prepadnutých vecí sa stáva štát Slovenská republika.

Obžalovaný Ing. Tomáš Szabó

 podľa § 144 odsek 2 Trestného zákona, s prihliadnutím na § 36 písm. j), § 37 písm. h), § 38 odsek 2 Trestného zákona, § 41 odsek 1, odsek 2 Trestného zákona na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 25 (dvadsaťpäť) rokov;

podľa § 48 odsek  3 písm. b) Trestného zákona sa pre výkon trestu odňatia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia.

 Podľa § 60 odsek 1 písm. a) Trestného zákona sa mu ukladá trest prepadnutia vecí v jeho vlastníctve, a to

váhy (stopa č. 8), mobilného telefónu  zn. Nokia C2-01, IMEI:357911/04/917041/8  s  batériou  (stopa č. 67), samonabíjacej pištole nemeckej výroby značky Luger P08, kalibru 9 mm Luger, výrobného čísla 6296 so zásobníkom v skorodovanom stave, t. č. v zbierke zbraní na KEÚ PZ Bratislava, vozidla  zn. Peugeot  206 1.9d, ev. č. KN 364BE, bielej farby, t. č. v úschove v MV SR,
v areáli Rišňovce, Hlohovecká 195, ktoré boli použité na spáchanie trestného činu.

Podľa § 60 odsek 1 písm. c) Trestného zákona sa mu ukladá trest prepadnutia vecí v jeho vlastníctve, a to 2 ks nábojov 7,62×39, 1 ks 9/19mm, 11 ks 9×18 mm (stopa č. 89), t. č. v úschove na  Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Komárne, ktoré získal trestným činom, finančnej hotovosti v sume 2950,00 eur (stopa č. 42), ktorá je uložená na depozitnom účte Špecializovaného trestného súdu pod VS: 9500599520, položka registra 29, ktorá bola získaná ako odmena za trestný čin.

Podľa § 60 odsek 5 Trestného zákona vlastníkom prepadnutých vecí sa stáva štát Slovenská republika.

Podľa § 76 odsek 1  a § 78 odsek 1 Trestného zákona sa mu ukladá ochranný dohľad na 3 (tri) roky.

Podľa § 83 odsek 1 písm. g) Trestného zákona súd ukladá zhabanie veci, a to vozidla Citroën Berlingo 1.6l GJNFUB/PL/VF7GJNFUB93139888 ev. č. KN 434BG, striebornej farby, t. č. v úschove na MV SR, v areáli Rišňovce, Hlohovecká 195,  pretože to vyžaduje verejný záujem.

Podľa § 83 odsek 2 Trestného zákona vlastníkom zhabanej veci sa stáva štát Slovenská republika.

Podľa § 287 odsek 1 Trestného poriadku sa ukladá obžalovanému Ing. Tomášovi Szabóovi, nar. 28. 06. 1978 v Komárne, miesto bydliska Kolárovo, Harcsová 2438/10 povinnosť nahradiť škodu:

poškodenému Jozefovi Kuciakovi, nar. X.X.1956 v Štiavniku, Štiavnik, okres Bytča, majetkovú škodu v sume 1490,10 € (slovom: jedentisícštyristodeväťdesiat eur a desať eurocentov) a nemajetkovú ujmu v sume 70000,00 € (slovom: sedemdesiattisíc eur);

poškodenej Jane Kuciakovej, nar. X.X.1963 v Považskej Bystrici, Štiavnik, okres Bytča,  nemajetkovú ujmu v sume 70000,00 € (slovom: sedemdesiattisíc eur).

poškodenej Silvii Molnárovej, nar. X.X.1972 v Komárne, bydlisko X okr. Komárno majetkovú škodu v sume 1943,46 € (slovom: jedentisícdeväťstoštyridsaťtri eur a štyridsaťšesť eurocentov) a nemajetkovú ujmu v sume 40000,00 € (slovom: štyridsaťtisíc eur).

Podľa § 288 odsek 2 Trestného poriadku sa poškodení Jozef Kuciak, Jana Kuciaková a Silvia Molnárová so zvyškom nároku na náhradu škody voči obžalovanému Ing. Tomášovi Szabóovi odkazujú na civilný proces.

Naproti tomu sa obžalovaní

Marian Kočner, nar. 17. 05. 1963 v Liptovskom Mikuláši, miesto bydliska Bratislava – Nové Mesto, adresa na doručovanie : Bratislava, X, tohto času vo väzbe Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. 4To/7/2020 v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a v Ústave na výkon väzby  Bratislava,

Alena Zsuzsová, rodená Zsuzsová, nar. 13. 06. 1974 v Komárne, miesto bydliska Komárno, tohto času od 28.09.2018 vo väzbe v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a v Ústave na výkon väzby Leopoldov,

podľa § 285 písm. c) Trestného poriadku oslobodzujú spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sp. zn. VII/2 Gv 69/18/1000 – 1350 zo dňa 21. októbra 2019 pre skutok uvedený v bode 1 obžalobou právne posúdený u obž. Mariana Kočnera ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona s poukazom na § 140 písm. b) Trestného zákona spáchaný formou účastníctva podľa § 21 ods. 1 písm. c) Trestného zákona a u obž. Aleny Zsuzsovej ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c), e) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. i) Trestného zákona a § 140 písm. a) Trestného zákona, ktorý mali spáchať tým, že

presnejšie nezisteného dňa v období konca roka 2017 a začiatku roka 2018 si obv. Mgr. Marián Kočner objednal u obv. Aleny Zsuzsovej vykonanie vraždy Jána Kuciaka,  nar. 17. 5. 1990, trv. bytom Veľká Mača č. 558, ktorý ako novinár poukazoval na rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť Mgr. Mariána Kočnera s tým, že treba Jána Kuciaka uniesť a potom ho zavraždiť, za vykonanie tejto vraždy sľúbil vyplatiť po skutku doposiaľ nezistenú finančnú odmenu, pričom v priebehu zadania objednávky na vraždu Jána Kuciaka obv. Mgr. Marián Kočner poskytol obv. Alene Zsuzsovej informácie o obeti v podobe identifikačných údajov obete a záznamov zo sledovania tejto osoby v elektronickej podobe, ktoré spočívali v textovom popise činností Jána Kuciaka s uvedením času, dátumu a miesta ako aj fotografií a videí z tohto sledovania, ktoré si obv. Mgr. Marián Kočner za finančnú odplatu na jeseň roku 2017 zabezpečil prostredníctvom osoby Mgr. P. T., realizáciu tejto vraždy následne zadala obv. Alena Zsuzsová Zoltánovi Andruskóvi, pričom za jej vykonanie mu sľúbila urovnanie jeho dlhu v sume 20.000,- € voči nej a finančnú odmenu v sume 50.000,- €, následne mu na ním prinesený mobilný telefón odfotila osobné údaje Jána Kuciaka, jeho podobizeň a adresu jeho pobytu vo Veľkej Mači;

na základe tejto objednávky Zoltán Andruskó oslovil obvineného Ing. Tomáša Szabóa, ktorému na ďalšom osobnom stretnutí za prítomnosti obv. Miroslava Marčeka odovzdal mobilný telefón obsahujúci fotografie s údajmi o Jánovi Kuciakovi, následne v dňoch 5.2.2018, 7.2.2018, 10.2.2018, 15.2.2018, 16.2.2018 a 19.2.2018 v  rozličných denných a večerných hodinách vykonali obv. Ing. Tomáš Szabó spoločne s obv. Miroslavom Marčekom a Zoltánom Andruskom opakovane obhliadku v okolí miesta bydliska Jána Kuciaka vo Veľkej Mači, pričom pre účely vzájomnej komunikácie medzi obvinenými  Ing, Tomášom Szabóom a Miroslavom Marčekom v čase vraždy týmto Zoltán Andruskó dňa 17.2.2018 zakúpil a odovzdal dva kusy tlačidlových mobilných telefónov a to Alcatel 1054 IMEI:  35829907301071 a  Nokia C201 IMEI: 35791104917041 a 2 ks SIM kariet O2 s telefónnymi číslami 0949 324 629 a 0944 311 684;

po vykonaní uvedených príprav dňa 21.2.2018 v čase okolo 16.40 h. sa obv. Ing. Tomáš Szabó a obv. Miroslav Marček stretli v Kolárove, spoločne išli motorovým vozidlom Citroen Berlingo EČV KN 434 BG smerom k obci Veľká Mača, pričom cestou  si spoločne obaja aktivovali pracovné mobilné telefóny s číslami 0949 324 629 a 0944 311 684, následne okolo 18.28 h vodič  obv. Ing. Tomáš Szabó vyložil z vozidla obv. Miroslava Marčeka v obci Veľká Mača pri miestnom ihrisku, pričom obv. Ing. Tomáš Szabó si nechal pracovný mobilný telefón s číslom 0949 324 629 a obv. Miroslav Marček mal so sebou pracovný mobilný telefón s číslom 0944 311 684 a pištoľ zn. FEG model P9R kalibru 9 mm Luger v.č. 34410, ktorú mal vybavenú s podomácky vyrobeným tlmičom hluku výstrelu a takto pripravený išiel v čase o 18.31 h smerom k rodinnému domu poškodeného Jána Kuciaka, kde v objekte dvora v letnej kuchynke vedľa rodinného domu čakal do 20.21 h na vhodný moment, následne bez použitia násilia vošiel do rodinného domu cez vchodové dvere a s predmetnou pištoľou s namontovaným tlmičom hluku výstrelu dva krát vystrelil na poškodeného Jána Kuciaka nar. 17.05.1990, ktorého zasiahol do oblasti ľavej strany hrudníka a tohto usmrtil, pričom bezprostrednou príčinou smrti Jána Kuciaka bol krvácavý šok pri zakrvácaní do dutiny hrudnej pri strelnom poranení hrudníka s priestrelom srdca, potom uvidel poškodenú Martinu Kušnírovú, nar. 3.4.1990 ktorej v kuchyni rodinného domu strelil jedenkrát do oblasti hlavy, s miestom vstrelu na chrbte nosa, ktorá na následky tohto zranenia zomrela, pričom bezprostrednou príčinou jej smrti bolo zlyhanie riadiacej a regulačnej činnosti centrálneho nervového systému – mozgu v dôsledku devastačného poranenia mozgového kmeňa a mozočka pri strelnom poranení hlavy charakteru zástrelu, po čom obv. Miroslav Marček z rodinného domu č. 558 vo Veľkej Mači odišiel cez vstupnú bránku pešo smerom k miestnemu ihrisku, odkiaľ dal znamenie z pracovného mobilného telefónu obv. Ing. Tomášovi Szabóovi, aby tento prišiel s vozidlom pre neho do obce Veľká Mača, následne sa spoločne presunuli do obce Chotín za Zoltánom Andruskóom, ktorému oznámili, že je to vybavené, Zoltán Andruskó oznámil túto skutočnosť obv. Alene Zsuzsovej dňa 22.2.2018 v Komárne, po čom obvinená nezisteným spôsobom kontaktovala obv. Mgr. Mariana Kočnera, s ktorým sa toho istého dňa stretla v Bratislave na nezistenom mieste za účelom prevzatia finančnej hotovosti v sume 50.000,- €, ktoré táto odovzdala v nasledujúcich dňoch Zoltánovi Andruskovi, ktorý peniaze rozdelil medzi obvinených Ing. Tomáša Szaba a Miroslava Marčeka po 20.000,- € pre každého a sumu 10.000,- € si nechal pre seba;

následne dňa 26.2.2018 po medializácii vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na základe požiadavky obvinených Ing. Tomáša Szaba a Miroslava Marčeka kontaktoval Zoltán Andruskó obv. Alenu Zsuzsovú a požiadal ju o zabezpečenie ďalšej finančnej hotovosti od obv. Mgr. Mariána Kočnera s odôvodnením, že je z toho veľký cirkus, po čom obv. Alena Zsuzsová kontaktovala obv. Mgr. Mariána Kočnera a po ich vzájomnom stretnutí v areáli Golf Resort Welten v Báči obv. Alena Zsuzsová odovzdala ďalšiu doposiaľ nezistenú finančnú hotovosť v 500 eurových bankovkách Zoltánovi Andruskóovi, ktorý tieto peniaze odovzdal obv. Ing. Tomášovi Szabóovi,

pretože nebolo dokázané že skutok spáchali obžalovaný Marian Kočner a obžalovaná Alena Zszuzsová.

Podľa § 288 odsek 3 Trestného poriadku súd odkazuje  poškodeného Jozefa Kuciaka, nar. X.X.1956 v Štiavniku, Štiavnik, okres Bytča, poškodenú Janu Kuciakovú, nar. X.X.1963 v Považskej Bystrici, Štiavnik, okres Bytča a  poškodenú Zlatu Kušnírovú, nar. X.X.1964 v Prešove, bydlisko X, okres Prešov s  ich nárokom na náhradu škody voči obžalovanému Marianovi Kočnerovi a voči obžalovanej Alene Zsuzsovej na civilný proces.

Odôvodnenie

Súd v tejto trestnej veci konal na základe obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zo dňa 21.10.2019, sp. zn. VII/2 Gv 69/18/1000-1350, ktorú podal na obvinených

Ing. Tomáša Szabóa za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c), e) Trestného zákona (ďalej len „Tr. zák.“) s poukazom na § 138 písm. i) Tr. zák. a § 140 písm. a) Tr. zák. (v bode 1 obžaloby), prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 Tr. zák. (v bode 4 obžaloby), za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. e), f) Tr. zák. s poukazom na § 140 písm. c) Tr. zák. v spolupáchateľstve  podľa § 20 Tr. zák., zločin nedovoleného ozbrojovania podľa § 294 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zák. a prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák. v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zák. (v bode 5 obžaloby), za zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zák. ( v bode 6 obžaloby);

 Alenu Zsuzsovú za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c), e) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. i) Tr. zák. a § 140 písm. a) Tr. zák. ( v bode 1 obžaloby);

Mariana Kočnera za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. e) Tr. zák. s poukazom na § 140 písm. b) Tr. zák. spáchaný formou účastníctva podľa § 21 ods. 1 písm. c) Tr. zák. (v bode 1 obžaloby) a za prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 Tr. zák. ( v bode 3 obžaloby).

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky okrem týchto troch obvinených podal obžalobu i na obv. Miroslava Marčeka za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c), písm. e) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. i) Tr. zák. a § 140 písm. a) Tr. zák., obzvlášť závažný  zločin vraždy podľa § 145 ods. 1 Tr. zák.  a prečinu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Tr. zák. (v bode 1 obžaloby), prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 Tr. zák., zločin nedovoleného ozbrojovania a  obchodovania so zbraňami podľa § 295 ods. 1 Tr. zák. (v bode 2 obžaloby), obzvlášť závažný  zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. e), písm. f) Tr. zák. s poukazom          na § 140 písm. c) Tr. zák. v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zák., zločin nedovoleného ozbrojovania podľa § 294 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zák., prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. e) Tr. zák. v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zák. (v bode 5 obžaloby) a  zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zák. (v bode 6 obžaloby).

Na verejnom zasadnutí dňa 19. 12. 2019 súd preskúmal podanú obžalobu a zákonnosť dôkazného materiálu  a  uznesením  podľa § 244 ods. 1 písm. k) Trestného poriadku (ďalej len „Tr. por.“) vo veci nariadil hlavné pojednávanie, ktoré potom vykonal v dňoch 13., 14., 15., 20., 21., 22.01.2020; 03.,04.,06.02.2020; 15.,16.,29.,30.04.2020; 18.,19.05.2020; 01.,17.,19.,29.06.2020; 20.,23.,31.07.2020, 03.09.2020.

Na hlavnom pojednávaní dňa 13.01.2020 sa splnomocnenci poškodených vyjadrili k uplatnenému nároku na náhradu majetkovej škody i nemajetkovej ujmy.

Splnomocnenec poškodených Jany Kuciakovej a  Jozefa  Kuciaka v súlade s písomne uplatneným nárokom na náhradu škody zo dňa 20.09.2019 (č.l. 25318-25322 zv. 55) navrhol, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil všetkým obžalovaným povinnosť nahradiť majetkovú škodu a nemajetkovú ujmu. Majetková škoda spočívala v nákladoch súvisiacich s pohrebom Jána Kuciaka, ktoré vo výške 1.490,-Eur uhradil poškodený Jozef Kuciak. Z dôvodu mimoriadne závažných okolností prípadu, ako aj z pohľadu generálnej a  špeciálnej prevencie, navrhol  zaviazať  obžalovaných k povinnosti zaplatiť sumu 500.000,-Eur každému z poškodených ako náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy.

Splnomocnenec poškodenej Zlaty Kušnírovej v súlade s písomne uplatneným nárokom na náhradu škody zo dňa 19.09.2019 (č.l. 25323 zv. 55, č.l. 1207, 1211- 1224 zv. 3) navrhol, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil všetkým obžalovaným povinnosť nahradiť poškodenej majetkovú škodu vo výške 3.983,89 Eur, ktorá spočívala v priamych nákladoch na pohreb a  nemajetkovú ujmu v peniazoch vo výške 1 000.000,-Eur. Vo vzťahu k obžalovanému Marčekovi  nárok uplatnil na základe ustanovenia § 420 Občianskeho zákonníka. Vo vzťahu k ostatným obžalovaným nárok uplatnil na základe ustanovenia § 415 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku… Uplatnený nárok na náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy splnomocnenec odôvodnil tým, že každý, kto si objedná alebo organizuje protiprávne konanie, v tomto prípade násilné usmrtenie inej osoby, musí predpokladať, že pri takomto protiprávnom konaní môže nastať neočakávaná situácia spojená s  následkom na zdraví, živote, majetku.

Splnomocnenec poškodenej Silvie Molnárovej v súlade s písomne uplatneným nárokom na náhradu škody zo dňa 20.09.2019 (č.l. 25324-25339 zv. 55) navrhol, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovaným Miroslavovi Marčekovi a Ing. Tomášovi Szabóovi povinnosť nahradiť škodu spôsobenú trestným činom, a to majetkovú škodu v sume 1.943,46 Eur a nemajetkovú ujmu v sume 60.000,-Eur.

Splnomocnenec  poškodenej Viktórie Langerovej uviedol, že poškodená si neuplatnila nárok na náhradu škody. Súd zistil, že poškodená Viktória Langerová je zákonná zástupkyňa dediča  poškodeného Petra Molnára,  jeho syna Krištofa Molnára, nar. X.X.20X.

Na hlavnom pojednávaní  dňa 13.01.2020 podľa § 257 ods. 7 Tr. por. súd prijal vyhlásenie obž. Miroslava Marčeka  o  vine zo spáchania všetkých skutkov, ktoré sú mu obžalobou kladené za vinu. Súčasne súd vyhlásil, že dokazovanie v rozsahu, v  akom obžalovaný Miroslav Marček priznal spáchanie skutkov uvedených v obžalobe, nevykoná a vykoná len dôkazy súvisiace s výrokom o treste, náhrade škody a ochrannom opatrení. Za účelom urýchlenia konania,  uznesením podľa  § 21 ods. 1 Tr. por. zo dňa 03.02.2020 potom rozhodol tak, že z tejto trestnej veci sp. zn. PK-2T/32/2019 vylúčil konanie proti obž. Miroslavovi Marčekovi  za  všetky trestné činy uvedené v  obžalobe na samostatné konanie, ktoré je ďalej vedené na Špecializovanom trestnom súde pod sp. zn. PK-2T/5/2020.

Následne rozsudkom zo dňa 06.04.2020, sp. zn. PK-2T/5/2020-1007 bez dôkazného skúmania žalovaného skutku v súdnom konaní a bez skúmania právnej kvalifikácie na tento skutok nadväzujúcej uznal obž. Miroslava Marčeka vinným zo spáchania všetkých trestných činov, ktoré mu boli obžalobou kladené za vinu. Za to mu uložil úhrnný trest odňatia slobody vo výmere  23 rokov, pri jeho mimoriadnom znížení,  so zaradením pre výkon trestu odňatia slobody do ústavu  na výkon trestu s  maximálnym stupňom stráženia a trest prepadnutia  vecí  –  kombinované  kliešte  zn. Zbirovia  s  modro-čiernymi návlekmi rukovätí, celkovej dĺžky 185 mm (stopa č. 48/10), 2 ks vlnených čiernych čiapok (stopa č. 30),mobilný telefón čiernej farby SAMSUNG SN-R58JA3F7TLL (stopa č. 6), samopal  československej výroby, značky Sa vzor 61 (Škorpion) kalibru 7,65 Browning, s odstraňovaným výrobným číslom, s ramennou opierkou a  hnedé kožené púzdro (stopa  č. 1/A), kovový, viackomorový expanzný tlmič hluku výstrelu vonkajších rozmerov priemer 40×293 mm, (stopa č. 1/B), 90  ks nábojov kalibru 7,65 Browning s dnovým označením českého výrobcu Sellier a Bellot, rok výroby 2017 (stopa  č. 1/C), 45 ks nábojov kalibru 7,65 Browning,  z toho 49 ks s dnovým označením nemeckého výrobcu Geco a 4ks s dnovým označením českého výrobcu Sellier a Bellot (stopa  č. 1/D), 2ks zásobníkov s kapacitou po 20 ks nábojov kalibru 7,65 Browning a 1ks príslušnej hnedej koženej sumky (stopa  č. 1/E), 1 ks zásobníka  s kapacitou po 10 ks nábojov kalibru 7,65 Browning (stopa č. 1/F), 1 ks zásobníka  s kapacitou po 15 ks nábojov kalibru 9 mm Luger určený pre samonabíjaciu pištoľ FÉG model P9R (stopa č. 1/G), 1 ks čierne opaskové textilné púzdro na zbraň (stopa č. 1/H), samopal československej výroby, značky Sa vzor 61 (Škorpion) kalibru 7,65 Browning, s odstraňovaným výrobným číslom s ramennou opierkou (stopa č. 2/A), kovový, viackomorový kombinovaný (expanzno-absorpčný) tlmič hluku výstrelu vonkajších rozmerov priemer 40×305 mm (stopa č. 2/B), 45  ks nábojov kalibru 7,65 Browning s dnovým označením českého výrobcu Sellier a Bellot (stopa č. 2/C), 1 ks zásobníka  s  kapacitou po 20 ks nábojov kalibru 7,65 Browning (stopa č. 2/D). Súd mu uložil i ochranný dohľad  na  3 roky.

Podľa § 287 ods.  1 Tr. por. súd  uložil obž. Marčekovi povinnosť nahradiť škodu – poškodenému Jozefovi Kuciakovi majetkovú škodu v sume 1490,10 €  a  nemajetkovú ujmu  v sume  70000,00 €,  poškodenej Jane Kuciakovej nemajetkovú ujmu  v  sume, poškodenej Zlate Kušnírovej majetkovú škodu v sume 3904,49 € a  nemajetkovú ujmu  v sume  po 70000,00 €, poškodenej Silvii Molnárovej majetkovú škodu v sume 1943,46 € a nemajetkovú ujmu v sume 40000,00 €. So zvyškom nároku na náhradu škody súd odkázal poškodených na civilný proces.

Rozsudok vo výroku o treste a vo výroku o  náhrade škody z dôvodu podaného odvolania, ktoré bolo predložené na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, dosiaľ nenadobudol právoplatnosť.

Ku skutku v bode  1/ rozsudku

Zo spáchania skutku v bode 1 rozsudku (bod 3 obžaloby), ktorý je právne posúdený ako prečin nedovoleného ozbrojovania a  obchodovania so zbraňami podľa § 294 odsek  1 Trestného zákona bol uznaný vinným obž. Marian Kočner.

Na hlavnom pojednávaní dňa 13.01.2020 obž. Kočner vyhlásil : Som vinný zo spáchania skutku v bode 3) obžaloby, som nevinný v bode 1) obžaloby.

Na základe tohto prejavu vôle obžalovaného súd vyhodnotil, že obž.  Kočner vyhlásil vinu zo spáchania skutku v bode 3) obžaloby a následne postupoval podľa § 257 ods. 4 Tr. por.. Po poučení obž. Kočnera o  jeho právach a o tom, že súdom prijaté vyhlásenie o vine je neodvolateľné a v tomto rozsahu nenapadnuteľné odvolaním ani dovolaním, okrem dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c) Tr. por. súd položil obžalovanému otázky dané § 333 ods. 3  písm.  c), d), f), g), h) Tr. por. :

 1. c) Rozumiete čo tvorí podstatu skutku, uvedeného v bode 3) obžaloby, ktorý sa Vám kladie za vinu?
 2. Boli ste ako obvinený a obžalovaný poučený o svojich právach, najmä o práve na obhajobu, bola Vám daná možnosť na slobodnú voľbu obhajcu a mohli ste sa s obhajcom radiť o spôsobe obhajoby?
 3. f) Rozumiete právnej kvalifikácii skutku uvedeného v bode 3) obžaloby ako prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 Trestného zákona?
 4. g) Boli ste oboznámený s trestnou sadzbou, ktorú zákon ustanovuje za trestný čin, ktorý sa Vám kladie v bode 3) obžaloby za vinu?
 5. h) Dobrovoľne ste sa priznali a uznali ste vinu za spáchaný skutok, uvedený v bode 3) obžaloby, ktorý sa kvalifikuje ako uvedený trestný čin?

Na všetky položené otázky obž. Kočner odpovedal slovom: „Áno“.

Po tom ako prokurátor a splnomocnenci poškodených navrhli, aby súd prijal vyhlásenie obž. Kočnera súd rozhodol tak, že podľa § 257 ods. 7 Tr. por. toto vyhlásenie prijal a súčasne podľa  § 257 ods. 8 Tr. por.  súd vyhlásil, že dokazovanie v rozsahu v akom obž. Kočner priznal spáchanie skutku uvedeného v bode 3) obžaloby nevykoná a vykoná  len dôkazy súvisiace so skutkom v bode 1) obžaloby, s výrokom o treste, náhrade škody a ochrannom opatrení.

Zákonodarca v rámci práva formovať trestnú politiku štátu v ust. § 257 ods. 1 Tr. por. dáva obvineným možnosť na slobodný prejav vôle prijať vinu podľa obžaloby. Obžalovaný Kočner v trestnom konaní túto možnosť využil.

Z hľadiska spravodlivého procesu prvostupňový súd rozhodol o uznaní viny na základe zistenia, že skutkové závery uvedené vo výroku o vine tohto rozsudku majú oporu vo výsledkoch dokazovania v prípravnom konaní. Súd nemal pochybnosti o výsledkoch prípravného konania vo vzťahu ku skutku žalovanému v bode 3 obžaloby v rovine skutkovej ani právnej a rozhodol o tejto otázke tak, že vyhlásenie obžalovaného prijal. Výrok o vine obžalovaného Kočnera (vrátane právnej kvalifikácie) bol súdom vyhlásený na základe prijatia jeho vyhlásenia o vine, bez dôkazného skúmania žalovaného skutku v súdnom konaní a bez skúmania právnej kvalifikácie na tento skutok nadväzujúcej. Súd v uvedenom smere bol viazaný obžalobou.

Zo Zápisnice o vykonaní domovej prehliadky zo dňa 16.10.2018  v rodinnom dome číslo súpisné 7689/22 v obci Bratislava – miestna časť Nové Mesto, okres Bratislava III – vlastník Karolína Kočnerová v podiele 1/1 s fotodokumentáciou  a  prílohou č. 63 DVD (č.l. 6881 (78/201) – 6881 (137/201) zv. 17)  súd zistil, že na tomto mieste v skriňovom trezore v spálni bolo nájdených 60 ks nábojov kal. 7,62 mm (stopa č. 33). Znaleckým posudkom Kriminalistického a expertízneho ústavu  PZ,  ČES:PPZ-KEU-BA-EXP-2018/14155 zo dňa 28.02.2019 (č.l. 4219-4230 zv. 10) bolo určené, že ako stopa č. 33 bolo na skúmanie predložených 1968 ks nábojov, z toho 60 ks nábojov kalibru 7,62×39 s dnovým označením kódom českého výrobcu Zbrojovka Vlašim. Po skúmaní si nespotrebované náboje prevzalo Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave III, oddelenie dokladov Bratislava III, o čom svedčia Potvrdenia o odovzdaní zbrane a streliva do úschovy (č. l. 29236-29245 zv.67).

Súd vykonal dôkaz o majetkových pomeroch obž. Kočnera zoznamom ním vlastnených vozidiel, ktorý poskytlo Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave ( č.l. 26270-26273 zv. 58), evidenčnou kartou vozidla zn. Bentley Continental Supersports ev. č. BL 939PF (č.l. 20571 zv. 46), lustráciami a správami bankových inštitúcií Privatbanka a Tatra banka, a.s.,  lustráciami v evidencii nehnuteľností na území SR vedenej Úradom geodézie, kartografie a katastra (č.l. 26085-26089 zv. 57)  a  historickými prehľadmi údajov obchodných spoločností, v ktorých má obž. Kočner obchodný podiel alebo je členom ich  orgánov. Pritom zistil, že obž. Kočner je vlastníkom viacerých vozidiel a nehnuteľností v okrese Senec, Bratislava V, Banská Bystrica, Bratislava III (Bernolákovo, Čuňovo, Donovaly, Vinohrady). Spoločnosť Penta Funding, a.s. poskytla súdu prehľad a informácie o všetkých zmenkách vystavených touto spoločnosťou v prospech obž. Kočnera. Aktuálny zostatok zo zmeniek , ktoré boli emitované v prospech obžalovaného ku dňu podania tejto informácie – 05.05.2020 – je vo výške 11.671.740,-Eur, čo predstavuje celkovú sumu, ktorú sa táto spoločnosť zaviazala zaplatiť (č.l.28541-28572 zv. 65).

odpisu z registra trestov súd zistil, že obžalovaný nebol doposiaľ súdne trestaný. Z posudku riaditeľa Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava,  zo dňa 08.06.2020 (č.l. 29168-29169 zv. 67) vyplýva, že vo výkone väzby bol obžalovaný 5x disciplinárne potrestaný, boli u neho zaznamenané negatívne poznatky za nedodržanie ústavného poriadku, jeho správanie a vystupovanie nebolo vždy na požadovanej úrovni. Disciplinárne odmenený nebol, pričom sa v hodnotení ďalej uvádza, že príkazy a nariadenia príslušníkov plnil a rešpektoval.

Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery podľa § 34 ods. 4 Tr. zák. súd prihliadol najmä na spôsob spáchania činu, jeho následky, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti,  na osobu obžalovaného, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Pritom prihliadol  k významu chráneného záujmu  a otázke stupňa  závažnosti spáchaného prečinu.

Pri skúmaní závažnosti prečinu z pohľadu ust. § 10 ods. 2 Tr. zák. súd hodnotil spôsob vykonania činu, následok, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný.

Podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 16.1.2020 strelivom sa rozumie náboj. Podľa § 12 ods. 1 tohto zákona strelivo do zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz.

Nedovoleným ozbrojovaním spočívajúcim v  prechovávaní väčšieho množstva streliva obžalovaný Kočner porušil záujem spoločnosti na ochrane bezpečnosti  ľudí  pred možným ohrozením ich života a zdravia, ktoré vyplýva z nekontrolovaného držania a výroby strelných zbraní, streliva, výbušnín a chemických zbraní. Podmienky nadobudnutia vlastníctva a držania takéto streliva, podmienky a povinnosti držiteľov tohto streliva stanovuje zákon a držať takéto strelivo je dovolené len za podmienok stanovených týmto zákonom, ktoré obžalovaný nespĺňal. Trestnosť nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami pritom nadväzuje na medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná; predovšetkým ide  o  Protokol proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so zbraňami, ich súčasťami a komponentmi, ktorý je doplnkovým protokolom k dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému  zločinu ( oznámenie MZV č. 621/2003 Z. z. ). Súd ustálil, že závažnosť prečinu, ktorý sa kladie obž. Kočnerovi za vinu je vyššia ako len nie nepatrná. Z pohľadu subjektívnej stránky ku podstatným zložkám tohto trestného činu obžalovaný Kočner  konal zavinene formou priameho úmyslu  v zmysle § 15 písm. a) Tr. zák.

Za právne významnú skutočnosť majúcu vplyv na určenie druhu a výmery trestu súd považoval poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. j) Tr. zák. spočívajúcu v tom, že obžalovaný  viedol pred spáchaním trestného činu riadny život. Obžalovaný dosiaľ nebol právoplatne odsúdený. V roku 2018 bol vzatý do väzby v inej trestnej veci vedenej na Najvyššom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. 4To/7/2020. Súd zohľadnil  poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. l) Tr. zák. spočívajúcu v tom, že sa priznal k spáchaniu trestného činu a trestný čin úprimne oľutoval. Obžalovaný pred súdom uviedol, že uvedené strelivo v počte 60 kusov, ktoré bolo nájdené pri domovej prehliadke, pochádza ešte z čias jeho základnej vojenskej služby. Tieto náboje si doniesol z vojny, dlhé roky nezlikvidoval, údajne zabudol  na ne. Uviedol, že táto situácia  ho mrzí, uznáva si svoju vinu, že pri amnestii mohol  tieto náboje odovzdať a neurobil  to.

Súd ukladal trest s prihliadnutím na § 38 ods. 3 Tr. zák. pri znížení hornej hranice zákonom ustanovenej trestnej sadzby o jednu tretinu. Rozpätie trestu zákonom ustanovenej trestnej sadzby je 1 rok až 5 rokov. Pri zhodnotení pomeru poľahčujúcich okolností, pri neexistencii priťažujúcich okolností, vezmúc do úvahy vyššie opísané majetkové pomery obžalovaného  súd dospel k záveru, že pomerom obžalovaného, jeho osobe a možnostiam nápravy je primeraný peňažný trest vo výške 5000,00 EUR. Súd zistil, že obžalovaný nemá vyživovaciu povinnosť, vlastní hnuteľný a  nehnuteľný majetok i majetkové práva; mal príjmy z  podnikateľskej činnosti. Na základe toho súd dospel k záveru, že sú predpoklady pre uloženie takéhoto druhu trestu a tento trest bude vymožiteľný. Zároveň pre prípad, že by výkon tohto trestu mohol byť úmyselne zmarený, súd ustanovil náhradný trest odňatia slobody v trvaní 5 mesiacov. Zároveň súd uložil obžalovanému  i trest prepadnutia vecí, ktoré sú predmetom skutku majúc za to, že tieto veci (60 ks nábojov kalibru 7,62 x 39 s dnovým označením kódom českého výrobcu Zbrojovka Vlašim) získal trestným činom.

Na základe týchto skutočností súd dospel k záveru, že i trestom odňatia slobody nespojeným s jeho výkonom môže byť v danom prípade dosiahnutý účel predpokladaný § 34 ods. 1 Tr. zák. Uložený peňažný trest  pritom považuje za úmerný spáchanej trestnej činnosti.

A/ Ku skutkom v bode  2/ až 5/ rozsudku

Na hlavnom pojednávaní súd v procese dokazovania skúmal, či sa skutky uvedené v obžalobe stali a či majú znaky trestných činov, kto tieto skutky spáchal a z akých pohnútok, aký je stupeň závažnosti činov vrátane ich príčin a podmienok ich spáchania. Súd vykonal dôkazy potrebné pre poznanie skutkových okolností nevyhnutných pre zákonu zodpovedajúce a spravodlivé rozhodnutie o obžalobe. Rešpektujúc zásadu zakotvenú v § 2 ods. 12 Tr. por. vyhodnotil takto vykonané dôkazy, o ktorých mal za to, že boli získané zákonným spôsobom, podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo i v ich súhrne. Na základe dôkazov vykonaných na hlavnom pojednávaní súd ustálil, že sa stali skutky uvedené v bodoch 1/, 4/, 5/, 6/ obžaloby, pričom skutky uvedené v obžalobnom návrhu upravil tak, aby zodpovedali skutkovému stavu veci zistenému v procese dokazovania na hlavnom pojednávaní. Identita upravených skutkov   so skutkami uvedenými v obžalobe pritom  zostala zachovaná.

Súd nezistil okolnosti vedúce k zániku trestnosti a trestu v zmysle § 87 a § 90 Tr. zák. a má za to, že obžalovaný Ing. Tomáš Szabó  je trestne zodpovedným subjektom v zmysle § 23 Trestného zákona.

Prihliadajúc na ust. § 257 ods. 8, veta druhá Tr. por., ktoré nevylučuje možnosť výsluchu obžalovaného o účasti inej osoby na žalovanej trestnej činnosti,  súd vykonal výsluch obžalovaného Miroslava Marčeka (ďalej „obž. Marček “). Obž. Marček bol vojakom v Armáde Slovenskej republiky, pracoval na misiách, a neskôr bol spolu so svojím bratrancom obž. Ing. Tomášom Szabóom ochrancom  na zaoceánskych lodiach. Na základe tejto profesijnej skúsenosti vedel narábať so zbraňami. K  spáchaniu skutkov sa  v plnom rozsahu priznal v prípravnom konaní i pred súdom. Opísal spôsob svojho konania i  konanie obž. Ing. Tomáša Szabóa, vypovedal o  kontaktoch s odsúdeným Zoltánom Andruskóom, o  jeho činnosti v rámci organizovanej skupiny, o ktorej pojednáva i táto obžaloba. Obžalovaný na hlavnom pojednávaní vyjadril ľútosť slovami : „…  chcem sa ospravedlniť poškodeným za ujmu, ktorú sme im spôsobili. Myslím si, že nič nedokáže nahradiť to, čo sme im zobrali, žiadne ospravedlnenie ani prepáčenie… Som si vedomý toho, čo sme spáchali a vlastne to, že som ich vídaval v televízii a videl som ich bolesť, ma prinútilo rozprávať o tom, čo sa stalo … je mi to ľúto, ale nedokážem to nijak odčiniť. Je mi to ľúto.“ S uplatneným nárokom poškodených na náhradu škody súhlasil a uviedol, že spraví všetko, čo bude v jeho  silách, aby to  poškodeným vynahradil. Ku skutkom vypovedal tak ako bude ďalej uvedené. Detailne  popísal okolnosti, za akých došlo k spáchaniu činov a  aktívnym prístupom pomohol vytvoriť dôkazné prostriedky vo forme previerok svojej výpovede na miestach spáchaných činov, na základe ktorých poskytol dôkazy o príprave, o spôsobe vykonania a  okolnostiach  činov, i o  podiele ďalších osôb na trestnej činnosti.

Naproti tomu obžalovaný Ing. Tomáš Szabó (ďalej „obž.Ing. Szabó“) s uplatneným nárokom poškodených Jozefa Kuciaka, Jany Kuciakovej a  Silvie Molnárovej  na náhradu škody nesúhlasil argumentujúc, že sa predmetných trestných činov nedopustil. Obhajoval sa tvrdením, že si to  obž. Marček na  neho vymyslel, pretože v poslednej dobe spolu nevychádzali tak dobre ako na začiatku. V období rokov 2015-2016 spolu s obž. Marčekom pracoval v ozbrojenej ochrane nákladných lodí, ktoré prevažne premávali po Indickom oceáne. Predtým pôsobil ako vyšetrovateľ Policajného zboru. V roku 2017 si spoločne s obž. Marčekom otvorili v  Kolárove obchod s BIO potravinami a výživovými doplnkami a tejto činnosti sa ako živnostník venoval. V roku 2018 sa  obž. Marček prestal tomuto obchodu venovať, povedal, že obž. Marček „sa  nestaral“. Obž. Marček k tomu uviedol, že na chode obchodu začala participovať sestra obž. Ing. Szabóa a to bol dôvod ukončenia tejto jeho činnosti.

Pri posudzovaní vierohodnosti výpovede obž. Marčeka, ktorá bola jedným z priamych  a rozhodujúcich dôkazov obž. Ing. Szabóa sa súd v prvom rade zameral na skúmanie vzájomného vzťahu týchto dvoch obžalovaných. Za tým účelom vzal na zreteľ výpovede ich partneriek svedkýň Martiny Rigóovej a Timey Litvaiovej.

Svedkyňa Martina Rigóová sa zoznámila s obž. Marčekom v júni 2018 a s ním v spoločnej domácnosti v jej rodinnom dome do jeho zadržania dňa 27.09.2018. Svedkyňa vypovedala, že obž. Marček pracoval vo firme PE-MO  s.r.o. ako príležitostný taxikár. Nebadala, že by mal s bratrancom obž. Ing.Szabóom konflikty. Obž. Marček považoval obž. Ing.Szabóa za kamaráta, zdalo sa  jej skôr, že  aj za brata. Bral ho za vzor, veľakrát  sa s ním radil. Ku koncu augusta sa už menej stretávali, pretože s ňou trávil všetok voľný čas. Svedkyňa vypovedala, že Marček, okrem obž. Ing.Szabóa a Zoltána Andruskóa nikoho nespomínal a nemal iných  kamarátov.

Postupom podľa § 263 ods. 1 Tr. por., so súhlasom prokurátora a obžalovaných súd prečítal  svedeckú výpoveď Timey Litvaiovej  z prípravného konania (č.l. 21277-21281 zv. 46). Svedkyňa sa od marca 2018 stretávala s obž. Ing.Szabóom a vzťah obž. Ing.Szabóa a obž. Marčeka vnímala tak, že obž. Ing.Szabó bol pre obž. Marčeka vzorom, dôverovali jeden druhému; obž. Marček sa pýtal na jeho názor v súvislosti s každým problémom. Dôvera medzi nimi sa narušila v júli 2018, kedy začalo obž. Ing.Szabóovi  prekážať, že obž. Marček rozpráva Martine (Rigóovej) o veciach, „o ktorých by nemal“, o ich obchodoch. Podľa vyjadrenia svedkyne sa obž. Ing.Szabó kamarátil a  najčastejšie stretával s obž. Marčekom a Andruskóom,  a to i v pizzérii  Alegra v Komárne.

Pravdivosť tvrdení svedkyne Timey Litvaiovej o naštrbení vzťahov medzi obžalovanými Ing.Szabóom a  Marčekom je overená vecným dôkazom  (č.l.7893, zv. 19) – zvukovým záznamom telefonického rozhovoru  medzi obž. Ing Szabóom a obž. Marčekom – hovor č. 209 z telefónnej stanice č. 421905567108 zo dňa 27.08.2018 o 13:11:04 volajúci č. 421905567108 (Szabó) a volaný účastník 36709987100 (Marček)  a zvukovým záznamom telefonického rozhovoru  medzi obž. Ing Szabóom a svedkom Zoltánom Andruskóom – hovor č. 211 z telefónnej stanice  č. 421905567108 zo dňa 27.08.2018 o 13:34:21 volajúci č. 4211971229924 (sv. Andruskó) a volaný 421905567108 (Szabó). Tieto dôkazy boli získané na základe príkazu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky podľa § 115 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Tr. por.  Na hlavnom pojednávaní boli dôkazy vykonané v súčinnosti s prítomnou tlmočníčkou, ktorá hovory v maďarskom jazyku tlmočila do jazyka slovenského.

Počas hovoru č. 209 dňa  27.08.2018 obž. Ing. Szabó vyzýva Marčeka, aby Martine nehovoril nič o ich veciach, lebo sa dostanú do problémov. Marček argumentuje, že ona nič nevie o ich veciach. Ak by viac vedela, tak vie kde by boli. Obž. Ing. Szabó zdôrazňuje, že nič nemôže vedieť o nich, nič, čo robia, z čoho žijú.

Počas hovoru č. 211 dňa 27.08.2018 obž. Ing. Szabó hovorí Andruskóovi, že Marček zase utratil všetky  peniaze  a  musia si naňho dávať pozor, že pred ním nemôžu rozprávať o veciach, ktoré sú firemné, že je zaľúbený, necháva sa vydržiavať a žene rozpráva o ich obchodoch, čo im nerobí dobre. Ďalej hovorí, že skúša ho obísť, klame, že vie aký je to človek… Z kontextu rozhovoru  vyplýva, že sa jedná o obž. Marčeka.

Obžalovaný Ing. Szabó sa k týmto dôkazom vyjadril tak, že v rozhovore s obž. Marčekom riešili záujem Timey Litvaiovej a Martiny Rigóovej o to, z čoho on a Marček žije. V druhom rozhovore, ktorý označil ako každodenný,  sa posťažoval Andruskóovi…

Súd vzal do úvahy i takmer identické závery znalcov z odboru Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie Psychiatria a z odboru Psychológia, odvetvie Klinická psychológia dospelých, ktoré boli podané na základe psychologicko-psychiatrického forenzného rozboru probanda obž. Ing. Szabóa v  znaleckých posudkoch Ústavu pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s.r.o.  č. 118/2018  zo dňa 17.06.2019 (vo veci pošk. Jána Kuciaka – č.l. 4745-4768 zv. 12) a č. 63/2019 zo dňa 08.08.2019 (vo veci pošk. Petra Molnára  – č.l. 21973- 21989 zv. 48).

Znalkyňa  z  odvetvia Psychiatria učinila záver, že obž. Ing. Szabó netrpel a netrpí duševnou poruchou alebo duševnou chorobou. V čase, kedy boli spáchané skutky, ktoré sú mu kladené za vinu, mohol rozpoznať nebezpečenstvo svojho konania pre spoločnosť a vedel a vie svoje konanie ovládať. V čase, kedy boli spáchané skutky, boli jeho rozpoznávacie a ovládacie schopnosti zachované, je schopný chápať zmysel trestného konania. Znalci nezistili známky závislosti, ani škodlivého užívania omamných alebo iných psychotropných látok ani sklon k požívaniu omamných látok.

Znalec z odboru Psychológia dospel k záveru, že  intelektová úroveň obž. Ing. Szabóa je vo vyššom pásme priemeru. Pri uvedenej intelektovej úrovni v plnej miere chápe potrebu a zmysel zákonov, v plnej miere dokáže odlíšiť správanie, ktoré je v súlade so zákonom a ktoré je zákonom sankcionované. V reálnych životných situáciách je schopný zapamätať si a následne reprodukovať vnímaný podnetový materiál, resp. dianie, ktorého bol účastníkom, najmä pokiaľ ide o situácie, ktoré sú preňho významné. Nemá sklon k prezentácii neskutočného diania za účelom upútania pozornosti okolia, nemá sklon preháňať, vymýšľať si, zveličovať, nemá sklon ku konfabulácii v zmysle mimovoľného dopĺňania medzier v pamäti. Objavuje sa u  neho sklon k zľahčovaniu svojho konania pri opisovaní udalostí súvisiacich so spáchanými skutkami, k čomu ho motivuje snaha vzbudzovať dojem menšej zainteresovanosti na vyšetrovanej verzii v zmysle jeho obrany v situácii trestného konania. Jeho osobnosť je primerane diferencovaná, prevažne navonok zameraná, s  prvkami nezdržanlivosti a  emočnej nestability so zjavnou excentričnosťou. Ľahko sa dostáva do problematických situácií, ťažko odoláva participácii na aktivitách sľubujúcich napätie a dobrodružstvo, problematické situácie, do ktorých sa takto dostáva, resp. ich dôsledky však prežíva so zvýšenou mierou obáv, úzkosti a s emotívnymi rozkladmi. Neúspechy ťažko znáša, vinu za ne kladie na iných, zbavujúc sa tak vlastnej zodpovednosti za ne. V medziľudskej komunikácii je dostatočne zručný. Vďaka mimoriadne dobrej schopnosti stotožniť sa s  názormi iných a zvýšenej sugestibilite ľahko nadväzuje a udržuje kontakty. Agresivita nepatrí medzi dominujúce štruktúry jeho osobnosti. Z psychologického hľadiska je menej pravdepodobné, že by bol priamym aktérom extrémne agresívneho konania, akým je vražda. Uvedené nevylučuje možnosť prejavov agresie navonok, o čom svedčí fakt, že pôsobil ako policajt a neskôr ako ozbrojená ochranka lodí v exponovaných vodách

Neboli u neho zistené príznaky mozgovej patológie, duševnej choroby v zmysle psychózy ani žiadne príznaky látkovej, či nelátkovej závislosti. Preto eventuality chorobnej motivácie účasti na skutkoch, ktoré sú mu kladené za vinu, možno vylúčiť. V motivačnom predpolí jeho konania mohla mať významnú rolu jeho osobnosť, najmä čo sa týka ľahkého prijatia účasti na aktivitách sľubujúcich určitú nevšednosť, napätie a dobrodružstvo.

Stotožňovanie sa s plánovaným skutkom vo veci vraždy Jána Kuciaka predstavuje nábehovú fázu realizácie skutku. Pokiaľ participoval na zadovážení strelnej zbrane, s ktorou bol skutok realizovaný, v plnej miere prispieval k samotnej realizácii skutku, na ktorom sa mal zúčastňovať ako vodič. Motívom jeho aktivít, ktoré mali smerovať k naplneniu objednávky, bola jeho  finančná odmena, ktorá mala byť vopred ponúknutá.

V prípade skutku vo veci vraždy Petra Molnára mohol podľahnúť lákavej možnosti finančného zisku spôsobom, ako mu je kladené za vinu. Po získaní informácie o vyššej finančnej čiastke, ktorú mal poškodený doma, sa mohol nastaviť na získanie týchto peňazí aj nekalým spôsobom, nevylučujúc usmrtenie Petra Molnára. Prioritným motívom konania, z ktorého je obvinený, mohla byť vidina finančného zisku pri svojom podnikaní, ktoré práve rozbiehal. Zištná motivácia je v popredí.

znaleckom posudku Ústavu pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii,  spol. s r.o.  vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zo dňa 17.06.2019,  č. 119/2018  (č.l.4769-4789 zv. 12)  znalkyňa z  odboru Zdravotníctvo a  farmácia, odvetvie Psychiatria dospela k záveru, že obž. Marček netrpel a  netrpí duševnou poruchou alebo duševnou chorobou. Vzhľadom na svoj duševný stav mohol rozpoznať nebezpečenstvo svojho konania pre spoločnosť a vedel a vie svoje konanie ovládať. V čase, kedy spáchal skutky boli jeho rozpoznávacie a ovládacie schopnosti zachované. Obžalovaný je schopný chápať zmysel trestného konania. Znalkyňa nezistila známky závislosti, ani škodlivého užívania omamných alebo psychotropných látok.. Nezistila chorobný sklon k požívaniu omamných látok a neodporučila nariadiť ústavnú alebo ambulantnú liečbu. Znalec z odboru Psychológia, odvetvie Klinická psychológia dospelých k charakteristickým črtám osobnosti a intelektu obžalovaného Marčeka uviedol, že jeho intelektová úroveň je v pásme nadpriemeru. Neboli  u neho zistené sklony ku konfabulácii. Úroveň  jeho schopností prežité udalosti vnímať, zapamätať si ich, hodnotiť a reprodukovať je primeraná jeho veku a úrovni jeho poznávacích procesov, ktoré nie sú narušené žiadnym chorobným procesom. Nemá sklon k samoúčelnému vymýšľaniu si, ani k preháňaniu. Eventuálne skreslené podanie diania, ktorého bol účastníkom zo psychologického hľadiska prichádza do úvahy výlučne s účelovou motiváciou pôsobiť na okolie v čo najlepšom svetle. Jeho osobnosť sa vyznačuje vysokou mierou energetickej úrovne, zvýšenou aktivitou a zvýšenou schopnosťou vypätia síl. Je schopný chladnej cieľavedomej regulácie svojho správania a realizácie svojich plánov a ašpirácií. Svoje agresívne tendencie potláča, v prípade potreby ich však dokáže pohotovo aktivovať a uplatniť podľa vlastného uváženia aj v priamom, navonok orientovanom agresívnom konaní, ktoré môže byť chladnokrvné, bez prejavov emócií ako aj bez dodatočného prežívania pocitov viny, či úzkosti a strachu. Znalec nezistil u obžalovaného prítomné známky patologických porúch, resp. patologickej agresivity, ani sklony k riešeniu psychických záťažových situácií fyzickým alebo verbálnym násilím.

Pri posudzovaní  vierohodnosti výpovede obž. Marčeka súd vzal do úvahy jeho blízky rodinný vzťah s  obž. Ing. Szabóom, ktorý sám osebe predurčuje ich vzájomnú pozitívnu osobnú viazanosť.  Ako vyplýva z výpovedí svedkýň Litvaiovej  a Rigóovej,  obžalovaní si navzájom dôverovali, pričom obž.  Marček uznával svojho bratranca obž. Ing. Szabóa ako autoritu nepochybne i preto, že bol starší, skúsenejší, mal vyššie vzdelanie. Obž. Marček sa zdôveroval obž.  Ing. Szabóovi s problémami a radil sa s  ním. Ich vzťah dôvery bol umocnený  ich dlhoročnou spoločnou pracovnou činnosťou na zaoceánskych lodiach, kde zastávali pozície ochrancov a  kde vzájomná dôvera a pomoc boli predpokladom ich zdarnej existencie či prežitia. Z pohľadu súdu, ktorý získal z postojov týchto obžalovaných k trestnému konaniu a  pri  bezprostrednom vnímaní  ich osobností  a  prednesov na hlavnom pojednávaní, vezmúc pritom do úvahy ich psychologický profil na základe uvedených znaleckých posudkov, obž. Ing. Szabó  sa  javil ako priebojnejší, ale pritom úzkostlivý s emotívnymi prejavmi sebaľútosti.  V jeho výpovediach a vyjadreniach k dôkazom, v kontexte ďalších vykonaných dôkazov, súd zaznamenal účelovosť zameranú na zľahčovanie svojho konania, či tendencie smerujúce k úplnému zbaveniu sa trestnej zodpovednosti za spáchanú trestnú činnosť. Takto postavenú obhajobu súd vyhodnotil ako prejav podmienený obavami a strachom z hroziaceho trestu. Úvaha súdu v uvedenom zmysle  je podopretá psychologickým profilom obž. Ing. Szabóa, podľa ktorého dôsledky problematickej situácie, do ktorej sa aktívne dostáva, prežíva so zvýšenou mierou obáv, úzkosti a s emotívnymi rozkladmi. Naproti tomu, obž. Marček  dokázal autenticky opísať to, čo urobil bez prejavov emócií, úzkosti či strachu. Ku spáchaniu skutkov sa v plnom rozsahu priznal. Súd mal možnosť priamo pozorovať správanie obž. Marčeka  počas súdneho konania majúc na zreteli, že sa jedná o citovo chladnú osobnosť s nedostatočne rozvinutými vyššími citmi. Ľútosť prejavil spôsobom sebe vlastným, a to jasným slovným prejavom bez emócií, s priznaním vlastnej zodpovednosti za činy, bez zvaľovania viny  na iných. V tomto postoji zotrval i napriek ostrej verejnej kritike  a  potupe. Podľa názoru súdu je vysoko nepravdepodobné, až nelogické, že by sa vystavil hrozbe trestu 25 rokov až trestu na doživotie a  akceptoval, bez podania odvolania 23 ročný trest odňatia slobody za predpokladu, že by sa trestnej činnosti, z ktorej bol súdom uznaný vinným nedopustil. Z dôkazov vyplýva, že okrem obž. Ing. Szabóa a Zoltána Andruskóa  iných kamarátov nemal, s týmito osobami sa stýkal najčastejšie. Telefonický rozhovor obž. Marčeka  s  obž. Ing. Szabóm zo dňa 27.08.2018 pritom neposkytuje také skutočnosti, ktoré by svedčili o vážnom rozvrate ich pevné vzájomného vzťahu, či o  ich vzájomnej nevraživosti. Skôr naopak, tento rozhovor poskytuje obraz o tom, že ich vzťah je zastretý tajomstvom z predchádzajúcej nekalej činnosti, ktorá nesmie byť nikdy prezradená, pretože tvorí potenciál ich existenčného ohrozenia. Rozhovor miestami nesie znaky dohovárania obž. Marčekovi zo strany obž. Ing. Szabóa so zámerom, aby táto ich činnosť zostala navždy utajená. Tento záver súdu potvrdzuje i rozhovor obž. Ing. Szabóa so sv. Andruskóom. Práve tento svedok je adresátom sťažnosti obž. Ing. Szabóa na obž. Marčeka, pretože jedine on pozná toto tajomstvo a jedine on môže rozumieť obavám obž. Ing. Szabóa z jeho prezradenia. Zároveň tieto rozhovory poskytujú obraz  o  dominantnom až mentorskom prístupe obž. Ing. Szabóa k obž. Marčekovi. Obž. Marček pred súdom  uviedol, že jeho vzťah s obž. Ing. Szabóom bol rodinný  a  kamarátsky. Ing. Szabó bol od neho starší a  prirodzene a bez problémov vnímal jeho dominantné postavenie v tomto vzťahu.  Z dokazovania nevyplynuli žiadne závažné konflikty medzi týmito obžalovanými, o to viac takého významu, ktoré by zakladali nepravdivé obvinenie obž. Ing. Szabóa zo strany obž. Marčeka. Súd nenachádza atribút pomsty, či iný dôvod, na základe ktorého by obž. Marček zámerne bez pravdivého podkladu uvrhol svojho blízkeho človeka do tak vážnej životnej situácie akou je obvinenie z úkladných vrážd dvoch ľudí. Napokon, sám obž. Ing. Szabó sčasti popísal svoju účasť na konaní a spôsob,  akým prispieval k realizácii skutkov, ktoré sú mu kladené za vinu a zo spáchania skutkov je usvedčovaný i svedeckou výpoveďou Zoltána Andrusóa, ktorá je  sčasti nepriamym, sčasti priamym dôkazom o ním páchanej trestnej činnosti. Z týchto dôvodov súd vyhodnotil výpoveď obž. Marčeka ako vierohodnú v celom rozsahu.

Pri rozhodovaní o skutkoch v bode 2, 4 a 5 rozsudku súd vychádzal zo svedeckej výpovede  Zoltána Andruskó, ktorý bol rozsudkom Špecializovaného trestného súdu z 30.12.2019, sp. zn. PK-1T/31/2019-21333 (vykonaný dôkaz na č.l. 26134 – 26137 zv. 58) v konaní o dohode o vine a treste uznaný vinným z  obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1), ods. 2 písm. c), písm. e)  Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. i) Tr. zák. a § 140 písm. a)  Tr. zák. na tom skutkovom základe, že na základe objednávky od A. Zs., ktorú dostal doposiaľ nezisteného dňa, pravdepodobne na konci roka 2017 resp. začiatkom roka 2018 pod prísľubom urovnania jeho dlhu vo výške 20000eur voči nej a finančnej odmeny vo výške 50000 eur, a potom ako mu menovaná priniesla osobné údaje o poškodenom Jánovi Kuciakovi, jeho podobizeň a adresu jeho pobytu vo Veľkej Mači a tieto mu odfotila na mobilný telefón, obvinený Zoltán Andruskó  oslovil s touto zákazkou Ing. T. Sz., za odmenu 40000 eur, ktorý sa vyjadril, že on to vybaví a za istý čas sa Ing. T. Sz. Spoločne s M.M. stretli s obv. Zoltánom Andruskóom, ktorý T. Sz. na ďalšom osobnom stretnutí odovzdal mobilný telefón obsahujúci fotografie s údajmi o Jánovi Kuciakovi, následne Ing. T. Sz. a M.M.  opakovane, a to aj za prítomnosti obvineného Zoltána Andruskóa, vykonali obhliadku bydliska poškodeného Jána Kuciaka vo Veľkej Mači, až napokon 21.02.2018 v čase okolo 16.40 sa Ing. T. Sz a M.M. stretli v Kolárove, odkiaľ spoločne išli motorovým vozidlom Citroen Berlingo EVČ KN 434BG smerom k obci Veľká Mača, kde vodič Ing. T.Sz. vyložil z vozidla M.M. pri miestnom futbalovom ihrisku, a zatiaľ čo on pokračoval v jazde, M.M. prišiel do dvora rodinného domu poškodeného Jána Kuciaka, kde tohto a jeho partnerku Martinu Kušnírovú asi o 20.21 hod. usmrtil výstrelmi z prinesenej pištole, po tomto M.M. z rodinného domu č. 558 vo Veľkej Mači odišiel, bol vyzdvihnutý Ing. T. Sz. A na vozidle Citroen Berlingo EVČ KN 434BG sa spoločne presunuli do obce Chotín za obvineným Zoltánom Andruskóom, ktorému oznámili, že je to vybavené, pričom peniaze za realizáciu vraždy Jána Kuciaka odovzdala A. Zs. vo výške  50000 eur v 500 eurových bankovkách zabalených v servítke a to dňa 22.02.2018 obvinenému Zoltánovi Andruskóovi, ktorý túto sumu ďalej rozdelil medzi Ing. T. Sz. a M.M. vo výške 20000 eur pre každého, pričom sumu 10000 eur si nechal  pre seba a v čase po dni 26.02.2018, kedy bola táto dvojnásobná vražda medializovaná, si Ing. T. Sz. a M.M. prostredníctvom obvineného Zoltána Andruskóa vypýtali od objednávateľa, ktorého oni nepoznali, ďalšiu finančnú čiastku bez špecifikácie jej výšky, ktorú obvinený Zoltán Andruskó vypýtal od A. Zs. a túto nešpecifikovanú čiastku, ktorú mu odovzdala A.Zs. presnejšie nezisteného dňa po dni 26.02.2018, zabalená v bielej servítke, obv. Zoltán Andruskó ďalej odovzdal Ing. T.Sz. Za to mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere 15 rokov so zaradením pre výkon trestu odňatia slobody do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia, trest prepadnutia mobilného telefónu zn. SAMSUNG S8, čiernej farby, zaistený dňa 27.09.2018 pri domovej prehliadke a peňažnej hotovosti v sume 2.800 eur . Bol mu uložený i ochranný dohľad na 2 roky.

Ku skutku v bode  2/ rozsudku – poškodený Peter Molnár

Zo spáchania skutku v bode 1 rozsudku (bod  5 obžaloby) vo veci poškodeného Petra Molnára,  ktorý je právne posúdený ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods.  1, ods.  2 písm. e), písm. f) Tr. zák.  s poukazom na § 140 písm. c) Tr. zák. spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr. zák.,  prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods.  2 písm. a)  Tr. zák.  s poukazom na § 138 písm. e) Tr. zák. spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr. zák. a zločin nedovoleného ozbrojovania podľa § 294 ods.  2  Tr. zák. spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr. zák. bol uznaný vinným  obž. Ing. Tomáš Szabó. Tohto konania sa dopustil spolupáchateľstvom s  obžalovaným Miroslavom Marčekom, ktorý bol za predmetné skutky prvostupňovým súdom uznaný vinným rozsudkom zo dňa 06.04.2020 na základe vyhlásenia obžalovaného o vine  (§ 257 ods. 1 písm. b) Tr. por.).

Pri skúmaní a rozhodovaní, či sa skutky stali, či sú trestnými činmi a či ich spáchal obž. Ing. Szabó  sa súd opieral o tieto skutočnosti vyplývajúce z dôkazov:

Obž. Ing. Tomáš Szabó poprel, že by v inkriminovanú dobu spoločne s obž. Marčekom  vnikol  do domu Petra Molnára a spolupodieľal sa na usmrtení tejto osoby. Obhajoval sa tvrdením, že s  vraždou nemá nič spoločné a nevie, prečo si to jeho bratranec obž. Marček na neho vymyslel. Domnieva sa, že to bolo preto, lebo kvôli obž. Marčekovej priateľke v poslednej dobe spolu nevychádzali tak dobre ako predtým. Začínali mať problémy aj v obchode, ktorý si spoločne otvorili, pretože sa obž. Marček o obchod prestal starať. S poškodeným nebohým Petrom Molnárom vychádzal dobre. Po návrate z práce na lodi mu Peter Molnár ponúkol prácu šoféra v jeho firme.

K tomu, že zadovážil zbraň značky Luger P08 sa priznal, pričom spôsob nadobudnutia zbrane popísal tak, že zbraň kúpil od kamaráta z detstva Michala Vargu z Kolárova, s ktorým chodil na ryby. Ten sa mu zmienil o tom, že prerábal strechu na povale a tam našiel starú nemeckú zbraň zabalenú v handre a natretú vazelínou. Argumentoval tým, že Michala Vargu so záujmom o kúpu zbrane oslovil na základe žiadosti obž. Marčeka, ktorý údajne chcel zohnať zbraň pre nejakého kamaráta z Nitry.  Od Michala Vargu kupoval zbraň sám, bez prítomnosti obž.Marčeka, ktorý mu na to mal dať peniaze v sume 400,-€ a túto zbraň potom obž. Marčekvi odovzdal. Neskôr sa od obž. Marčeka dozvedel, že ten zbraň vyčistil a sfunkčnil a že si z fľaše od coca – coly na ňu vyrobil tlmič.

Obž. Miroslav Marček usvedčuje obž. Ing. Szabóa zo spáchania skutkov tvrdením,  že práve obž. Ing. Szabó mu v polovici roka 2016 povedal, že podnikateľ Peter Molnár má doma skrytých 70.000,- Eur. Dohodli sa, že sa o tieto peniaze obohatia. V tom čase nemali zbraň. Z výpovede obž. Marčeka vyplýva, že obž. Ing. Szabó kúpil od svojho známeho starú vojenskú funkčnú zbraň bez tlmiča  za  400,- Eur a on na zbraň vyrobil  tlmič z plastovej fľaše a peny. Zbraň skúšali niekoľkokrát za železným mostom v Kolárove. Od obž. Ing.Szabóa sa dozvedel, že sa kamaráti s poškodeným Petrom Molnárom, chodí s ním do Maďarska sa zabávať a že u poškodeného videl väčšiu finančnú hotovosť. Vedeli, že poškodený vlastní prepravnú firmu, autobusy a osobné autá. Obž. Ing. Szabó  mu ukázal, kde  poškodený býva. Pred vraždou pri obhliadke domu zistili, že sa k domu  poškodeného môžu dostať cez sieťový plot. Na to potrebovali kliešte. Dňa 15.12.2016 okolo 22.00 hod. zaregistroval vozidlo poškodeného Molnára  v  Kolárove a  ihneď o prítomnosti poškodeného upovedomil obž. Ing. Szabóa. Vtedy sa rozhodli, že vykonajú čin, pričom dospeli i  k  rozhodnutiu, že poškodený musí zomrieť, pretože hrozilo, že spozná obž. Ing. Szabóa. Obž. Marček usvedčuje obž. Ing. Szabóa i tvrdením, že práve on prostredníctvom internetu zadovážil  na to určené oblečenie; obž. Marček opísal spôsob, akým sa spoločne s obž. Ing. Szabóom  dostali k domu poškodeného, ako tam vstúpili cez vedľajší dom, ktorý bol neobývaný, tak, že pletivo, ktoré tam bolo, on prestrihol kliešťami. Poškodeného cca 45 minút pozorovali, pritom zistili, že poškodený je doma sám. Následne pažbou zbrane rozbil okno na dverách a kľúčmi, ktoré boli zvnútra, vchodové dvere otvoril a spolu s obž. Ing. Szabóm vošli do domu. Vtedy poškodený pred nimi zbehol do spálne. Z chodby pred spálňovými dverami  zakričal na poškodeného,  aby si ľahol na zem. Poškodený  si ľahol a vtedy sa ho opýtal, či je niekto v dome. Po tom, ako  poškodený odpovedal  „nie“ 2x ho strelil do hlavy. Uviedol, že na Molnára vystrelil  dvakrát „pre istotu“. Istý si bol účinkom prvej strely. Obž. Ing. Szabó v tom čase stál za ním. V čase činu mal na hlave čiapku a čierne oblečenie, ktoré pre nich objednal obž. Ing. Szabó. Peniaze mal mať poškodený ukryté na záchode v montážnej diere, avšak zistili, že tam nič nie je. Dom prehľadali a pritom našli sumu cca 1000 eur i v maďarských forintoch. Peniaze si nedelili a nepamätal si, na čo tieto peniaze použili. Obž. Ing. Szabó z domu zobral doklady poškodeného. Z domu odišli tou istou cestou na parkovisko k autám. Odtiaľ ho obž. Ing. Szabó odviedol na miesto, kde zvykol chytať ryby. Tam spálili oblečenie i  doklady poškodeného a obž. Ing. Szabó do rieky odhodil zbraň. Toto miesto neskôr ukázal vyšetrovateľom. Po vražde pracoval ako vodič  vo firme nebohého poškodeného, pričom prácu mu vybavil obž. Ing. Szabó u sestry nebohého Silvie Molnárovej.

Miroslav Marček označil miesta, ktorými prechádzali k domu Petra Molnára a ukázal spôsob usmrtenia poškodeného i v prítomnosti znalkyne z odboru Zdravotníctvo, odvetvie Súdne lekárstvo pri previerke jeho výpovede na mieste dňa 03.04.2019. Z dôkazu  Zápisnicou o previerke výpovede na mieste s fotodokumentáciou (č.l. 21334 -21363 zv. 47), ktorý súd vykonal po vylúčení obž. Marčeka na samostatné konanie, vyplýva, že prítomná znalkyňa označila výpoveď Marčeka a názornú ukážku počas previerky jeho výpovede ako nie odporujúcu zisteniami znalcov. Ním uvádzané skutočnosti  podľa znalkyne zodpovedajú pitevnému nálezu.  Obžalovaný Marček pri tomto procesnom úkone ukázal miesto, kde sa stretol v inkriminovanú dobu so Szabóom. Jednalo sa o parkovisko na ul. Brnenské námestie, kde Szabó nechal svoje auto. Následne sa presunuli  autom Marčeka na ul. Školskú, kde vystúpili a peši cez les prešli cez neuzamknutú bránu opusteného domu na ulici Györgya Klapku č. 1766/5 k oploteniu domu poškodeného Petra Molnára, ktoré obž. Marček prestrihol kliešťami. Na fotografiii č. 6 je viditeľne opravované miesto na plote v zadnej časti pozemku  poškodeného. Marček ukázal miesto odkiaľ cez zimnú záhradu pozerali do domu, miesto kadiaľ vošli do domu i miesto, kde sa v tom čase nachádzal poškodený. Ten mal stáť vo dverách oproti vchodovým dverám. Na poškodeného vystrelil dvakrát bez pohnutia v momente, keď poškodený ležal na zemi a on nad ním stál rozkročmo. Marček  ukázal i miesto na začiatku Kolárova za mostom, kde mali skúšať zbraň.

Postupom podľa § 263 ods. 1 Tr. por., so súhlasom prokurátora a obžalovaných, súd prečítal svedeckú výpoveď Michala Vargu a Kataríny Vargovej z prípravného konania. Svedok Michal Varga  (č.l. 21306-21310 zv. 46) uviedol, že obž. Ing. Szabó bol od detstva jeho priateľ, spolu chodili na ryby. V dobe rokov 2006-2008, keď bol ešte obž. Ing. Szabó policajtom, tak sa mu zdôveril s tým, že pri prerábke domu našiel zbraň. V roku 2016 sa ho obž. Ing. Szabó pýtal, či ešte má tu zbraň, že by ju vedel predať. Potom zbraň obž.Ing. Szabóovi ukázal a na otázku,  aká je  jej cena obž. Ing. Szabóovi  odpovedal, že 400,-€. obž. Ing. Szabó si vtedy zbraň odniesol a potom mu  priniesol 400,-€.Po týždni sa od obž. Ing. Szabóa dozvedel, že zbraň sa vyskúšala. Svedok si pamätal, že zbraň si obž. Ing. Szabó odniesol koncom októbra 2016, pretože za utržené peniaze si svedok kúpil dvere. Zhodné skutočnosti vypovedala i svedkyňa Katarína Vargová (č.l. 21323-21326 zv. 46), ktorá nad rámec uviedla, že v čase, keď bol obž. Ing. Szabó policajtom sa na neho jej manžel obrátil so žiadosťou o radu, ako by sa dalo legálnym spôsobom zbaviť tejto zbrane. Pri rozhovoroch s  obžalovaným nebola prítomná a skutočnosti, o ktorých vypovedala sa dozvedela od manžela.

Svedok Ing. Peter Koczkás vypovedal, že s nebohým poškodeným Petrom Molnárom bol v dlhoročnom kamarátskom vzťahu. V deň jeho smrti sa dozvedel, že v dome poškodeného a v jeho aute mali byť ukryté drogy. Nedávalo mu to zmysel. Poškodený nebol odkázaný na takú činnosť, pretože podnikal a v tom sa mu darilo. V čase zadržania obž. Ing. Szabóa a obž. Marčeka dospel k záveru, že tieto klebety sa šírili od obž. Ing.Szabóa. Takéto informácie žiadny z ich spoločných známych nepotvrdil. Po zadržaní obž.Ing. Szabóa si svedok vyhodnotil, že obž.Ing. Szabó šíril negatívne veci o poškodenom  za účelom odpútania pozornosti. Na šírenie nepravdivých informácií zneužil svojho švagra Gabriela Harsányiho, s ktorým mal poškodený dlhoročný kamarátsky vzťah. Svedok má vedomosť, že obž. Ing. Szabó bol s poškodeným párkrát popíjať a chodili spolu na diskotéku. Poškodeného považoval za čestného človeka, ktorý pomáhal i tak, že požičiaval peniaze. I on mal od neho požičané peniaze, pričom poškodeného nevnímal ako úžerníka. Poškodený mal doma sejf, odkiaľ vyberal peniaze, keď niekam išli. Bol to typ človeka, ktorý mával  pri sebe 1000 eur.  Dom mal zabezpečený alarmom. Tí ľudia, ktorí k nemu chodili o tom vedeli, pretože systém bol nainštalovaný pri dverách. Svedok povedal, že poškodený bol zručný; ako vyškolený automechanik opravoval autobusy, nákladné vozidlá, podnikal  20 – 25 rokov a vedel zarobiť veľa peňazí. V deň svojej smrti mal odviesť syna  na  hokejový zápas. Svojmu synovi poškodený pomáhal a sprevádzal ho  i na tréningy.

Postupom podľa § 263 ods. 1 Tr. por., so súhlasom prokurátora a obžalovaných, súd prečítal svedecké výpovede  Petry Hrušeckej, Rolanda Veselku, Adriána Borka, Ing. Borisa Gatiala z prípravného konania.

Svedok Roland Veselka (č.l. 21065 – 21069 zv. 46) sa po smrti Petra Molnára dozvedel od Gabriela Harsányiho, že Tomáš Szabó s pošk. Molnárom chodil ako šofér alebo kamarát do Budapešti. Následne  sa od Harsányiho a jeho manželky dozvedel, že Molnár mal mať doma uschované drogy. Po zadržaní obž. Ing. Szabóa a obž. Marčeka mu Harsányi povedal, že tieto informácie mal od obž. Ing. Szabóa. Svedok vypovedal, že asi pol roka pred svojou smrťou mu poškodený Molnár povedal, že dostal naspäť väčšiu sumu peňazí, z  ktorých by 500.000,-€  až  600.000,-€ potreboval investovať do nehnuteľnosti. Vedel, že Molnár požičiaval peniaze na úroky.  Zhodné skutočnosti uviedol i svedok Adrián Borko (č.l. 21163-21168 zv. 46), ktorý sa od Petra Molnára dozvedel, že obž. Ing. Szabó mu robil osobného šoféra na cestách do Budapešti a keď išiel vyzdvihnúť peniaze Szabóa zobral so sebou aby mu robil ochranu.

Po vznesení obvinenia svedok Gabriel Harsányi, ktorý je v príbuzenskom vzťahu s obž. Ing. Tomášom Szabóom, je jeho švagor, využil právo odoprieť vypovedať (č.l. 21083-21085 zv. 46) rovnako ako jeho manželka Ing. Réka Harsányi Szabó, sestra obž. Ing. Szabóa (č.l. 21250-21252 zv. 46).

Svedkyňa Petra Hrušecká (č.l. 20992-20995 zv. 46), ktorá bola najmenej do októbra 2016 v partnerskom vzťahu s nebohým Petrom Molnárom uviedla, že od roku 2015 sa od neho dozvedala, že Ing. Tomáš Szabó ho sprevádza do Budapešti. Povedal jej, že Szabó je bývalý policajt. Po tom, ako Molnárovi prišla väčšia suma peňazí začal nakupovať nehnuteľnosti v Budapešti. Vedela, že Molnár má doma na toalete ukryté peniaze, doma u neho videla 20.000,-Eur.

Svedok Ing. Boris Gatial (č.l. 21179-21184 zv. 46) viedol účtovníctvo a mzdovú a personálnu evidenciu v spoločnosti PE-MO TRANS s.r.o., v ktorej bol nebohý Peter Molnár spoločníkom a  konateľom. Svedok  potvrdil, že v tejto spoločnosti boli zamestnaní i obž. Ing. Szabó a obž. Marček. Spoločnosť PE-MO TRANS s.r.o. hospodárila so ziskom  a  v rámci spoločnosti bolo účtovaných viacero pôžičiek, ktoré boli poskytnuté podnikateľom v Kolárove a  Komárne. Svedok potvrdil, že Peter Molnár požičal Zoltánovi Andruskóovi sumu 15.000,-€,  ktorú mu Andruskóo splácal.

Svedok Zoltán Andruskó uviedol, že s obž. Ing. Szabóm sa kamarátil a obž. Marčeka spoznal prostredníctvom obž. Ing. Szabóa na konci roka 2016. O zastrelení poškodeného Petra Molnára sa dozvedel v svojej reštaurácii, do ktorej obž. Ing. Szabó s obž. Marčekom po vražde prišli. Obaja na neho pôsobili nervóznym dojmom. Obž. Ing. Szabóa poznal ako chladnokrvného človeka. Svedok uviedol, že sa rozprávali o tom ako pošk. Molnár  v telocvični v Kolárove odovzdal niekomu obrovský balík päťstoviek. Svedok dodal, že v dobe, keď obž. Ing. Szabóovi ponúkal možnosť zabitia prokurátora Žilinku sa mu  obž. Ing. Szabó  priznal, že oni zabili Petra Molnára a povedal, že už niečo majú za sebou, že vedia takúto robotu spraviť. Väčšinou sa rozprával s obž. Ing. Szabóom, i keď za ním prišli spoločne s obž. Marčekom. Svedok dodal, že  Marček bol stále ticho, nemali spoločnú reč. Poškodeného Molnára poznal ako seriózneho podnikateľa, ktorý platil faktúry. Vie, že poškodený Molnár požičiaval peniaze aj iným osobám. Svedok dodal, že i on mal od poškodeného požičaných 15.000,- Eur, ktoré mu splácal po 1.000,-eur a do jeho smrti mu splatil 7.000,-eur.

Svedkyňa – poškodená Viktória Langerová, matka maloletého syna nebohého Petra Molnára, konateľka spoločnosti PE-MO TRANS, s. r. o. vypovedala, že v deň jeho smrti bola s  nebohým dohodnutá na odvoze ich syna na hokejový zápas v Bratislave. Ich manželský vzťah trval od roku 2010 do roku 2015. Po rozvode poškodený Molnár platil na dieťa výživné 300 eur, podporoval ho v hokeji. Dodala, že poškodený vedel hospodáriť s peniazmi, aj keď už neboli spolu, žili klasicky ako iné rodiny. Obž. Marčeka poznala, pretože po vražde Molnára pracoval v ich firme.  Obž. Marčeka vnímala ako zvláštneho človeka, ktorý veľa nekomunikoval. Od  obž.  Ing. Sabóa sa dozvedela, že obž. Marček odišiel z ich spoločného obchodu   s  výživovými doplnkami.

Svedkyňa – poškodená Silvia Molnárová, sestra nebohého Petra Molnára, po príchode  na miesto činu videla rozbité okno na vchodových  dverách, dvere boli otvorené. Poškodený ležal v spálni kolenami smerom dole, jeho telefón bol odhodený na chodbe. S bratom mala dobrý vzťah, navštevovali sa, denne sa stretávali,  pracovali spolu vo firme. Po smrti brata bola z firmy prepustená, mala psychické problémy, rozhodla sa presťahovať do iného mesta.

Svedok Zsolt Mészáros pracoval ako vodič  a  údržbár vo firme poškodeného Petra Molnára. Poškodený podnikal, mal 25 vozidiel, firma bola zisková. Svedok vypovedal, že na žiadosť Silvie Molnárovej zašiel k domu poškodeného a vtedy, keď prichádzal ku vchodovým dverám uvidel, že je  na nich rozbité sklo. Túto skutočnosť vzápätí oznámil Molnárovej a potom sa spoločne vrátili do domu, kde v spálni našli poškodeného. Jeho telo už nejavilo známky života. Vtedy vchodové dvere neboli zamknuté. Z výpovede svedka vyplýva, že obž.  Ing. Szabó pracoval ako vodič na osobnom vozidle vo firme poškodeného ešte v čase pred jeho smrťou. Obž. Marček tam pracoval ako vodič až po tejto udalosti. Raz mesačne chodil kosiť záhradu okolo domu poškodeného. Po vražde Petra  Molnára videl, že na drôtenom plote bola spravená diera. Na otázku prokurátora, či bolo možné vidieť zvonka do vnútra domu svedok odpovedal, že jedno okno smeruje do dvora a na konci domu je prikrytá letná terasa.

Dňa 16.12.2016  bola vykonaná obhliadka miesta činu v rodinnom dome na ul. X. v Kolárove. Počas výkonu tohto úkonu bolo zistené, že rodinný dom, ktorý je oplotený pričom oplotenie bolo v zadnej časti narušené a bol v ňom  vyrezaný otvor a to vystrihnutím časti pletiva. Dvere do rodinného domu sú presklené, pričom bolo zistené, že sklo na nich je rozbité a úlomky skla sa nachádzajú pred vstupom, ako aj vo vnútri rodinného domu. V samotnom rodinnom dome bolo nájdené telo nebohého Petra Molnára, ktoré sa nachádzalo v zadnej izbe označenej ako spálňa. Telo ležalo na zemi, tvárou smerom nadol. Počas výkonu domovej prehliadky boli zaistené viaceré stopy, vrátane nábojníc, ktoré sa nachádzali pri tele nebohého, ktoré boli následne predmetom znaleckého skúmania.

List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí  (22039 – 22040 zv. 47) určuje dobu úmrtia dňa 16.12.2016 o 02.00 h. Zo znaleckého posudku z  odboru Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie Súdne lekárstvo ( 21922-21942 zv. 47) súd zistil, že bezprostrednou príčinou smrti nebohého Petra Molnára bola centrálna (mozgová) smrť v dôsledku devastačného poranenia mozgu pri strelnom poranení hlavy. Smrť menovaného nastala dňa 16.12.2016 o 02.00 h. Boli zistené dve strelné poranenia, a to strelné poranenie hlavy č. 1 (priestrel) s defektom charakteru vstrelu v oblasti záhlavia vpravo a strelné poranenie hlavy č. 2 (priestrel) s defektom charakteru vstrelu v oblasti záhlavia vľavo. K vzniku strelných zranení nebohého Molnára mohlo dôjsť po výstrele z krátkej ručnej zbrane, po výstrele zo vzdialenosti 1- 2 m. Znalci uviedli, že poškodený sa nachádzal v polohe ležiacej na bruchu, kedy došlo k vzniku 2. strelného poranenia. Jednalo sa o smrť násilnú – centrálnu (mozgovú) smrť, ktorá je v priamej príčinnej súvislosti so strelným poranením hlavy, ktoré utrpel nebohý Molnár.

Zo znaleckého posudku Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ ČES: PPZ-KEU-BA-EXP-2017/1410 z odvetvia mechanoskopie (č.l. 21866-21871 zv. 48)  vyplýva, že na skúmanie bola predložená rozbitá sklenená výplň (izolačné dvojsklo) vchodových dverí do rodinného domu v Kolárove na ul. Mierová 15.  Podľa tvaru prasklín je  možné s najväčšou pravdepodobnosťou určiť príčinu poškodenia skla ako úder za použitia tvrdého predmetu. Predmet pôsobil deštrukčnou silou v smere od exteriéru (z vonkajšej strany rodinného domu) do interiéru.

Zo znaleckého posudku Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ ČES: PPZ-KEU-BA-EXP-2016/16488 z odvetvia kriminalistickej balistiky (č.l. 21851-21853 zv. 48) vyplýva, že na skúmanie boli predložené 2ks zdeformované celoplášťové tombakové strely zachovaných priemerov cca = 9 mm. Ide o strely pochádzajúce z nábojov kalibru 9 mm Luger. Na povrchu uvedených striel sa zachovali stopy po vývrte hlavne zbrane, z ktorej boli strely vystrelené.

Zápisnica o obhliadke miesta odhodenia zbrane (č.l. 21375-21382 zv. 47) zo dňa 16.04.2019 dokumentuje nález pištole  so skorodovanou kovovou časťou, s plastovými pažbičkami,     na hlavni s omotanou čiernou gumenou páskou, a to vo vode na mieste časť Veľký ostrov, ľavý breh rieky Malý Dunaj v meste Kolárovo. V zásobníkovej šachte sa pravdepodobne nachádzal zásobník. Nájdená vec bola zaistená ako stopa č. 1.

Zo znaleckého posudku Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ ČES: PPZ-KEU-BA-EXP-2016/16488 z odvetvia kriminalistickej balistiky a kriminalistickej metalografie (č.l. 21896-21899 zv. 48) vyplýva, že na skúmanie bol predložený predmet č. 35 krátka palná zbraň – samonabíjacia pištoľ nemeckej výroby, zn. Luger P08, kalibru 9 mm Luger, výrobné číslo 6296 (puzdro záveru, telo) s príslušným zásobníkom. Zbraň bola predložená v skorodovanom stave s bahenným nánosom. Streľby schopnosť predloženej zbrane bola potvrdená skúšobnou streľbou, ktorá prebehla bez porúch. Porovnaním nábojníc a striel zo skúšobnej streľby z predloženej zbrane v zbierke nábojníc a striel pochádzajúcich z neobjasnenej trestnej činnosti bola zistená individuálna zhoda s prejednávaným prípadom závažného zločinu úkladnej vraždy. Predložená zbraň so zásobníkom je do rozhodnutia súdu zaradená do pracovnej a študijnej zbierky zbraní KEÚ PZ Bratislava.

Z technického hľadiska v zmysle ustanovení zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení, predloženú pištoľ posudzuje znalecká organizácia podľa § 5 ods. 1 písm. a) ako zbraň kategórie B, ktorej držanie a nosenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti.

Zo zápisnice o vydaní veci (č. l. 22037 zv. 48) súd zistil, že ochrana domu  poškodeného  Petra Molnára  bola zabezpečená alarmom, pretože sestra nebohého Silvia Molnárová vydala polícii nielen kľúč od vchodových dverí domu poškodeného, ale aj čierno-strieborný ovládač od alarmu.

Zápisnica o dodatočnej obhliadke miesta činu zo dňa 17.12.2016 (č.l.22041-22054 zv. 48) obsahuje informácie o zaistení viacerých stôp. Okrem iných vecí bola pri tejto obhliadke nájdená v kufríku poškodeného Petra Molnára hotovosť v celkovej sume 420.000,- HUF. Na dome bol aktivovaný alarm, ktorého diaľkové ovládanie bez kľúča si Silvia Molnárová prevzala.

Podľa správy Oddelenia preverovania majetku národnej jednotky finančnej polície NAKA, Prezídia PZ (č.l. 24456-24462 zv. 54) o vykonanom finančnom preverovaní k osobe Peter Molnár a a spoločnosti PE-MO TRANS s.r.o., IČO:36689572, sídlo Kvetná 1, Kolárovo, poškodený mal pozitívne účty vo viacerých bankách, stavebnej sporiteľni a mal uzatvorené životné poistenie. Prima Banka, Slovensko a.s. evidovala podnikateľský účet na spoločnosť RURAL s.r.o., založený 11.04.2008, kde bol disponent aj poškodený Peter Molnár. Na predmetný účet bola exekúcia v sume 786.133,-€.

Súd považoval takto vykonané dôkazy, o ktorých mal za to, že boli získané zákonným spôsobom,  za vierohodné. Na základe týchto dôkazov súd dospel k jednoznačnému záveru, že sa skutky uvedené v bode 2 rozsudku stali a týchto sa dopustil obž. Ing. Szabó spoločným konaním a za vzájomnej súčinnosti s obž. Marčekom.

Na základe časového údaju, ktorý uviedli svedkovia Michal Varga a Katarína Vargová v súvislosti s dobou, kedy mali predať obž. Ing. Szabóovi zbraň za cenu 400,-€, súd ustáli v skutku dobu zadováženia predmetnej zbrane a dobu spáchania skutku kvalifikovaného ako zločin nedovoleného ozbrojovania podľa § 294  ods. 2 Tr. zák.  na  koniec mesiaca október 2016. Skutočnosti vyplývajúce z týchto svedeckých výpovedí, z výpovede obž. Marčeka a samotné priznanie obž. Ing. Szabóa sú podporným dôkazom pre záver súdu, že obž. Ing. Szabó túto vec zadovážil kúpou a následne túto vec dal do držby obž. Marčekovi, ktorý na ňu svojpomocne zhotovil tlmič. Predmetná vec bola potápačmi nájdená v rieke v Kolárove, kde majú bydlisko obidvaja obžalovaní, o čom svedčí dôkaz zápisnicou o mieste odhodenia zbrane a následne kriminalisticko-expertíznym skúmaním sa zistilo, že sa jedná o  krátku palnú zbraň – samonabíjaciu pištoľ nemeckej výroby, zn. Luger P08, kalibru 9 mm Luger, výrobné číslo 6296 (puzdro záveru, telo) s príslušným zásobníkom, ktorá bola streľby schopná. Zo záverov znaleckej organizácie vyplýva, že sa jedná o zbraň kategórie B –  krátku samonabíjaciu  palnú zbraň v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive.

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 16.1.2020 zbraň kategórie B podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti.

Nedovoleným ozbrojovaním spočívajúcim v nadobudnutí zbrane obž. Ing. Szabó porušil záujem spoločnosti na ochrane bezpečnosti ľudí  pred možným ohrozením ich života a zdravia, ktoré vyplýva z nekontrolovaného držania a výroby strelných zbraní, streliva, výbušnín a chemických zbraní. Podmienky nadobudnutia vlastníctva a držania zbrane stanovuje zákon. Obž. Ing. Szabó uvedenú zákonnú podmienku pri obstaraní tejto zbrane kúpou nespĺňal, pretože povolenie na nadobudnutie takej zbrane nemal, čo tvorilo prekážku i na splnenie podmienok evidenčnej  povinnosti.

Z pohľadu subjektívnej stránky ku podstatným zložkám tohto trestného činu obž. Ing. Szabó  konal zavinene formou priameho úmyslu  v zmysle § 15 písm. a) Tr. zák..

Na základe dôkazu ohliadkou miesta činu v dome poškodeného Petra Molnára, listom o prehliadke mŕtveho i dôkazu znaleckým posudkom  z  odvetvia Súdne lekárstvo, ktorého závery vychádzali z polohy a stavu tela nebohého zaznamenaného v zápisnici o obhliadke miesta činu  súd určil následok zavineného konania, ktorý nastal na tele nebohého Petra Molnára dňa 16.12.2016 o 02.00 h. Jeho smrť nastala v dôsledku devastačného poranenia mozgu v príčinnej súvislosti s konaním obž. Marčeka, ktorý poškodeného nachádzajúceho sa ležmo na bruchu strelnou zbraňou  dvakrát strelil do oblasti hlavy. Spôsob usmrtenia Petra Molnára, ktorý v rámci priznania sa k trestnej činnosti opísal obž. Marček je overený a potvrdený závermi znalcov jednak z odvetia z odvetvia Súdne lekárstvo, jednak z odvetvia kriminalistickej balistiky. Svedčí o tom i vyjadrenie znalkyne  z odvetvia Súdne lekárstvo pri previerke výpovede obž. Marčeka na mieste činu, v zmysle ktorého sa  spôsob vykonania činu uvedený obžalovaným stotožňuje so zisteniami znalcov. Znalci z odvetvia Súdne lekárstvo definovali smrť poškodeného Petra Molnára ako násilnú, ktorá vznikla v priamej príčinnej súvislosti so strelným poranením hlavy, ktoré utrpel nebohý Molnár, pričom k tomu  mohlo dôjsť po výstrele z krátkej ručnej zbrane. Tomuto záveru zodpovedajú i závery znalca, z odvetvia kriminalistickej balistiky, ktorí určili, že 2ks zdeformovaných striel nájdených na mieste činu pochádzali z nábojov kalibru 9 mm Luger, pričom tento záver znalca osvedčuje priznanie obž. Marčeka o tom, že na spáchanie činu použil zbraň, ktorú obž. Ing. Szabó získal kúpou v dobe pred spáchaním činu, na ktorú on vyrobil tlmič a ktorú obž. Ing. Szabó odhodil spolu s ďalšími vecami  do rieky za Kolárovom. Zbraň, ktorá bola vo vode na tomto mieste nájdená je pištoľ zn. Luger P08, kalibru 9 mm Luger , čo nespochybniteľne dokazuje, že do tejto zbrane patrili vystrelené náboje a práve  táto zbraň bola obž. Marčekom použitá pri streľbe na telo nebohého Molnára.

Účasť obž. Ing. Szabóa na spáchaní tohto skutku je dokázaná sústavou priamych i nepriamych dôkazov. V prvom rade ho zo spáchania skutku usvedčuje obž. Marček, ktorý detailne popísal akým konaním sa obž. Szabó podieľal na spáchaní tohto skutku, pričom ním uvádzané skutočnosti súd premietol do skutkových okolností vo výroku tohto rozsudku. Tak ako už bolo skôr odôvodnené, súd vyhodnotil výpoveď obž. Marčeka i v týchto ním uvádzaných okolnostiach za vierohodnú a potvrdenú i svedeckou výpoveďou Andruskóa, ktorý vypovedal, že sa mu obž. Ing. Szabó  o spáchaní tohto činu zmienil ako o predchádzajúcej skúsenosti, pričom na oboch obžalovaných, s  ktorými udržiaval kamarátsky vzťah a s ktorými sa stretával, krátko po čine badal nervozitu. Výpovede hore uvedených svedkov, ktorí boli v blízkom pracovnom vzťahu (Gatial, Mészáros) či osobnom vzťahu (Hrušecká, Koczkás, Veselka, Borko, Molnárová, Langerová) k nebohému Petrovi Molnárovi súd zistil, že nebohý Molnár mal prosperujúcu podnikateľskú činnosť, zarábal a mal finančné prostriedky, ktoré v hotovosti uschovával aj v svojom rodinnom dome. Svedok Koczkás potvrdil, že videl, ako si poškodený berie z trezoru v dome sumu peňazí, sv. Hrušecká potvrdila že nebohý schovával peniaze doma na toalete, čo zodpovedá vyjadreniu obž. Marčeka o tom, že do domu išli s vedomím, že peniaze má mať poškodený ukryté na záchode v montážnej diere. Súd dospel k záveru, že o tejto skutočnosti sa mohol obž. Marček dozvedieť výlučne od obž. Ing. Szabóa, ktorý mal o finančných pomeroch poškodeného Molnára dostatočnú vedomosť na základe toho, že poškodeného sprevádzal pri jeho aktivitách v Maďarsku a poskytoval mu ochranu v dobe, keď poškodený prevážal väčšie sumy peňazí, čo vyplynulo z výpovede svedkov Veselku i Borka, pričom túto skutočnosť sa sv. Borko mal dozvedieť priamo od poškodeného Molnára. Na základe takto zistených skutočností súd dospel k záveru, že výpoveď obž. Marčeka, ktorou usvedčuje obž. Ing. Szabóa nie je jediným osamoteným dôkazom, ale zapadá do sústavy mnohých ďalších, byť nepriamych dôkazov, ktoré tvoria ucelenú reťaz dôkazov usvedčujúcich obž. Ing. Szabóa  zo  spáchania tohto skutku. K tomu je potrebné pripomenúť, že práve obž. Ing. Szabó bol zdrojom informácie o  kontakte poškodeného Molnára s drogovou trestnou činnosťou, ktorá sa ukázala ako nepravdivá a ktorej šírenie malo nepochybne za cieľ odvrátiť pozornosť verejnosti a orgánov činných v trestom konaní od skutočných páchateľov činu, ktorými boli práve obž. Ing. Szabó a obž. Marček. O tomto príbehu a zdroji tejto informácie vypovedali sv. Koczkás, Veselka, Borko, pričom takú informáciu sa mali dozvedieť od blízkych príbuzných  obž. Ing. Szabóa, jeho sestry a švagra, ktorí  následne využili svoje právo nevypovedať zrejme preto, aby takým údajom a inými skutočnosťami obž. Ing. Szabóovi nepriťažili.

Objektívna stránka obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy podľa § 144 Trestného zákona predpokladá akékoľvek zbavenie života živého človeka bez ohľadu na použité prostriedky.

Obligatórnym znakom subjektívnej stránky obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy podľa § 144 je úmyselné zavinenie vo forme priameho úmyslu (§ 15 písm. a) Tr. zák.). Nevyhnutnou podmienkou trestnosti  je  vopred uvážený úmysel s vopred uváženou pohnútkou. Pod pojmom vopred uvážená pohnútka  sa rozumie vnútorný pocit páchateľa prameniaci z jeho dlhodobej nespokojnosti s daným stavom, ktorý ho vedie k rozhodnutiu tento stav zmeniť aj za cenu trestnoprávneho následku.

Súd na základe vykonaného dokazovania dospel k presvedčivému záveru, že obžalovaný spáchal trestný čin s  rozmyslom. Na spáchanie tohto skutku mal obž. Ing. Szabó ziskuchtivý motív. Vedel, že poškodený má peniaze, ku ktorým sa možno ľahko dostať a ktoré on s  obž. Marčekom v tom čase naliehavo potrebovali na rozbehnutie svojej podnikateľskej činnosti. Tak ako vyplýva zo znaleckého posudku z odboru Psychológia zištná motivácia  bola u neho v popredí.

K samotnému spôsobu vykonania činu, jeho následku, k okolnostiam, za ktorých  bol čin spáchaný a k miere zavinenia  súd zhrňuje, že sa obž. Ing. Szabó dopustil  tohto skutku po tom, ako si spoločne s obž. Marčekom rámcovo vymedzili všetky rozhodujúce skutočnosti o vykonaní činu. Tak ako je skôr uvedené úmysel usmrtiť Petra Molnára pojal po tom ako nadobudol vedomosť, že poškodený, ktorého poznal ako súkromného podnikateľa a stretával sa s ním, vlastní  a prevádzkuje prosperujúcu obchodnú spoločnosť zaoberajúcu sa prepravou a v  svojom rodinnom dome prechováva vyššiu finančnú hotovosť. Mal predstavu o sume 70000,00 eur uschovanej v skrýši v priestore WC, pričom  jeho úmysel smeroval k zmocneniu sa týchto peňazí. Zámerom obžalovaného bolo prisvojiť si cudziu vec tým, že sa jej zmocní, …. pritom bol uzrozumený s tým, že  v dome je alarm,  vchodové dvere  sa  obvykle uzamykajú, a  teda  do domu  poškodeného Petra Molnára  sa dostane len po prekonaní tohto uzamknutia. Spôsob vniknutia do uzavretého priestoru nedovoleným prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky je v ust.  § 122 ods. 4 Tr. zák. definovaný ako trestný čin spáchaný vlámaním. Napokon sa týmto spôsobom – vlámaním  spoločne s obž. Marčekom do domu dostali, keďže v čase skutku boli vchodové dvere domu zamknuté.  Z uvedených dôkazov vyplýva, že obž. Marček pažbou zbrane rozbil sklo na týchto dverách, následne dvere otvoril kľúčikom nachádzajúcim sa v zámku dverí zvnútra a týmto spôsobom potom spoločne vnikli do obydlia poškodeného Petra Molnára. Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby je  pri tomto čine naplňujúcom skutkovú podstatu trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák. závažnejší spôsob konania definovaný ako vlámanie s poukazom na § 138 písm. e) Tr. zák. Pritom si obž. Ing. Szabó chcel prisvojiť peniaze v sume, ktorá  v zmysle  § 125 ods. 1 Tr. zák. presahuje 26600 eur – dolnú hranicu značnej škody. Jeho úmysel tým smeroval k naplneniu znakov skutkovej podstaty trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a), ods. 4 písm. a)  Tr. zák., za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody na tri až desať rokov.

Súd vyhodnotil, že obž. Ing. Szabó v čase činu úkladnej vraždy poškodeného Molnára konal v obave pred prezradením, že ho poškodený spozná. Obž. Marček pred súdom povedal, že v čase činu tváre nemali úplne zahalené, na hlave mal len čiapku a podľa jeho slov: „… Molnár poznal obž. Ing. Szabóa a hrozilo, že ho identifikuje, ak ostane nažive; preto padlo rozhodnutie, že Molnár bude musieť umrieť.“ Tým sa potvrdila existencia okolností podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby podľa § 144 ods. 2 písm. e, písm. f) Tr. zák., a i týmto dôkazom mal súd  preukázaný jednak  úmysel obž. Ing. Szabóa získať majetkový prospech, jednak  osobitný motív v zmysle § 140 písm. c) Tr. zák. spočívajúci v jeho úmysle zakryť a uľahčiť iný trestný čin.

Pri skúmaní spôsobu konania obž. Ing. Szabóa a miery jeho zavinenia súd zistil, že on bol pôvodcom myšlienky spáchať predmetné trestné činy, vopred poznal rozhodujúce skutočnosti, akými bolo miesto spáchania činu, identifikácia predmetu útoku a času útoku. Jeho konanie predtým smerovalo k zabezpečeniu prostriedku na vykonanie činu. Všetky tieto substancie činu, ktoré boli nevyhnutné na jeho spáchanie, získal. Jeho aktívna spoluúčasť na čine spočívala  v  kúpe pištole zn. Luger P08, kalibru 9 mm Luger, ktorá bola použitá obž. Marčekom na usmrtenie poškodeného Molnára, v kúpe oblečenia určeného na použitie pri tomto čine, v testovaní streľby schopnosti  zbrane určenej na spáchanie činu, na ktorú obž. Marček vyrobil tlmič a použil svoje strelivo kalibru 9 mm Luger, v predchádzajúcej previerke miesta činu, v zisťovaní vhodného okamihu na vykonanie útoku,     v dohliadaní na bezproblémové dokonanie činu, v prehľadávaní priestoru domu za účelom naplnenia činu predchádzajúcej pohnútky, ktorou bolo získanie väčšej finančnej hotovosti,  a následné zničenie vecí určených na spáchanie činu a nájdených na mieste činu za účelom zničenia stôp a odhalenia páchateľov trestných činov.

Pri posudzovaní spôsobu konania obž. Ing. Szabóa, tak ako bolo skôr uvedené, súd vzal na zreteľ, že obžalovaný konal s vopred uváženou pohnútkou  a  so zištným motívom. Je irelevantné, že k jeho obohateniu sa, tak ako očakával, nedošlo. Opierajúc sa o výpoveď Marčeka spoločným konaním zabili človeka za cca 1000 eur. Obž. Ing. Szabó nekonal v dôsledku núdze, pretože mal prostriedky k životu z pracovnej činnosti na zaoceánskych lodiach. Pritom spoločne s obž. Marčekom zabíjali s  absolútnou prevahou,  bez toho, aby mal poškodený možnosť akýmkoľvek spôsobom sa brániť. Tým, že sa v dome okrem poškodeného a obžalovaných nikto nenachádzal, o čom sa mohol obž. Ing. Szabó presvedčiť na základe dlhšieho pozorovania domu poškodeného a  vyjadrenia poškodeného bezprostredne pred smrťou, neexistovala žiadna okolnosť, ktorá by mu dávala dôvod       pre úsudok, že by zo strany poškodeného mohlo dôjsť k jeho ohrozeniu. Poškodený nepoužil žiadny útočný ani obranný mechanizmus, ale rezignovane uposlúchol pokyn ľahnúť si na zem, čím  prejavil svoju absolútnu bezbrannosť. Pritom sa obž. Ing. Szabó podieľal na zabití človeka, ktorý mu dôveroval, poskytoval mu prácu a živobytie.

V príčinnej súvislosti s jeho konaním nastala smrť poškodeného Petra  Molnára ako nereparovateľný následok tohto trestného činu. Jednalo sa o  obeť v produktívnom strednom veku. Poškodený si obstarával prostriedky k životu vlastnou pracovnou činnosťou. V rámci svojej podnikateľskej činnosti bol v postavení zamestnávateľa, a tým svojou tvorivou činnosťou poskytoval prácu a prostriedky k obžive ďalším  osobám a ich rodinám. Pritom plnil vyživovaciu povinnosť voči maloletému synovi. A ako uviedla poškodená Langerová, vytváral i  po rozvode manželstva jej a synovi rodinné zázemie. Syna podporoval v športovej činnosti, a tým i v jeho duševnom a fyzickom rozvoji. Smrťou poškodeného došlo k deštrukcii jeho rodinných i sociálnych väzieb. Vychádzajúc z výpovede poškodenej Molnárovej, sestry nebohého, spôsobil jej  a ich rodičom citovú traumu s prežívaním pocitov úzkosti, smútku, zúfalstva a šoku.

Ku skutku v bode  3/ rozsudku

Zo spáchania skutku v bode 1 rozsudku (bod  4 obžaloby), ktorý je právne posúdený ako prečin nedovoleného ozbrojovania  a obchodovania so zbraňami podľa § 294 odsek  1 Trestného zákona, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov bol uznaný vinným obž. Ing. Tomáš Szabó. Pri skúmaní a rozhodovaní, či sa skutok  stal, či  je trestným činom a či ho spáchal obž. Ing. Szabó  sa súd opieral o tieto skutočnosti vyplývajúce z dôkazov:

 Obžalovaný Ing. Tomáš Szabó sa priznal, že náboje do samopalu 7,62 sa nachádzali na poličke v džbáne v  jeho izbe v rodinnom dome, v ktorom býval  a  ďalších 11 nábojov bolo umiestnených v garáži v plechovej skrinke. Tieto veci boli nájdené pri domovej prehliadke. Na svoju obhajobu uviedol, že náboje zabudol odovzdať a tie sa u neho nachádzali od roku 2015, od  doby skončenia svojej činnosti na polícii.

Zápisnica o vykonaní domovej prehliadky v rodinnom dome a  k nemu patriacich nebytových priestorov na ul. X. 2438/10 v Kolárove zo dňa 27.10.2018 (č.l. 6485-6567 zv. 16), v ktorom v tom čase žil obž. Ing. Szabó,  je dôkazom o tom, že  2 kusy nábojov streliva kalibru 7,62×39 (vzor 43) s dnovým označením kódu československého výrobcu Zbrojovka Vlašim, roky výroby 1976 a 1977, 1 kus náboja kalibru 9 mm Luger (9×19) s dnovým označením českého výrobcu Sellier&Bellot, rok výroby 2015, 11 kusov nábojov kalibru 9 mm Makarov (vzor 82) s dnovým označením maďarského výrobcu Mátravidéki Fémművek, Sirok, rok výroby 2008, boli nájdené ako  stopa č. 89 v obývacej skrinke v izbe Tomáša Szabóa, a 9 kusov nábojov kalibru 9 mm Vzor 82 s dnovým označením maďarského výrobcu Mátravidéki Fémművek, Sirok, rok výroby 2006,  ako stopa č. 16 boli nájdené v garáži pri  tomto rodinnom dome.

Zo znaleckého posudku Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ ČES: PPZ-KEU-BA-EXP-2018/12083 z odvetvia kriminalistickej balistiky a  odvetvia kriminalistickej chémie  (č.l. 3780-3788 zv. 9) vyplýva, že ako stopa č. 89 bolo na skúmanie predložených : 1 kus náboja kalibru 9 mm Luger (9×19) s dnovým označením českého výrobcu Sellier&Bellot, rok výroby 2015, 2 kusy nábojov streliva kalibru 7,62×39 (vzor 43) s dnovým označením kódu československého výrobcu Zbrojovka Vlašim, roky výroby 1976 a 1977, 11 kusov nábojov kalibru 9 mm Makarov (vzor 82) s dnovým označením maďarského výrobcu Mátravidéki Fémművek, Sirok, rok výroby 2008. Náhodne vybrané náboje z týchto predložených nábojov boli streľby schopné, čo bolo potvrdené pri skúšobnej streľbe . Po skúmaní  bolo 11 ks nábojov zo stopy č. 89 odovzdaných Oddeleniu dokladov Okresného riaditeľstva PZ v Komárne  a 1 kus náboja kalibru 9 mm Luger bol zaradený  do zbierky neobjasnenej trestnej činnosti na území SR na KEÚ PPZ pod číslom PPZ-KEU-BA-EXP-2018/12083.

Zo znaleckého posudku Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ ČES: PPZ-KEU-BA-EXP-2018/12474 z odvetvia kriminalistickej balistiky a  odvetvia kriminalistickej chémie (č.l. 3900- 3904  zv. 9) vyplýva, že ako stopa č. 16 bolo na skúmanie predložených 9 kusov nábojov kalibru 9 mm Vzor 82  s  dnovým označením maďarského výrobcu Mátravidéki Fémművek, Sirok, rok výroby 2006. Ide o náboje s mosadznými nábojnicami osadenými homogénnymi strelami zo spekaného oceľového prášku. Náboje boli predložené v bielej plastovej paletke vloženej v bielej papierovej krabičke. Skúmané náboje  boli streľby schopné, čo bolo potvrdené pri skúšobnej streľbe .

potvrdenia Okresného riaditeľstva PZ v Komárne  č. ORPZ-KN-OPPI-203/2020 (č. l. 29233-29234 zv. 67) súd zistil, že 11 kusov nábojov  zo stopy č. 89  sa nachádza v úschove oddelenia dokladov odboru poriadkovej  polície Okresného riaditeľstva PZ v Komárne spolu so zbrojným preukazom vydaným obž. Ing. Szabóovi, preukazom  k  zbrani TAURUS, model M 94,  revolverom  zn. TAURUS, model M 94  a puzdrom na zbraň zn. Falco.

Z uvedených znaleckých posudkov vyplýva, že skúmané náboje sú z technického hľadiska v zmysle § 2 ods.1 písm. g) zákona o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003 Z. z. strelivom.

Podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 16.1.2020 strelivom sa rozumie náboj. Podľa § 12 ods. 1 tohto zákona strelivo do zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz.

Pri skúmaní závažnosti prečinu z  pohľadu ust. § 10 ods. 2 Tr. zák. súd hodnotil spôsob vykonania činu, následok, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný. Nedovoleným ozbrojovaním spočívajúcim  v  prechovávaní väčšieho množstva streliva obž. Ing. Szabó porušil záujem spoločnosti na ochrane bezpečnosti ľudí pred možným ohrozením ich života a  zdravia, ktoré vyplýva z nekontrolovaného držania a výroby strelných zbraní, streliva, výbušnín a chemických zbraní. Podmienky nadobudnutia vlastníctva a držania takéto streliva, podmienky a povinnosti držiteľov tohto streliva stanovuje zákon a držať takéto strelivo je dovolené len za podmienok stanovených týmto zákonom, ktoré obžalovaný nespĺňal. Trestnosť nedovoleného ozbrojovania a  obchodovania so zbraňami pritom nadväzuje na medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná; predovšetkým ide  o  Protokol proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so zbraňami, ich súčasťami a komponentmi, ktorý je doplnkovým protokolom k dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému  zločinu ( oznámenie MZV č. 621/2003 Z. z. ). Súd ustálil, že závažnosť prečinu, ktorý sa kladie obž. Ing. Szabóovi za vinu je vyššia ako len nie nepatrná. Z pohľadu subjektívnej stránky ku podstatným zložkám tohto trestného činu obž. Ing. Szabóovi konal zavinene formou priameho úmyslu  v zmysle § 15 písm. a) Tr. zák..

Ku skutku v bode  4/ rozsudku a ku skutku v bode 5/  rozsudku

Zo spáchania skutku v bode 4 rozsudku (bod 6 obžaloby)  ktorý je právne posúdený ako prečin nedovoleného ozbrojovania podľa § 294 odsek 1  Tr. zák. spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr. zák. v jednočinnom súbehu  so  zločinom  nedovoleného ozbrojovania podľa § 294 odsek 2 Tr. zák. spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr. zák., za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody na tri roky až osem rokov bol uznaný vinným obž. Ing. Tomáš Szabó. Tohto konania sa dopustil spolupáchateľstvom s obž. Miroslavom Marčekom, ktorý bol za predmetný skutok uznaný vinným rozsudkom  prvostupňového súdu zo dňa 06.04.2020 na základe vyhlásenia obžalovaného o vine  (§ 257 ods. 1 písm. b) Tr. por.).

Pri skúmaní a rozhodovaní, či sa skutok stal, či je trestným činom a či ho spáchal obž. Ing. Szabó  sa súd opieral o tieto skutočnosti vyplývajúce z dôkazov:

Obžalovaný Ing. Tomáš Szabó  priznal, že predmetná zbraň bola kupovaná v Maďarsku od Lászlóa Krecsíka, avšak vinu prenáša na obž. Marčeka tvrdením, že to bol on, kto zbraň chcel kúpiť. Dodal, že Lászlóa Krecsíka poznal lepšie ako obž. Marček, pretože od neho kupoval výživové doplnky. Tvrdil, že obž. Marček na neho naliehal a nahováral ho, aby sa o možnosti kúpiť zbraň rozprával s Adruskóom. Vedel, že obž. Marček má z armády náboje. Z výpovede obž. Ing. Szabóa vyplýva, že on a obž. Marček sa  s  Lászlóm Krecsíkom stretli najprv v Štúrove a tam im Krecsík povedal, že sa pokúsi zbraň zohnať. V jeseni 2017 ho Krecsík vyzval, aby prišli do mesta Vác a tam od Krecsíka kúpili zbraň za 950,- eur. Zbraň bola uložená v koženom puzdre a predtým, než ju kúpili, obž. Marček zbraň rozobral a  potom ju poskládal. Obž. Ing. Szabó vypovedal, že peniaze mu dal  do ruky obž. Marček a potom on ich dal Krecsíkovi. Marček si zobral zbraň domov. Obž. Ing. Szabó priznal, že tlmič na zbraň dal vyrobiť Mariánovi Sehnalovi. Vinu zvaľuje na obž. Marčeka tvrdením, že to bol on kto naliehal a hovoril, že by potreboval tlmič k tej zbrani, že obž. Marček naliehal na stretnutie so Sehnalom. Z tohto podnetu Sehnalovi zavolal. Obž. Ing. Szabó vypovedal, že Sehnal pre nich urobil tlmič na zbraň kvôli nemu, lebo sú kamaráti od detstva. Sehnalovi klamali, že jednému pánovi dlžia  peniaze, a že za to on túto vec chce, pretože inak im zoberie ich obchod. K výrobe tlmiča Sehnal potreboval hlaveň, ktorú mu priniesol obž. Marček. Sehnal vyrábal dve alebo tri hlavne, pričom záležitosti okolo tejto výroby riešil s  obž. Marčekom. Po vyrobení novej hlavne a tlmiča potom spoločne s obž. Marčekom a Sehnalom boli vyskúšať zbraň pri Dunaji. Strieľali do stromu, ale údajne to nechcelo fungovať. Preto obž. Marček so Sehnalom zbraň vylepšovali.

Obžalovaný Miroslav Marček vypovedal, že pred vraždou Jána Kuciaka a  Martiny Kušnírovej si spoločne s obž. Ing. Szabóom v Maďarsku zaobstarali zbraň FEG za 930,- Eur, ktorou popravu vykonali. Osobu, ktorá im zbraň predala, im predstavil Andruskó v svojej  pizzérii Alegra v Komárne. Zhodne s obž. Ing. Szabóom povedal, že Marián Sehnal na túto zbraň vyrobil tlmič a dve hlavne, z čoho jedna bola použiteľná. Muníciu mal vlastnú, sám ju prerábal, znižoval  v  nej hmotnosť pušného prachu na spomalenie rýchlosti strely, aby nevznikol tresk. Vážil to na zlatníckej váhe, ktorú kúpil obž. Ing. Szabó. Náboje rozoberal  kliešťami. Z výpovede obž. Marčeka súd zistil, že po zavraždení Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa obžalovaní tejto zbrane, na ktorej bola namontovaná hlaveň,  zbavili tak, že ju vyhodili do rieky Váh pri meste Kolárovo.

Postupom podľa § 263 ods. 1 Tr. por., so súhlasom prokurátora a obžalovaných súd prečítal svedeckú výpoveď Lászlóa Krecsíka (č.l. 2343-2348 zv.5), ktorý bol za prítomnosti tlmočníka vypočutý vyšetrovateľom dňa 30.05.2019 po vznesení obvinenia všetkým obžalovaným osobám. Svedok uvádzal v podstate zhodné skutočnosti ako pred súdom uviedol obž. Ing. Szabó. Tento svedok potvrdil, že sa s obž. Ing. Szabóom stretával v súvislosti s obchodom s výživovými doplnkami a zoznámil ich spoločný priateľ Zoltán Andruskó. S obž. Marčekom nebol v kontakte. V jari  2017 ho Andruskó požiadal, aby mu zohnal zbraň s tlmičom, s tým, že to potrebuje pre obž. Ing. Szabóa. V septembri 2017 túto zbraň zohnal na trhu v Budapešti. Túto skutočnosť telefonicky oznámil Andruskóovi. Vzápätí potom mu telefonoval obž. Ing. Szabó, ktorý potom spoločne s „Miroslavom“ prišiel za ním do Vácu v Maďarsku. Zbraň, ktorú pre nich kúpil  mala zásobník a drevenú pažbu. Svedok povedal, že v zásobníku bolo aj strelivo, minimálne jeden náboj. Z výpovede svedka vyplýva, že zbraň odovzdal obž. Ing. Szabóovi, ktorý sedel vpredu, a  ten zbraň odovzdal dozadu obž. Marčekovi.  Za túto zbraň mu zaplatili v eurách. Svedok  sa nepýtal na čo túto zbraň potrebujú, nazdával sa, že obž. Ing. Szabó je „maniak do zbraní“ .

Svedok Zoltán Andruskó na hlavnom pojednávaní potvrdil skutočnosti uvádzané svedkom Krecsíkom a v podstate i obžalovanými. Vyjadril sa, že to bol práve obž. Ing. Szabó, ktorý sa ho  pýtal, či náhodou nevie zabezpečiť nejakú zbraň. O tom sa následne rozprával s  kamarátom Lászlóm Krecsíkom. Svedok mal vedomosť o tom, že sa obžalovaní stretli s Krecsíkom v Štúrove a  že sa dohodli na kúpe zbrane. Potom sa od obž. Ing. Szabóa dozvedel, že už boli pre tú zbraň v Maďarsku a že idú dať spraviť tlmič. Tak ako už bolo skôr uvedené, bližším kamarátom Andruskóa bol obž. Ing. Szabó. I keď sa stretával svedok aj s obž. Marčekom s tým, ako uviedol, nemali spoločnú reč, komunikoval s obž. Ing. Szabóom.

Svedok Marián Sehnal jednoznačne vyvracia obhajobu obž. Ing. Szabóa smerujúcu k preneseniu viny za obstaranie  predmetnej zbrane a nábojov na obž. Marčeka tvrdením, že výrobou hlavne chcel pomôcť obž. Ing. Szabóovi ako svojmu kamarátovi  z detstva. Pritom s ním komunikoval  len  obž. Ing. Szabó, s  obž. Marčekom sa poznal len „zbežne“. Jednoznačne  dôveroval v tejto veci obž. Ing. Szabóovi. Považoval to za kamarátsku pomoc, žiadnu odmenu  za to neprijal. Obžalovaní od neho žiadali vyhotoviť hlaveň, na ktorú bude možné namontovať tlmič hluku  a  povedali, že vec potrebujú na vyrovnanie svojho dlhu u  nebezpečného človeka z  podsvetia. Svedok dodal, že druhýkrát prišiel za ním s požiadavkou výroby hlavne len sám obž. Ing. Szabó. Počas výroby hlavne ho obž. Ing. Szabó presviedčal, aby mu vyhotovil aj tlmič hluku výstrelu. Rozhodol sa, že na hlaveň vyrobí aj tlmič kvôli dokonalému zosúladeniu tlmiča aj hlavne. S pomocou frézy súbežne  vyrábal dva kusy hlavní a do funkčného stavu vyrobil obidve hlavne. Hlaveň vyhotovil len hladkým vývrtom. Dĺžka tlmiča bola okolo 25 cm. Nábojová komora bola súčasťou hlavne. Obžalovaní mu nechali dva náboje na premeranie. Keď finišoval s výrobou obžalovaní mu doniesli  na skúšku aj samotnú zbraň. Jednalo sa o zbraň maďarskej výroby, pištoľ kalibru 9 mm. Po skúške hlaveň pasovala do zbrane a plochy, ktoré nevedel obrobiť sa ukázali ako nie dôležité z hľadiska funkcie hlavne. V konečnom dôsledku hlaveň do zbrane bola funkčná. Výroba mu trvala mesiac a  pol a v polovici novembra 2017 si obžalovaní tieto veci zobrali. Po vyskúšaní ich funkčnosti sa zistili nedostatky a  na základe toho potom vykonal ďalšie korektúry. S obžalovanými sa zúčastnil na skúšobnej streľbe. Zistil, že zbraň fungovala tak, že pokiaľ tlmič hluku výstrelu nebol inštalovaný na hlaveň, tak zbraň fungovala klasicky, prebíjala sa automaticky, ale pokiaľ bol použitý tlmič hluku výstrelu, tak bolo treba zbraň po výstrele obtiahnuť. Samotný tlmič pre svoju účinnosť vyžadoval použitie tzv. podzvukovej munície. Pri skúške sa vyskytol problém, pretože náboj kolidoval s prednou prepážkou, a preto sa musela rozšíriť. Počas výstrelu sa pri prebíjaní samotná hlaveň trocha sklápala, a preto náboj neopustil tlmič. Z tohto dôvodu náboj s najprednejšou prepážkou kolidoval. Svedok dodal, že náboj s upravenou prachovou náplňou má nižšiu energiu a tým, že narazí do nejakej prekážky pri výstrele, tak zrejme stratí také množstvo energie a je možné, že dopadne len pár metrov pred zbraň. Skúšobnú streľbu vykonali za obcou Kolárovo pri Malom Dunaji. Pri skúšobnej streľbe strieľal on, obž. Ing. Szabó a obž, Marček. Niektoré výstrely smerovali na strom, ktorý bol od tej poľnej cesty asi na 5 – 6 metrov a niektoré strely smerovali do terénu. Dva zásahy boli viditeľné, ale zbraň nemala veľkú prieraznosť, bolo to z dôvodu menšieho množstva strelného prachu. Tlmič sa dal uchytiť klasickým metrickým závitom. Pozoroval, že obžalovaní mali navzájom dobrý vzťah, pričom v tomto vzťahu sa mu javil obž. Ing. Szabó ako dominantnejší a starší. Zručnejší a šikovnejší v narábaní so zbraňou bol obž. Marček.

Sv. Marián Sehnal bol za toto konanie uznaný vinným, čoho dôkazom je trestný rozkaz Okresného súdu Komárno z 02.01.2020, sp. zn. 1T/104/2019-193  (29873-29876 zv. 69), z ktorého vyplýva, že bol právoplatne odsúdený za zločin nedovoleného ozbrojovania a  obchodovania so zbraňami podľa § 294 odsek  2 Trestného zákona v znení zákona č. 264/2017 Z. z. účinnom do 31.12.2017 na tom skutkovom základe, že v období od mesiaca október roku 2017 približne do novembra roku 2017 v priestoroch rodinného domu so súpisným číslom 1769 na ul. G. Klapku v Kolárove, na základe požiadavky Ing. Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka vyrobil a držal komponenty zbrane, a to dva kusy hlavne do samonabíjacej pištole maďarskej výroby značky FÉG model P9R, kalibru 9 mm Luger (9×19 Para)… následne obe vyrobené hlavne, originálnu hlaveň, ktorá mu bola predložená ako predloha, ako aj vyrobený tlmič odovzdal Ing. Tomášovi Szabóovi a Miroslavovi Marčekovi, ktorí po tom ako v zbrani vyskúšali vyrobené komponenty, priniesli vyrobené hlavne naspäť obvinenému Mariánovi Sehnalovi, ktorý vykonal korektúry na oboch hlavniach podľa požiadavky menovaných a tieto im opätovne odovzdal.

Zo Zápisnice o obhliadke miesta odhodenia zbrane ( č.l. 8475-8486  zv. 20), ktorá bola vykonaná dňa 12.04.2019 a 16.04. 2019 na pravom brehu rieky Váh v Kolárove  pod mostom smerom na Komoču vyplýva, že za prítomnosti obhajcu obž. Marčeka a vyšetrovateľa PZ pracovník Komplexnej centrálnej záchrannej služby s  použitím magnetu vytiahol z vody 1 kus hlavne o dĺžke  cca 13 cm so skorodovaným povrchom. Táto vec bola zaistená ako stopa č. 1 – balistická – IN NATURA. Predmetná vec je znázornená na fotodokumentácii.

Predmetná hlaveň bola predložená na skúmanie Kriminalistickému a  expertíznemu ústavu PZ a zo znaleckého posudku tejto znaleckej organizácie ČES:PPZ-KEU-BA-EXP-2019/5198 z odvetvia kriminalistickej balistiky a  odvetvia kriminalistickej metalografie (č.l. 4377-4380 zv. 11) a  k nemu pripojenej fotodokumentácie súd  zistil, že po vykonaní expertízy  predloženej hlavne ako stopy číslo 1 sa potvrdilo, že na skúmanie bol predložený 1 ks hlavne určenej pre samonabíjacie pištole maďarskej výroby zn. FÉG, model P9R kalibru 9 mm Luger (9×19 Para) s odstraňovaným výrobným číslom. Ide o továrensky vyrobenú oceľovú hlaveň celkovej dĺžky 124,0 mm s drážkovanou vodiacou časťou vývrtu. Znalecký posudok poskytuje pohľad na predloženú hlaveň pred vyčistením a po jej vyčistení. Metalografickým skúmaním bolo zistené výrobné číslo hlavne v tvare „34410“. Predložená hlaveň bola streľby schopná, čo bolo potvrdené počas skúšobnej streľby po jej vyčistení a vložení do príslušnej zbrane pištole zn. FÉG, model P9R. Komparačnou metódou – porovnaním stôp na vystrelených strelách, ktoré boli predložené na skúmanie v trestnej veci poškodených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej so stopami na strelách získaných zo skúšobnej streľby z predloženej hlavne sa zistilo, že predložené strely neboli vystrelené z predloženej hlavne. Zo znaleckého posudku vyplýva, že u predloženej hlavne ide z technického hľadiska v zmysle ustanovení zákona o zbraniach a strelive  podľa § 2 ods. 1 písm . b) o  hlavnú časť zbrane, ktorá je zaradená do kategórie zbrane,  na ktorú má byť namontovaná, t. j. zbraň kategórie B podľa § 5 ods. 1 písm a), ktorá v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona podlieha povoľovaciemu konaniu  a  evidenčnej povinnosti. Predloženú hlaveň si podľa údajov vyplývajúcich z tohto znaleckého posudku prevzalo Oddelenie dokladov OR PZ v Komárne, avšak v potvrdení tohto policajného útvaru zo dňa 18.06.2020 č. ORPZ-KN-OPPI-203/2020 (č. l. 29233-29234 zv. 67) táto vec nie je zaznamenaná.

Súd vyhodnotil takto získané a  vykonané dôkazy  jednotlivo i v ich súhrne. Významnými dôkazmi pre posúdenie, či sa uvedený skutok stal a či ho spáchal obž. Ing. Szabó boli výpovede svedkov Sehnala, Krescíka a  Andruskóa, ktorí potvrdili, že obž. Ing. Szabó kúpou nadobudol do spoluvlastníctva s obž. Marčekom predmetnú  pištoľ, ktorú potom odovzdal do držby obž. Marčekovi. Ten uvedenú skutočnosť potvrdil takisto ako potvrdil, že sa jednalo o streľbyschopnú zbraň. Pri tejto dôkazmi overenej skutočnosti nezostala výpoveď obž. Marčeka výlučným dôkazom, pretože svedok Sehnal uviedol, že i on sa zúčastnil pri skúšobnej streľbe z tejto zbrane a tak sám za účasti obž. Ing. Szabóa a obž. Marčeka overil jej streľbyschopnosť. Následne na základe originálnej hlavne k tejto zbrani, ktorej výrobné číslo sa podarilo obnoviť a ktorá bola nájdená v  rieke Váh pri Kolárove znaleckým posudkom bol určený typ a druh predmetnej zbrane. K nálezu tejto veci prispel obž. Marček, ktorý príslušníkom polície označil miesto odhodenia zbrane po spáchaní činu, pri ktorom došlo k usmrteniu Jána Kuciaka a  Martiny Kušnírovej. Tak ako je v dôkazoch ďalej uvedené streľbyschopnosť tejto zbrane bola potvrdená i  dôkazmi zaistenými na mieste činu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej  a  znaleckými posudkami vykonanými po analýze a vyhodnotení  zaistených stôp, vecí a  nálezov  na mieste činu i na telách obetí.

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 16.1.2020 zbraň kategórie B podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti. Podľa § 11 ods. 1 tohto zákona nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie B s výnimkou dedenia možno len za podmienok ustanovených týmto zákonom na základe nákupného povolenia.

Obž. Ing. Szabó sa obhajuje tvrdením, že podnet na kúpu tejto zbrane dal obž. Marček, ktorý dal i peniaze na zaplatenie kúpnej ceny. Avšak na druhej strane tvrdí, že zbraň kupovali spoločne a práve on dal vyrobiť na túto zbraň hlaveň a tlmič. Svedok Sehnal i obž. Marček vypovedajú zhodné skutočnosti, pričom svedecká výpoveď Sehnala je rozhodujúcim dôkazom o tom, že obž. Ing. Szabó bol priamym objednávateľom týchto vecí a na základe jeho zadania formou kamarátskej pomoci svedok Sehnal preňho tieto veci vyrobil.

Podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 16.1.2020 hlavnou časťou zbrane je i hlaveň, ktorá je  ako oddelený predmet zahrnutá do kategórie zbraní, na ktoré je  alebo má  byť namontovaná. Podľa § 4 ods. 4 tohto zákona tlmič hluku výstrelu je zakázaným doplnkom zbrane.

Dôkazmi zistené skutočnosti, prihliadajúc pritom na citované zákonné ustanovenia, viedli súd k jednoznačnému a presvedčivému záveru, že obž. Ing. Szabó v súčinnosti s obž. Marčekom kúpou od predávajúceho sv. Krescíka nadobudol do spoluvlastníctva zbraň, i keď na to nemal zákonom predpísané oprávnenie, pretože nebol držiteľom zbrojného preukazu ani zbrojnej licencie na takúto zbraň. V rozpore so zákonom o zbraniach konal i v prípade, keď na túto zbraň si zabezpečil výrobu  hlavne, pretože takúto hlavnú súčasť zbrane možno nadobudnúť len na zbraň, ktorú osoba nadobudne do vlastníctva v súlade s týmto zákonom, čo sa v danom prípade nestalo. Priamo v rozpore s citovaným zákonom konal i v prípade, keď do spoluvlastníctva nadobudol tlmič na túto zbraň, pretože obstaranie takejto veci zákon o zbraniach zakazuje.

Na základe svedeckej výpovede Lászlóa Krecsíka súd mal za dokázané, že v zásobníku tejto zbrane sa v čase, keď ju obž. Ing. Szabó nadobudol do vlastníctva, nachádzalo i strelivo, a to najmenej jeden náboj, pričom podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 16.1.2020 strelivom sa rozumie náboj. Podľa § 12 ods. 1 tohto zákona strelivo do zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz. Z uvedeného vyplýva, že obž. Ing. Szabó vedome nadobudol do spoluvlastníctva i strelivo, i keď na to nemal povolenie predpísané zákonom o zbraniach.

Nedovoleným ozbrojovaním spočívajúcim v nadobudnutí zbrane, súčasti zbrane, zakázaného doplnku zbrane a streliva tak porušil záujem spoločnosti na ochrane bezpečnosti ľudí  pred možným ohrozením ich života a zdravia, ktoré vyplýva z nekontrolovaného držania a výroby strelných zbraní, streliva, výbušnín a chemických zbraní. Podmienky nadobudnutia vlastníctva a držania zbrane stanovuje zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, pričom obž. Ing. Szabó takto konal bez splnenia zákonom daných podmienok na nadobudnutie predmetných vecí, a teda v  ozpore s uvedeným zákonom. Týmto konaním naplnil znaky uvedených trestných činov po objektívnej i subjektívnej stránke, pritom konal zavinene formou priameho úmyslu v  zmysle § 15 písm. a) Tr. zák..

Na základe ďalej uvedených dôkazov súd ustálil záver, že túto  zbraň použil obž. Marček pri usmrtení poškodeného Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Zo spáchania tohto skutku v bode 5 rozsudku (bod 1 obžaloby),  ktorý je právne posúdený ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 odsek 1, odsek  2 písm. c) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. i)  Tr. zák., za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody  na 25 rokov až doživotie bol uznaný vinným obž. Ing. Tomáš Szabó. Tohto konania sa dopustil po vzájomnej dohode a v spolčení s  odsúdeným Zoltánom Andruskóom a obžalovaným Miroslavom Marčekom, ktorý bol za predmetný skutok uznaný vinným rozsudkom prvostupňového súdu zo dňa 06.04.2020 na základe vyhlásenia obžalovaného o vine (§ 257 ods. 1 písm. b) Tr. por.).

S tým súvisiaci skutkový stav súd  zistil na základe týchto dôkazov:

Obž. Ing. Tomáš Szabó sa k  spáchaniu skutku nepriznal, i keď svoju účasť na priebehu skutkového deja nevylúčil a zčasti túto účasť i popísal argumentujúc, že o zámere zavraždiť Jána Kuciaka nemal vedomosť a ani k tomuto následku jeho konanie nesmerovalo. Pred súdom naznačoval, že s obž. Marčekom nevychádzali tak dobre ako na začiatku, že bol čudný a zrejme preto, podľa ním naznačenej úvahy, ho pred súdom obvinil. Pritom potvrdil, že so sv. Andruskóom, ktorý ho rovnako usvedčuje zo spáchania tohto trestného činu boli kamaráti. Obž. Ing. Szabó vypovedal, že pred Vianocami v roku 2017 v  pizzérii  ods. Andruskóa v Komárne (pozn. Pizzéria Alegra, Nám. Gen. Klapku 3, Komárno)  sa  ho Andruskó spýtal, či nepozná niekoho, kto by zbil, prefackal jednu dotyčnú osobu. Naliehal, že by bolo dobré, lebo že tá osoba robí nejakým dotyčným zle. Opýtal sa  na to  bratranca obž. Marček, ktorý o to mal záujem, pretože potreboval peniaze. Spoločne potom išli za Andruskóom sa dohodnúť. Andruskó im vtedy povedal, že je to mladý novinár, meno nepovedal, a že je za to 1 500,- Eur, z ktorých on si ponechá 500,-Eur. Pri opätovnom stretnutí im Andruskó povedal, že sa jedná o mladého novinára Jána Kuciaka. Na ďalší deň mal Andruskó konkrétne údaje            v telefóne, a to meno, priezvisko. Potom Andruskó vybral ešte 2 ďalšie mobilné telefóny a dal im ich pričom povedal, že : „keby ste ho išli zbiť, tak tieto môžete použiť a potom si ich nechajte, používajte to, na čo chcete“. Dňa 05. 02. 2018 išiel s obž. Marčekom do Veľkej Mače a na ďalší deň – o dva dni tam išiel znova s tým zámerom, že tam chcel stretnúť muža rómskeho pôvodu, od ktorého chcel kúpiť moped. Vtedy obzreli dom novinára, ktorý mu Marček ukázal. Obž. Ing. Szabó priznal, že vo Veľkej Mači boli aj 07. 02. v ranných hodinách a potom tam boli ešte tri – štyri razy. Obž. Marček si to lepšie chcel pozrieť, …“ kde býva, kade je tá cesta.“ Pri krčme dňa  07.02. Obž. Marčeka upozornil na to, že na stožiari sú kamery. Vo Veľkej Mači boli aj  spoločne s Andruskóom na jeho aute, údajne si tam chcel kúpiť veterán Jawu Pionier. Z jeho výpovede súd zistil, že obž. Marčeka zvykol vysadiť na začiatku dediny. Marček ho  informoval,  že je tam skratka,  ktorou sa dá dostať k domu novinára a inštruoval ho, že má prísť pre neho o 30 minút. Vo Veľkej Mači boli viackrát a keďže nemal náladu tam opakovane chodiť povedal Marčekovi, že už tam s ním nie je ochotný ísť, údajne mu povedal : „… keď ho zbiješ, zbiješ, nezbiješ, nezbiješ, ja tam už viackrát nepôjdem“. Posledný krát išli do Veľkej Mače 21. 02. po šiestej hodine večer  na vozidle jeho otca, ktoré on šoféroval. Obž. Marčeka  vyložil na začiatku dediny a sám sa vozil s autom v Seredi, v Sládkovičove…  Po hodine a viac ho Marček prezvonil. Marček mu mal povedať, že vošiel do dvora, pozrel sa do domu a videl dve osoby, ženu a  chlapa ležať, že boli mŕtvi, takže rýchlo odtiaľ ušiel. Počas cesty sa zastavili v Kolárove  v dome Marčeka, potom išli na hrádzu a odtiaľ pokračovali do Chotína k Andruskóovi. Potom, keď Andruskóovi povedal že: „…kam si nás to poslal, vieš, čo sa stalo?, oni sú tam mŕtvi“. A Andruskó s úsmevom povedal: „…žeby Srbi?“ Potvrdil, že Marček sa  rozprával s Andruskóom, ale nevie o čom. Ďalej využil právo vo veci nevypovedať.

Obž. Miroslav Marček sa k spáchaniu skutku priznal. Uviedol, že v súvislosti s vraždami sv. Andruskó oslovil obž. Ing. Szabó a začalo sa to požiadavkou na likvidáciu prokurátora Žilinku. Vo veci nebohých poškodených Jána Kuciaka a  Martiny Kušnírovej vypovedal, že vraždu zadal sv. Andruskó obž. Ing. Szabóovi koncom roka 2017, pričom práve tomuto zadaniu predchádzala požiadavka na likvidáciu prokurátora Žilinku, ktorá sa neuskutočnila. Obž. Ing.  Szabó ho oslovil s tým, že sv. Andruskó má pre nich nejakú prácu. Potom sa stretávali so sv. Andruskóom v jeho pizzérii Alegra. Sv. Andruskó im povedal, že to má byť za 40.000,- Eur  a 5.000,- Eur je pre neho. Informácie  o  nebohom Jánovi Kuciakovi, o jeho novinárskej práci, o  jeho bydlisku, o tom, kedy chodí domov, kedy chodí do práce, aké má auto, dostali od sv. Andruskóa koncom januára 2018  na mobilnom telefóne. Z výpovede obž. Marčeka vyplýva, že im sv. Andruskó ukázal fotky, ktoré mal uložené v telefóne. V telefóne mal odfotený papier a bolo tam podrobne rozpísané, čo Kuciak robí, kade sa hýbe, čo kupuje. To, čo bolo odfotené v tom telefóne obž. Ing. Szabó napísal na papier. Potom mali  informácie už len na papieri, pričom fotky im sv. Andruskó len ukázal. Boli tam časy, kedy chodí domov, kde býva, aké má auto, ŠPZ-tka auta. Na otázku prokurátora, čo bolo  na fotkách Marček odpovedal, že tam bol odfotený  Kuciak; bol o dosť chudší, než bol v čase, keď spáchali trestný čin. Z jeho výpovede vyplýva, že fotený bol v letnom období – skorá jeseň, oblečený bol v tričku a v mikine; odfotený bol na autobusovej zastávke, pričom jedna fotka tam bola taká, podľa ktorej ho bolo možné spoznať. Problém Marček zisťuje iba v tom, že v čase, keď spáchali trestný čin, bol dosť pribratý,  ale vlasy, stavba tela, povedal : „…to tam sedelo“. So Szabóom sa zhodli na tom, že fotky vypracoval policajt alebo bývalý policajt, pretože  podľa jeho úsudku bolo zjavné, že to nerobil prvýkrát. Tie informácie im sv. Andruskó dal deň až dva dni  pred tým, ako boli prvýkrát vo Veľkej Mači.  Ďalej obž. Marček uviedol, že obž.Ing.  Szabó reagoval na zámer uniesť Jána Kuciaka,  ktorý im bol predostretý sv. Andruskóom v pizzérii Alegra po prvých obhliadkach domu tak, že v obci sú kamery a ísť tam autom je nereálne. Povedal, že v dnešnej dobe sú všade mobilné telefóny, ľahko sa dá niečo natočiť, …uniesť človeka je nereálne a pritom častejšie sú policajné hliadky na cestách… Keď ich  niekto zastaví, otvoria kufor a tam bude človek, tak to nevysvetlia. Preto bolo nereálne uniesť Kuciaka. Na začiatku to malo byť tak, že Kuciak bude unesený a zavraždený tak, aby ho nikto nenašiel. Potom, keď dostali fotografie a informácie, keď vedeli, kde Kuciak býva, aká je tam prístupová cesta, kde sú tam kamery obž. Ing.  Szabó Andruskóovi povedal, že to je nereálne v tejto dobe niekoho niekam prevážať. Vtedy sv.  Andruskó povedal, že dobre, teda, keď to nejde tak.             Obž. Marček vypovedal, že pôvodne sa mal sv. Andruskó zúčastniť na čine ako vodič, avšak nakoniec Szabó usúdil, že Andruskó je nezodpovedný a v prípade, že by spáchali ten skutok, by sa mohlo stať, že Andruskó by nedvíhal telefón a oni by tam ostali. Obž. Marček popísal ako Jána Kuciaka sledovali ráno, išli tam pred  06.00 h,  keď odchádzal do práce a  večer okolo 18.00 h, keď  sa mal vracať. Vo Veľkej Mači boli 05.02., 07.02., 10.02., 15.02., 16.02.2018. Prvýkrát tam boli v ranných hodinách dňa 05.02.2018 na vozidle obž. Szabóa zn. Peugeot 206, bielej farby. Dňa 07.02.2018 ráno sledovali vozidlo zn. Volswagen Passat Combi ev. č. BY… Na informáciach, ktoré mali nesedelo iba miesto, kde mal Kuciak parkovať svoje auto. Kuciak neparkoval svoje auto na autobusovej zástavke v uvedenej obci, ale v inej obci. V poobedných hodinách tam boli na vozidle sv. Andruskóa  zn. Škoda Superb, striebornej farby. Vtedy nič nesledovali, sv. Andruskóovi ukázali dom. Dňa 10.02.2018 v sobotu  tam boli poobede, vtedy sledovali dom a  pohyb na ulici. Dňa 15.02.2018 ich sv. Andruskó vysadil v dedine a odišiel. S obž.Ing. Szabóom pešo išli okolo domu a ten dom pozorovali. Dňa 16.02.2018 tam bol s obž.Ing. Szabóom na jeho vozidle zn. Peugeot 206. Iné obhliadky už nevykonávali. Dňa 19.02.2018 vo večerných hodinách a potom dňa 21.02.2018  išli do Veľkej Mače na vozidle zn. Citroën Berlingo majiteľa Gabriela Szabóa so zámerom vykonať popravu Jána Kuciaka.  Obž. Marček uviedol, že popravu vykonali zbraňou FÉG, ktorú si predtým zaobstarali v Maďarsku. Povedal, že zbraň začali hľadať už v dobe, keď sv. Andruskó zohnal Škorpión na vraždu pána Žilinku, ktorá sa neuskutočnila. Túto zbraň vydal pri domovej prehliadke. Odsúdený Marián Sehnal na túto zbraň vyrobil tlmič a dve hlavne, z čoho jedna bola použiteľná. Muníciu mal vlastnú, sám ju prerábal, znižoval v  nej hmotnosť pušného prachu na spomalenie rýchlosti strely, aby nevznikol tresk. Vážil to na zlatníckej váhe, ktorú kúpil obž. Ing. Szabó. Náboje rozoberal modrými kliešťami. Z  jeho výpovede vyplýva, že na podnet obž. Ing. Szabóa sv. Andruskó zohnal dva telefóny, a to  zn. Alcatel a zn. Nokia so SIM kartami,  ktoré použili pri páchaní trestného činu. Telefón zn. Alcatel používal on a po spáchaní činu ho zničil;  telefón zn. Nokia používal obž. Szabó a tento telefón bol nájdený pri domovej prehliadke v dome, ktorý obž. Ing. Szabó užíval.

Dňa 19.02.2018 a dňa 21.02.2018 mal so sebou zbraň v originálnom puzdre pripásanú k telu. Obž.Ing.  Szabóovi povedal, že tá zbraň má dlhý tlmič a ťažko sa skrýva.  Dňa 19.02.2018 po tom ako vnikol do dvora  a  videl, že sa v kuchyni  v dome nachádza ďalšia osoba, z miesta hneď odišiel. Vtedy prezvonil obž.Ing.  Szabóa nie na pracovný mobilný telefón zn. Nokia, ale na jeho súkromný telefón, pretože obž. Szabó si zabudol doma PIN kód. Dodal, že to bolo jediný krát, čo telefón zn. Alcatel prezvonil  Szabóove súkromné číslo. Obž. Ing. Szabó  sa sv.  Andruskóa viackrát  pýtal, dokedy potrebuje tú prácu urobiť a  vždy bola odpoveď rovnaká, že už to malo byť . Dňa 21.02.2018 sa vrátili do Veľkej Mače  na vozidle zn. Citroën Berlingo. Sv. Andruskó tlačil na to, že to  musia súrne urobiť,  a  preto sa v ten deň rozhodol konať. Z letnej kuchyne cez okno sledoval obete, ktoré sa nachádzali v dome. Čakal, kým sa naskytne vhodná príležitosť. Keď žena odišla  na  toaletu, zaklopal na vchodové dvere. Otvoril mu Ján Kuciak, ktorého zasiahol do hrude. Obž. Marček uviedol, že obeť pri páde dozadu, rukou, ktorou sa držala dverí, tieto dvere pootvorila.  Dodal, že „nanešťastie zbadal, že je tam ešte jedna osoba, ktorá vbehla do kuchyne. Išiel za ňou a  po jeho zásahu bola Martina Kušnírová hneď mŕtva. Svoje konanie odôvodnil tým, že nemal na sebe kuklu a že nebolo možné odtiaľ len tak odísť. Pri odchádzaní, „pre istotu“, ešte raz vystrelil na Jána Kuciaka, ktorý ležal na schodoch.  Po čine, na ulici zatelefonoval obž. Ing. Szabóovi, s ktorým na vozidle z obce Veľká Mača odišli do Kolárova, kde sa pod novozámockým mostom zbavili munície, zbrane, hlavní a tlmiča. Ostalo len puzdro a zásobník. Spoločne s obž. Szabóom išli do Chotína za sv. Andruskóom, ktorému oznámili, že tam umreli dve osoby. Sv. Andruskó, keď mu bolo povedané, že tam umreli dvaja ľudia, tak sa pousmial a  povedal, že dobre. Vtedy on mal oblečené čierne nohavice, čierny kabát a kombinovanú kuklu –  čiapku. Kabát dal sv. Andruskóovi na spálenie v kotli.

Dňa 23.02.2018  okolo obeda mu obž. Szabó zavolal a oznámil mu, že tam bol Andruskó a dal mu peniaze. Tie potom obž. Szabó  rozdelil tak, že mu dal o 2500,- € viac. Údajne sa jednalo o sumu 35.000,- eur – 40.000,- eur v päťstoeurových bankovkách. Po tom, ako vražda Kuciaka a Kušnírovej vyšla najavo obž.Ing.  Szabó  žiadal od sv. Andruskóa viac peňazí. Neskôr mu  obž. Ing. Szabó odovzdal sumu 3.500,- eur – 4000,- eur v rôznych bankovkách, boli tam dvestovky a stovky. Peniaze, ktoré dostal za tento čin použil na zaplatenie dlhov, z niečoho žil a 4.000,- eur vydal pri domovej prehliadke polícii. Na návrh obhajcu za účelom odstránenia rozporu bola obž. Marčekovi predložená zápisnica o jeho skoršej výpovedi z 11.04.2019 na č.l. 415, 417 a 430. V prípravnom konaní uviedol, že Andruskó sedel na mieste spolujazdca, mal mobilný telefón, kde boli údaje o Jánovi Kuciakovi, adresa bydliska, ktoré si  Szabó napísal na nejaký papier. Videl fotky, na ktorých mal Kuciak oblečenú čiernu mikinu, žlté tričko. Jedna fotka bola o  Kuciakovi a jedna o jeho aute. Podľa poznámky vyšetrovateľa fotka zachytávala zadnú časť a ŠPZ vozidla BY-626AV. Jedna fotka bola fotená niekde na autobusovej zastávke, alebo niekde na parkovisku. Bol fotený počas chôdze spredu a podľa tej fotky by ho spoznal… Po prečítaní tejto časti zápisnice Miroslav Marček uviedol, že rozpor celkom nechápe a nezisťuje ho. Dodal, že videl aj fotky vozidla.

Na základe Odborného  vyjadrenia Odboru počítačovej kriminality Prezídia PZ, úradu kriminálnej polície sp. zn. PPZ-OPK-2-2020/024335 z 11.03.2020  (č.l. 27742 – 27761 zv. 63), ktoré bolo výsledkom  odbornej činnosti získanej  postupom podľa § 141 Tr. por.  a výsluchu spracovateľa tohto odborného vyjadrenia mjr. Ing. Dušana Mikulaja, PhD. súd získal dôkaz o mieste a čase  komunikácie  obž. Ing. Szabóa a obž. Marčeka v inkriminovanú dobu. Na základe dátového modelu BD-R DL „BlueRay“ označeného „Operátori – komplet 1/1 (elektronická príloha č. 114) obsahujúceho súhrn dát od mobilných operátorov 02 Slovakia, s.r.o., Slovak Telecom a.s., Orange Slovensko a.s. SWAN a.s. (zv. č. 22) obsahujúcich údaje  o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke bolo zistené IMEI zariadení, ktoré boli použité s telefónnymi číslami. T. č.: 421949324629 – IMEI: 35791104917041, t. č. : 421944311684 – IMEI : 35829907301071. Kontrolou IMEI na internetovej stránke www.ime.info bolo zistené, že  IMEI: 35791104917041 je priradené k mobilnému telefónu NOKIA C2-01 a IMEI : 35829907301071 k mobilnému telefónu ALCATEL 1054X. Z údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke sa zistilo že telefón s číslom: 421905567108 je evidovaný na obž. Ing. Szabóa, telefón s číslom: 421910149386 je evidovaný na obž. Marčeka a telefón s číslom: 421907229924 je evidovaný na spoločnosť CAR SPA, s. r.o. avšak ako vyplýva z výpovede sv.Andruskóa a  z dôkazu zvukovým záznamom  telefonických rozhovorov tohto svedka s obž. Ing. Szabóom toto telefónne číslo používal odsúdený sv. Andruskó. Z odborného vyjadrenia vyplýva skutočnosť potvrdzujúca pravdivosť výpovede obž. Marčeka, a to že dňa 19.02.2018 o 19:12:56 bolo z č.  telefónu  421944311684 (používal Marček) prezváňané číslo 421905567108, pričom číslo telefónu ALCATEL, ktorý používal Marček, bolo prihlásené k základňovej stanici „Veľká Mača“. Dňa 21.02.2018 o 18:28:35 sa telefónne číslo  421949324629 nachádza na BTS Veľká Mača, pričom v dobe 19:28:45 sa nachádza na BTS Sládkovičovo. O  19:32:13 došlo k odoslaniu SMS správy z čísla 421949324629 (telefón Nokia, ktorý používal obž. Ing.  Szabó) v tom čase prihlásené na základňovej stanici Sládkovičovo na číslo 421944311684, v tom čase prihlásené na základňovej stanici Veľká Mača. Dňa 21.02.2018 o 18:28:35 sa číslo  a na tejto BTS sa nachádza číslo 421944311684 do 20:26:38;  o  20:24:12 číslo 421944311684  (Marček) volá z BTS Veľká Mača  číslo 421949324629 (Szabó), ktoré sa v čase 20:24:15 nachádza na BTS Galanta. O 20:31:13 sa  telefónne číslo 421944311684  nachádzajú na BTS Galanta.

Skutočnosti o čase kontaktov obžalovaných vyplývajúce z tohto dôkazu plne verifikujú výpoveď obž. Marčeka, pokiaľ sa jedná o ním uvádzané údaje o telefonických kontaktoch s obž. Ing. Szabó v inkriminovanú dobu.

Na základe príkazu sudcu Špecializovaného trestného súdu bola dňa 27.09.2018  vykonaná domová prehliadka v rodinnom dome súpisné číslo 2911 v meste Kolárovo, v okrese Komárno, ul. X., ktorého vlastníkom sú rodičia obž. Marčeka, s ktorými v tomto dome obžalovanýistý čas  žil. Zo zápisnice o vykonaní domovej prehliadky súd zistil, že obž.  Marček dobrovoľne vydal 2 samopaly s tlmičom a iným príslušenstvom, oceľovú rúrku slúžiacu ako tlmič – stopa č. 1/B, oceľovú rúrku slúžiacu ako tlmič – stopa č. 2/B, náboje, digitálnu váhu striebornej farby zn. QC.PAS, mobilný telefón zn. Nokia bez SIM karty, PIN neznáme – stopa č. 7, mobilný telefón zn. Nokia 5110, 4 000,- Eur v 500 eurových bankovkách – stopa č. 4, rôzne oblečenie včítane 2 ks vlnených čiernych čiapok, outdoorové topánky Salomon, nohavice, mobilný telefón zn. Samsung stopa č. 42, kliešte rôznych tvarov a ďalšie oblečenie a obuv,  kliešte s umelohmotnou rúčkou. Priestor v ktorom bola vykonaná domová prehliadka  a veci zaistené pri domovej prehliadke sú znázornené v pripojenej fotodokumentácii (č.l. 6088 – 6128 zv. 15). Domová prehliadka bola vykonaná i v rodinnom dome na  ul. X. 1988/38 v Kolárove, ktorého vlastníčkou je Martina Rigóová  a v ktorom obž.  Marček žil spoločne s vlastníčkou v čase jeho zadržania. Zo zápisnice vyplýva, že pri prehliadke  bol okrem iných vecí  zaistený mobilný telefón čiernej farby Samsung SMR58JA3F7TLL. (Zápisnica o vykonaní domovej prehliadky z 27.09.2018, č.l. 6138 – 6179 zv. 15)

Zo zápisnice o prehliadke osobného motorového vozidla zn. Peugeot 206 1,9D, EVČ: KN 364BE,  VIN: VF32SWJYU42051268, ktorá bola vykonaná dňa 27.09.2018 vyplýva, že bol zistený ster na prítomnosť povýstrelových splodín z volantu, z madla vodičových dverí aj z madla spolujazdcových dverí. Vo vozidle bola nájdená čierna kukla, kľúč a doklady od vozidla a samotné vozidlo bolo zaistené (č.l. 6663 – 6684 zv. 16).

Zo zápisnice o vykonaní prehliadky osobného motorového vozidla  zn. Citroën Berlingo 1,6i, EVČ: KN 434BG, VIN: VF7GJNFUB93139888, ktorého vlastníkom je Gabriel Szabó, súd zistil, že z tohto vozidla boli vykonané stery na prítomnosť povýstrelových splodín,  a to z volantu a  madla vodiča, z riadiacej páky, ručnej brzdy, odkladacieho priestoru, madla odkladacej skrinky a z madla dverí spolujazdca. Zaistené bolo vozidlo a kľúče i osvedčenie od vozidla (č.l. 6689 – 6705 zv. 16).

Obidve vozidlá sa tohto času nachádzajú v skladoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Rišňovciach.

Práve svedok  Zoltán Andruskó, ktorý dobrovoľne v rámci dohody o vine a treste priznal vinu za spáchaný čin a prijal za to pätnásťročný trest  odňatia slobody, usvedčil oboch obžalovaných zo spáchania tohto skutku. Svedok bol s nimi v priateľskom vzťahu, dlhodobo s obž. Ing. Szabóm, s ktorým sa i často stýkal. Súd nezistil žiadnu okolnosť, ktorá by odôvodňovala krivé svedectvo vo vzťahu k obž. Marčekovi a Ing. Szabóovi a na ich škodu, tobôž za situácie, keď ním uvádzané skutočnosti súvisiace so skutkom korešpondujú so skutočnosťami, ktoré uvádza obž. Marček. Sv. Andruskó uviedol, že v dobe na konci roka 2017 alebo v  januári 2018 sa stretol s obž. Zsuzsovou pred jej domom v Komárne. Vtedy mu mala povedať, že Žilinka je ako prokurátor chránený, že ľahšie by išlo zabiť novinára, ktorý píše o Kočnerových kauzách a je bezočivý voči Kočnerovi. Povedala, že treba to tak vyriešiť, aby zmizol, že ho treba zabiť, aby telo nenašli. V aute pred jej domom v Komárne, kde sa nachádzal v jej prítomnosti mala vložiť USB kľúč do počítača, otvoriť priečinok s nadpisom „Kuciak. Povedal, že tam videl fotky zo sledovania, a to fotky osoby novinára, jeho auta  a  domu. Nad domom bola napísaná presná adresa. V aute mal pracovný telefón – smartfón, s ktorým, najprv povedal, že on mal urobiť pár fotiek, potom svoje vyjadrenie zmenil a povedal, že fotky mala spraviť na jeho smartfón obž. Zsuzsová. Popísal, že na fotke nad rodinným domom v texte bola  uvedená presná adresa rodinného domu vo Veľkej Mači. Tieto jeho ho tvrdenia vo vzťahu k obž. Zsuzsovej nie sú verifikované iným priamym dôkazom. S touto zákázkou, ktorú údajne dostal od obž. Zsuzsovej oslovil obž. Ing. Szabóa, ktorému prisľúbil odmenu 40.000,- 50.000,-€. Z výpovede svedka vyplýva, že obž. Ing. Szabó sa najprv chcel poradiť s obž. Marčekom a následne ponuku  na vraždu novinára Jána Kuciaka prijal. Obvykle, keď sa stretli rozprával sa len s obž. Ing. Szabóom, s obž. Marčekom sa len pozdravil. O pár dní prišiel za ním spoločne s obž. Marčekom do Chotína, kde vo vozidle obž. Szabóa zn. Peugeot 206, bielej farby pred domom, v ktorom v tom čase žil,  ukázal – odovzdal telefón, z ktorého si obž. Ing. Szabó opísal údaje o novinárovi Jánovi Kuciakovi. Pritom im ukázal i s tým súvisiace fotky. Obž. Marček sedel vzadu vo vozidle. Úlohou obž. Ing.  Szabóa a Marčeka bolo zobrať Jána Kuciaka a zavraždiť tak, aby sa jeho telo  nenašlo.  Sv. Andruskó opísal ako  s obž. Szabóom a obž. Marčekom išli na jeho vozidle do Veľkej Mače. Prišli k domu  Jána Kuciaka, ktorý opoznal podľa fotky. Na otázku prokurátora, kto bol dominantnejší v dvojici Szabó – Marček svedok odpovedal, že šéfom bol Szabó, on bol dominantný. Pred vraždou dal obž. Szabóovi dva pracovné telefóny zn. Nokia a zn. Alcatel, jednoduché, s telefónnymi kartami. Telefóny kupoval v Komárne, v obchode Tomtel; dodal, že tieto telefóny sa predávali za účelom utajenia komunikácie.

Pri popise dejovej línie sa v tejto časti zhoduje s tvrdeniami obž. Marčeka i obž. Ing. Szabóa, ktorý však tvrdí, že cieľom ich plánu nebolo novinára Kuciaka zabiť, ale iba „prefackať“.

Dňa 15.11.2018 bola vykonaná obhliadka osobného motorového vozidla zn.Citroën  Berlingo, strieborná farba, EČ KN 434BG VIN: VF76JNFUB93139888, ktorým v deň vraždy Jána Kuciaka išli obžalovaní Marček a Ing. Szabó na miesto činu. Počas obhliadky vozidla bola v priestore pod riadiacou pákou nájdená kartička spoločnosti O2 bez SIM karty na telefón  číslo 0949 324 629, kúsok mapy s označenou trasou Kolárovo, Sereď… Dôkazom o tom je  Zápisnica o obhliadke zaistenej veci (č.l. 8249-8250  zv. 20).

Z dôkazu výpoveďou obž. Marčeka vyplýva, že v dobe vraždy si obž. Ing. Szabó aktivoval telefón Nokia C2-01 s uvedeným telefónnym číslom.

Zo zápisnice  o vykonaní domovej prehliadky v rodinnom dome č. 2438 v Kolárove, v ktorom  obž  Ing. Tomáš Szabó žil so svojími rodičmi  (č.l. 6485 – 6627 zv. 16) vyplýva, že mobilný telefón zn. NOKIA –C2 01 357911/04917041/8 s batériou bez SIM karty bol nájdený v polici obývacej skrine v jeho izbe. Vec bola zaistená ako stopa č. 67 a predložená stranám ako vecný dôkaz na hlavnom pojednávaní.

Postupom podľa § 263 ods. 1 Tr. por., so súhlasom prokurátora a obžalovaných, boli prečítané zápisnice o výsluchu svedkov Márie Lakatošovej č.l. 1956 – 1959 zv. 4, Mária Lakatoša č.l. 1965 -1968 zv. 5, Kristiána Rapoša č.l. 1938 – 1942 zv. 4, svedkyne Bernadety Bircsákovej č.l. 1924 – 1927 zv. 4. Svedok Kristiána Rapoša potvrdil, že prevádzkuje predajňu Tomtel v Komárne, od Mária Lakatoša nakupoval za cenu 6 € predplatené dobíjacie SIM karty O2, neskôr Orange. Evidenciu SIM kariet neviedol. Dňa 17.02.2018 svedok zaznamenal predaj telefónov zn. NOKIA C201 a zn. Alcatel 1054 so SIM kartami svedkovi Zoltánovi Andruskóovi. Svedok Mário Lakatoš vypovedal, že v predajni O2 v Komárne nakupoval  za 2 € SIM karty na občiansky preukaz Márie Lakatošovej a Zlatice Lakatošovej, ktoré predával Kristiánovi Rapošovi za 5-6 €. Takto mu predal okolo 50 kusov SIM kariet. Svedkyňa Bernadeta Bircsáková potvrdila, že v rokoch 2016-2018 pracovala  predajni 02 v Komárne a Máriovi Lakatošovi predala na meno jeho manželky cca 100 kusov SIM kariet. Z výpovede svedkyne Márie Lakatošovej vyplýva, že údaje zo svojho občianskeho preukazu dávala manželovi Máriovi Lakatošovi. Súd vykonal dôkaz i zápisnicou o vykonaní prehliadky iných priestorov v prevádzke spoločnosti TOMTEL Komárno – s  fotodokumentáciou a prílohou č. 44 – DVD na č.l. 5969 – 6037 zv. 14. Pri tejto prehliadke boli zaistené rôzne USB  kľúče, SIM karty spoločnosti Telekom, O2, Orange, Telekomu Maďarsko a ďalšie veci. Jedná sa o obchodnú prevádzku zaoberajúcu sa predajom mobilných telefónov.

Správou spoločnosti  02 Slovakia zo dňa 01.08.2018  (č.l. 11830 – 11832, zv. 27) mal súd overené, že v 02 predajni na ul. Jókaiho v Komárne boli Márii Lakatošovej, Dolná Seč 155, predané SIM karty s dobíjaním kreditu, a to dňa 3.1.2018 SIM karta s telefónnym číslom  0944 311 684  a dňa 31.1.2018 SIM karta s telefónnym číslom 0949 324 629.

Svedok Zoltán Andruskó ďalej vypovedal, že po spáchaní činu prišli obžalovaní Ing. Szabó a Marček  k nemu domov do Chotína. Obž. Szabó mu povedal, čo sa stalo, že zabili Kuciaka, že tam bola aj  jedna ženská  a  aj tú ženu museli zabiť, aby nenechali svedkov; báli sa, že ich spozná. Potom vystúpil z auta Marček  a  odovzdal mu ruksak,  v ktorom bol samopal zn. Škorpión. Veci zaniesol na povalu, mal  ich tam dva – tri týždne,  potom im veci vrátil. Marček mu dal čierny kabát  s  kapucňou, ktorý hodil do ohňa. Svedok uviedol, že v nasledujúci deň doobeda v  Komárne mal dostať od obž. Zsuzsovej 50.000,-Eur v päťstoeurových bankovkách, ktoré boli zabalené v papierovej utierke. Pri prvom výsluchu pred súdom uviedol, že peniaze hneď odniesol obž. Ing. Szabóovi do Kolárova. Pri opätovnom výsluchu pripustil, že peniaze odniesol Ing. Szabóovi až na ďalší deň. Pritom podľa výpovede obž. Marčeka tento obžalovaný mal dostať peniaze v piatok 23.2. vzápätí po tom ako tieto peniaze prijal obž. Ing. Szabó od sv. Andruskóa. Na základe toho súd vyhodnotil, že s najväčšou pravdepodobnosťou hraničiacou s  istotou svedok odniesol peniaze obž. Ing. Szabóovi až dňa 23.02.2018.

Svedok Andruskó ďalej vypovedal, že obž. Zsuzsová mu mala povedať, že odmena za Kuciaka bola 70.000,-Eur, avšak si započítala zálohu 20.000,- Eur,  ktoré mu dala predtým… Zo sumy 50.000,-Eur si vybral 10.000,-Eur a 40.000,-Eur odovzdal Szabóovi v obchode. Potom v pondelok, keď našli Martinu Kušnírovú a Jána Kuciaka a vec bola medializovaná, obžalovaní Ing. Szabó a Marček prišli za ním a žiadali ho, aby im zabezpečil ďalšie peniaze, pretože je to vážnejšie ako si oni predstavovali. Vtedy údajne išiel za obž. Zsuzsovou a tlmočil jej,  že chlapcom ešte treba dať peniaze. Zsuzsová  mu  potom mala priniesť v kuchynskej utierke zabalené ďalšie peniaze, ktoré nevybalil, ale podľa jeho odhadu sa mohlo jednať od 10.000,- Eur do 20.000,-Eur. Tieto peniaze rovno zaniesol a  odovzdal obž.Ing. Szabóovi. Na otázku prokurátora, kto bol dominantnejší v dvojici Szabó – Marček svedok odpovedal, že šéfom bol obž. Ing. Szabó.

Jeho tvrdenia o konaní obž. Zsuzsovej nie sú verifikované žiadnym iným priamym dôkazom. Na základe Odborného vyjadrenia Odboru počítačovej kriminality Prezídia PZ, úradu kriminálnej polície z 13.07.2020, č. PPZ–KP–OPK2-2020/040464-002 (č.l. 29659 – 29670 zv. 68) vychádzajúceho z údajov o  uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke nachádzajúcich sa v elektronickej prílohe č. 114 – Blu-ray disk – kompletné dáta  od operátorov Orange Slovensko, a.s. T-com,  O2 (zväzok č.  22 ) boli identifikované časové a  lokalizačné prieniky (identifikácia BTS vysielača) je prípustná možnosť stretnutia obž. Zsuzsovej a sv. Andruskóa  dňa 22.02.2018                                v Komárne, avšak takéto stretnutie, ktoré obž. Zsuzsová popiera, iný dôkaz nepotvrdzuje. Odborné vyjadrenie obsahuje lokalizačné údaje používateľov telefónnych čísel 0421908607575 (Alena Zsuzsová), 421903702387 (Marian Kočner), 421907229924 (Zoltán  Andruskó), 421905567108, (Ing. Tomáš Szabó), 421910149386 (Miroslav Marček) v  dňoch 22.02.2018 až 25.02.2018.  Podľa  týchto lokalizačných údajov dňa 22.02.2018

– od 08:02:43 sa telefón Zoltána Andruskóa pripája na BTS ulica Košická 40, Komárno, o 00:00:00 na tejto BTS je zachytené telefónne číslo  Zsuzsovej;

– o  08:18:15  na BTS Ulica Generála Klapku 70  v Komárne je zachytené  telefónne číslo  Zsuzsovej;

– od 09:05:58 do 09:11:55 na adrese Petofiho 2 Komárno je zachytená SMS správa odoslaná od Aleny Zsuzsovej  Zoltánovi Andruskóovi.

Z výpovede svedka mjr. Ing. Mikolaja, ktorý vypracoval odborné vyjadrenie, vyplýva, že Andruskó odpovedá buď jednou dlhou alebo dvoma SMS správami, prichádzajúce vzťažne k tomu, kto je na BTS bunke, a to je číslo  0421908607575 (Alena Zsuzsová). Následne sú odoslané ďalšie dve SMS správy z  čísla Zsuzsovej 0421908607575 na číslo Andruskóa 421907229924. V tomto čase je telefónne číslo, ktoré používal Zoltán Andruskó mimo lokalizovaného okruhu –  mimo 55 km okruh okolo Veľkej Mače, z ktorého boli poskytnuté údaje o telekomunikačnej prevádzke.

– od 09:35:58 do 09:49:15 na BTS Košická 40, Komárno je zachytené telefónne číslo Zsuzsovej,

– o 10:25:17 na BTS Košická 40, Komárno je zachytené telefónne číslo Zoltána Andruskóa,

– o 10:45:20 na BTS Svätojánska 3, Komárno je zachytené telefónne číslo Zsuzsovej,

– o 11:44:28 na BTS Rusovce Juh Bratislava je zachytené telefónne číslo Zsuzsovej.

Súd vykonal dôkaz fotografickými snímkami ako listinami pripojeným k znaleckému posudku č. 37/2018 z odboru Elektrotechnika, odvetvie riadiaca technika, výpočtová technika …. znalca  Ing. Romana Fundáreka – príloha č. 8 – obrazové súbory podpriečinku Kuciak  (č.l. 4509 – 4610, 4582 – 4586 zv. 11). Znalec vykonal expertízu pamäťového média USB kľúča zn. SanDisk Cruzer Blade 32 GB, červenej farby (vecná príloha spisu č. 30), ktorý vydal svedok Peter Tóth dňa 9.10.2018 (v tom čase v postavení utajeného svedka č. 1). Dôkazom o tom je zápisnica o vydaní veci na č.l. 8175-8176 zv. 20. Svedok sa vyjadril, že ide o USB kľúč, na ktorý nahral fotografie a videá vyhotovené ním a ďalšou osobou pri sledovaní novinárov Jána Kuciaka a ďalších. Úlohou znalca bolo zistiť, či v predloženej veci sú uložené dátové záznamy a uviesť zoznam uložených súborov, zobraziť obsah textových a obrazových súborov, uložiť prípadné videosúbory, zvukové súbory a iné súbory atď. Všetky získané údaje a  fotodokumentácia ako aj výsledky skúmania sú súčasťou obsahu elektronickej prílohy. Prílohu č. 8 znaleckého posudku tvoria obrazové súbory podpriečinku Kuciak. Na snímkach s označením PPZ-203/NKA-PZ-ZA-2018/kópia/Kuciaka sa nachádzajú 4 snímky označené JK1.JPG, JK2.JPG, JK3.JPG, JK4.JPG. Na zväčšených fotografiách – obrázku súboru 1/4  je postava muža oblečeného v rifliach, čiernom zvršku s kapucňou a ruksakom pri autobusovej zástavke č. 4 (č.l. 4583), na obrázku súbor 2/4   je postava tohto muža znázornená spredu, na zvršku má biely nápis CHP.., stojí pred autobusom a pozerá do mobilného telefónu (č.l. 4584), na obrázku súbor 3/4 tento  muž kráča z budovy smerom ku chodníku (č.l. 4585), na obrázku súbor 4/4 tento muž stojí  v montérkach za železnou bránou s panelovým oplotením, pred ktorým stojí vozidlo tmavej farby (č.l. 4586). Skúmaný  USB kľúč zn. San Disc Cruzer Blade 32 GB červenej farby sa nachádza v prílohe č. 30 v zapečatenej obálke.

Svedkovi Zoltánovi Andruskóovi prokurátor predložil vyššie zmieňovaný vecný dôkaz tvoriaci prílohu znaleckého posudku znalca Ing. Fundáreka – fotografické snímky na č.l. 4582 – 4586 zv. č. 11. Svedok po ich prezretí uviedol, že tieto fotky pozná a sú to tie fotografie z USB kľúča vypracované profesionálne zo sledovania Jána Kuciaka. Svedok opísal to čo vidí na snímkach, že na č.l.  4583 je fotka, na ktorú sa pamätá, jedná  sa o fotografiu na autobusovej zastávke buď v Seredi, alebo už v Bratislave; dodal, že táto fotka medzi fotkami, ktoré mal určite  bola. Na fotku  na č.l 4584 sa nepamätá. Na fotku č.l. 4585 si pamätá dobre. Uviedol, že : „…ako  z  roboty ide na autobus“.           Na fotku na č.l. 4586 si nepamätá, skôr sa pamätá na to, že auto parkovalo pred rodinným domom a tam bolo vidno aj ŠPZ-tku.

Svedok  Peter Tóth k uvedenému dôkazu uviedol, že fotografie  na  č.l. 4583, č.l. 4584, č.l. 4585 a č.l. 4586 dostal od Miroslava Kriaka a jedná sa o fotografie, ktoré na nosiči odovzdal Marianovi Kočnerovi. Fotografie boli získané pri sledovaní novinárov, ktoré bolo zamerané na monitorovanie toho s  kým sa stýkajú, čo robia, ako robia, či sú  také markantné javy, ktoré by boli vhodné na bulvárnu publicistiku. Predtým, ako sa táto  činnosť spustila,  s  obž.  Marianom Kočnerom vypracovali zoznam novinárov, ktorý tvoril 28 mien. V zozname novinárov bol  aj Ján Kuciak. Na vykonávaní uvedenej činnosti sa dohodol s Miroslavom Kriakom, ktorý na túto činnosť zadovážil technické prostriedky, včítane motorových vozidiel zn. Kia Ceed, bielej farby a Hyundai i30-k, hnedo-bronzovej farby a ďalšie osoby. Sledovanie Jána Kuciaka prebiehalo najviac 5 dní a Miroslav Kriak mu avízoval, že to celé nemá zmysel, lebo Ján Kuciak nemá spoločenský život.  Raz za týždeň…za desať dní….za štrnásť dní sa stretol s Kriakom a ten mu odovzdal USB kľúč, na ktorom bolo to, čo bolo priebežne vykonané. Informácie zo sledovania mu dával Miroslav Kriak zeditované výlučne na USB kľúči. Marianovi Kočnerovi  odstúpil 20 až 30 USB kľúčov. Dáta z USB priebežne sťahoval do počítača a katalogizoval tak, aby to malo  tematickú aj časovú systematiku.

Svedok JUDr. Miroslav Kriak vypovedal o sledovaní 8 až 9 novinárov v dobe od marca 2017 do apríla 2018. Na výkon tejto činnosti ho oslovil bývalý riaditeľ kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Skupina, ktorú mal na zadanú činnosť vytvoriť sa mala podieľať na sledovaní sledovaní novinárov a  verejne činných osôb za účelom postupov proti drogovej kriminalite, proti úniku skutočností  z  bezpečnostného štátneho aparátu a za účelom spravodajského zabezpečovania stretnutí. Na spoluprácu oslovil Mlynarčíka a Škripa, ktorých vyškolil a v  marci (2017) skupina bola pripravená na to, aby plnila zadané úlohy. Údajne tak konal s vedomím, že sa jedná o prácu pre štát.  Svoju činnosť začali monitorovaním ľudí, ktorí im boli zadefinovaní, svedok uviedol mená týchto osôb. Peter Tóth im poskytoval finančné prostriedky na túto činnosť a odovzdal im 2 motorové vozidlá, jedno zn. Hyundai i30, hnedej farby, druhé zn. Kia Ceed, bielej farby. Svedok nepotvrdil, že by zadanie Petra Tótha na sledovanie konkrétnej osoby bolo zamerané na časový rozvrh určitej osoby, konkrétne miesta jej pohybu, nezadal konkrétnu požiadavku. V prvom polroku 2017 intenzívne monitorovali bar Next Apache v Bratislave, kam chodilo veľa verejnosti známych osobností. Opakovane tam zaznamenali drogy.

Zadanie na Jána Kuciaka dostal od Petra Tótha v dobe  4.-5. októbra 2017. Peter Tóth im poskytol fotografiu zverejnenú na prehliadači Google a údaje meno, priezvisko, adresu. Svedok uviedol, že prvá adresa bola „nekorektná potom už bola korektná na druhý pokus“. Sledovanie skončilo v októbri (2017) so záverom negatívny. Údaje o jeho vozidle získali v procese sledovania Jána Kuciaka v čase, keď do tohto vozidla nastupoval. Krátko po začatí sledovania Jána Kuciaka oznámil Petrovi Tóthovi, že Ján Kuciak na neho pôsobí ako intelektuál a domácky typ. Prvý krát čakali na Jána Kuciaka pred pracoviskom na Prievozskej ulici v Bratislave, odtiaľ Ján Kuciak vyšiel okolo 18-tej hodiny, prešiel na autobus na neďalekú autobusovú stanicu, tam hneď nastúpil do autobusu a odviezol sa do Serede. V Seredi na stanici vystúpil a nastúpil do zaparkovaného vozidla a odviezol sa do obce Veľká Mača. Vo Veľkej Mači odfotili vozidlo Jána Kuciaka, ktoré bolo zaparkované pred domom. Svedok vypovedal, že druhý  a  tretí  deň sa dej  zopakoval. Štvrtý deň spozorovali Jána Kuciaka na parkovisku v Seredi, odkiaľ sa presunul do práce v  Bratislave. Svedok ohraničil vizuálny kontakt s Jánom Kuciakom na čas cca 1 hodiny. Svedok zhrnul, že Ján Kuciak bol fotografovaný pri opustení pracoviska, pri presune na autobusovú stanicu, na samotnej autobusovej stanici a potom pri prestupovaní na parkovisku v Seredi. Jedna fotografia bola zachytená pri bráničke vo Veľkej Mači. Táto fotografia bola  získaná v sobotu, do Veľkej Mače vtedy išiel spoločne s Mlynarčíkom. Prokurátor predložil svedkovi vyššie zmieňovaný vecný dôkaz tvoriaci prílohu znaleckého posudku znalca Ing. Fundáreka a to fotografické snímky na z č.l. 4582 – 4586 zv. č. 11. K tomuto dôkazu sa svedok vyjadril tak, že fotografiu na č.l. 4583 pozná, jedná sa o fotografiu zobrazujúcu Jána Kuciaka, ktorá bola vyhotovená na autobusovej stanici; fotografiu vkladal do  záznamu zo sledovania. Fotografia  na č.l. 4584 bola vyhotovená v Bratislave na autobusovej stanici  pri čakaní  Jána Kuciaka na autobus. Fotografia tvorila súčasť dokumentácie, ktorú odovzdával Petrovi Tóthovi. Fotografia na č.l. 4585 bola vyhotovená počas 4 – 5 dní, ktoré uvádzal vo svojej výpovedi v čase, kedy Ján Kuciak mal opustiť pracovisko na ulici Prievozská. Fotografia na č.l. 4586  je fotografia, ku ktorej sa vyjadril, že bola získaná počas soboty v októbri 2017. Fotografiu vyhotovil Mlynarčík. Svedok vypovedal, že výstupy spracovával výlučne on, boli to písomné záznamy so situačným vsádzaním jednotlivých fotografií digitálnou formou. Naľavo bol časový údaj, ktorý zvýrazňoval tučným písmom. Do informácie o  pohybe Jána Kuciaka dávali časy o jeho odchode z domu, časy prestupu, časy transportu z miesta na miesto a vojdenie na koncovú adresu, údaj o kupovaní bagety na stanici, o pozeraní do mobilného telefónu. Do práce odchádzal po 06.00 hodine a z práce odchádzal krátko po 18-tej hodine. Okrem statického obrazu bol v jednom prípade vyhotovený aj dynamický obraz, a to na parkovisku pri stanici v Seredi. Z výpovede svedka vyplýva, že fotky nemali spravodajskú hodnotu a Petra Tótha upovedomil o skutočnostiach svedčiacich o tom, že Ján Kuciak z hľadiska zadania a účelu sledovania nie je relevantným subjektom, svedok odôvodnil …ten chlapec žije ako mních …. Peter Tóth mu oznámil, že sledovanie nemôžu ukončiť, mali vykázať nejakú činnosť. Preto vyrobili správy na základe požiadavky Petra Tótha, ktoré v počte cca 6 boli vyfabulované. Výstupy odovzdával Petrovi Tóthovi na dátovom nosiči – USB kľúči.

I svedok Štefan Mlynarčík uviedol, že činnosti, ktoré vykonával so sv. Kriakom  a sv. Škrípom vykonával s  presvedčením, že pracuje pre Slovenskú informačnú službu. Všetky zadania dostával od sv. Kriaka, ktorého vnímal ako človeka zo spravodajského prostredia. K tejto činnosti svedok  používal vozidlo zn. Kia Ceed, sv. Kriak používal vozidlo zn. Hyundai. Sám neviedol evidenciu o používaní vozidla, povedal, že evidencie viedol sv. Kriak. Za túto činnosť každý z nich poberal sumy od 1000,- do 1500,-eur mesačne, peniaze im dával sv. Kriak. Meno Jána Kuciaka počul od sv. Kriaka v čase, keď vykonávali monitoring baru Next Apache z dôvodu konzumácie drog v tom bare na prelome obdobia leto – jeseň 2017. Boli im zadané postupne aj iné mená novinárov a verejne známych osôb, ktoré sa pohybovali v okolí baru Next Apache. Sv. Kriak im povedal, že zo služby chcú od nich, aby vykonali individuálne sledovania. Sledovanie Jána Kuciaka im nebolo zdôvodnené. Svedok uviedol, že vstupné informácie o Jánovi Kuciakovi získal z internetového portálu Google a predpokladá, že sv. Kriak takými informáciami, včítane miesta bydliska novinára vo Veľkej Mači, disponoval. Časový režim sledovania Jána Kuciaka nebol zhotovený. Svedok povedal, že za Jánom Kuciakom „vybehli“ 3-4 x, presne si nepamätá, urobili fotografie a sv. Kriak z toho vypracoval záznamy. Prvý deň sa stretli pred redakciou Aktualít na ulici Prievozskej (Bratislava) a videli ako Ján Kuciak vyšiel z budovy, išiel smerom na autobusovú stanicu, kde nastúpil na autobus, ktorým išiel do Serede. Potom sa presunuli do obce Veľká Mača. Po pracovnom čase takto do Serede išli ešte raz a raz tam bol  s Kriakom cez víkend. Svedok uviedol, že raz alebo dvakrát ráno išli s Kriakom do Serede overiť, či Ján Kuciak nastúpil na autobus, ktorým chodieval do Bratislavy. Raz bo sám overiť uvedenú skutočnosť. Fotografie Jána Kuciaka údajne vyhotovovali všetci traja fotoaparátom i mobilným telefónom. Na otázku splnomocnenca odpovedal, že dostal úlohu odfotiť bránu a dom Jána Kuciaka. Prokurátor predložil svedkovi vyššie zmieňovaný vecný dôkaz tvoriaci prílohu znaleckého posudku znalca Ing. Fundáreka, a to fotografické snímky na č.l. 4582 – 4586 zv. č. 11. Svedok uviedol, že fotografia na č.l. 4853 ako náhle bola urobená odovzdal ju sv. Kriakovi. Boli na autobusovej stanici; fotografia na č.l. 4584 je fotená na autobusovej stanici, svedok označil, že  pravdepodobne je na nej Ján Kuciak, dodal, že fotka nie je kvalitná. Na fotografii na č.l. 4585 svedok vidí budovu, o ktorej predpokladá, že sa jedná o redakciu Aktualít, na fotografii je osoba, o ktorej svedok povedal, že sa podobá na Jána Kuciaka. Svedok popísal obsah fotografie na č.l. 4586.

So súhlasom prokurátora a obžalovaných súd postupom podľa § 263 ods. 1 Tr. por. prečítal zápisnicu o výsluchu svedka PaedDr. Juraja Škrípa zo dňa 04.06.2019 (č.l. 2350 – 2357 zv. 5), ktorý dodal, že v čase december 2016-január 2017  zabezpečoval so sv. JUDr. Kriak výber techniky a v súvislosti s monitorovaním drog v kaviarni Next Apache v Bratislave. Mal zabezpečovať nastavenie fotiacej techniky tak, aby boli fotografie kvalitné a použiteľné. Na to mal zaučiť  i sv. Štefana Mlynarčíka. Zadanie mal od sv. Kriaka. Pri zadaní na novinára  Jána Kuciaka bola dohoda taká, že urobia pár záberov Jána Kuciaka a že Kriak z toho „vyfabrikuje“ nejaké správy. Kriak hovoril, že je to agentúrna robota pre tajnú službu za odmenu 1000,- až 1500,-eur mesačne, ktoré im vyplácal sv. Kriak. Priebeh sledovania Jána Kuciaka popísal zhodne so sv. Kriakom a Mlynarčíkom. Dodal, že fotku Jána Kuciaka mali z internetu a jeho adresu mal sv. Kriak z tajnej služby. Svedok nevidel výstup z lustračných systémov. Vyhotovené fotografie Jána Kuciaka odovzdal sv. Kriakovi, pričom len tento svedok a svedok Mlynarčík podľa vyjadrenia svedka vedeli o týchto fotografiách.

Dňa 26.02.2018 o 02:36 hod. v rodinnom dome na ul. Brezová č. 558 vo Veľkej Mači sa začala ohliadka miesta činu s popisom udalosti vražda. Zo zápisnice o ohliadke miesta činu a k nej pripojenej fotodokumentácie (č.l. 8268 – 8316 zv. 20) je zreteľné priestorové usporiadanie domu i stopy po spáchanom trestnom čine. Do domu vedú dvojkrídlové drevené dvere, ktoré sú neuzamknuté. Pri vstupe do domu je vidieť oproti vchodu  8 schodov vedúcich na vyvýšené poschodie, po ľavej strane sa nachádzajú schody vedúce do pivnice.  Po pravej strane od schodiska do pivnice je miestnosť, dvere sú otvorené, cez dvere sa vchádza do kotolne. Smerom k vchodovým dverám vedúcim do domu v predsieni na koberčeku pred dverami do kuchyne sa nachádza nábojnica stopa č. 2, ktorá je od východiskového bodu zárubne pivničných dverí vzdialená 225 cm. Na prvom schode do pivnice bol nájdený náboj LUGER 9 mm  zaistený ako stopa č. 1. Na schodoch do pivnice dolu tvárou v kľaku je mužské telo. Na stoličke pri kuchynskom stole sa nachádza náboj LUGER 9 mm  ako stopa č. 3.  V kuchyni na podlahe leží tvárou k zemi ženské telo. Z kuchyne vedú dvere do kúpeľne, ktoré sú otvorené. Z  kúpeľne vedú ďalšie dvere na WC. Na schodoch do pivnice, kde leží mužské telo je na treťom schode pár tenisiek, kde v pravej teniske sa nachádza nábojnicastopa č. 38.

 Zo Zápisnice o obhliadke – súdnej pitve nebohého Jána Kuciaka (č.l. 5008-5013 zv. 12) súd zisťuje, že pri obhliadke boli odobraté povýstrelové splodiny. Príčinou smrti bol krvácavý šok v dôsledku priestrelu srdca – zástrel. Súdnymi znalcami bol z chrbta ľavej časti v oblasti pod ľavou lopatkou odobratý a  kriminalistickým technikom zaistený projektilstopa č. 12 a z ľavej časti hrudného koša v krvi bol nájdený a odobratý projektil, ktorý zaistil kriminalistický technik ako stopu č. 13.

Výpoveď Miroslava Marčeka  nebola jediným dôkazom, ktorým napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti. O tom, že poskytol ďalšie dôkazy o  spáchaných činoch svedčí Zápisnica o previerke jeho  výpovede na mieste vo veci poškodených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej      s prílohou č. 83, č. 84 – DVD (č.l. 7683-7717 zv. 19). Z tohto dôkazu vyplýva, že dňa 11. 04. 2019 obž. Marček ukázal orgánom činným v prípravnom konaní smer, ktorým išiel s obž.Ing. Szabóom do Veľkej Mače, miesto, kde z vozidla vystúpil a  ktorou trasou prišiel k domu, v ktorom zavraždil poškodených. Označil letnú kuchyňu, v ktorej sa ukryl a čakal, a trasu, ktorou sa vrátil späť do vozidla zn. Citröen Berlingo, ktorého vodičom bol obž. Szabó Po presune do Kolárova na toku rieky Váh ukázal miesto, kde odhodil spolu s obž. Szabóom zbraň a nábojnicu.

Zápisnica o rekonštrukcii  zo dňa 28.05.2019 (č.l. 7720-7766 zv. 19), ktorá bola vykonaná podľa výpovede Miroslava Marčeka na dvore rodinného domu č. 558  v obci Veľká Mača, v letnej kuchynke nachádzajúcej sa na pozemku ako aj v samotnom rodinnom dome, ktorý patril nebohým Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej, poskytuje dôkaz o tom ako a v  ktorom priestore sa  obž. Marček mohol pohybovať, odkiaľ obete sledoval, akým spôsobom mohol spáchať čin, kde sa nachádzali obete.. Marček uviedol, že v čase skutku bol na dvore sneh, nie súvislá vrstva. Po príchode do dvora jeho prvé kroky viedli ku vchodovým dverám, ktoré boli zamknuté. Zbraň mal so sebou v puzdre, bola nabitá, obtiahnutá s namontovaným tlmičom. V zbrani mal 13 nábojov v zásobníku a jeden náboj v zásobníkovej komore. Zo zbraňou strieľal asi týždeň pred skutkom a táto nevykazovala žiadne poruchy len to, že ju musel stále obtiahnuť. Po skúške zbraň aj tlmič vyčistil, tlmič odmontoval, bol priechodný. Počas skúšobnej streľby spočiatku došlo k poškodeniu ústia tlmiča, nakoľko vývrt hlavne mal rovnaký priemer ako priemer otvoru tlmiča a stalo sa, že na konci tlmiča narazila strela a vyletela a pri znížení prachovej náplne na 8 mikrogramov sa stalo, že projektil ostal v tlmiči. Na vyzvanie ukázal priestor letnej kuchyne na dvore rodinného domu, v ktorom čakal na príchod poškodených. Stál pri okne, mal výhľad  na muža a ženu, ktorí vystúpili z vozidla, vošli do vnútra domu a  zamkli za sebou dvere. Z letnej kuchyne sledoval poškodených cez okno kuchyne domu; čakal, kým žena opustí kuchyňu. Za účasti znalca z odvetvia balistiky opísal zbraň, ktorú mal pri sebe. S pomocou makety zbrane a  figurantov, v prítomnosti znalcov z  odvetvia súdneho lekárstva, predostrel priebeh vykonania dvojnásobnej vraždy, opísal činnosť poškodených v čase útoku a polohu ich tela. Za tým účelom počas vykonávania úkonu usmerňoval činnosť figurantov. Marček uviedol, že po príchode k vchodovým dverám zbraň držal v pravej ruke, zaklopal, v tom momente sa na chodbe rozsvietilo, poškodený Ján Kuciak prišiel k dverám, odomkýnal zámok, pootvoril pravú stranu krídlových dverí asi na 30 cm a ako otvoril dvere on raz strelil. Poškodeného trafil do hrude, poškodený odstúpil alebo ho zvalilo dozadu a zviezol sa dole na schody. Ako padal pootvoril pravé krídlo dverí a vtedy zbadal za dverami ženu. Potom išiel za ňou, pritom v chodbe obtiahol zbraň a pokračoval do kuchyne. V kuchyni dvakrát obtiahol a keď bol v kuchyni odtiaľ strieľal na ženu. Stála oproti nemu v kuchyni. Zbraň mal na úrovni svojej hlavy a mieril na jej hlavu a raz na ňu vystrelil. Potom obtiahol zbraň a pri odchode ešte raz trafil Kuciaka do hlavy. Kuciak bol na schodoch                    do pivnice tvárou k zemi. Namieril zbraň na jeho hlavu a strelil, pričom počul samotný výstrel aj napriek tomu, že mal tlmič. Ako vystrelil videl ako poškodenému rozfúklo vlasy. Z miesta činu vzal jednu vystrelenú nábojnicu.

Zo Zápisnice o vyšetrovacom pokuse (č.l. 7767-7824 zv. 19), ktorý bol vykonaný dňa 29.05.2019 so zameraním na preverenie skutočnosti kriminalisticky relevantnej udalosti – vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej vyplýva, že sa na tomto úkone zúčastnili znalci z odvetvia Súdne lekárstvo znalci z odvetvia Balistika a znalec z odvetvia Požiarna chémia. Pri vyšetrovacom pokuse za účasti figuranta č. 1 – poškodený Kuciak, figuranta č. 2 – poškodená Kušnírová, figuranta č. 3 – páchateľ (výška nezistená) a s použitím pištole s tlmičom – pištoľ na streľbu s expanznými nábojmi boli rozmiestnené stopy č. 1, 2 a 38 podľa fotodokumentácie z obhliadky miesta činu. Vyšetrovací pokus je vykonaný v interiéri rodinného domu č. 558 v obci Veľká Mača, zaznamenáva  sa pri ňom výška medzi schodom a prekladom – 180 cm. Figurant č. 1 bol umiestnený do priestoru schodiska. Potom v polohe  č. 2 figurant ide do menšieho predklonu. Znalec z odvetvia súdne lekárstvo nastavil figuranta č. 1 do najpravdepodobnejšej polohy. Poloha strelca je umiestnená na schode v priestore medzi zárubňou. Znalec z odvetvia  balistiky pripúšťa v danej polohe streľbu z pravej a ľavej ruky. Následne figurant je znalcom z odvetvia súdneho lekárstva nastavený do polohy v pokľaku, strelec sa nachádza pod prvým schodom. Vzdialenosť streľby 87 cm, následne strelec vystupuje na prvý schod, vzdialenosť streľby 42 cm. Znalec z odvetvia súdneho lekárstva uvádza, že najpravdepodobnejšia poloha poškodeného aj strelca je tá, že strelec stojí na prvom schode, poškodený stojí na prvom schode zdola v miernom predklone s ohnutými kolenami. Nedá sa vylúčiť ani poloha poškodeného v kľaku. Následne bola vykonaná skúšobná streľba a znalci z odvetvia balistiky učinili záver, že na základe vykonaných pokusov zbraň pri streľbe sa nachádza v priestore za zárubňou v priestore nad schodmi.

Znalecký posudok  z odboru Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie Súdne lekárstvo – pitva nebohého Jána Kuciaka z 28. 05. 2018 č. 25/2018  a  č. 10/2018 (č.l. 4952-4993 zv. 12) je dôkazom o tom, že bezprostrednou príčinou smrti Jána Kuciaka bol úrazovo-krvácavý šok v dôsledku masívneho zakrvácania do hrudnej dutiny pri strelnom poranení hrudníka s priestrelom srdca charakteru zástrelu konaním inej osoby výstrelom z ručnej strelnej zbrane. Išlo o násilnú smrť, pri ktorej  na hrudník nebohého účinkovali dva pevné kovové tvarované projektily veľkou kinetickou energiou. Projektily vytvorili stratový defekt kože – vstrel. Jeden aj druhý projektil porušil pohrudnicu. Išlo o strelné poranenie hrudníka charakteru zástrelu spôsobené dvoma projektilmi vystrelenými zo strelnej zbrane. Ako miesto vstrelu bola ustálená ľavá oblasť hrudníka so zástrelom v oblasti širokého svalu chrbta vľavo a jedenásteho medzirebrového priestoru s priebehom strelného kanála v čelovej rovine spredu dozadu, v sagitálnej rovine šikmo sprava doľava a zhora dole v tansverzálnej rovine v dĺžke cca 25 cm.. Na základe charakteru a rozsahu zranení Jána Kuciaka, došlo k jeho smrti rádovo v priebehu niekoľkých desiatok sekúnd po utrpení tohto zranenia. Pre svoju všeobecnú povahu sa toto zranenie považuje za smrteľné,  a preto sa jeho smrti nedalo zabrániť ani poskytnutím okamžitej a odbornej lekárskej pomoci.

Poškodenia týchto životne dôležitých orgánov streľbou  zo zbrane  inou osobou boli podľa záveru súdu bezprostrednou príčinou úmrtia Jána Kuciaka.

Znalecký posudok z odvetvia súdneho lekárstva poskytuje súdu podklad na odpoveď na otázku o priebehu úrazového deja. Znalci na základe charakteru strelného poranenia, miesta nálezu a polohy tela obete v okamihu vniknutia projektilu do jej tela určili vzájomné postavenie páchateľa a poškodeného tak, že nebohý Ján Kuciak sa najpravdepodobnejšie nachádzal v polohe stojacej zoči voči páchateľovi a v nižšej rovine (nižšie na schodoch) s miernym pootočením hornej časti tela (hrudník) smerom doprava z jeho pohľadu. S úplnou istotou znalci nevylučujú, že v okamihu vniknutia projektilu do tela sa poškodený mohol nachádzať v polohe kľačiac na schodoch, pričom páchateľ stál pred ním. Znalecký posudok  z  odboru Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie Súdne lekárstvo – pitva nebohého Jána Kuciaka z 11. 09. 2019 č. 27/2019 (č.l. 5016-5030 zv. 12) dopĺňa predchádzajúci znalecký posudok. Na základe osobnej prítomnosti znalca na rekonštrukcii podľa výpovede obž. Marčeka bolo znaleckým posudkom ustálené, že skutok, ako ho opisuje obvinený (konkrétne streľba pri dverách rodinného domu) sa mohol stať iba za predpokladu, že v okamihu vniknutia projektilu do tela poškodeného by sa ten nachádzal zoči voči páchateľovi v zníženej polohe (zohnutý v trupe v predklone, prípadne  v kolenách), prípadne kľačiac,  a zároveň by obvinený mal ruku držiacu zbraň nasmerovanú dole (uhol medzi rovinou a dráhou strely by mal zostupný charakter). Znalec dodáva, že pri streľbe pri vchodových dverách sa za určitých podmienok telo poškodeného Jána Kuciaka mohlo dostať na miesto (schodisko vedúce do pivnice) tak, ako bolo nájdené. Podľa odbornej literatúry je schopnosť ďalšieho voľného jednania po strelnom poranení závislá od rôznych okolností ako je lokalizácia miesta zásahu, charakter a rozsah zranení, fyzické a psychické vlastnosti organizmu, typ použitého streliva a zbrane a iné, a môže byť v rôznom rozsahu a relatívne dlhšiu dobu zachovaná. V danom prípade strelným poranením došlo k poškodeniu srdca a vtedy dochádza k postupnej strate krvi do osrdcovníka a do pohrudnicových dutín a vedomá schopnosť jednania môže byť zachovaná i niekoľko desiatok sekúnd po vzniku zranenia. Preto sa nedá s úplnou istotou vylúčiť aj možnosť, že aj keď poškodený Ján Kuciak utrpel strelné poranenia v mieste vchodových dverí, mohla byť jeho konečná poloha tela na schodisku vedúcich do pivničných priestorov, tak ako bolo nájdené. Pri súdnej pitve nezistili známky zranenia v oblasti hlavy obete, ktoré by svedčili pre strelné poranenie hlavy, pričom obvinený pri opise skutku popisuje tzv. ranu istoty do oblasti hlavy Kuciaka.

Výsluchom znalca MUDr. Ivana Závodného boli závery znaleckého posudku doplnené jeho vyjadrením, že pri pitve boli zistené kožné odreniny v oblasti brady a v oblasti pravého lakťa, ktoré vznikli pôsobením tupého plošného predmetu na sile malej intenzity šikmo na povrch kože mechanizmom ťahu. Keďže tieto zranenia vykazovali iba jemné známky vitality, znalci sú toho názoru, že vznikli v agonálnom štádiu pádom. Na tele nenašli žiadne známky, ktoré by okrem strelných poranení svedčili o tom, že boli spôsobené druhou osobou. Po oboznámení sa so zápisnicami o výsluchu obž. Marčeka na hlavnom pojednávaní znalec MUDr. Ivan Závodný vypovedal, že pri ohliadke boli zistené rôzne zranenia, ktoré nevykazovali známky vitality a ktoré vznikli v agonálnom štádiu zomierania. Bola to kožná odrenina v  oblasti brady, lakťa, na oboch predkoleniach. Znalec predpokladá, že tieto zranenia mohli vzniknúť pri páde, alebo posúvaní sa okolo steny, zranenia na oboch predkoleniach boli identické  so schodmi, došlo k potlačeniu tela. V danom prípade projektil dopadol na telo poškodeného v určitom uhle, pretože otvor na koži sa predĺžil, mal ovoidný tvar. Ak by sa  strieľalo kolmo na objekt defekt by bol okrúhly.

Predmetom skúmania Znaleckého posudku Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, sp. zn. ČES:PPZ-KEÚ-BA-EXP-2018/2551 – odvetvie mechanoskopia (č.l. 3602 – 3609 zv. 8) boli stopy č. 1 a č. 3 – 2 ks nábojov Luger, stopa č. 2, č. 38 – 2 ks nábojníc Luger a stopy č. 12, č. 13 -3 ks vystrelených striel zaistených pri pitve poškodených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Mechanoskopickým skúmaním streliva kal 9mm Luger, t.j. 2 ks nábojníc, 3 ks striel a 2 ks nábojov boli na povrchu striel a na okraji dna nábojníc zistené druhovo zhodné špecifické mechanoskopické stopy nasvedčujúce neštandardnej amatérskej delaborácií streliva. Stopy na strelách nasvedčujú uchopeniu a vyťahovanie strely z  nábojnice ručným, presnejšie nešpecifikovaným dvojčeľusťovým nástrojom s  protiľahlými rovnobežnými pravdepodobne ryhovanými čeľusťami, napríklad niektorým druhom kombinovaných klieští. Mechanoskopické stopy vtlačky zistené na okraji dna nábojníc nasvedčujú upnutiu a stlačeniu do presnejšie nešpecifikovaného dvojčeľusťového nástroja s protiľahlými rovnobežnými čeľusťami.

 Znalecký posudok Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, sp. zn. ČES:PPZ-KEÚ-BA-EXP-2018/2551- odvetvie kriminalistická balistika, odvetvie kriminalistická a súdna chémia (č.l. 3390-3404 zv. 8) je dôkazom o tom, že na špeciálnom terčíku so stopami z pravej a ľavej ruky a so stopami z tváre a  hrudníka Jána Kuciaka bola zistená prítomnosť povýstrelových splodín s  pozitívnymi výsledkami. Predmetom skúmania bolo chemické zloženie, ktoré pochádza z vystrelených nábojníc, pritom bola zistená prítomnosť olova, bária, antimónu, cínu a hliníka. Dôvod prečo sa chemické zloženie niektorých povýstrelových splodín nezhoduje so zložením vo vystrelených nábojniciach znalec z odvetvia kriminalistickej a súdnej chémie mjr. Ing. Róbert Varga, PhD. na hlavnom pojednávaní vysvetlil tak, že vystrelené nábojnice mohli byť kontaminované prítomnosťou častíc v  hlavni alebo v  tlmiči zbrane. Povýstrelové splodiny sa  začnú formovať v samotnej nábojnici, vzájomná chemická reakcia medzi horúcimi splodinami výstrelu môže pokračovať v nábojovej komore, v hlavni a v hliníkovom tlmiči. V  hrudnej oblasti trička nebohého bola zistená prítomnosť olova vo forme jemného nánosu a častíc, ktorá s  najväčšou pravdepodobnosťou pochádza zo zápalkovej zlože použitých nábojov, resp. materiálu oloveného jadra vystrelených striel. Prítomnosť medi vo forme častíc s najväčšou pravdepodobnosť pochádza z materiálu plášťa strely. Vzhľadom na tvar, veľkosť a charakter otvoru ako aj prítomnosť povýstrelových splodín otvor nachádzajúci sa na tričku sa  posudzuje ako vstrel a odhaduje, že ústie hlavne zbrane, resp. ústie tlmiča hluku od povrchu trička v mieste mechanického poškodenia (vtrelového otvoru) sa v čase výstrelu nachádzalo vo vzdialenosti cca 5 cm až 30 cm.

Predmetom skúmania znaleckého posudku Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, sp. zn. ČES:PPZ-KEÚ-BA-EXP-2018/2551- odvetvie kriminalistická balistika  (č.l. 3382 – 3389 zv. 8) bol

-náboj so stredovým zápalom kal 9mm LUGER s celoplášťovou strelou (olovené jadro, mosadzný plášť) mosadznou nábojnicou a mosadznou zápalkou bez farebného izolačného lakovania  s dnovým označením „9×19 – S&B – 15“ (kal. 9mm Luger, výrobca Sellier & Bellot, ČR, rok výroby 2015) – stopa č. 1. Na nábojnici náboja sa čiastočne zachovali stopy vytvorené mechanizmami zbrane;

– vystrelená nábojnica, ktorá pôvodne tvorila súčasť náboja a so stredovým zápalom kal 9mm LUGER s dnovým označením „9×19 – S&B – 15“. Ide o mosadznú nábojnicu valcového tvaru s mosadznou zápalkou bez farebného izolačného lakovania. Na zápalke dne a na plášti nábojnice sa nachádzajú stopy vytvorené mechanizmami zbrane – stopa č. 2.

– náboj so stredovým zápalom kal 9mm LUGER s celoplášťovou strelou (olovené jadro, mosadzný plášť), mosadznou nábojnicou a mosadznou zápalkou bez farebného izolačného lakovania  s dnovým označením „9×19 – S&B – 15“ (kal. 9mm Luger, výrobca Sellier & Bellot, ČR, rok výroby 2015). Na nábojnici náboja sa čiastočne zachovali stopy vytvorené mechanizmami zbrane –stopa č. 3.

– vystrelená nábojnica , ktorá pôvodne tvorila súčasť náboja so stredovým zápalom kal 9mm LUGER s dnovým označením „9×19 – S&B – 15“ – stopa č. 38. Ide o mosadznú nábojnicu valcového tvaru s mosadznou zápalkou bez farebného izolačného lakovania. Na zápalke dne a na plášti nábojnice sa nachádzajú stopy vytvorené mechanizmami zbrane.

– vystrelená celoplášťová strela (olovené jadro, mosadzný plášť s hmotnosťou 7,97 gramov- stopa č. 13. Na základe tvaru, rozmerov a hmotnosti  je možné uviesť, že strela pôvodne tvorila súčasť náboja kal 9mm Luger. Po obvode strely sa zachovali mechanoskopické stopy vytvorené hladkým vývrtom hlavne (bez drážok a polí).

– vystrelená celoplášťová strela (olovené jadro, mosadzný plášť s hmotnosťou 7,94 gramov stopa č. 12. Na základe tvaru, rozmerov a hmotnosti  je možné uviesť, že strela pôvodne tvorila súčasť náboja kal 9mm Luger. Po obvode strely sa zachovali mechanoskopické stopy vytvorené hladkým vývrtom hlavne (bez drážok a polí).

Komparačnou metódou bolo zistené, že obe predložené nábojnice a obe predložené strely boli vystrelené z jednej zbrane. Porovnaním zistených stôp na plášti nábojníc predložených nevystrelených nábojov – stopa č. 1, stopa č. 3 so stopami na plášťoch vystrelených nábojníc stopa č. 2 a stopa č. 38 boli mikroskopickou komparačnou metódou zistené zhodné individuálne charakteristické znaky, čo potvrdzuje, že oba náboje boli nabité v tej istej zbrani, z akej boli vystrelené predložené nábojnice. Na všetkých predložených strelách a  na všetkých predložených nábojniciach boli zistené mechanoskopické stopy po dvojčeľustnom nástroji, ktorým boli náboje rozobrané, pričom z balistického hľadiska pravdepodobným technickým dôvodom takejto úpravy bolo odsypanie časti strelného prachu z nábojov a tým zníženie ich výkonu z dôvodu funkčného použitia tlmiča hluku výstrelu. Znalec zistil, že po delaborácii predloženého náboja ako stopa č. 1 bola znížená navážka pôvodného bezdymného prachu  hmotnosti  0,23 g a u predloženého náboja stopa č. 3 bola zistená navážka pôvodného bezdymného prachu hmotnosti 0,18 g, pričom štandardná navážka nábojov uvedeného kalibru, typu a uvedeného výrobcu v roku 2015 mala hmotnosť 0,32 – 0,35 gramov. Zo znaleckého posudku vyplýva, že pri streľbe bola použitá samonabíjacia zbraň kalibru 9 mm Luger  pravdepodobne s tlmičom hluku výstrelu s vývrtom hlavne značne opotrebovaným alebo s hlavňou po domácky vyrobenou hladkou, bez drážkového vývrtu.

Z dôkazu znaleckým posudkom Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, sp. zn. ČES: PPZ-KEU-BA-EXP-2018/12083 – odvetvie mechanoskopia (č.l. 3791 – 3796 zv. 9) súd zistil, že skúmaním náboja 9×19 mm Luger, českého výrobcu SELLIER & BELLOT a rokom výroby 2015 – stopa č. 89, ktorý bol zaistený pri domovej prehliadke u osoby Ing. Tomáš Szabó boli na jeho povrchu zistené mechanoskopické stopy vo forme vtlačkov a  zošinutí, ktoré umiestnením, tvarom a veľkosťou sú zhodné so stopami na strelive a jeho súčasti, ktoré bolo zaistené pri prehliadke na mieste činu.

Z dôkazu znaleckým posudkom Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, sp. zn. ČES: PPZ-KEU-BA-EXP-2018/12483- odvetvie mechanoskopia (č.l. 3806-3846  zv. 9)  súd zistil, že delaborácia nábojov zaistených na mieste činu mohla byť vykonaná klišťami zaistenými pri pri domovej prehliadke Miroslava Marčeka. Predmetom skúmania boli  kombinované kliešte značky Zbirovija s modro-čiernymi návlekmi rukovätí celkovej dĺžky 158 mm, s dĺžkou čeľustí 40 mm a šírkou čeľustí 10 mm – stopa č. 48/10. Vzájomným porovnávaním pokusných mechanoskopických stôp vytvorených kombinovanými kliešťami značky Zbirovija s mechanoskopickými stopami na povrchu založenej strely náboja a založených striel boli zistené zhodnosti individuálnych charakteristických znakov. Na základe popísaných a  zadokumentovaných individuálnych zhôd charakteristických znakov bol učinený záver, že mechanoskopické stopy na strele náboja a troch vystrelených strelách, ktoré boli zaistené pri domovej prehliadke a  pri pitve poškodených boli vytvorené kombinovanými kliešťami zn. Zbirovija. Mechanoskopické stopy na strele náboja a vystrelených strelách vznikli uchopením striel do začiatku čeľustí kombinovaných klieští a vyťahovaním striel z nábojnice (delaborácia náboja).

Na základe záverov Znaleckého posudku Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, sp. zn. ČES: PPZ-KEU-BA-EXP-2018/3958- odvetvie kriminalistickej balistiky a kriminalistickej chémie (č.l. 4326-4332 zv. 11) súd zistil, že  funkčná vrecková digitálna váha s rozmermi cca 120x60x20 mm striebornej farby s ochranným priehľadným plastovým krytom na zadnej časti s popisom 200g/0,01g QC.PAS, ktorá bola zaistená ako stopa č. 8 dňa 27.09.2018 pri domovej prehliadke v rodinnom dome č. 2911 v Kolárove u obž.  Miroslava Marčeka, obsahovala častice strelného prachu, pričom vzorky strelného prachu z dvoch nábojov kal 9 mm Luger predmety č. 1 a predmet č. 3 sú vzhľadom na morfológiu a chemické zloženie druhovo zhodné so strelným prachom pochádzajúcim z digitálnej váhy.

Znalec z odvetvia kriminalistická balistika mjr. Ing. Miroslav Šimonič súdu ozrejmil, že množstvo prachovej náplne ovplyvní kinetickú energiu strely. Pri zmene tohto parametra, pri zachovaní všetkých ostatných, kinetická energia strely bude menšia. Všetky strely aj nábojnice mali stopy po dvojčelusťovom nástroji, bolo s nimi bolo manipulované a  pri delaborácii dvoch nábojov oddelením strely od nábojnice strelný prach bol odsypaný. Upravované to bolo pre funkčnosť tlmiča hluku výstrelu, kedy je potrebné, aby strely mali podzvukovú rýchlosť. Znalec uviedol, že je možné, aby cez jeden strelný kanál išli dve strely. V praxi sa to stáva vtedy, ak sa strela zasekne v hlavni a  pri druhom výstrele obidve strely idú rovnakým smerom. Keď sa do  krátkej zbrane rovnakého kalibru dá podzvukové strelivo, tak väčšinou nedôjde k samonabíjaciemu cyklu, k prebitiu zbrane. Záver ide nedostatočne dozadu, aby vyhodil prázdnu nábojnicu a nábojnica zostáva v hlavni. Znalec uviedol, že mohlo dôjsť i k uviaznutiu strely v tlmiči, pričom plyny išli von z ústia.

Predmetná digitálna váha, ktorú obž. Marček používal pri odsypávaní a vážení strelného prachu  po delaborácii nábojov, bola na hlavnom pojednávaní predložená stranám ako vecný dôkaz, pričom uvedený posudok znaleckej organizácie potvrdzuje, že táto vec bola funkčná, bola spôsobilá na výkon uvedenej činnosti a bola použitá pri páchaní predmetnej trestnej činnosti.

Zo Zápisnice  o  ohliadke  motorového vozidla  na  parkovisku pri obchode Tesco   v Galante (č.l. 8440-8454 zv. 20) súd zistil, že poškodený Ján Kuciak používal vozidlo zn. VW Passat, ev. č.  BY 626AV,  farby tmavozelenej karosérie, vyhotovenie kombi.

 Zápisnica  o  vydaní veci  zo dňa 25.09.2018 (č.l. 8263 – 8267 zv. 20) dokazuje, že obž.  Ing. Szabó vydal bundu s kapucňou na zips tmavomodrej farby s horizontálnymi a vertikálnymi bledými pásikmi zn. Reserved. Na pripojenej fotodokumentáciu je obž. Ing. Szabó odfotený v tomto oblečení.

Predmetné oblečenie bolo predložené stranám a bolo vykonané ako vecný dôkaz, ku ktorému sa obž. Marček vyjadril tak, že sa jedná o bundu, ktorú nosil obž. Ing. Szabó.

Obž. Marček  vydal čiernú bunda zn. SERAPH, taktické čierne nohavice a 1 pár športových tenisiek zn. Salomon, o čom svedčí Zápisnica o vydaní vecí zo dňa 27.09.2018  na č.l. 8169 zv. 30.

Vydané veci a oblečenie obžalovaných  zaistené pri domových prehliadkách boli predmetom skúmania Znaleckého posudku Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, sp. zn. ČES:PPZ-KEU-BA-EXP-2018/12472 – odvetvie kriminalistickej chémie a  kriminalistickej toxikológie (č.l. 3871- 3889 zv. 9), pri ktorom bola zistená prítomnosť povýstrelových splodín na viacerých častiach oblečenia, včítane čiernych kukiel, maskáčových nohavíc, mikiny čiernej farby s kapucňou zn. Patriot zaistenej pri prehliadke priestorov v obchode T&M. Prítomnosť povýstrelovej splodiny bola zistená  na volante, madle odkladacej skrinke a  na madle dverí spolujazdca vo vozidle zn. Citroën Berlingo. Chemické zloženie povýstrelových splodín zaistených na oblečení Marčeka, včítane  mikiny čiernej farby s kapucňou zn. Seraph, je zhodné s chemickým zložením povýstrelových splodín zaistených z dvoch kusov vystrelených nábojníc z miesta činu (stopa č. 2 a stopa č. 38) uvedené v znaleckom posudku ČEZ:PPZ-KUE-BA-EXP-2018/2551 a zhodné s chemickým zložením povýstrelových splodín zaistených z hlavne podomácky upraveného samopalu (stopa č. 2/A).

 Zápisnica o vydaní vecí  z 26.02.2018 (č. l. 8088-8089 zv. 20) je dôkazom o tom, že starosta obce Veľká Mača Ing. Štefan Lancz na vyzvanie vydal polícii  jeden kamerový systém výr. č. SN ASSKPPC021110 a jeden kamerový systém číslo 8NXGK823 PDGQGCJT7P4Y7MHX6, ktoré  sa následne stali predmetom znaleckého skúmania tak ako je ďalej uvedené.

Z dôkazu Znaleckým  posudkom Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, sp. zn. ČES: PPZ-KEÚ-BA-EXP-2018/2596 – odvetvie  kriminalistickej fotografie (č.l. 3459-3476 zv. 8) vyplýva, že kamerový systém číslo výr. č. SN ASSKPPC021110 obsahuje obrazový záznam s pripojením 18 kamier v systéme. Časový rozsah jednotlivých kamier ako aj ich označenie v systéme je dokumentované obrázkom a celý rozsah obrazových záznamov bol zálohovaný po jednotlivých sekvenciách podľa inštalovaných kamier na externých pevných diskoch. Preskúmaním kamerového systému číslo 8NXGK823 PDGQGCJT7P4Y7MHX6 bolo zistené, že  obsahuje obrazový záznam s pripojením 12 kamier v systéme – kamerový systém obecný úrad, dom kultúry Veľká Mača. Celý rozsah obrazových záznamov bol zálohovaný po jednotlivých sekvenciách podľa inštalovaných kamier. Predmetom skúmania je  i záznamník kamerového systému č. 7INCHH.264 LCD DVR, pričom podľa správy Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, Odbor prírodovedného skúmania a  kriminalistických analýz z 02.03.2018 (č.l. 3360-3362 zv. 8) bolo vykonané zálohovanie obrazového záznamu zo dňa 21.02.2018 v časovom rozsahu od 19:10 hod. do 19:25 hod. a od 21:10 hod. do 21:20 hod. a komplexné skúmanie potom bolo realizované v rámci znaleckej činnosti.

Predmetom Znaleckého posudku č. 014/2018 z  odboru Kriminalistika, odvetvie kriminalistická fotografia znalca Ing. Jána Kuljovského zo dňa 17.07.2019 (č.l. 4454-4471 zv. 11)  je analýza videozáznamov so zameraním na časy 19.02.2018 o 19:40 hod. a 19:42 hod., 15.02.2018 o 20:11 hod. a 20:23 hod., 16.02.2018 o 19:38 hod. a 19:58 hod. a 21.02.2018 o 19:20 hod. a 21:14 hod.. Z videozáznamu boli znalcom exportované statické obrazové snímky v relevantných časových súradniciach so zameraním sa na zaznamenané osoby.  Snímky dokumentované obrázkami č. 2 a 3 sú vhodné na spracovanie pomocou analytickej fotogrametrickej metódy. Zameraním sa na zistenie výšky postáv zaznamenaných osôb bola vyhotovená analytická konštrukcia zobrazenia. V ďalšom spracovaní bola osoba, ktorá sa javí v tmavšom oblečení označená ako postava A a osoba, ktorá sa javí vo svetlejšom oblečení označená ako postava B. Znalec konštatoval, že analyzovaná zistená výška zobrazenej postavy A je 1,79 metra. Spracované zameranie postavy B zo zobrazenia na časovej súradnici 15.02.2018 o 20:11 hod. z kamery označenej kamera 02 na obrázku č. 6  viedla znalca k záveru, že zistená výška zobrazenej postavy B je 1,75 metra. Spracovanie zameranej postavy A a postavy B vychádzalo zo zobrazenia na časovej súradnici 15.02.2018 o 20:11 hod. a 15.02.2018 o 20:23 hod. Prílohu tvoria snímky z videosúborov na pripojených fotografiách z 15.02.2018, 16.02.2018, 19.02.2018 a 21.02.2018, pričom len na snímkach z 15.02.2018 sú zaznamenané dve osoby, na snímkach z ostatných dní je zaznamenané jedna osoba.

Zo Znaleckého  posudku  Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, sp. zn. ČES: KEÚ PZ ČES:KEU-BA-EXP-2018/3731 – odvetvie kriminalistickej fotografie (č.l. 3745-3763, zv. 9) súd zistil že boli skúmané videosúbory na kamerách 1 a  kamere 2 – videá zo dňa 15.02.2018, 16.02.2018, 19.02.2018 a  21.02.2018. Vyhodnotením a  porovnaním jednotlivých zobrazení zaznamenaných osôb so zameraním sa na druh oblečenia je možné konštatovať, že tri osoby zaznamenané dňa 19.02.2018 o 19:40 hod. sú oblečené v ľahkom športovom odeve. Takto oblečené osoby v inej analyzovanej časti obrazového záznamu zaznamenané neboli.  Osoba zaznamená v dňoch 15.02.2018 o 20:11 hod., 20:23 hod., dňa 16.02.2018 o 19:38 hod., 19:58 hod., dňa 19.02.2018 o 19:42 hod., 20:03 hod., dňa 21.02.2018 o 19:20 hod., 21:14 hod. je druhovo zhodne oblečená  v dlhých nohaviciach a v bunde v kapucňou v strednej škále odtieňovej sivej. S touto osobou je dňa 15.02.2018 v čase o 20:11 hod. a 20:23 hod. zaznamená osoba v tmavších nohaviciach a svetlejšou bundou s tmavšími horizontálne vertikálnymi líniami a kapucňou. Jedná sa o videozáznamy z obce Veľká Mača a na  kamerovom systému je zaznamenané motorové vozidlo. Vyhodnotením tvaru karosérie je možno konštatovať, že sa jedná o úžitkové motorové vozidlo zn.  Peugeot Partner alebo Citroën Berlingo.  Odhadom sa jedná o vozidlo odtieňa svetlej sivej. Zaznamenané motorové vozidlo, ktoré je typovo a modelovo zhodné s motorovým vozidlom dokumentovaným na predchádzajúcich obrázkoch je na kamerovom systéme označenom ako „Galanta MSP“ vidieť 21.02.2018 o 21:40:12. Vzájomným porovnaním záznamov sa zisťuje, že sa jedná o typovo a modelovo zhodné motorové vozidlo. Bolo vyhodnotené, že sa jedná o rovnaký modelový variant úžitkového vozidla s použitím zhodných ochranných bočných líšt s namontovaným ťažným zariadením.

So súhlasom prokurátora a obžalovaných postupom podľa § 263 ods. 1 Tr. por. súd prečítal zápisnicu o výsluchu svedka Ing. Martina Rudohradského (č.l. 2245 – 2253 zv. 5), ktorý ako technický expert spoločnosti P Automobil import sa vyjadril k charakteristickým znakom vozidiel značiek Peugeot  a  Citroën. Na základe kamerového záznamu, ktorý mu bol predložený políciou uviedol, že vozidlá zn. Peugeot Partner a  zn. Citroën Berlingo sú v zásade identické, ale podľa ochrannej lišty a podľa blatníka, ktorý je vytvarovaný smerom von do priestoru sa jedná o vozidlo             zn. Citroën Berlingo 2. generácie, typové označenie M59 vyrábané od roku 2002 do 02.10.2005. Svedok s prihliadnutím na pouličné osvetlenie usúdil, že sa jedná o svetlejšie vozidlo buď bielej alebo svetlomodrej farby alebo farby sivej metalízy.

Dňa 15.11.2018 bola vykonaná obhliadka osobného motorového vozidla  zn. Peugeot 206, biela farba, EČ KN 364BE, VIN: VF32SWJYK42051268, majiteľa obž. Ing. Szabóa. Pri obhliadke vozidla neboli zaistené žiadne veci. Dôkazom o tom je Zápisnica o obhliadke zaistenej veci (č.l. 8245- 8248 zv. 20). A tak ako už bolo skôr uvedené, bola vykonaná i obhliadka osobného motorového vozidla  zn. osobného motorového vozidla zn. Citroën Berlingo,strieborná farba, evidenčného čísla KN 434BG VIN: VF76JNFUB93139888, majiteľa Gabriela Szabóa, ktorým v deň vraždy Jána Kuciaka išli obžalovaní Marček a Ing. Szabó  na miesto činu –  Zápisnica o obhliadke zaistenej veci (č.l. 8249-8250  zv. 20).

Znalecký  posudok  Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, sp. zn. ČES: KEÚ PZ ČES:KEU-BA-EXP-2018/7104 – odvetvie kriminalistickej fotografie a videa (č.l. 4385-4395 zv. 11) dokazuje, že na základe videosekvencie zo dňa 15.02.2018 v čase 20:11 hod. a 20:23 hod. so zameraním sa na bundu oboch snímaných osôb detailným vyhodnotením a porovnaním sporného snímku a porovnávacieho snímku  – bundy  tmavomodrej farby zn. Reserved s bledými pruhmi s kapucňou, ktorá bola dňa 29.05.2019 vydaná obv. Ing. Szabóom je možné konštatovať, že tieto snímky vznikli za obdobných svetelných podmienok použitím funkcionality nočného videnia a vykazujú zhodné reflexné vlastnosti použitej textílie vrchného odevu vetrovky. Je možné pozorovať zhodné typové konfekčné spracovanie vrchného odevu vetrovky, a to vyhotovenie kapucne, dĺžka rukávov, dĺžka po pás, zapínanie. Na štruktúre použitej textílie je možné pozorovať zhodný vzor horizontálno – vertikálnych línií v ich pomernej veľkosti. Na základe vyššie uvedeného znalecká organizácia konštatuje, že predložená bunda zn. Reserved s  bledými pruhmi a  kapucňou je pravdepodobne typovo zhodná s vetrovkou, ktorá je zaznamenaná v obsahu obrazového záznamu, ktorý vznikol dňa 15.02.2018 o 20:11 hod. a dňa 15.02.2018 o 20:23 hod. na osobe, ktorá sa javí ako svetlejšia. Na prílohe č. 2 obrázok č. 3 kamera 01, 15.02.2018 – 20:23:48 zreteľne je viditeľná štruktúra textílie a možno pozorovať jej vzor.

Znalecký  posudok Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, sp. zn. ČES: PPZ-KEÚ-BA-EXP-2018/3385 – odvetvie  kriminalistickej fotografie a kriminalistickej antropológie (č.l. 3658-3669 zv. 9) poskytuje dôkaz o identifikácii osoby na základe analýzy video záznamov  zo dňa 15.02.2018 o 20:11 hod. a 20:23 hod., 16.2.2018 o 19:38 hod. a 19:58 hod., dňa 21.02.2018 o 19:20 hod. a 21:14 hod., ktoré boli znalkyni predložené na CD nosiči s označením Veľká Mača ihrisko. Jednalo sa podľa znalca z odvetvia kriminalistickej fotografie o štandardný optický digitálny dátový nosič CD-R s popisom „Veľká Mača – ihrisko“. Zaznamená relevantná osoba zobrazená na záznamoch zo dňa 21.02.2018 je spôsobilá na vyhodnotenie popisných znakov na tele a vyhodnotenie pohybu osoby. Vyhodnotené znaky osoby zobrazenej na záznamoch zo dňa 21.02.2018, a to masívnosť a držanie tela, sklon ramien, obrys chrbát – sedacia časť tela, pomer hornej a dolnej časti tela, os dolných končatín  a  kladenie dolných končatín a chodidiel vykazujú typovú zhodu so znakmi na tele osoby zobrazenej na záznamoch zo dňa 15.2.2018 a 16.02.2018. Prílohu tvoria obrázky, na ktorých je znázornená osoba zobrazená v kamerovom systéme.

Znalecký  posudok Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, sp. zn. ČES: PPZ-KEÚ-BA-EXP-2018/3385 – odvetvie  kriminalistickej fotografie a kriminalistickej antropológie (č.l. 3673-3682 zv. 9) bol podaný na základe skúmania CD nosiča s označením 19.2.2018 –  štadión Veľká Mača s videosúbormi. Analyzované boli videozáznamy so zameraním na časy dňa 19.02.2018 o 19:40 hod., 19:42 hod. a 20:03 hod., pričom zaznamenaná relevantná osoba zobrazená na záznamoch zo dňa 19.02.2018 bola spôsobilá na vyhodnotenie popisných znakov na tele a vyhodnotenie pohybu osoby. Na základe vyhodnotených znakov, tak ako je uvedené v predchádzajúcom znaleckom posudku z odvetvia kriminalistickej antropológie zistila, že všetky tieto znaky vykazujú zhodu so znakmi na tele osoby zobrazenej na záznamoch zo dňa15.02.2018, 16.02.2018 a 21.02.2018. Jeden kus CD nosiča označený „19.2.2018 štadión Veľká Mača“ bol znalkyňou vrátený, pričom prílohu tvoria snímky z  kamerového záznamu zo dňa 15.02.2018, 19.02.2018 a 21.02.2018.

Zápisnica o vydaní vecí  (č. l. č.l. 8261 – 8262 zv. 20) je dôkazom o tom, že Magdaléna Gál na vyzvanie vydala polícii pamäťový nosič s obsahom videosekvencie zo dňa 11.4.2019 z kamerového systému na budove pri ihrisku  vo Veľkej Mači –  príloha č. 104.

Z dôkazu Znaleckým posudkom  Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, sp. zn. ČES: KEÚ PZ ČES:KEU-BA-EXP-2018/5065 odvetvie kriminalistickej antropológie (č.l. 4359 – 4369 zv. 11) vyplýva, že na skúmanie bol predložený videozáznam z  úkonu previerky obvineného Miroslava Marčeka na mieste dňa 11.04.2019. Podľa zistení znaleckej organizácie kamerový záznam zo dňa 11.04.2019 z Veľkej Mače a DVD-R nosič označený ako videozáznam z úkonu previerka výpovede obvineného na mieste zo dňa 11.4.2019, fotografie a predložené vybrané súbory so zobrazenou osobou ako porovnávací materiál boli vyhodnotené ako spôsobilé na antropologickú komparáciu. Po analýze predložených videozáznamov a fotografií a ich porovnaním    so záznamami z dní 15.02., 16.02., 19.2. a 21.02.2018 znalec z odvetvia antropológie dospel k záveru, že záznamy z dní 15.02., 16.02., 19.2. a 21.02.2018 so zobrazenou relevantnou osobou boli skúmané a vyhodnotené v znaleckom posudku pod číslom PPZ-KEU-BA-EXP-2018/3385. Skúmaním bolo zistené,  že v  prípade relevantnej osoby zobrazenej na záznamoch zo dňa 15.02., 16.02., 19.02. 21.02. a vyhotovených snímkach zo záznamov boli vyhodnotené znaky, ktoré vykazujú typovú zhodu zo znakmi na tele a  hlave osoby zobrazenej na predloženom porovnávacom materiáli s výnimkou znaku pohyb ramien, ktorý nevykazuje typovú zhodu.

Znalkyňa odvetvie kriminalistickej antropológie Mgr.Oľga Petrusová vypovedala, že na porovnanie mala k dispozícii zábery i obvineného Ing. Tomáša Szabóa. Zhodnosť osoby obvineného  s  osobou, ktorá bola na kamerových záznamoch hodnotila opisnou metódou., pričom osobu predloženú ako porovnávací materiál nebolo možné vylúčiť a ani jednoznačne potvrdiť. Záznamy neboli  vhodné na jednoznačné preukázanie totožnosti.

Svedok René Nyitray uviedol, že 18. februára 2018 okolo 22.30 h videl na čerpacej stanici Slovnaft v Sládkovičove vozidlo zn. Peugeot Partner, svetlomodrej farby s  komárňanskou značkou. Potom toto vozidlo stretol  pri Veľkej Mači. Vo vozidle videl jedného muža. V pojednávacej miestnosti svedok ukázal na osobu obžalovaného Ing. Szabóa. Na otázku obhajcu uviedol, že proces sledoval aj v médiách, kde videl obžalovaných. Zápisnica o rekognícii osoby – poznávajúca osoba  René Nyitray  zo dňa 27.9.2018 s fotodokumentáciou a  prílohou č. 79-80 – videozáznamom na č.l. 7626 – 7640 zv. 19 svedčí o tom, že svedok opoznal obž. Szabóa i pri rekognícii v prípravnom konaní .

Znalecký  posudok Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, sp. zn. ČES: PPZ-KEU-BA-EXP-2018/12472 – odvetvie kriminalistickej biológie a kriminalistickej genetickej analýzy  (č.l. 3858-3867  zv. 9) poskytuje dôkaz o tom, že finančnú hotovosť vo výške 2 950,- Eur zaistená ako stopa č. 42 pri domovej prehliadke u obž. Ing. Szabóa podľa výsledkov DNA analýzy obsahuje  DNA profil z bližšie nešpecifikovaného biologického materiálu, ktorý  je zhodný s DNA profilom porovnávacej vzorky bukálneho výteru označenej Ing. Tomáš Szabó. DNA profil stopy z bližšie nešpecifikovaného biologického materiálu z 50 eurovej bankovky tu uvedeného čísla je kombináciou DNA profilu porovnávacej vzorky bukálneho výteru označenej Zoltán Andruskó a DNA znakov ďalších osôb, ktoré v zistenom zmiešanom biologickom materiály nie je možné interpretovať. Rovnaké skutočnosti sú zaznamenané aj z ďalšej 50 eurovej bankovky, na ktorej je kombinácia DNA profilu porovnávacej vzorky bukálneho výteru označenej ako Zoltán Andruskó a porovnávacej vzorky výteru označenej ako Ing. Tomáš Szabó. Na finančnej hotovosti zaistenej pri domovej prehliadke u obžalovaného Ing. Szabóa ani Zoltána Andruskóa nebol zistený DNA profil bližšie nešpecifikovaného biologického materiálu, ktorý by bol zhodný s DNA profilom porovnávacej vzorky bukálne ho výteru označenej ako Alena Zsuzsová, Marian Kočner alebo Miroslav  Marček. Pri domovej prehliadke u osoby Alena Zsuzsová bolo zaistené žlto-čierne plastové vrecko s obsahom finančnej hotovosti vo výške 330,- Eur v bankovkách nominálnej hodnoty 5x 50, 8×10 a jeden papier o rozmeroch 11×9 s číslom účtu a jeden vkladový lístok Tatra banky. Zo znaleckého posudku vyplýva, že DNA profil s bližšie nešpecifikovaného biologického materiálu z 50 eurových bankoviek tu uvedeného čísla sú kombináciou DNA profilu porovnávacej vzorky bukálneho výtery označenej Zoltán Andruskó a DNA znakov ďalších osôb, ktoré v zistenom zmiešanom biologickom materiáli nie je možné interpretovať. K tomu súd uvádza, že uvedené bankovky v sume 330,- Eur neboli súdu predložené ani navrhnuté na vykonanie ako vecný dôkaz.  Súdu bola predložená len stopa č. 16 – finančná hotovosť vo výške 23 000, – Eur v bankovkách nominálnej hodnoty 200 Eur v počte 115 kusov. DNA profily stôp z bližšie nešpecifikovaného biologického materiálu z 200 eurových bankoviek sú kombináciou DNA profilu porovnávacej vzorky bukálneho výteru označenej Alena Zsuzsová a DNA znakov ďalších osôb. Z výsledkov DNA analýzy ďalej vyplýva, že bližšie nešpecifikovaný biologický materiál z bankovky 200 eur tu označeného čísla pochádza najmenej od dvoch osôb a osoby, od ktorých bol zaistený porovnávací materiál, ktoré sú označené Marian Kočner a Alena Zsuzsová nie je možné vylúčiť ako pôvodcov uvedenej zmiešanej biologickej stopy. Číselne vyjadrené je pravdepodobnejšie, že pôvodcami zmiešaného biologického materiálu zaisteného z tejto bankovky sú osoby s označením Marian Kočner a Alena Zsuzsová, než že by pôvodcami zmiešanej stopy bola osoba s označením Alena Zsuzsová a ďalšia neznáma osoba. Pokiaľ sa jedná o stopu č. 4 – finančnú hotovosť vo výške 4 000,- Eur v bankovkách nominálnej hodnoty 8 x 500 eur zo znaleckého posudku nevyplýva, že by aj z tejto vecnej stopy bola zaistená vzorka na analýzu DNA a zrejmé táto finančná hotovosť nebola predmetom znaleckého skúmania.

Súd  postupom podľa § 270 ods. 1 Tr. por. predložil stranám 8 ks bankoviek v nominálnej hodnote  500,- €, nájdených pri domovej prehliadke u obž. Marčeka v rodinnom dome číslo 2911 v Kolárove. Predmetná finančná hotovosť  bola vložená na depozitný účet Špecializovaného trestného súdu a je predmetom právoplatného rozhodnutia o zaistení nároku poškodených v trestnej veci obž. Miroslava Marčeka vedenej na Špecializovanom trestnom súde pod.  sp. zn. PK-2T/5/2020.

Zo znaleckého posudku Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, sp. zn. ČES: PPZ-KEU-BA-EXP-2018/12472 – odvetvie daktyloskopie, kriminalistickej chémie  a kriminalistickej toxikológie (č.l. 3890-3899 zv. 9) súd zistil, že na skúmanie boli predložené  stopa č. 16 – finančná hotovosť vo výške 23 000,- Eur zaistená pri domovej prehliadke u Aleny Zsuzsovej, stopa č. 42 – modrá papierová obálka s obsahom finančnej hotovosti vo výške 2 950,- Eur zaistená pri domovej prehliadke u obžalovaného Ing. Tomáša Szabóa, stopa č. 4 – finančná hotovosť vo výške 4 000,- Eur zaistená pri domovej prehliadke u  osoby Miroslav Marček. Porovnaním daktyloskopických stôp s porovnávacím materiálom uvedeným ako osoba Marian Kočner, Miroslav Marček, Ing. Szabó,  Alena Zsuzsová nebola zistená žiadna zhoda. Daktyloskopické karty s odtlačkami prstov a dlaní obvinených osôb boli porovnávané v zbierke daktyloskopických kariet a v zbierke daktyloskopických stôp z neobjasnených prípadov systémom AFIS, pričom bola v zbierke daktyloskopických kariet zistená zhodla odtlačkov prstov a dlaní len porovnávanej osoby Zoltán Andruskó. Na predmetoch – bankovkách stopa č. 16, stopa č. 42 a stopa č. 4 neboli zistené žiadne zviditeľnené daktyloskopické stopy.

Súd  postupom podľa § 270 ods. 1 Tr. por. predložil stranám bankovky v hodnote 2 950,- Eur  nájdené pri domovej prehliadke u obž. Ing. Szabóa a bankovky v hodnote 23 000,- Eur zaistené pri domovej prehliadke v dome obž. Zsuzsovej. Predmetná finančná hotovosť bola vložená na depozitný účet Špecializovaného trestného súdu.

Svedok Peter Bárdy, šéfredaktor portálu aktuality. sk, pre ktorý zavraždený Ján Kuciak  pracoval ako investigatívny novinár,  vypovedal, že jeho práca  spočívala v odkrývaní trestnej činnosti spojenej s daňovými  kauzami, praním špinavých peňazí a korupcie. Venoval sa témam karuselových obchodov. Vedel vyhľadávať dôležité informácie vo verejných zdrojoch. Jána Kuciaka považoval za architekta nového druhu investigatívnej žurnalistiky, ktorý spolupracoval i s  inými novinármi. Tým pomáhal pri získavaní informácií v oblasti ekonomickej trestnej činnosti, alebo ekonomických a obchodných vzťahov. Bol talentovaný a svedomitý, nebol osobne zaangažovaný vo veciach. Považoval svoju prácu za verejnú službu a bol motivovaný snahou očistiť spoločnosť od ľudí, ktorí páchajú trestnú činnosť. Svedkyňa Annamária Škarbová Dömeová, redaktorka v redakcii aktuality.sk poznala Jána Kuciaka ako dobrého a láskavého človeka, ktorý bol ochotný pomáhať kolegom aj z iných redakcií. Svedok Mgr. Marek Vagovič dodal, že  Ján Kuciak, keď niečo našiel v otvorených zdrojoch, tak písal dovtedy a skladal ten obrázok, až kým nebol kompletný. Svedok Mgr. Ján Petrovič, reportér v redakcii aktuality.sk. spolupracoval s Jánom Kuciakom na príprave viacerých článkov. Tiež sa vyjadril, že Ján Kuciak dokázal rozkódovať čísla a  údaje uvádzané v rôznych verejných registroch, kde podnikatelia zverejňujú informácie. Dokázal vytvárať reťazce rôznych obchodných tokov. Hodnotil ho ako osobnosť oddanú svojej práci. Povedal, že Ján Kuciak bol  ústretový aj voči ostatným kolegom a niektorých naučil základy spracovávania databáz. Dodal: „…keby sa mal možnosť dožiť dlhšie, patril by k najpoprednejším slovenským novinárom.“ Svedok Dag Daniš, komentátor v redakcii aktuality.sk vedel, že Ján Kuciak pracoval na nebezpečných témach.  Bol jediný, ktorý dokázal z verejne dostupných zdrojov  odkryť zahraničné schránkové firmy. Svedok predpokladá, že na základe týchto zistení bolo možné potom začať trestné konania. Vo  svojich investigatívnych zisteniach  bol výrazne ďalej ako orgány činné v trestnom konaní  a takmer všetky jeho investigatívne zistenia mali potenciál úspešným spôsobom zasiahnuť do trestného konania. S Jánom Kuciakom mal blízky pracovný vzťah.

Svedok Jozef Kuciak, otec nebohého Jána Kuciaka, vypovedal, že sa jeho syn so snúbenicou Martinou Kušnírovou v inkriminovanom čase pripravovali na cirkevný sobáš, ktorý mal byť v máji. Vedel, že sa synovi vyhrážajú pre jeho prácu novinára. Syn v roku 2017 dokončil doktorandské štúdium, nebol konfliktný typ. Mal veľmi dobrý vzťah so snúbenicou Martinou Kušnírovou. Dom vo Veľkej Mači  si svojpomocne prerábali, plánovali rodinu. Bol pracovitý, odmalička pomáhal na ich gazdovstve, chodil po brigádach, kde sa naučil aj „murárčiny, aj „údržby“. Medzi nimi existoval vzťah otca k prvorodenému synovi a naopak. Dlhú dobu  bol pre syna vzor; vie, že syn to mal aj v svojich statusoch. Po vražde zostal paralyzovaný,  povedal: „…zostala diera v srdci…“

Zo zápisnice o výsluchu poškodenej Jany Kuciakovej, nar. 05.08.1963, matky nebohého Jána Kuciaka,  zo dňa 17.04.2019, č.l.  1295 – 1306, zv. č. 3,  ktorá bola prečítaná na hlavnom pojednávaní  vyplýva, že o syna mala strach. Písal články, aby sa Slovensko malo lepšie. Syn bol  k nej vždy milý. Bola s ním  v  telefonickom kontakte, a to i deň pred jeho vraždou. Rozhovor sa týkal pripravovanej svadby, rozoberali veci, ktoré treba zabezpečiť.. Syn sa tešil na túto udalosť., vravel, aký oblek si oblečie… Svedkyňa Zlata Kušnírová, matka nebohej Martiny Kušnírovej nebohého Jána Kuciaka poznala ako inteligentného a pracovitého človeka, ktorý mal s jej dcérou dobrý vzťah. Navzájom sa dopĺňali a tvrdili, že chcú byť spolu.

Svedok Jozef Kuciak ml., brat nebohého Jána Kuciaka,  vypovedal, že  nebohý brat bol o rok starší, pomáhali si navzájom. Cez víkendy chodieval do Veľkej Mače pomáhať mu na dome. Brat bol preňho vzorom i mentorom, keď niečo potreboval pomôcť, alebo sa v niečom rozhodnúť, tak sa obracal na neho. Na aplikácii Messenger mali nekonečnú konverzáciu, volávali si spolu, všetky sviatky spolu trávili. Svedok uviedol, že Martina Kušnírová bola veľmi dobré dievča,  povedal : „….jeho prvé a posledné.“ Brat mu posielal svoje články s tým, aby mu opravil gramatické chyby. Články boli o korupcii a daňových podvodoch… Svedok povedal, že počítačová zručnosť jeho  nebohého brata pri vyhľadávaní informácií bola veľmi vysoká. Brat  študoval informatiku, potom toto štúdium prerušil a išiel študovať žurnalistiku. Ako doktorand chodil prednášať na fakultu do Nitry. Na bratovi najviac obdivoval jeho pokoj a rozvahu. Vzťah k rodičom mal pekný, s obidvoma sa dokázal hodiny rozprávať. Z jeho výpovede vyplýva, že i v tomto veku k rodičom prejavoval citovú náklonnosť.

 Súd v  procese hodnotenia dôkazov vzal do úvahy i skutočnosti vyplývajúce z ďalších vykonaných dôkazov zadokumentovaných v trestnom spise, pričom o vierohodnosti dôkazov ohľadom podstatných skutočností rozhodných pre uznanie viny Ing. Szabóa nemal pochybnosti. Výnimku tvorili okolnosti súvisiace s výpoveďou svedka Reného Nyitray, ktorý pred súdom i v prípravnom konaní opoznal obž. Ing. Szabóa ako osobu, ktorú videl vo vozidle s  komárňanskou značkou na čerpacej stanici Slovnaft v Sládkovičove, avšak ako sám svedok potvrdil, mohol tváre páchateľov sledovať aj v médiách. Na základe toho mu mohla utkvieť v pamäti i tvár obž. Szabóa. Výpoveď tohto svedka sa súdu javí nevierohodná i z  toho dôvodu, že svedok zmieňuje dátum 18.02.2018, pričom z výpovede obž. Marčeka ani z iných dôkazov nevyplýva, že by v tento deň sa obžalovaní  nachádzali na čerpacej stanici, ktorú zmieňuje tento svedok.

Súd mal za to, že  pre spoľahlivé  rozhodnutie o vine na základe vykonaných dôkazov poznal všetky podstatné skutočnosti pre obstaranie skutkového podkladu, a preto podľa § 272 ods. 3 Tr. por. odmietol vykonať ďalšie navrhnuté dôkazy. Tieto sa podľa úvahy súdu týkali buď okolnosti nepodstatnej pre rozhodnutie alebo okolností, ktoré súd  mohol zistiť inými už skôr navrhnutými dôkazmi. Pri konštatácii dôkazov sa súd zameral na tie, ktoré smerovali  k  objasneniu, či skutok, ktorý sa nad akúkoľvek pochybnosť stal, má znaky žalovaného trestného činu, kto tento skutok spáchal a z akých pohnútok. Na základe vyhodnotenia dôkazov dospel k jednoznačnému záveru, že sa skutku  uvedeného  v  bode 5 rozsudku, pri ktorom došlo k usmrteniu Jána Kuciaka dopustil obž. Ing. Szabó v rámci organizovaného spolčenia s  obž. Miroslavom Marčekom a ods. Zoltánom Andruskóom.

Súd neuveril obhajobe obž. Ing. Szabóa, že o zámere zavraždiť Jána Kuciaka nemal vedomosť a ani k tomuto následku jeho konanie nesmerovalo. Jeho tvrdenie, že novinára Kuciaka mali len prefackať za odmenu 1500,-Eur je nelogickéz pohľadu ostatných súdom zistených okolností súvisiacich s  týmto činom. Jeho obhajobu považoval za účelovú a v plnom rozsahu vyvrátenú početnými priamymi i nepriamymi dôkazmi. V prvom rade obž. Ing. Szabóa zo spáchania skutku usvedčujú priame dôkazy – výpovede ďalších dvoch členov tohto spolčenia obž. Marčeka a  sv. Andruskóa. V úvodných častiach tohto rozsudku súd uviedol dôvody, na základe ktorých považuje tvrdenia obž. Marčeka smerujúce k usvedčeniu obž. Ing. Szabóa zo spáchania tohto skutku za vierohodné. Skutočností, o ktorých vypovedal tento obžalovaný a  ktoré sú  inkriminujúce                    vo vzťahu k obž. Ing. Szabóovi boli overené a ich pravdivosť bola testovaná a potvrdená ďalšími vo veci vykonanými dôkazmi. Pri posudzovaní vierohodnosti výpovede svedka Andruskóa vo vzťahu ku skutku vraždy Jána Kuciaka súd mal na zreteli, že tak ako každý iný dôkaz i dôkaz výsluchom tohto svedka slangovo označovaného ako „kajúcnik“ podlieha voľnému hodnoteniu dôkazov. V zásade, na základe výpovede takého svedka môže byť uznaná vina len vtedy, ak je ohľadom určitej okolnosti táto výpoveď potvrdená inými výpoveďami alebo inými dôkazmi. Je prípustné, že výpoveď takého svedka môže byť potenciálne ovplyvnená snahou dosiahnuť výhodu, avšak v danom prípade svedkom uvádzané okolnosti vo vzťahu k obvineniu obž. Ing. Szabóa sa neukazujú ako fiktívne práve preto, že sú overené a potvrdené výpoveďou obž. Marčeka, množstvom ďalších výpovedí svedkov, listinnými dôkazmi i znaleckými posudkami.

Obžaloba skutok vo veci usmrtenia Jána Kuciaka právne posúdila ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 odsek 1, odsek  2 písm. c) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. i) Tr. zák.

Objektívna stránka obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy podľa § 144 Trestného zákona predpokladá akékoľvek zbavenie života živého človeka bez ohľadu na použité prostriedky.

Obligatórnym znakom subjektívnej stránky obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy podľa § 144 je úmyselné zavinenie vo forme priameho úmyslu (§ 15 písm. a) Tr. zák.). Nevyhnutnou podmienkou trestnosti  je  vopred uvážený úmysel s vopred uváženou pohnútkou.

Podľa § 138 písm. i) Tr. zák. závažnejším spôsobom konania sa rozumie páchanie trestného činu organizovanou skupinou. Podľa § 129 ods. 2 Tr. zák. základné kvalifikačné kumulatívne znaky organizovanej skupiny, ktoré ju odlišujú od inej menej závažnej súčinnosti páchateľov, najmä spolupáchateľstva a účastníctva, sú

 1. spolčenie najmenej troch osôb na účel spáchania trestného činu,
 2. deľba určených úloh medzi jednotlivými členmi skupiny,
 3. plánovitosť a koordinovanosťou do takej miery, aby sa zvýšila pravdepodobnosť úspešného spáchania trestného činu.

Týmito znakmi je organizovaná skupina určovaná. Spolčením sa rozumie vzájomná dohoda aspoň troch osôb, ktorá sa týka definovania hoci len všeobecných rysov budúcej trestnej činnosti.

Súd týmto rozsudkom uznal vinu zo spáchania skutku vo vzťahu k obž. Ing. Szabóovi. Jeho konanie majúce v príčinnej súvislosti za následok usmrtenia Jána Kuciaka bolo vymedzené skutkom obžaloby. Podľa výroku o vine obž. Ing. Szabó konal ako člen organizovanej skupiny, v rámci ktorej pri páchaní skutku plnil určité úlohy.

Na základe dôkazu ohliadkou miesta činu v dome poškodených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a dôkazu znaleckým posudkom z odvetvia súdneho lekárstva, ktorého závery vychádzali z polohy a stavu tela poškodeného Jána Kuciaka zaznamenaného v zápisnici o obhliadke miesta činu,  súd určil následok zavineného konania, ktorý nastal na tele nebohého Jána Kuciaka dňa 21.02.2018 v čase okolo 20:20 h. Znalecký posudok z odvetvia súdneho lekárstva dokazuje, že išlo o násilnú smrť zavinenú inou osobou v  príčinnej súvislosti so strelným poranením hrudníka dvoma projektilmi vystrelenými zo strelnej zbrane. Bezprostrednou príčinou smrti Jána Kuciaka bolo masívne  zakrvácanie hrudníka s priestrelom srdca. Dobu spôsobeného následku súd určil na základe dôkazu uvedeným znaleckým posudkom i dôkazu odborným vyjadrením Odboru počítačovej kriminality Úradu kriminálnej polície, ktorý súdu poskytlo spoľahlivý podklad údajom o telefonickej komunikácii obž. Ing. Szabóa a obž. Marčeka, ku ktorej došlo v inkriminovaný deň o 20:24:12. V tom čase, bezprostredne po vykonaní činu, obž. Marček, ktorého telefón sa nachádzal na BTS Veľká Mača kontaktoval obž. Ing. Szabóa, ktorého telefón sa v čase o 20:24:15 nachádzal na BTS Galanta. Fakt, že v tom čase  obž. Ing. Szabó používal telefón zn. Nokia C2-01 s telefónnym číslom 4210949324629 a obž. Marček telefón zn. Alcatel 1054X s telefónnym číslom 421944311684 je nespochybniteľne dokázaný výpoveďou svedkov Andruskóa, Lakatošovej a ďalších ako i výpoveďou obž. Marčeka, správou spoločnosti O2 Slovakia, odborným vyjadrením Odboru počítačovej kriminality Úradu kriminálnej polície. Aj týmto dôkazom bolo overené a potvrdené, že na základe údajov telefónnych operátorov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke bolo priradené IMEI ku konkrétnemu telefónu zn. Nokia C2-01, ktorý napokon bol nájdený v izbe obž. Ing. Szabóa v rodinnom dome, ktorý v čase pred vzatím do väzby užíval.  I tento nespochybniteľný dôkaz svedčí o tom, že  v  deň činu o 18:28:35 sa obž. Ing. Szabó nachádzal vo Veľkej Mači, odtiaľ odišiel do Sládkovičova a potom do Galanty, odkiaľ na zavolanie obž. Marčeka v čase o 20:24:15 sa presunul z Galanty do Veľkej Mače. Pritom obal zo SIM karty s telefónnym číslom 4210949324629 bol nájdený v motorovom vozidle zn. Citroën  Berlingo, ktorý bol vo vlastníctve jeho otca a ktorým priviezol obž. Marčeka na miesto činu. Z dôkazu výpoveďou obž. Marčeka vyplýva, že obž. Ing. Szabó opakovane použil a ako vodič riadil svoje vozidlo zn. Peugeot 206 i vozidlo svojho otca  zn. Citroën Berlingo pri cestách do Veľkej Mače. Túto skutočnosť nezapiera ani obž. Ing. Szabó. Najprv svojim vozidlom zn. Peugeot 206 odvážal Marčeka do Veľkej Mače, kde s ním najmenej raz, a to  dňa 15.02.2018 v čase o 20:11 hod. a 20:23 hod., bol obhliadnuť dom, v ktorom  žil poškodený Ján Kuciak a následne tam odvážal len obž. Marčeka, ktorý prichádzal do bezprostrednej blízkosti  k domu poškodeného za tým účelom, aby pozoroval situáciu okolo tohto domu, sledoval zvyklosti poškodeného, na základe čoho si pripravili podmienky a určili najvýhodnejší čas, aby si zvýšili pravdepodobnosť úspešného a bezproblémového usmrtenia obete a zdarného vykonania úlohy, ktorá im bola zadaná nezisteným objednávateľom prostredníctvom svedka Andruskóa. Vozidlo zn. Citroën Berlingo použil na odvoz vykonávateľa vraždy obž. Marčeka na miesto činu i z miesta činu. Prítomnosť povýstrelových splodín v interiéri týchto vozidiel, a to aj v priestore vodiča, o čom svedčia prehliadky týchto vozidiel, dokazuje, že aj obž. Ing. Szabó narábal s  vraždiacou strelnou zbraňou. Napokon táto skutočnosť je dokázaná i výpoveďou svedka Sehnala, v ktorého prítomnosti strieľal zo samonabíjacej pištole maďarskej výroby zn. FÉG, model P9R kalibru 9 mm Luger (9×19 Para) i obž. Ing. Szabó. Dôkaz o tom, že obž. Ing. Szabó sa nachádzal dňa  15.02.2018 v čase o 20:11 hod. a 20:23 hod. vo Veľkej Mači spoločne s obž. Marčekom poskytuje i  znalecký posudok Kriminalistického a expertízneho ústavu z odvetvia kriminalistickej fotografie. Z tohto znaleckého posudku je zrejmé, že obž. Ing. Szabó bol zachytený na kamerovom videozázname v oblečení, ktoré obvykle používal a potom vydal orgánom činným v trestnom konaní. Na základe vizuálneho zistenia na hlavnom pojednávaní, kedy bola táto časť oblečenia obžalovaného – bunda zn. Reserved predložená ako vecný dôkaz, porovnávajúc opis daného oblečenia v znaleckom posudku, ku ktorému je priložený obrázok so zreteľne viditeľnou štruktúrou textílie a na základe toho je možné pozorovať a porovnať jej vzor s predloženým vecným dôkazom, súd nemal pochybnosť o tom, že sa obž. Ing. Szabó nachádzal v danom čase na uvedenom mieste. Táto skutočnosť je potvrdzovaná i výpoveďou obž. Marčeka a napokon i sám obž. Ing. Szabó priznal, že obž. Marčeka tam vozil i ho tam  sprevádzal. Uvedený záver súdu je potvrdený faktom, že v uvedenej dobe je na videozázname zachytené  úžitkové motorové vozidlo  zn.  Peugeot Partner resp. Citroën Berlingo, pričom odlišnosti týchto typov vozidiel ozrejmil sv. Ing. Rudohradský s poukazom na to, že v zásade sú tieto vozidla identické a líšia sa len znakmi na ochrannej lište a na blatníku vozidla. Znalecké posudky Kriminalistického a  expertízneho ústavu PZ z odvetvia kriminalistickej antropológie  poskytli súdu spoľahlivý podklad pre záver, že sa najmenej v dňoch  15.02., 16.02., 19.2. a 21.02.2018 pohyboval na mieste činu obž. Marček, ktorý sa v plnom rozsahu priznal k vykonaniu vraždy Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej. Práve komparáciou antropologických znakov osoby nachádzajúcej sa na kamerových videozáznamoch a na videozázname z previerky výpovede Marčeka, na ktorom znalkyňa mohla priamo pozorovať túto osobu obžalovaného, bol znaleckou organizáciou a na podklade tohto nespochybniteľného dôkazu i súdom ustálený záver, že sa v uvedených dňoch a v uvedenej dobe na mieste činu nachádzal obžalovaný Marček, a tak ako bolo skôr odôvodnené, dňa 15.02.2018 i v spoločnosti obž. Ing. Szabóa.

V procese dokazovania obhajoba spochybňovala priebeh úrazového deja spôsobom, ktorý opísal obž. Marček predostierajúc možnosť, že tento obžalovaný nebol priamym resp. samotným vykonávateľom vraždy  Jána Kuciaka.

V prvom rade je potrebné uviesť, že obž. Miroslav Marček bol za spáchanie tohto skutku odsúdený rozsudkom prvostupňového súdu po tom ako podal vyhlásenie o svojej vine. Súd nemal pochybnosti o výsledkoch prípravného konania vo vzťahu k žalovaným skutkom v rovine skutkovej ani právnej a rozhodol  o  tejto otázke tak, že vyhlásenie obžalovaného Marčeka  prijal. Výrok o vine obžalovaného Marčeka (vrátane právnej kvalifikácie) bol súdom vyhlásený na základe prijatia jeho vyhlásenia o vine, bez dôkazného skúmania žalovaných skutkov v súdnom konaní a  bez skúmania právnej kvalifikácie na tieto skutky nadväzujúcej. Podľa § 257 ods. 5 Tr. por. súdom prijaté vyhlásenie o vine je neodvolateľné a v tomto rozsahu nenapadnuteľné odvolaním ani dovolaním okrem dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c), ak by zásadným spôsobom bolo porušené právo  na obhajobu.

Možno prisvedčiť záveru znalca z odvetvia súdneho lekárstva, že streľba na poškodeného Jána Kuciaka sa odohrala v priestoroch rodinného domu za vstupnými dverami a poškodený Ján Kuciak sa v okamihu streľby nachádzal dole na schodisku, ktoré smerovalo do pivnice a páchateľ v čase streľby sa nachádzal hore na schodisku v priestore za vstupnými dverami. Avšak znalec z odvetvia súdneho lekárstva s úplnou istotou nevylúčil aj iný priebeh úrazového deja, ktorý nie je v diametrálnom rozpore s výpoveďou obž. Marčeka. Znalec uviedol, že pri streľbe pri vchodových dverách sa za určitých podmienok telo poškodeného Jána Kuciaka mohlo dostať na miesto (schodisko vedúce do pivnice) tak, ako bolo nájdené. Poukázal na to, že podľa odbornej literatúry je schopnosť ďalšieho voľného jednania po strelnom poranení závislá od rôznych okolností ako je lokalizácia miesta zásahu, charakter a rozsah zranení, fyzické a  psychické vlastnosti organizmu, typ použitého streliva a zbrane a iné, a môže byť v rôznom rozsahu a  relatívne dlhšiu dobu zachovaná. V danom prípade strelným poranením došlo k poškodeniu srdca a vtedy dochádza k postupnej strate krvi do osrdcovníka a do pohrudnicových dutín a vedomá schopnosť jednania môže byť zachovaná i niekoľko desiatok sekúnd po vzniku zranenia. Preto sa nedá s úplnou istotou vylúčiť aj možnosť, že aj keď poškodený Ján Kuciak utrpel strelné poranenia v mieste vchodových dverí, mohla byť jeho konečná poloha tela na schodisku vedúcich do pivničných priestorov, tak ako bolo nájdené. Napokon možno pripustiť, že emočná plochosť a eskalácia napätia v danej situácii, ktorá nepochybne má dosah na psychiku človeka,  spôsobila, že  obž. Marček si v pamäti v úplnosti neuchoval detaily úrazového deja v ich čase a priestore. Preto súd pripúšťa, že mohol vypovedať  o  týchto okolnostiach nesúladne so závermi písomne podaného znaleckého posudku.

Nič to však nemení na fakte, že obž. Marček konal  ako člen organizovanej skupiny v zložení ods. Zoltán Andruskó, obž. Ing. Szabó a obž. Marček a plnil na základe rozdelenia vopred zadanú úlohu. Obž. Marček konal na objednávku ako nájomný vrah za vopred dohodnutú odmenu. V rámci tohto spolčenia na základe získanej fotografie poškodeného Jána Kuciaka, popisu jeho obvyklého pohybu a miest, kde sa zdržiava,  získal vedomosť o tom akej činnosti sa poškodený venuje, kde býva a s kým žije v spoločnej domácnosti. V priebehu niekoľkých dní sledoval jeho pohyb a tým zistil,  kedy  Ján Kuciak odchádza z domova i  kedy domov prichádza. V rámci prípravy sa podieľal na získaní zbrane samo nabíjacej  pištole  zn. FEG, model P9R, kalibru 9 mm Luger, v. č. 34410, pri kúpe overil jej funkčnosť, podieľal sa na výrobe hlavne na túto zbraň  a tlmiča hluku výstrelu. Vážením a s použitím  kliešťov upravoval náboje tak, aby znížil rýchlosť strely. Od odsúdeného Andruskóa si zadovážil mobilný telefón zn. Alcatel, ktorý používal na komunikáciu. Opakovane, v dňoch 05.02.2018, 07.02.2018, 10.02.2018, 15.02.2018, 16.02.2018, 19.02.2018, v  rozličných denných a večerných hodinách, vykonal obhliadky v mieste  bydliska obete, preskúmal trasu, ktorou sa dostane do jej obydlia, kde zamýšľal vykonať čin, i  ktorou miesto činu nepozorovane opustí tak, aby so znalosťou miestnych pomerov (premávky, umiestnenia kamier  a pod.) čo najviac eliminoval riziko svojho  prezradenia i prezradenia členov spoločenstva, v rámci ktorého konal. Na základe predchádzajúceho rozdelenia úloh plnil úlohu strelca a  priameho vykonávateľa vraždy. K usmrtenia Jána Kuciaka došlo v príčinnej súvislosti s  jeho streľbou na telo nebohého. Znalec z  odvetvia kriminalistická balistika overil pravdivosť  výpovede obž.  Marčeka  v  tom, že do oblasti hrudníka poškodeného strelil len raz s poukázaním na to, že je možné, aby cez jeden strelný kanál išli dve strely. Stáva sa to v prípade,  ak sa strela zasekne v hlavni a  pri druhom výstrele obidve strely idú rovnakým smerom.  Z výpovede znalca z odvetvia kriminalistická balistika vyplynulo, že je to možné v prípade, ak sa do  krátkej zbrane rovnakého kalibru dá podzvukové strelivo. Vtedy väčšinou nedôjde k samonabíjaciemu cyklu, k prebitiu zbrane, záver ide nedostatočne dozadu, aby vyhodil prázdnu nábojnicu a nábojnica zostáva v hlavni. Súd mal na zreteli, že znalci nemali k dispozícii zbraň použitú pri čine, pretože táto zbraň nebola nájdená, a tak nemohli zbraň podrobiť analýze ani ňou vykonať skúšobnú streľbu.

Zápisnica o obhliadke miesta činu dokazuje, že v dome boli nájdené  2 nábojnice; obž. Marček uviedol, že jednu nábojnicu z miesta činu vzal. V tele poškodeného Jána Kuciaka boli nájdené 2 projektily s jedným priebehom strelného kanála; obž. Marček  uviedol, že strelil raz do oblasti hrude Jána Kuciaka a raz do oblasti hlavy Martiny Kušnírovej. Pri obhliadke boli nájdené 2 náboje; obž. Marček uviedol, že pri odchode vystrelil ešte raz smerom do hlavy poškodeného Kuciaka. Pritom sa v tejto oblasti tela poškodeného zranenie spôsobené streľbou nezistilo. Logické vysvetlenie týchto tvrdení obž. Marčeka nesúladných so závermi znaleckého dokazovania súd nachádza v dôkaze výpoveďou svedka Mariána Sehnala. Na základe výpovede tohto svedka súd vyvodil záver, že nejasnosti súvisiace s jedným strelným kanálom, dvomi projektilmi v tele poškodeného a streľbou obž. Marčeka do oblasti jeho hlavy bez vzniku poranenia mohli súvisieť s poruchovosťou použitej zbrane, ktorá bola z časti zapríčinená i  delaboráciou použitého streliva. Práve svedok Sehnal, ktorý na predmetnú zbraň vyrobil hlaveň a tlmič a mal možnosť z tejto zbrane vykonať skúšobnú streľbu uviedol, že zbraň fungovala klasicky, prebíjala sa automaticky, ale pokiaľ bol použitý tlmič hluku výstrelu bolo treba zbraň po výstrele obtiahnuť. Samotný tlmič pre svoju účinnosť vyžadoval použitie tzv. podzvukovej munície. Svedok poukázal na to, že už pri skúške sa vyskytol problém, pretože náboj kolidoval s prednou prepážkou, pri prebíjaní sa hlaveň sklápala, a preto náboj neopustil tlmič; zbraň z dôvodu menšieho množstva strelného prachu nemala veľkú prieraznosť. Dôkaz znaleckým posudkom z odvetvia mechanoskopia, z odvetvia kriminalistickej  balistiky i dôkaz výpoveďou obž. Marčeka potvrdzuje, že obž. Marček, delaboroval strelivo, odsypával strelný prach z nábojov práve za účelom funkčnosti použitia tlmiča hluku výstrelu. Závery znaleckého posudku z odvetvia kriminalistickej balistiky overujú pravdivosť tvrdení svedka Sehnala, ktorý uviedol, že hlaveň na zbraň vyhotovil hladkým vývrtom, i skutočnosti uvádzané obž. Marčekom, ktorý upravoval – delaboroval náboje s použitím dvojčeľustných klieští. Pritom znížil hmotnosť pôvodného bezdymného prachu o  0,18 g  až 0,23 g, čo vyplýva zo záverov uvedeného znaleckého posudku. Znalecké posudky Kriminalistického a expertízneho ústavu  súdu poskytli  dôkaz o tom aký typ streliva bol použitý pri spáchaní  tohto trestného činu a zadefinoval i  typ použitej zbrane. Podľa znaleckého posudku sa malo jednať o samonabíjaciu zbraň kalibru 9 mm Luger s tlmičom s hlavňou hladkou po domácky vyrobenou bez drážkového vývrtu, čo korešponduje s tvrdením svedka Sehnala. Na základe záverov znaleckého posudku Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ, ktorým bol určený typ a druh zbrane podľa nájdenej originálnej hlavne so zistením jej výrobného čísla odhodenej obžalovanými do rieky Váh a nájdenej s pomocou obž. Marčeka, súd ustálil, že na spáchanie tohto činu bola obžalovanými použitá samonabíjacia pištoľ maďarskej výroby zn. FÉG, model P9R kalibru 9 mm Luger (9×19 Para).

Znalecký posudok Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, sp. zn. ČES: PPZ-KEU-BA-EXP-2018/12083 – odvetvie mechanoskopie je nepochybným dôkazom o tom, že na priamom vykonaní vraždy Jána Kuciaka sa podieľal obž. Ing. Szabó tým, že poskytol na tento čin potrebné strelivo náboje 9×19 mm Luger, českého výrobcu SELLIER & BELLOT a rokom výroby 2015. Svedčí o tom fakt, že na tomto strelive nájdenom u neho pri domovej prehliadke boli znalcom zistené mechanoskopické stopy zhodujúce sa so stopami vtlačkov na strelive a jeho súčasti, ktoré bolo zaistené pri prehliadke na mieste činu.

 Účasť obž. Ing. Szabóa na spáchaní tohto skutku súd hodnotil na základe sústavy priamych a nepriamych dôkazov vezmúc do úvahy i konanie, ktorým sa podieľal na plánovaní a plnení úloh tejto organizovanej skupiny ďalší jej člen odsúdený Zoltán Andruskó. Výpoveďou obž. Ing. Szabóa a obž. Marčeka mal súd za dokázané, že objednávku na konanie smerujúce k  fyzickému ataku poškodeného Kuciaka  a  vedúce k jeho usmrteniu prijali obžalovaní od Zoltána Andruskóa. Od neho získali fotografie poškodeného Jána Kuciaka, popis jeho obvyklého pohybu a miest, kde sa zdržiava, akej činnosti sa venuje, kde býva. Splnenie úlohy malo byť podmienené tým, že poškodeného treba uniesť tak aby sa jeho telo nenašlo. Žiaden dôkaz nenasvedčuje tomu, že by mali vedomosť o tom v prospech koho mali túto úlohu vykonať. Sv. Andruskó sa im nezmienil ani o osobe obž. Kočnera, ani o osobe  obž. Zsuzsovej, ani o iných osobách ako objednávateľoch, či zadávateľoch tohto činu. Obž. Ing. Szabó uviedol, že po nájdení obetí o tom osobne spoločne s Marčekom upovedomili Andruskóa a ten vyslovil ….žeby Srbi?  Z výpovedí obžalovaných a sv. Andruskóa  je zrejmé, že zadanú úlohu obž. Ing. Szabó prijal s vedomím, že mu za to bude poskytnutá finančná  odmena bez overovania si ďalších skutočností a ďalších podmienok súvisiacich s jej plnením. Následne po vykonaní činu Andruskó vyplatil dohodnutú odmenu a po objavení tiel obetí i požadovaný doplatok. Svedčí o tom dôkaz jeho výpoveďou i výpoveďou obž. Marčeka a vecné dôkazy – finančné hotovosti nájdené pri prehliadkach v rodinných domoch, v ktorých obžalovaní Marček a Ing. Szabó žili. Sám Andruskó sa na vykonaní činu podieľal tým, že sa raz s použitím svojho vozidla spoločne s obž. Ing. Szabóom a  Marčekom zúčastnil na obhliadke rodinného domu poškodeného v obci Veľká Mača a obžalovaným zadovážil mobilné telefóny a SIM karty, ktoré v inkriminovanú dobu  použili na komunikáciu.

K samotnému spôsobu vykonania činu, jeho následku, k okolnostiam, za ktorých  bol čin spáchaný a k miere zavinenia  súd zhrňuje, že obž. Ing. Szabó sa dopustil  tohto skutku po tom, ako si spoločne s odsúdeným Andruskóom a  obž. Marčekom rámcovo vymedzili všetky rozhodujúce skutočnosti o vykonaní činu. Obž. Ing. Szabó nepochybne konal po predchádzajúcom uvážení, pričom vedel, že svojim konaním smeruje k usmrtenie Jána Kuciaka. Ako vyplýva z  dôkazu výpoveďou ostatných dvoch členov organizovanej skupiny s podporou  dôkazom výpoveďou svedka Sehnala, ktorý uviedol, že vo vzťahu s Marčekom sa mu Ing. Szabó javil ako dominantnejší,  obž. Ing. Szabó bol v rámci deľby úloh spoločenstva obžalobou kvalifikovaného ako organizovaná skupina zaradený na pozícii vedúceho, pretože on rozhodoval o dôležitých okolnostiach súvisiacich s činom tak ako je ďalej uvedené. Konanie obž. Ing. Szabóa, ktorým sa podieľal na spáchaní  predmetného skutku súd konkrétne zisťuje v tom,  že: bol kontaktnou osobou v rámci organizovanej skupiny, tvoril  komunikačnú spojku medzi jej členmi; poskytol súčinnosť pri zabezpečení vražednej zbrane tým, že komunikoval s  predávajúcim sv. Krescíkom o podmienkach tohto obchodu, potom osobne v meste Vác sa zúčastnil pri odovzdaní a prevzatí tejto zbrane; následne využil svoj dlhodobý priateľský vzťah so svedkom Sehnalom na to, aby došlo k doplneniu a úprave tejto zbrane do stavu spôsobilého na usmrtenie s vylúčením možnej obrany obete; v svojom poznámkovom bloku evidoval informácie o  poškodenom, o mieste jeho pobytu a jeho zvyklostiach, ktoré v rámci plánovania a dojednávania podmienok pripravovaného trestného činu predtým poskytol členom organizovanej skupiny Zoltán Andruskó; dal podnet na zmenu priebehu plánovaného skutkového deja a tým i zadaných podmienok na vykonanie činu tak, že s konečnou platnosťou  poškodený bude usmrtený v mieste jeho bydliska; pritom poukázal na to, že poškodeného nemožno z dôvodu možného rizika z odhalenia premiestňovať vozidlom na iné miesto; upozornil na možnosť kontrol, prítomnosť kamier i možnú evidenciu pohybu prostredníctvom mobilných telefónov; opakovane počas viacerých dní sa zúčastňoval na sledovaní poškodeného,  na pozorovaní jeho domu a okolia domu  za účelom poznania zvyklosti poškodeného, jeho kontaktov s inými osobami, zistenia a overenia čo najpriaznivejších podmienok na vykonanie činu; pritom sa na tejto aktivite podieľal jednak  spoločne s obž. Marčekom, jednak tomuto obžalovanému poskytol súčinnosť tým, že ho priviezol a odviezol z miesta plánovaného činu vlastným motorovým vozidlom; v dobe činu priviezol vykonávateľa vraždy obž. Marčeka na miesto činu vozidlom zapožičaným od svojho otca  a  z  tohto miesta ho bezprostredne  po vykonaní činu odviezol; pritom na súčinnosť a dohovor s  vykonávateľom vraždy použil telefón a SIM kartu, ktorú na tento účel prijal od Andruskóa; podieľal sa na zahladzovaní stôp po trestnom čine odhodením zbrane použitej pri spáchaní činu do rieky Váh; pritom konal s cieľom čo najviac eliminovať riziko prezradenia členov spoločenstva, v rámci ktorého konal; určil akým podielom bude rozdelená finančná odmena za spáchaný čin medzi ním a obž. Marčekom, peniaze na túto odmenu fyzicky prijal od Andruskóa, časť z nich podľa vlastného rozhodnutia si ponechal a časť odovzdal obž. Marčekovi.

Obž. Ing. Szabó sa teda podieľal na naplánovaní tohto činu z hľadiska jeho vykonania a  rámcové vymedzenie rozhodujúcich skutočností vykonaniu činu dopĺňal a  menil podľa konkrétnych okolností a podľa vývoja danej situácie. Prijatie objednávky na vraždu bolo samo osebe okolnosťou, ktorá znamená naplnenie znaku „vopred uvážená pohnútka“ ako zákonného znaku základnej skutkovej podstaty trestného činu úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1 Tr. zák.  (stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 6. decembra 2016, sp. zn. Tpj 57/2016 –  Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR 1/2017). Premeditácia bola súčasťou jeho priamemu úmyslu podľa § 15 písm. a) Tr. zák. a kvalifikuje jeho druh zavinenia ako závažnejší z toho dôvodu, že ako páchateľ úkladnej vraždy mal nad svojím konaním vyššiu mieru racionálnej kontroly. Jeho vôľa spáchať predmetný trestný čin úkladnej vraždy z  procesu premeditácie vzišla a bola v podobe chcenia zameraná na dosiahnutie výsledku – usmrtenie Jána Kuciaka, ktorý napokon nastal. Jeho rozhodnutie smerujúce k úmyselnému usmrteniu tejto obete teda vzniklo na základe zrelej rozumovej úvahy. I  v  príčinnej súvislosti s jeho konaním poškodený Ján Kuciak utrpel krvácavý šok pri zakrvácaní  dutiny hrudnej pri strelnom poranení hrudníka  s  priestrelom srdca, v dôsledku čoho na mieste podľahol.

Súd dospel k záveru, že obž. Ing. Szabó poňal takto zadanú úlohu ako obchod, plnenie, za ktoré mu bude poskytnutá odmena. Jeho motivácia na vykonanie činu bola podľa záveru súdu výlučne zištná, konal  s rozmyslom  za vopred dohodnutú odmenu. Tak ako vyplýva  zo znaleckého posudku z odboru Psychológia zištná motivácia bola u neho v popredí.

Opierajúc sa o výpovede svedkov, s ktorými Ján Kuciak pracovne pôsobil, súd uznal, že sa jednalo o výnimočnú osobnosť v  rámci svojho profesijného zamerania práve pre jeho počítačovú zručnosť vyhľadávať informácie z verejne dostupných zdrojov, tieto analyzovať a následne jednotlivé časti zlučovať do celkov tak, že tieto boli spôsobilé poskytnúť dôkazový materiál pre odhaľovanie závažnej hospodárskej a majetkovej trestnej činnosti a trestnej činnosti spojenej s korupciou. Súd ustálil, že táto pre spoločnosť nesmierne prospešná práca novinára Jána Kuciaka bola dôvodom jeho usmrtenia. Pritom vzal do úvahy zistenia o jeho povahových vlastnostiach, v ktorých dominovala múdrosť, pracovitosť, rozvážnosť, ochota a ústretovosť vo vzťahu k jeho blízkym osobám i kolegom, majúc pritom na zreteli, že v rámci svojej novinárskej činnosti nemal potrebu nadväzovať osobné kontakty a zaisťovať si týmto spôsobom zdroje informácií potrebných pre túto prácu. Súd nezistil žiadne okolnosti ani nemal indície nasvedčujúce tomu, že by dôvodom objednávky na vraždu Jána Kuciaka bola iná okolnosť než tá, ktorá sa spájala s jeho prácou novinára. Práve touto svojou činnosťou vstupoval do integrity mnohých osôb, a to i osôb podozrivých z protizákonnej činnosti, ktorou sa mohli obohatiť na úkor spoločnosti i  štátu. Tým ich mohol uvádzať do stavu nebezpečenstva  z možného odhalenia,  čím existenčne ohrozoval ich samých, ich rodiny a okruh im spriaznených osôb, ktoré na takejto spoločensky škodlivej činnosti mohli participovať a z nej profitovať. Ján Kuciak, i keď mal vedomosť o  možných nekalých prepojeniach a transakciách, z povahy svojej osobnosti a  z nedostatočnej životnej skúsenosti veril v ľudskosť a v to, že sa v našej krajine nič také nemôže stať. V osobe poškodeného sa jednalo o vysokoškolsky vzdelaného človeka vo veku 27 rokov. Na svoje živobytie si zarábal spoločensky prospešnou prácou ako novinár. Žil riadnym občianskym životom, s dobrým a ústretovým vzťahom k iným osobám. Konaním obž. Ing. Szabóa došlo k zmareniu jeho života, pričom spôsobil nenávratné škodlivé následky i na osobnom živote a zdraví jeho rodičov a súrodencov.

 B/ Výrok o treste

Pri rozhodovaní o treste sa súd riadil základnými zásadami ukladania trestov podľa § 34 Tr. por. dbajúc na to, že trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a  súčasne iných odradí od páchania trestných činov. Sledujúc tento legitímny cieľ vyjadrený v cieľoch trestnej politiky štátu a  v účele trestu samotného pritom rešpektoval zásadu proporcionality vyžadujúcu primeranosť trestu k spáchanému trestnému činu, t. j. primeranosť medzi povahou, okolnosťami, následkami spáchaného trestného činu a prísnosťou trestu vzhľadom na jeho účel. Zákonná trestná ustanovená za najprísnejší trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144 ods.  2  Tr. zák. je na dvadsaťpäť rokov alebo  doživotie. Podľa § 47 ods. 1  Tr. zák. trest odňatia slobody na doživotie môže súd uložiť iba za trestný čin, za ktorý to tento zákon v osobitnej časti dovoľuje a len za  podmienky, že uloženie takého trestu vyžaduje účinná ochrana spoločnosti a nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody na dobu do dvadsaťpäť rokov. Všetky podmienky musia byť splnené súčasne, inak uloženie trestu  na doživotie nie je prípustné.

 Podľa § 34 ods. 4 Tr. zák. pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadol najmä na spôsob spáchania činov a ich následky, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti,  na osobu obžalovaného, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. V súlade s § 34 písm. a) Tr. zák. prihliadol aj na to, akou mierou jeho konanie ako spolupáchateľa  a  člena  organizovanej skupiny prispelo k spáchaniu trestných činov. Proporcionalitu zásahu hodnotil s ohľadom na okolnosti tohto prípadu, pričom pod tieto hodnotiace kritéria spoločenskej škodlivosti, ktoré uplatnil pri ukladaní trestu, zahrnul i povahu a závažnosť ním spáchaných trestných činov.

Z dôkazu  odpisom z registra  trestov (č.l. 29864 zv. 69) súd zistil, že obž. Ing. Szabó doposiaľ nebol súdne trestaný.

Z hodnotenia riaditeľa Ústavu na výkon väzby a  Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Žilina zo dňa 26.05.2020 (č.l. 28990-28992 zv. 66) vyplýva, že obž. Ing. Szabó plní príkazy a rešpektuje nariadenia personálu ústavu. Jeho správanie nevybočuje zo spoločenského rámca. Disciplinárne odmenený ani potrestaný nebol.

Obžalovaný Ing. Tomáš Szabó sa viacnásobným opakovaným konaním dotkol hodnotového systému spoločnosti tým, že porušil základné ľudské práva. V prvom rade porušil najvýznamnejšie právo človeka – právo na život. Podľa článku 15 ods. 1, ods. 2  Ústavy Slovenskej republiky nikto nesmie byť pozbavený života. Trestným činom porušovania domovej slobody zasiahol do práva na ochranu nedotknuteľnosti ľudského obydlia. Podľa článku 22 ods. 1, ods. 2  Ústavy Slovenskej republiky nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva. Nedovoleným ozbrojovaním spočívajúcim v zadovažovaní väčšieho množstva streliva, viacerých zbraní,  súčasti zbrane a jej zakázaného doplnku porušil záujem spoločnosti na ochrane bezpečnosti ľudí  pred možným ohrozením ich života a zdravia, ktoré vyplýva z nekontrolovaného držania a výroby strelných zbraní, streliva, výbušnín a chemických zbraní. Trestnosť nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami pritom nadväzuje na medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým ide  o  Protokol proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so zbraňami, ich súčasťami a komponentmi, ktorý je doplnkovým protokolom k dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému  zločinu (oznámenie MZV č. 621/2003 Z. z. ).

 Vo veci  dvoch obzvlášť závažných zločinov úkladnej vraždy, pri ktorých došlo k usmrteniu  Petra Molnára a Jána Kuciaka išlo o situácie, keď pred vykonaním činov zvážil rozhodujúce okolnosti ich priebehu, zvolil miesto, dobu spáchania, použitie zbrane vhodnej na usmrtenie s  cieľom, aby došlo k úspešnému dokonaniu a vylúčeniu možnej obrany obetí. V oboch prípadoch obžalovaný konal po predchádzajúcom uvážení (premeditácii), vedel, že svojim konaním smeruje k usmrteniu iného a dosiahnutie smrteľného následku aj chcel dosiahnuť. V oboch prípadoch konal so ziskuchtivým motívom a premeditácia bola súčasťou jeho  priamemu úmyslu podľa § 15 písm. a) Tr. zák. Kvalifikuje jeho druh zavinenia ako závažnejší z toho dôvodu, že ako páchateľ vrážd mal nad svojím konaním vyššiu mieru racionálnej kontroly. V rámci posudzovania, či spáchané obzvlášť závažné zločiny  dosahujú stupeň veľmi vysokej závažnosti súd vzal  do úvahy, že sa obž. Ing. Szabó dopustil dvoch obzvlášť závažných zločinov v období od decembra 2016 do februára 2018. Pritom došlo k zavraždeniu 2 osôb, fyzicky útok proti ktorým plánoval a dostatočný čas pripravoval. Vedel, že na útok bude využitý účinný prostriedok  – strelná zbraň, ktorá v trvaní okamihu privodí ich smrť. Pritom nekonal v stave existenčnej núdze ani ohrozenia. Z tohto pohľadu súd vyhodnotil, že jeho konanie bolo iniciované zavrhnutiahodnou pohnútkou, ktorá nemala základ v prirodzených citoch človeka. Obchodoval so životom iného, čo svedčí o jeho bezcitnosti, bezohľadnom sebectve a pohŕdavom postoji k základným ľudským hodnotám – k ľudskému životu. Jeho pohnútka, bezbrannosť obetí s vysokým spoločenským prínosom zvyšujú stupeň spoločenskej škodlivosti ním spáchaných trestných činov. K tomu sa pridáva ďalšia skutočnosťou, ktorou je súčasné naplnenie viac okolností podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby, pretože obžalovaný konal v úmysle zakryť a uľahčiť iný trestný čin, v úmysle získať majetkový prospech a čin spáchal v rámci konania organizovanej skupiny. Súd pri posudzovaní spoločenskej škodlivosti konania obžalovaného vzal do úvahy, že spáchal i ďalšie trestné činy uvedené v bode 3/ a v bode 4/ rozsudku. Z hľadiska trestnej zodpovednosti v zmysle § 20 Tr. zák. sa mu však pričíta celý rozsah spáchaného činu včítane celého následku bez ohľadu na to aké konkrétne čiastkové konanie spôsobilo konkrétny účinok. Organizovaná skupina je kvalifikovaným prípadom spolupáchateľstva.

 Záver o tom, že nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody na dobu do dvadsaťpäť rokov znamená subsidiaritu trestu odňatia slobody na doživotie vo vzťahu k uvedenému miernejšiemu typu trestu. Z  hľadiska osoby páchateľa je nutné najskôr skúmať, či na dosiahnutie účelu trestu nestačí miernejšia alternatíva a až po negatívnom závere, že uvedený miernejší trest odňatia slobody (prípadne v  kombinácii s  príslušným ochranným opatrením) v konkrétnom prípade nestačí na dosiahnutie účelu trestného zákona, je možné za splnenia ostatných podmienok prikročiť k uloženiu trestu odňatia slobody na doživotie. Na rozdiel od podmienky uvedenej v § 47 ods. 1 písm. a) Tr. zák., ktorá zdôrazňuje generálnu prevenciu,  v § 47 ods. 1 písm. a) Tr. zák. ide o prevenciu individuálnu (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 To 33/2002 – 24/2005 ZSP, uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Toš  45/2006).

Pri posúdení osobnosti obžalovaného Ing. Szabóa  v smere jeho resocializácie súd vychádzal zo znaleckých posudkov z odboru Zdravotníctva, odvetvie Psychiatria a z odboru Psychológia, odvetvie Klinická psychológia dospelých. Zameral sa na posúdenie osobnostných faktorov, symptomatických (kriminogénnych) faktorov a  spoločenských (sociálnych) faktorov možnosti resocializácie vezmúc do úvahy, že osoba páchateľa spoluurčuje povahu a závažnosť trestného činu.

V okruhu osobnostných faktorov za významnú okolnosť v prospech resocializačného potenciálu  súd považoval  vek obžalovaného, intelekt vo vyššom pásme priemeru a  jeho duševný stav nedotknutý chorobou, duševnou poruchou ani závislosťou, či sklonom k užívaniu omamných, psychotropných látok. V plnej miere chápe potrebu a zmysel zákonov, v plnej miere dokáže odlíšiť správanie, ktoré je v súlade so zákonom a ktoré je zákonom sankcionované. Túto okolnosť v spojení s trestom dlhšieho trvania a uloženým ochranným opatrením súd považuje za primeranú garanciu, že sa tento priaznivý stav na strane obžalovaného do budúcnosti nezmení.

Vychádzajúc zo záverov znalca z odboru Psychológia ďalší pozitívny resocializačný faktor súd nachádza v  neprítomnosti znakov patologických porúch včítane patologickej agresivity. Agresivita nepatrí medzi dominujúce štruktúry jeho osobnosti. V medziľudskej komunikácii je dostatočne zručný, ľahko nadväzuje a udržuje kontakty. Z psychologickej analýzy motivácie jeho konania, ktoré mu je kladené za vinu má významnú rolu jeho osobnosť, najmä čo sa týka ľahkého prijatia účasti na aktivitách sľubujúcich určitú nevšednosť, napätie, dobrodružstvo a tiež možnosť získania finančnej odmeny. Znalci nevylučujú priaznivú prognózu resocializácie obžalovaného, k čomu prispieva aj fakt jeho doterajšej bezúhonnosti . V prípade obžalovaného  sú navyše prítomné ukazovatele schopnosti mobilizácie vlastných osobnostných rezerv v prospech adaptívneho správania. Možnosť zdržania sa protispoločenských aktivít v budúcnosti zo psychologického hľadiska prichádza do úvahy.

V okruhu symptomatických (kriminogénnych) faktorov za nepriaznivú okolnosť z  hľadiska resocializácie súd považoval gradáciu závažnosti ním páchanej trestnej činnosti, ktorá v priebehu  doby štrnástich mesiacov vyústila do spáchania dvoch obzvlášť závažných trestných činov a ďalších trestných činov. Za právne významnú preto považoval priťažujúcu okolnosť podľa § 37 písm. h) Tr. zák. spočívajúcu v spáchaní viac trestných činov.

Stupeň spoločenskej škodlivosti trestných činov sa odvíja od možnosti resocializácie; čím je resocializácia menej pravdepodobná a možnosť nápravy sťažená, tým je stupeň spoločenskej škodlivosti vyšší. Súčasťou zhodnotenia osobnosti obžalovaného je i posúdenie jeho života a konania v minulosti. Súd zistil, že obžalovaný bol policajtom,  spolu s obž. Marčekom pracoval na pozícii ochrancu na zaoceánskych lodiach. Zrejme i v týchto podmienkach sa formoval ich hierarchický vzťah, v ktorom mal dominantné postavenie. Uvedené skutočnosti svedčia o tom, že si v minulosti obstarával finančné prostriedky legálnou pracovnou činnosťou. Z odpisu z registra trestov vyplýva, že doposiaľ nebol súdne trestaný. Súd neeviduje žiadny záznam o inej právoplatne skončenej veci, v ktorej by bol postihnutý byť i za konanie nižšieho stupňa spoločenskej škodlivosti. Vo výkone väzby sa správa nekonfliktne, pravidla väzby dodržiava a  pokyny príslušníkov ZVJS  rešpektuje. Súd nemá žiadny  poznatok o predchádzajúcom negatívnom chovaní obžalovaného. Preto nemožno tvrdiť, že obžalovaný nerešpektuje základné spoločenské normy a  hodnoty i napriek predchádzajúcemu pôsobeniu prevýchovných opatrení. Na základe týchto zistení súd vzal za právne významnú poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. j) Tr. zák. spočívajúcu v tom, že viedol pred spáchaním trestného činu riadny život.

V okruhu spoločenských (sociálnych) faktorov determinujúcich eventuálnu recidívu spoločenského zlyhania prichádza do úvahy spoločenské deklasovanie obžalovaného výkonom trestu odňatia slobody a mala pravdepodobnosť obnovy resp. vytvorenia stabilného citovo sýteného rodinného zázemia. Pozitívny faktor možnej resocializácie súd nachádza v ním preukázanej schopnosti nadviazať a udržiavať  dlhodobejšie vzťahy s inými osobami vďaka jeho mimoriadnej schopnosti stotožniť sa s názormi iných a zvýšenej sugestibilite. Prihliadajúc na osobnostné faktory, v ktorých dominuje intelekt vo vyššom pásme priemeru  a  schopnosť adaptívneho správania súd dospel k záveru, že obžalovaný má potenciál na to, aby sa po výkone dlhoročného trestu odňatia slobody pod ochranným dohľadom v trvaní ďalších troch rokov zaradil do spoločnosti a žil riadnym občianskym životom.

Osoba obžalovaného, ako jedno z  kritérií pre určenie spoločenskej škodlivosti činu, nevytvára tak veľmi vysoký stupeň závažnosti spáchaných obzvlášť závažných zločinov, ktorý by odôvodňoval uloženie trestu odňatia slobody na doživotie. Z hľadiska osoby tohto obžalovaného má súd za to, že k dosiahnutiu  účinnej ochrany spoločnosti pred týmto páchateľom postačuje miernejšia alternatíva trestu odňatia slobody, ktorá v kombinácii s uloženým ochranným opatrením – ochranným dohľadom  bude postačovať na dosiahnutie účelu trestného zákona.

Pri vyváženosti princípu zákonnosti trestu a princípu individualizácie trestu súd  na základe týchto okolností považuje za primeraný trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov.  Tento trest podľa úvahy prvostupňového súdu zodpovedá zmyslu trestného konania, vrátane spravodlivého potrestania páchateľa, spĺňa účel po stránke individuálnej prevencie, aj po stránke generálnej prevencie, a to pri naplnení represívnej i výchovnej funkcie trestu. Trest odňatia slobody v uloženej výmere zabezpečí ochranu spoločnosti a zabráni obžalovanému Ing. Szabóovi v ďalšej trestnej činnosti. Trest spolu s uloženým ochranným opatrení, tak ako je ďalej uvedené, vytvorí podmienky na prevýchovu obžalovaného a  súčasne iných odradí od páchania trestných činov. Týmto trestom sa zároveň vyjadruje morálne odsúdenie obžalovaného spoločnosťou a  dáva sa najavo ostatným členom spoločnosti, ktoré správanie je nežiaduce  a  proti čomu je namierený Trestný zákon .

Na výkon trestu odňatia slobody súd podľa § 48 ods. 3 písm. b) Tr. zák. zaradil obžalovaného do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s maximálnym stupňom stráženia, pretože je páchateľom obzvlášť závažného zločinu.

Pretože súd odsudzuje obžalovaného za obzvlášť závažný zločin na nepodmienečný trest odňatia slobody, podľa § 76 ods.  1 a § 78 ods. 1  Tr. zák.  mu  obligatórne uložil i ochranný dohľad  na dobu 3 rokov.

Súd uložil i trest prepadnutia veci podľa § 60 ods. 1 Tr. zák.

Jednalo sa o veci, ktoré sú vo vlastníctve obžalovaného a ktoré použil na spáchanie trestného činu, a to  váhu, mobilný telefón  zn. Nokia C2-01, IMEI:357911/04/917041/8  s  batériou  a samonabíjaciu  pištoľ nemeckej výroby značky Luger P08, kalibru 9 mm Luger, výrobného čísla 6296 so zásobníkom v skorodovanom stave, t. č. v zbierke zbraní na KEÚ PZ Bratislava, vozidlo  zn. Peugeot 206 1.9d, ev. č. KN 364BE, bielej farby, t. č. v  úschove v MV SR, v areáli Rišňovce, Hlohovecká 195. Ďalej sa jednalo o veci, ktoré získal trestným činom, a to 2 ks nábojov 7,62×39, 1 ks 9/19mm, 11 ks 9×18 mm, t. č. v úschove na  Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Komárne a o finančnú hotovosť v sume 2950,00 eur, ktorá je uložená na depozitnom účte Špecializovaného trestného súdu pod VS: 9500599520, položka registra 29 a ktorá bola získaná ako odmena za trestný čin úkladnej vraždy. Podľa § 60 odsek 5 Trestného zákona vlastníkom prepadnutých vecí sa stáva štát Slovenská republika.

Podľa § 83 odsek 1 písm. g) Trestného zákona súd rozhodol o zhabaní veci, a to vozidla Citroën Berlingo 1.6l GJNFUB/PL/VF7GJNFUB93139888 ev. č. KN 434BG, striebornej farby, t. č. v úschove na MV SR, v areáli Rišňovce, Hlohovecká 195,  pretože to vyžaduje verejný záujem. Jedná sa o vozidlo, ktoré bolo vo vlastníctve nebohého otca obžalovaného  Gabriela Szabóa. Z oznámenia Notárskeho úradu JUDr. Kataríny Nagyovej, notárky so sídlom v Komárne zo dňa 26.06.2020 (č.l. 29506 zv. 67) súd zistil, že po poručiteľovi Gabrielovi Szabóovi, dátum úmrtia 02.04.2020, ako dedičia zo zákona v I. dedičskej skupine by prichádzali do úvahy manželka Magdaléna Szabóová a deti Réka Harsányi Szabó a obžalovaný Tomáš Szabó. Uznesením Špecializovaného trestného súdu zo dňa 18.06.2020 bolo rozhodnuté podľa § 300 ods. 1 Tr. por. o ustanovení opatrovníka nezistenému vlastníkovi tohto vozidla, pričom za opatrovníka súd určil manželku po nebohom vlastníkovi Magdalénu Szabóovú. Predmetné motorové vozidlo bolo použité na prepravu vykonávateľa vraždy Jána Kuciaka na miesto činu a na jeho odvoz z tohto miesta po vykonaní činu. Z tohto dôvodu je princípom humánnosti odôvodnený verejný záujem na tom, aby toto vozidlo nebolo naďalej dané na prevádzku do cestnej premávky.

C/ Výrok o náhrade škody

V trestnom konaní si poškodení Jozef Kuciak a Jana Kuciaková, rodičia nebohého Jána Kuciaka,  a Silvia Molnárová, sestra nebohého Petra Molnára riadne a včas, do skončenia vyšetrovania podľa § 46 ods. 3 Tr. por., uplatnili nárok  na náhradu nemajetkovej ujmy za zásah do ich súkromia a rodinného života, ku ktorému došlo smrťou ich príbuzných v dôsledku protiprávneho konania obž. Ing. Tomáša Szabóa. Poškodení Jozef Kuciak, a Silvia Molnárová si uplatnili i nárok na náhradu majetkovej škody, ktorá im vznikla v súvislosti s obstarávaním záležitosti súvisiacich s prevozom nebohých a v súvislosti s ich pohrebom. Prostredníctvom splnomocnencov navrhli, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému Ing. Szabóovi povinnosť nahradiť túto škodu. Z návrhov bolo zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje.

Poškodený Jozef Kuciak, otec nebohého Jána Kuciaka, a poškodená Jana Kuciaková, matka nebohého Jána Kuciaka, si podaním zo dňa 20.09.2019 (č.l. 25318-25322 zv. 55) uplatnili  nárok na náhradu nemajetkovej ujmy každý v sume po 500.000 EUR. Nárok vyjadruje náhradu za utrpené pocity frustrácie, šoku, stresu, smútku, straty zo spoločenstva s milovanou osobou, ich vlastným synom. Peňažnú satisfakciu odôvodnili intenzitou zásahu, okolnosťami prípadu, ktoré spočívali v naplánovanej  a  zorganizovanej  úkladnej vražde ich syna. Závažnosť vzniku ujmy nachádzajú v strate najcennejšej hodnoty – v smrti vlastného syna, v motíve jeho zavraždenia a v brutálnych okolnostiach jeho smrti. Dlhodobá mediálna pozornosť, ktorá je tomu venovaná, dolieha na ich psychický stav. Utrpeli značnú citovú ujmu spočívajúcu v pocitoch úzkosti, smútku, zúfalstva a šoku o smrti syna. Citová ujma zo straty syna bola zvýraznená mimoriadnymi okolnosťami jeho úmrtia, za ktoré považujú  brutálne a chladnokrvné zavraždenie spolu so snúbenicou Martinou Kušnírovou.

Poškodený Jozef Kuciak  si  podaním zo dňa 20.09.2019  uplatnil i nárok na náhradu majetkovej škody v sume 1490,10 €, ktorá spočívala v nákladoch súvisiacich s pohrebom Jána Kuciaka. Súd k uplatnenému nároku vykonal dôkaz dodacím listom  Pohrebnej služby Pieta Žilina s dátumom dodania služby  28. 2. 2018  a  príjmový pokladničným dokladom uvedeného pohrebníctva, z ktorých zistil druh úkonov i výšku celkovo vynaloženej sumy na pohreb, ktorá predstavovala 1490,10 €.  Priznaniu nároku na náhradu škody nebránila  zákonná prekážka, pretože nárok nebol premlčaný a nebol uplatnený v inom konaní. Preto súd uložil obž. Ing. Szabóovi povinnosť nahradiť poškodenému Jozefovi Kuciakovi  majetkovú škodu v sume 1490,10 €.

 Z výpovede svedka – poškodeného Jozefa Kuciaka, nar. 4.3.1956 súd zistil, že i keď nežili so synom v spoločnej domácnosti najmenej raz týždenne sa  spolu rozprávali. Nepočul, že by syn Ján na niekoho zvýšil hlas, konfliktom sa vyhýbal. Syn mal veľmi dobrý vzťah aj so snúbenicou Martinou Kušnírovou. Bol to jeho prvorodený syn a z jeho detí bol najzvedavejší. Od malička mal nekonečné otázky, na ktoré sa mu snažil odpovedať. Mali veľmi dobrý vzťah. Syn bol dobrák, pracovitý, odmalička pomáhal na ich gazdovstve, chodil po brigádach, kde sa naučil všetkému, aj „murárčiny, aj údržby“. Dlhú dobu bol  pre syna morálny vzorom. Po vražde zostal paralyzovaný, povedal: „…zostala diera v srdci…“

Z výpovede  svedkyne – poškodenej Jany Kuciakovej, nar. X.X.19X, zo dňa 17.04.2019,  ktorá bola prečítaná na hlavnom pojednávaní z dôvodu rečovej vady svedkyne zjavne spôsobenej jej citový rozpoložením, i keď svedkyňa bola prítomná na hlavnom pojednávaní, súd zistil, že sa jej syn zdôveril s tým, čo robí preto, aby sa malo Slovensko lepšie. Mala o neho strach. Jej syn pôsobil vyrovnane, spokojne a vždy bol ku nej milý. So synom bola v  telefonickom kontakte. Syn  prejavoval radosť zo svadby s Martinou Kušnírovou.

Svedok Jozef Kuciak ml., brat nebohého Jána Kuciaka, vypovedal, že vzťah nebohého  k rodičom bol  úplne iný ako  má väčšina mládeže. S obidvoma sa dokázal hodiny rozprávať a matku, keď prišiel domov, vždy objal a  pobozkal. Keď mal prísť na víkend, rodičia sa chodili pozerať  ku bráne, … „že kedy prídu…“

Poškodená Silvia Molnárová, sestra nebohého Petra Molnára, si  podaním zo dňa 20.09.2019 (č.l. 25324-25339 zv. 55)  uplatnila  nárok na náhradu majetkovej škody v sume 1943,46 €, ktorá spočívala  v  nákladoch súvisiacich s pohrebom  jej brata Petra Molnára. Súd k uplatnenému nároku vykonal dôkaz týmito listinami :

 • faktúrou spoločnosti Brigetio Komárno, spol. s.r.o. z 20.12.2016 za pohrebné služby v sume 804,96 €,
 • faktúrou Mesta Kolárovo z 23.12.2016 za cintorínske služby a príjmovým pokladničným dokladom v sume 83,50 €,
 • zmluvou o nájme hrobového miesta z 22.12.2016,
 • príjmovým pokladničným dokladom za cintorínsky poplatok v sume  35,00 €,
 • faktúrou dodávateľa Genesis Stone –Ildikó Bélaiová z 02.07.2019 za materiál a kamenárske

práce v sume 1020,00 €.

Z týchto dokladov súd zistil celkovú výšku nákladov vynaložených poškodenou za  služby v súvislosti pohrebom a uložením pozostatkov jej nebohého brata Petra Molnára, ktorá predstavovala sumu 1943,46 €. Priznaniu nároku na náhradu škody nebránila  zákonná prekážka, pretože nárok nebol premlčaný a nebol uplatnený v inom konaní. Preto súd uložil obž. Ing. Szabóovi povinnosť nahradiť poškodenej  Silvii Molnárovej majetkovú škodu v sume 1943,46 €.

Poškodená Silvia Molnárová  si uplatnila i nárok  na náhradu nemajetkovej ujmy  s odôvodnením, že medzi protiprávnym konaním obž. Ing. Szabóa  a  ujmou, ktorá jej bola spôsobená je príčinná súvislosť a  vzhľadom k intenzite a následkom túto ujmu pociťuje ako obzvlášť závažnú ujmu. Pred skutkom žila rodina usporiadane harmonicky, ako súrodenci boli vzájomne  citovo naviazaní na seba, vzájomne si pomáhali a  boli súdržní. Pracovala v jeho spoločnosti a pomáhala mu v jeho podnikateľskej činnosti. Nečakaná smrť brata, nájdenie jeho tela, účasť  na následnej obhliadke miesta činu a následky tejto tragickej udalosti ju hlboko zasiahli, prežíva pocity úzkosti, smútku, zúfalstva a šoku. Na starostlivosť o  rodičov zostala sama. Stratu brata prekonáva s výraznými a pretrvávajúcimi ťažkosťami, musela vyhľadať odbornú pomoc, od apríla 2017 do novembra 2017 bola práceneschopná. K tomu doložila správu Sociálnej poisťovne  z  2. 11. 2017, z ktorej súd zistil, že z poistného vzťahu PE-MO TRANS, s.r.o. jej v dobe od 08.04.2008 do 01.11.2017 bola na nemocenskom poistení vyplatená suma 1832,40 €. Satisfakcia v podobe ospravedlnenia nie je pre ňu primeraným zadosťučinením, ktorým by došlo k reparácii danej ujmy  a  s  ohľadom na závažnosť vzniknutej ujmy, ktorá je daná mierou intenzity zásahu, sa domáha náhrady imateriálnej ujmy v peniazoch v sume 60 000,00 €.

Z výpovede svedkyne – poškodenej  Silvie Molnárovej súd zistil, že od roku 2008 pracovala vo firme svojho nebohého brata. Po príchode na miesto činu videla rozbité dvere  a brata ležať v spálni  na zemi kolenami smerom dole. S bratom mala veľmi dobrý vzťah, navštevovali sa, denne sa stretávali, pracovali a spolu viedli firmu. K uplatnenému nároku na náhradu škody uviedla, že mala psychické problémy. Rok bola doma, denne počúvala od  svojich rodičov o tom, čo spravili jej bratovi. Presťahovala sa  do iného mesta a do dnešného dňa  má problémy. Výšku nároku vyšpecifikovala na základe toho, čo si obžalovaný chcel zarobiť u jej brata.

V trestnom konaní bola vykonaná časť dôkazov, na základe ktorých súd pristúpil i k rozhodovaniu o uplatnených nárokoch na  náhradu nemajetkovej ujmy.

Protiprávnym zásahom utrpeli poškodení ujmu na ich práve na ochranu súkromia a rodinného života, ktorá je vyjadrená najmä v čl. 17 ods. 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach , v čl. 8 ods. 1 Dohovoru  o ochrane ľudských práv a základných slobôd , v čl. 10 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd, ako aj v článku 19 ods. 2 Ústavy SR.

Podľa § 46 ods. 1 Tr. por. poškodený je aj osoba, ktorej boli trestným činom porušené jej iné zákonom chránené práva a slobody. Vzhľadom na definíciu pojmu škoda povinnosťou súdu bolo teda rozhodnúť v odsudzujúcom rozsudku i o  náhrade nemajetkovej škody, pretože tento nárok bol uplatnený  včas  a  v súlade s  ust. § 46 ods. 3 Tr. por. bolo z návrhov poškodených zrejmé v akej výške a  z akých dôvodov sa nárok na náhradu nemajetkovej škody, ktorá im bola spôsobená v príčinnej súvislosti so zavineným konaním obžalovaného, uplatňuje. Pojem „morálna škoda“  vo vzťahu k škodlivému následku spôsobenému úmyselným násilným trestným činnom, ktorým bola spôsobená smrť, súd vykladá v súlade s výkladom pojmu nemajetková ujma v civilnom konaní. Pri rozhodovaní o  nároku na náhradu škody v  adhéznom konaní pritom rešpektoval hmotnoprávne ustanovenia osobitných predpisov, na ktorých je uplatnený nárok založený a ktorými sa aj riadil. Tieto predpisy špecificky upravujú vznik nároku na náhradu škody, jeho obsah, rozsah, spôsob náhrady.

Pri rozhodovaní o neoprávnenom zásahu do osobnostných práv poškodených vychádzal z nasledujúcich ustanovení zákona č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších zmien a  doplnení  (Občianskeho zákonníka).

Podľa § 11 Občianskeho zákonníka fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

Podľa § 13 ods. 1 Občianskeho zákonníka fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.

Podľa § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa ods. 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy  v peniazoch.

Podľa § 13 ods. 3 Občianskeho zákonníka výšku náhrady podľa odseku 2 súd určí s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy  a  na  okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.

Podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

 Súd rozhodoval o náhrade nemajetkovej ujmy  na základe zásady, že  do súkromného života sa nesmie neoprávnene zasahovať a nesmie sa jej súkromnému životu spôsobiť žiadna ujma, z ktorej  vychádza úprava ochrany súkromia, vrátane rodinného súkromia. Funkciou práva na súkromie je zabezpečiť pre fyzickú osobu nedotknuteľnosť jej súkromnej sféry, v ktorej by mohla všestranne rozvíjať svoju osobnosť. Ústava rodinný život priraďuje k súkromnému životu, pričom toto priradenie treba interpretovať tak, že rodinný život a právo na jeho ochranu sú súčasťou súkromia. Ústava chráni aj súkromie fyzickej osoby v jej rodinných vzťahoch voči iným fyzickým osobám, čo v sebe zahŕňa vzťahy sociálne, kultúrne, ale aj morálne či materiálne. Zásahy do týchto vzťahov, ktoré sú neoprávnené, možno kvalifikovať ako zásahy do rodinného života – do rodinného súkromia.

Medziľudské vzťahy tvoriace základ a rámec súkromného života poškodených a obetí ako rodinne spriaznených osôb protiprávnym zásahom obžalovaného dosiahli maximálnu deštrukčnú intenzitu, pretože jeho zásahom nastala smrť ako nenapraviteľný následok konania. Konanie obž. Ing. Szabóa teda bolo spôsobilé na zásah do práva na ochranu osobnosti a do tohto práva poškodených i zasiahlo. Medzi protiprávnym zásahom do osobnosti fyzickej osoby objektívne spôsobilým vyvolať nemajetkovú ujmu spočívajúcu v porušení osobnosti fyzickej osoby a vznikom tejto nemajetkovej ujmy existovala príčinná súvislosť. Právnym prostriedkom ochrany proti takému zásahu je návrh, ktorým sa poškodení Jozef Kuciak, Jana Kuciaková a Silvia Molnárová ako fyzické osoby domáhajú podľa ustanovení o ochrane osobnosti primeraného zadosťučinenia, ktoré má podobu náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Súd vyhodnotil, že strata jedného člena rodiny, obzvlášť tak násilným konaním, je neodčiniteľnou ujmou, ktorá dopadá na zostávajúcich členov rodiny. Je nepochybné, že úmrtie blízkej osoby predstavuje závažný zásah do práva na súkromie dotknutej fyzickej osoby a medzi konaním obžalovaného Ing. Szabóa  a ujmou  poškodených  Jozefa Kuciaka, Jany Kuciakovej a Silvie Molnárovej existuje  príčinná súvislosť. Vzhľadom k  intenzite a následkom súd túto ujmu vyhodnotil ako obzvlášť závažnú ujmu. Ako vyplýva z  podaných návrhov na náhradu a  z  výpovedí poškodených,  takto je nimi i pociťovaná. Usmrtením došlo k absolútnemu zásahu do práva obetí na život, ktorý je nezvratný a nereparovateľný. Následok, ktorým je smrť človeka je z hľadiska stupňa závažnosti ujmy následkom absolútnym. Ľudský život je pritom najvyššou hodnotou. V prejednávanom prípade boli zbavené života osoby blízke poškodeným (deti, brat). Smrť blízkej osoby je stav, kde z hľadiska pozostalých je trestnoprávna ochrana neúplná a satisfakcia v podobe účinnej ľútosti, či ospravedlnenia nie je primeraným zadosťučinením, ktorým by došlo k reparácii danej ujmy. Preto súd za primerané zadosťučinenie v danom prípade považuje len náhradu nemajetkovej ujmy.

Súd mal splnené podmienky pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch (morálna satisfakcia nie je postačujúca, existencia závažnej ujmy), a preto pristúpil k rozhodovaniu o stanovení výšky tejto náhrady majúc pritom na zreteli, že zadosťučinenie má byť podľa zákona primerané (§ 13 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Súd má za to, že ochrana osobnosti by nemala byť neprimeraná iným finančným kompenzáciám, ako je napríklad výška náhrady za utrpenie a bolesť.

Podľa § 12 ods. 2   zákona č. 274/2017 Z. z.  o  obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak bola trestným činom spôsobená smrť, obeť násilného trestného činu má nárok na vyplatenie odškodnenia v sume päťdesiatnásobku minimálnej mzdy. Podľa § 2 ods. 1 písm. b), bod 2. sa na účely tohto zákona rozumie obeťou i  príbuzný v priamom rade a súrodenec, ak utrpeli v dôsledku smrti tejto osoby škodu a ak odsek 2 neustanovuje inak; ak je týchto osôb viac, považuje sa za obeť každá  nich. Podľa § 2 ods. 2 fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu nie je obeťou, ak fyzickej osobe podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu spôsobila trestným činom smrť.

Podľa § 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 sa suma minimálnej mzdy na rok 2020 ustanovuje na 580 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou; teda päťdesiatnásobok minimálnej mzdy v zmysle § 12 ods. 2   zákona č. 274/2017 Z. z. je suma  29000  eur.

Pri stanovení výšky náhrady sú vychádzal z taxatívne stanovených kritérií § 13 ods. 3  Občianskeho zákonníka, a to závažnosti vzniknutej ujmy a okolností, za ktorých k porušeniu práva došlo. Pri rozhodovaní vychádzal z rozsahu,  pri ktorom mal dolnú hranicu určenú § 12 ods. 2  zákona č. 274/2017 Z. z. – sumou 29000 eur. Pri rozhodovaní prihliadal na nenapraviteľný smrteľný následok, ako aj na dôsledky, ktoré smrť vyvolala u samotných poškodených. V rámci týchto kritérií prihliadol na osoby poškodených, na závažnosť následkov, ktoré im vznikli a vzniknú v budúcnosti v ich súkromnom živote i spoločenskom uplatnení. Pri rozhodovaní mal na zreteli, že ujma, ktorá sa dotkla psychiky poškodených manželov Jozefa Kuciaka a Jany Kuciakovej po tom, ako prežili násilím privodenú smrť ich dieťaťa,  je trvalá a nenapraviteľná a je spojená s prežívaním pocitov úzkosti, smútku, zmätenosti a beznádeje. Súd vzal do úvahy, že na ich psychický stav pôsobí i neutíchajúca dlhodobá pozornosť médií, ktorá sa spája s prejednávanou vecou. Súd vzal do úvahy, že usmrtením dieťaťa rodičia obvykle strácajú možnosť realizácie a  ďalšieho rozvoja rodinného života s  dieťaťom. Takýto zásah do práva na ochranu súkromia a  rodinného života je nereparovateľný a ujma je trvalá a nezvratná.

Pri rozhodovaní  o výške náhrady súd prihliadal na osobitosti jednotlivých prípadov takto :

Pri určovaní výšky náhrady nemajetkovej ujmy poškodeným manželom  Jozefovi Kuciakovi a Jane Kuciakovej  v rámci  hodnotenia okolností, za ktorých došlo k porušeniu práva, súd vzal do úvahy, že smrť ich prvorodeného dieťaťa Jána Kuciaka nastala vo veku jeho nedožitých 28 rokov, pričom sa jednalo o  zdravého človeka v  produktívnom veku, ktorému v  rámci rodičovskej starostlivosti poskytli vzdelanie a rodinné zázemie právom očakávajúc, že v čase, keď budú oni potrebovať pomoc z dôvodu nemoci, či stavu spojeného s prichádzajúcim vekom, bude o nich  zo strany syna postarané. Smrť ich syna nenastala prirodzenou cestou, alebo bola dôsledkom premysleného, plánovaného konania obžalovaného, ktorého motívom konania bola ziskuchtivá pohnútka. K usmrteniu obete došlo  v momente jej absolútnej nepripravenosti a v jej vlastnom dome, disponujúc pritom ústavnou garanciou nedotknuteľnosti jej obydlia. V rámci posudzovania rodinného života  nebohého Jána Kuciaka  súd zistil, že nebohý mal ďalších dvoch mladších súrodencov. Rodina bola súdržná, stretávali sa. Rodičom nebol život ich detí ľahostajný. Ich vzťahy boli vrúcne, nekonfliktné. Navzájom sa podporovali, radili si a pomáhali si. Nepochybne ich tešilo a  napĺňalo pocitom bezpečia rodinné prostredie, ktoré si navzájom vytvárali. Smrťou syna poškodená Jana Kuciaková stratila pocit lásky,  ktorým sa navzájom obdarováva matka so svojím dieťaťom a ktorý ich navzájom napĺňa  a  dodáva im životnú silu a  nádej. Poškodený Jozef Kuciak smrťou syna stratil duševnú i fyzickú oporu v blízkej osobe,  s ktorou mohol diskutovať, a tým sa vnútorne obohacovať. Je ochudobnený i o fyzickú  pomoc pri bežných domácich prácach, ktorú mu syn, vďaka svojej manuálnej zručnosti, mohol teraz  i do budúcnosti poskytovať. Táto strata je o to citeľnejšia, že sa nachádza v dôchodkovom veku a takáto pomoc by bola preňho postupom času čoraz viac potrebná. Jozef a  Jana Kuciakoví sú ochudobnení o citový vzťah  k  svojmu dieťaťu  ako k svojmu najbližšiemu rodinnému príslušníkovi i o jeho morálnu podporu a  pomoc, ktorú by mohli do budúcnosti potrebovať. Po uvážení týchto skutočností, zohľadňujúc pritom emocionálne útrapy poškodených, súd dospel k záveru, že  pre poškodených Jozefa Kuciaka a Janu Kuciakovú je primeraným zadosťučinením za stav, ktorý u nich nastal po úkladnej vražde ich syna Jána Kuciaka  náhrada nemajetkovej ujmy stanovená  vo výške  po 70000,00 € pre každého.

Pri určovaní výšky náhrady nemajetkovej ujmy poškodenej Silvii Molnárovej v rámci  hodnotenia okolností, za ktorých došlo k porušeniu práva,  súd vzal do úvahy, že obž. Ing. Szabó sa podieľal na zavraždení Petra Molnára premyslene s vidinou zisku 70000 eur potom, keď sa na spáchanie tohto činu dôsledne pripravil. Pod ťarchou jeho útoku bola obeť bezbranná a vo vlastnom obydlí, pri ústavou garantovanom práve na ochranu domovej slobody, nemala šancu na prežitie. V príčinnej súvislosti s konaním i obž. Ing. Szabóa nastala smrť človeka ako nereparovateľný následok tohto trestného činu. Obeť bola v produktívnom veku, v čase skonania mala 40 rokov. Bola riadne zaradená  do pracovného procesu i občianskeho života. V rámci posudzovania rodinného života Petra Molnára súd vychádzal z dokázanej skutočnosti, že bol jediným súrodencom poškodenej Molnárovej. Fakt, že spolu pracovali vo firme PE-MO TRANS, s.r.o., o čom svedčí  i  potvrdenie Sociálnej poisťovne  o nemocenských dávkach, dokazuje, že kvalita ich rodinného vzťahu bola umocnená i spoločnou pracovnou činnosťou, ktorá nepochybne bola na prospech celej rodine, včítane ich rodičov. V dôsledku jeho úmrtia poškodená nielenže prišla o prácu, ktorú v tom čase vykonávala v rodinnej firme, ale i o možnosť podeliť si starostlivosť o rodičov v dôchodkovom veku s druhým súrodencom. Ako vyplýva z dokazovania, správcom majetku po nebohom Molnárovi, ktorého jediným zákonným dedičom bol jeho maloletý syn, sa stala bývala manželka nebohého svedkyňa Langerová. S touto osobou poškodená Molnárová nie je v žiadnom príbuzenskom vzťahu. Smrť brata bola nečakaná, poškodenú zastihla nepripravenú hľadiska jej pracovného i rodinného života. Zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že pred spáchaním tohto trestného činu žila ich rodina usporiadane a harmonicky, súrodenci boli na seba naviazaní i citovo, pomáhali si, boli súdržní, neboli si navzájom ľahostajní. Súd v priznanom finančnom zadosťučinení zohľadnil traumu, ktorú poškodená utrpela pri nájdení tela svojho brata v čase po vražde, nutnosť jej účasti na procesných úkonoch spojených s identifikáciou obete, so zisťovaním a objasňovaním tohto trestného činu, ktoré v spojení so smrťou brata jej v dlhom čase spôsobovali narušenie psychiky do takej miery, že si tento stav vyžiadal liečbu najmenej po dobu ôsmich mesiacov. Prežívanie pocitov úzkosti, smútku, beznádeje nad stratou blízkeho človeka, osobitne za situácie, keď smrť nastala neočakávane v príčinnej súvislosti s chladnokrvným násilným konaním, sa nepochybne stali natrvalo súčasťou osobnostnej výbavy poškodenej. Preto účelom finančného zadosťučinenia je do istej miery kompenzovať  i emocionálne útrapy  poškodenej, ktoré boli vyvolané usmrtením jej súrodenca. Po uvážení týchto skutočností súd dospel k záveru, že pre poškodenú Silviu Molnárovú je primeraným zadosťučinením za stav, ktorý u nej nastal  po úkladnej vražde jej brata, náhrada nemajetkovej ujmy stanovená vo výške 40000,00 €.

Následky činov obžalovaného  Ing. Tomáša Szabóa sú neodvrátiteľné a trvalé, pretože  došlo k nenávratnej deštrukcii vyššie opísaných medziľudských väzieb tvoriacich základ a rámec súkromného života. Tým došlo i k intenzívnemu zásahu do osobnostných práv, práva na súkromie a rodinný život.

Podľa § 288 odsek 2 Tr. por. sa poškodení Jozef Kuciak, Jana Kuciaková a Silvia Molnárová so zvyškom nároku na náhradu škody odkazujú na civilný proces.

D/ Výrok o oslobodení obž. Mariana Kočnera a  obž. Aleny Zsuzsovej spod obžaloby prokurátora

 Predmetným  rozsudkom prvostupňový súd  rozhodol tak, že podľa § 285 písm. c) Trestného poriadku oslobodil obžalovaných Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sp. zn. VII/2 Gv 69/18/1000 – 1350 zo dňa 21. októbra 2019 pre skutok uvedený v bode 1 obžalobou právne posúdený u obž. Mariana Kočnera ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona s poukazom na § 140 písm. b) Trestného zákona spáchaný formou účastníctva podľa § 21 ods. 1 písm. c) Trestného zákona a u obž. Aleny Zsuzsovej ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c), e) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. i) Trestného zákona a § 140 písm. a) Trestného zákona, pretože  nebolo dokázané, že obžalovaní Kočner a Zsuzsová tento skutok spáchali.

Obžalovaní Marian Kočner a Alena Zsuzová po prednesení obžaloby vyhlásili, že sú nevinní zo spáchania skutku uvedeného v tomto bode obžaloby.

Podľa Čl. 40 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd a Čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.

V zmysle ustálenej judikatúry z princípu prezumpcie neviny okrem pravidla, podľa ktorého musí byť obžalovanému vina dokázaná, vyplýva i pravidlo in dubio pro reo, podľa ktorého, ak nie je v procese dokazovania dosiahnutá praktická istota o relevantných skutkových okolnostiach, t.j. ak sú prítomné v danom kontexte dôvodné pochybnosti vo vzťahu ku skutku či osobe páchateľa, ktoré nemožno odstrániť ani vykonaním ďalších dôkazov,  je nutné rozhodnúť v prospech obžalovaného.

Pravidlo in dubio pro reo možno použiť len vtedy, ak sú pochybnosti o vine dôvodné, t. j. rozumné a v podstatných skutočnostiach, takže v konfrontácii s nimi by výrok o spáchaní trestného činu nemohol obstáť. Pochybnosti teda musia byť z  hľadiska rozhodnutia o vine závažné a neodstraniteľné vykonaním ďalších dôkazov či vyhodnotením existujúcich dôkazov.

Platí tiež, že akýkoľvek vysoký stupeň podozrenia sám o sebe nemôže vytvoriť podklad pre odsudzujúci výrok. Trestné konanie vyžaduje  v tomto ohľade ten najvyšší možný stupeň istoty, aspoň na úrovni všeobecného pravidla „dokázanie bez akejkoľvek rozumnej pochybnosti“.

Prezumpcia neviny vyžaduje, aby to bol štát, kto nesie v trestnom konaní dôkazné bremeno, pričom je to nakoniec súd, na ktorom spočíva zodpovednosť za náležité objasnenie veci.

V prejednávanej veci prvostupňový súd vykonal dokazovanie v rozsahu potrebnom na riadne a spoľahlivé objasnenie všetkých skutkových okolností. Dôkazy hodnotil  jednotlivo i v ich súhrne podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu, čo korešponduje so zákonnými požiadavkami zakotvenými v § 2 ods. 12 Trestného poriadku.

Obžaloba viní obž. Mariana  Kočnera  z  konania, ktorým požiadal iného, aby iného úmyselne usmrtil  s vopred uváženou pohnútkou a taký čin spáchal z osobitného motívu – z pomsty. Kladie mu za vinu obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona s poukazom na § 140 písm. b) Trestného zákona spáchaný formou účastníctva podľa  § 21 ods. 1 písm. c) Trestného zákona, za ktorý možno uložiť trest na 25 rokov až doživotie.

Konanie obž. Mariana Kočnera, ktorým mal privodiť smrť Jána Kuciaka obžaloba prokurátora  zakladá na tom, že si presnejšie nezisteného dňa v období konca roka 2017 a začiatku roka 2018 objednal  u obv. Aleny Zsuzsovej vykonanie vraždy Jána Kuciaka, ktorý ako novinár poukazoval na jeho rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť s tým, že treba Jána Kuciaka uniesť a potom ho zavraždiť, za vykonanie vraždy sľúbil vyplatiť po skutku doposiaľ nezistenú finančnú odmenu.  V priebehu zadania objednávky na vraždu poskytol obv. Alene Zsuzsovej informácie o obeti v podobe identifikačných údajov obete a záznamov  zo sledovania tejto osoby v elektronickej podobe, ktoré spočívali v textovom popise činností Jána Kuciaka s uvedením času, dátumu  a miesta ako aj fotografií a videí z tohto sledovania, ktoré si za finančnú  odplatu na jeseň roku 2017 zabezpečil prostredníctvom osoby Petra Tótha. Po čine mal v Bratislave odovzdať obž. Zsuzsovej finančnú hotovosť v sume 50.000,na účel odovzdania tejto sumy ako odmeny vykonávateľom vraždy. Dňa 26.2.2018,  po medializácii vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, na základe požiadavky vykonávateľov vraždy mal prostredníctvom  obv. Aleny  Zsuzsovej  na ich stretnutí v areáli Golf Resort Welten v Báči odovzdať ďalšiu nezistenú finančnú hotovosť v 500 eurových bankovkách.

Obžaloba odôvodňuje výrok o vine obž. Mariana Kočnera sústavou nepriamych dôkazov  s podporou motívu pomsty novinárovi Jánovi Kuciakovi za to, že písal články o  jeho podnikateľských aktivitách majúcich kriminálny podtext  odôvodňujúc pritom, že tento motív  konanie obžalovaného inicioval.

Súd môže oprieť výrok o vine aj o nepriame dôkazy, ale len za predpokladu, že tvoria  vo svojom súhrne logickú, ničím nenarušenú a uzavretú sústavu nepriamych dôkazov vzájomne sa dopĺňajúcich a na seba nadväzujúcich, ktoré vcelku zhodne a spoľahlivo dokazujú všetky okolnosti žalovaného skutku, teda všetky skutočnosti, ktoré sú v takom príčinnom vzťahu k dokazovanej skutočnosti, že z nich možno vyvodiť len jediný záver a súčasne vylúčiť možnosť iného záveru, a pritom usvedčujú z jeho spáchania obvineného.

Jedným z dôkazov, ktorým obžaloba odôvodňuje vinu obž. Kočnera je dôkaz svedeckou výpoveďou svedka Zoltána Andruskóa, ktorý bol v  kamarátskom vzťahu s obž. Zsuzsovou a navzájom si pomáhali. Vzhľadom na blízkosť ich vzťahu  i osobné stretnutia mal vedomosť o tom, že sa obž. Zsuzsová pozná s obž. Kočnerom. Vedel, že Kočner robil na internete „Na Pranieri“ a že  Zsuzsová komunikovala s  Kočnerom o tom, čo tam má napísať. Vedel, že Zsuzsová dostala od Kočnera platobnú kartu, v roku 2016 sa dozvedel, že Kočner sa chystá  ísť do politiky a založiť  si stranu. Spolu zbierali u ľudí osobné údaje na hárky určené  na registráciu politickej strany,  pritom rozdávali ľuďom potravinové balíčky. Obž. Kočnera osobne nestretol, ale v roku 2016 mu prostredníctvom Zsuzsovej  zabezpečil sídlo firmy a konateľa firmy, ktorá stavala komplex Bonaparte. Vtedy  mu za prepis firmy sľúbili 200.000,-Eur, ktoré však nikdy nedostal. Svedok uviedol, že vraždu Jána Kuciaka sprostredkoval medzi obž. Zsuzsovou a obž. Ing. Szabóom na pokyn Kočnera, pritom v dobe na konci roka 2017 alebo  v januári  2018 v aute pred domom Zsuzsovej v Komárne Zsuzsová vložila do počítača  USB kľúč a otvorila priečinok Kuciak, následne na jeho smartfón urobila  pár fotiek, na ktorých bolo vidieť tvár novinára, adresu, dom… a tieto zábery neskôr ukázal obž. Ing. Szabóovi a obž. Marčekovi, ktorým zadal vykonanie objednávky na vraždu novinára Kuciaka. Zsuzsová mu povedal, že treba to tak vyriešiť, aby Kuciak zmizol, aby jeho telo nenašli. Obž. Ing. Szabóovi potom povedal  všetko, čo sa dozvedel od Zsuzsovej a povedal mu i o odmene za tento čin v sume 40.000,- alebo 50.000,-Eur. So Zsuzsovou to mali dohodnuté tak, že v žiadnom prípade nespomínať Kočnera, mal povedať, že  objednávka je od nejakého Rusa. Obž. Zsuzsová mu vysvetlila, že Kuciak písal o Kočnerových kauzách, bol bezočivý voči Kočnerovi a že to potreboval pomstiť.   Po vykonaní činu v nasledujúci deň ráno  sa stretol so Zsuzsovou, ona mu  povedala že pôjde do  Báču  za Kočnerom. V ten istý deň dopoludnia mu odovzdala 50.000,-Eur, z ktorých 40.000,-Eur dal obž. Ing.  Szabóovi. Keď bola vec medializovaná, na základe žiadosti obžalovaných Marčeka a Ing. Szabóa, išiel za Zsuzsovou a tlmočil jej,  že treba dať ďalšie peniaze. Po istom čase mu Zsuzsová doniesla v kuchynskej utierke zabalené ďalšie peniaze, ktoré nevybalil a podľa jeho odhadu sa mohlo jednať o sumu od 10.000,- Eur do 20.000,-Eur. Tieto peniaze odovzdal obž. Ing. Szabóovi. Uviedol, že Zsuzsová mu opísala vzťahy Kočnera s politikmi, že Kočner má informácie „od prvých rúk“,  všetko vie vybaviť, zariadiť. Jeho hlas počul viackrát cez Zsuzsovej telefón. Po spáchaní skutku ho Zsuzsová informovala akým smerom celé vyšetrovanie smeruje, pritom  informácie mala  od Kočnera, a kým sa vyšetrovala vražda, celý čas ho Zsuzsová ubezpečovala, že Kočner to má pod palcom, pretože má dobré vzťahy s politikmi. Po predložení fotografických snímok pripojeným k znaleckému posudku z odboru Elektrotechnika číslo 137/2018, ktorý vypracoval Ing. Fundárek (č.l. 4509 – 4610, 4582 – 4586 zv. 11) svedok povedal, že sa jedná o fotografie  z tohto USB kľúča – sledovanie Jána Kuciaka  a tieto fotky pozná. Svedok popísal, že na  č.l.  4583 sa jedná o fotografiu na autobusovej zastávke buď v Seredi, alebo už v Bratislave, táto fotka bola medzi fotkami, tak ako i fotka na  č.l. 4585.  Na fotku na č.l 4584, č.l. 4586 sa nepamätal a povedal, že auto bolo zaparkované pred rodinným domom a bolo vidno aj ŠPZ-tku.

Ako je zrejmé z tohto dôkazu, všetky informácie, ktoré mal svedok Andruskó o obž. Marianovi Kočnerovi a o jeho konaní, ktoré malo súvisieť s týmto skutkom, svedok získal prostredníctvom inej osoby. Svedok  tvrdí, že  ich  dostal od obž. Zsuzsovej, ktorá jeho tvrdenia o jej  účasti na žalovanom skutku odmieta a popiera konanie, ktoré jej svedok pričíta. Svedok Andruskó, tak ako i  obž. Kočner potvrdili, že sa nikdy nestretli. Obž. Kočner poprel, že by si vraždu novinára objednal, poukázal na nepravdivosť tvrdení   sv. Andruskóa  o tom, že  deň po vražde sa stretol s obž. Zsuzsovou  v  Báči  a od neho mala pochádzať finančná hotovosť 50.000,-€; poukázal i na nepravdivosť tvrdení svedka o tom, že mu za prepis firmy, o ktorom svedok hovorí, sľúbil 200.000,- Eur. Svedka Andruskóa osobne nepozná. V roku 2013 sa ho obž. Zsuzsová pýtala, či by nešiel do biznisu s Andruskóom  v Tatrách, pýtala sa ho v súvislosti s tým i na pôžičku peňazí. Vtedy jej povedal, že tento biznis nebude úspešný a nezúčastnil sa na ňom.

Súdu bolo umožnené pozorovať svedka Andruskóa počas jeho opakovaného výsluchu na hlavnom pojednávaní a súd si tak priamym pozorovaním svedka vytvoril vlastný názor na jeho spoľahlivosť i vierohodnosť vo vzťahu k  obž. Kočnerovi i obž. Zsuzsovej. Výpoveď tohto svedka je zákonným dôkazom, avšak nemožno odhliadnuť, že  v  rámci odklonu v konaní o dohode o vine a treste bol tento svedok právoplatne odsúdený za predmetný skutok a pritom získal benefit spočívajúci v miernejšom trestnom postihu nielen za priznanie sa k tejto trestnej činnosti, ale i za výpoveď o trestnej činnosti iných osôb. Ide o legálny benefit, ktorý výpoveď svedka procesne nediskriminuje, nemá za následok automatickú existenciu nevyvrátiteľnej domnienky, že výpoveď je pravdivá a nezakladá automaticky ani jej nepravdivosť. Súd však nenachádza ďalší spoľahlivý a nevyvrátiteľný dôkaz majúci významnú váhu, ktorým by tvrdenia tohto svedka vo vzťahu k obž. Kočnerovi, získané z počutia od inej osoby, konfrontoval, a tak overil ich pravdivosť. Z dôvodu existencie pochybností o pravdivosti týchto tvrdení, ktoré nebolo možné vyvrátiť iným dostupným dôkazom, nebolo možné podľa úvahy súdu uznať dôkaz výsluchom svedka Andruskóa ako dôkaz rozhodujúci pre uznanie viny  a odsúdenie Mariana Kočnera.

V súvislosti  s  tvrdeniami svedka Andruskóa obsahujúcimi  popis  a vyjadrenie tohto svedka  k dvom predloženým fotkám, na ktorých je zobrazený Ján Kuciak, súd sa zameral i na jeho vyjadrenie k predloženým fotografickým snímkam, na ktorých bol zobrazený Ján Kuciak.  Z výpovede svedka vyplýva, že rovnaké fotky videl i na USB kľúči, ktorý vložila do svojho počítača obž. Zsuzsová. Tie isté fotografické snímky tvoriace prílohu k znaleckému posudku znalca Ing. Fundáreka boli predložené svedkom JUDr. Miroslavovi  Kriakovi, Štefanovi Mlynarčíkovi a PaedDr. Jurajovi Škrípovi, ktorí pod vedením bývalého riaditeľa kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby svedka Petra Tótha a na základe ním zadávaných úloh, tak ako je uvedené na str. 56-58  tohto rozsudku, vykonali sledovanie Jána Kuciaka a iných verejne činných osôb a novinárov.  Konali v domnienke, že túto službu vykonávajú v prospech štátu. Svedkovia v súvislosti s touto činnosťou nezmienili osobu obž. Kočnera. Títo svedkovia potvrdili, že v prípade predložených fotografických snímok sa jedná o také snímky, ktoré zhotovili pri sledovaní novinára Jána Kuciaka. Svoju činnosť vykonávali monitorovaním ľudí, ktorých im zadal Peter Tóth a na túto činnosť im Tóth poskytol finančné a iné potrebné prostriedky. Peter Tóth im poskytol fotografiu Jána Kuciaka zverejnenú na prehliadači Google a jeho  údaje : meno, priezvisko a adresu. Fotografie, ktoré vyhotovili pri sledovaní Jána Kuciaka tvorili súčasť dokumentácie, ktorú svedok Kriak odovzdával Petrovi Tóthovi  na dátovom nosiči USB kľúči. Svedok Kriak uviedol, že Ján Kuciak  z  hľadiska zadania a  účelu sledovania (postup proti drogovej kriminalite, proti úniku skutočností z bezpečnostného štátneho aparátu a spravodajské zabezpečovanie stretnutí) nie je relevantným subjektom. Svedkovia nepotvrdili, že by mali k dispozícii výstupy z  lustračných systémov polície.

Uvedené fotografické snímky získal znalec Ing. Fundárek zo súborov podpriečinku Kuciak  po vykonaní expertízy pamäťového média USB kľúča zn. SanDisk Cruzer Blade 32 GB, ktorý vydal svedok Peter Tóth. Tieto fotografické snímky predložil prokurátor i svedkovi Tóthovi, ktorý po nahliadnutí do týchto dôkazov uviedol, že sa jedná o fotografie Jána Kuciaka, ktoré dostal od svedka Miroslava Kriaka  a ktoré na nosiči odovzdal Marianovi Kočnerovi. Výstupy zo sledovania dostával od  Kriaka na USB kľúčoch, z ktorých dáta priebežne sťahoval do počítača a katalogizoval tak, aby to malo tematickú  aj časovú systematiku. Priebežne záznamy zo sledovania odovzdával  Kočnerovi. Odstúpil mu tak 20 až 30 kusov USB kľúčov. Svedok uviedol, že si to Kočner vôbec nepozeral a neskôr si uvedomil, že Kočner sa o to nezaujímal. Svedok povedal, že so svedkom Andruskóom  sa  nikdy nestretol, pritom Andruskó tvrdil, že sa tak stalo, avšak dávno po vražde Jána Kuciaka. Svedok Tóth uviedol, že paralelne s aktivitami súvisiacimi so založením politickej strany Cieľ robili s Kočnerom projekt Na pranieri. Na tejto mediálnej platforme chcel Kočner kritizovať prácu novinárov, chcel robiť analytické materiály spočívajúce v rozbore jednotlivých článkov i bulvárnejšiu časť. Kočner ho poveril tým, aby na tento účel zabezpečil informácie sledovaním novinárov a že o také informácie má záujem i Norbert Bödör. Touto úlohou potom poveril svojho bývalého kolegu Miroslava Kriaka, ktorý si vytvoril na tento účel skupinu. Komunikoval len s Kriakom. V jarných mesiacoch roku 2017 spolu s  Kočnerom vypracovali zoznam novinárov, ktorý tvoril 28 mien. Po čase mu Kočner doniesol 28 listov lustrácií osôb vo forme vzťahových diagramov. Tieto lustrácie si nafotil do mobilného telefónu. Nelogicky  pritom vyznieva tvrdenie svedka Tótha, že Kriakovi lustrácie neukazoval a tieto listiny skartoval. Kočner zabezpečil vyplatenie motorových vozidiel a ďalších prostriedkov určených na sledovanie. Na začiatku mu dal na túto činnosť 30.000,- 40.000,- eur a potom mu pravidelne mesačne dával peniaze na  činnosť sledovacieho tímu. Platforma Na pranieri mala diskusné fórum na sociálnej sieti Facebook. Do tejto diskusie prispieval Kočner  a v jeho mene a pod jeho prihlasovacím heslom tam prispievala aj osoba, ktorú v tom čase poznal ako Maďarku z juhu. Kočner mu vysvetľoval, že ona je jediná osoba, ktorá dokáže uvažovať, myslieť a reagovať tak, ako by reagoval on sám. Svedok uviedol, že Kočner sa sťažoval na slovenských novinárov, že manipulujú s verejnou mienkou a povedal, že stačilo by keby sa fyzicky odstránil, zavraždil jeden novinár … V  júli 2017 v Chorvátsku počul Mariana Kočnera rozprávať o Jánovi Kuciakovi, ktorý kritizoval prácu novinárov i prácu Jána Kuciaka. Kočner povedal, že Kuciak je voči nemu zaujatý a o jeho osobe sa vyjadroval vulgárne. Hovoril, že Kuciak písal o jeho majetkových prevodoch na Donovaloch, že musí mať informácie z  finančnej polície. Koncom septembra – začiatkom októbra (2017) dostal od  Kočnera lustračný hárok  i na Jána Kuciaka, ktorého sledovanie potom prebiehalo najviac 5 dní. Miroslav Kriak mu avízoval, že to celé nemá zmysel, lebo Ján Kuciak nemá žiaden spoločenský život. Povedal Kriakovi, aby z toho vypracoval výstup, z ktorého bolo jasné, že sa uskutočnila táto práca, ale že to neprináša žiadne výsledky. V čase, keď už tí, ktorí vykonávali sledovanie vedeli, že Ján Kuciak býva v obci Veľká Mača, Kočner mu poslal správu cez aplikáciu Threema, kde bola uvedená adresa novinára vo Veľkej Mači.  Kočner požadoval, aby prostredníctvom tímu paparazzov zadovážil čo najviac informácií o činnosti novinárov, pritom nemal požiadavku   na špecifickú dennú resp. nočnú aktivitu tejto osoby. Koncom decembra 2017 a začiatkom roku 2018 Kočner začal hovoriť, že paparazzovanie neprináša toľko bulvárnych informácií, ako by si on predstavoval, a preto zvažuje, že bude potrebné ukončiť činnosť tohto tímu. Svedok Tóth uviedol, že predtým ako Kočner definitívne ukončil projekt sledovania novinárov ho Kočner požiadal, aby mu urobil dve sumárne kópie toho, čo bolo vyprodukované za obdobie cca jedného roka a aby to dal na dva USB kľúče. Po vzatí Kočnera do väzby v inej trestnej veci udržiaval s  ním písomný kontakt. V motákoch dostal  od Kočnera prístupový kód na jeho mobilný telefón iPhone X Bentley, ktorý mu odovzdala bývala manželka  obž. Kočnera. S obž. Alenou Zsuzsovou svedok Tóth  komunikoval telefonicky v čase po vzatí  Kočnera do väzby, približne od júla 2018 do rána 28. septembra 2018. Obž. Zsuzsovú kontaktoval z podnetu Kočnera a na jeho žiadosť a sprostredkovával odkazy medzi Kočnerom a Zsuzsovou, ktorú až do jej zadržania poznal len pod prezývkou „SIS Alino“ tak, ako ju mal uvedenú vo svojom mobilnom telefóne Marian Kočner.  Kočner  ho požiadal, aby cez jeho aplikáciu  z Tatra banky zisťoval stavy jeho účtov. Po zatknutí Kočnera išiel do jeho domu a zobral odtiaľ písomností ekonomického charakteru. V dome našiel aj dva USB kľúče a  tieto priložil písomnostiam a šperkovnici s namontovaným odpočúvacím zariadením. V obývačke  na sedačke našiel i telefón  iPhone 10 X. Telefón bol stále zapnutý a chodili tam správy a notifikácie. Tento telefón používal Kočner ako zariadenie, ktorým nakrúcal reláciu Na pranieri. Vyšetrovateľovi odovzdal  3 čierne veľké USB kľúče značky Kingston DataTraveler 100QR 16GB, ktoré mali podobu dvoch USB kľúčov, na ktorých bol súhrnný materiál  z celého projektu sledovania. Svedok sa rozhodol vypovedať preto, lebo nadobudol presvedčenie, že Kočner bol strojcom  a objednávateľom vraždy Jána Kuciaka. Preto iniciatívne  kontaktoval riaditeľa NAKA a informoval ho, že má  v držbe veci pochádzajúce od Mariana Kočnera.

O vydaní vecí a zaistení vecí pochádzajúcich od Mariana Kočnera a použitých v súvislosti s prejednávanou činnosťou obž. Kočnera  i svedka Tótha svedčí  zápisnica o vydaní veci zo dňa 7.10.2018 (č.l. 8178-8190 zv. 20), z  ktorej je zrejmé, že Peter Tóth v postavení utajeného svedka vydal vozidlo zn. KIA RIO, čiernej farby, EČ: BL907MG, mobilný telefón zn. iPhone X čiernej farby, limitovanej edície so zlatými aplikáciami bez SIM karty, kód telefónu 151217, šanón zelenej farby s obsahom  písomnosti týkajúcich sa kauzy Technopol, kópie podpisových hárkov týkajúcich sa založenia politickej strany Cieľ, osobné veci patriace Marianovi Kočnerovi, 3 tašky a jeden kufor s obsahom rôznych písomností. Vo vozidle zn. KIA RIO, podľa zápisnice o obhliadke zaistenej veci zo dňa 08.10.2018  (č.l. 8191 – 8240 zv. 20),  bol nájdený mobilný telefón čiernozlatej farby s nápisom MK, okrídlených znakom „B“ a „special edition for“, „limited 13/10“ „handed fled by Golden Ace geneva“, šanón obsahujúci 635 listov s podpismi ku vzniku politickej strany Cieľ, USB kľúč „DATA Traveler 100G3 16 GB, šperkovnica s obsahom záznamového zariadenia, mobilný telefón iPhone čiernej farby nezisteného typu s poškriabaným displejom, USB kľúč s nápisom DT SE916 GB  s č. DTSE 9H/16 GB, KF7573839, diplomatický pas Republique de GUINEE na meno Marian Kočner a ďalšie 2 USB kľúče značky EAGET a ďalšie veci.

Z prepisu na  č. l. 27685 zv. 63 – komunikácia  z  01.10.2017 od 17:28:07 -17:31:19- threema ID: medzi  MNEVJRT3 a 6KUBCWMJ (pomenovanie „ woland Peter AGENT woland“) súd vykonal dôkaz správou sv. Tótha pre Kočnera s textom : „Ok. A tie info na kokota z aktialit?: Kočner odpovedá : „ V utorok… Zajtra ešte spresnia“

Z prepisu č. l. 27685 zv. 63  – komunikácia  z  03.10.2017 od 15:17:07 do 15:21:00 – threema ID: medzi  MNEVJRT3 a 6KUBCWMJ (pomenovanie „ woland Peter AGENT woland“ ) sa zisťuje, že Kočner odoslal Tóthovi správu o mieste pobytu Jána Kuciaka : „Ján Kuciak, Veľká Mača 558, Galanta“… „Kurva nemá na seba registrované.“

Obž. Kočner k tejto komunikácii uviedol, že takáto správa nikdy neprebehla a je dokladaná neskôr a účelovo.

Obžalovaný Marian Kočner  poprel, že by mu svedok Peter Tóth odovzdal dva identické USB kľúče a tvrdí, že také USB kľúče ani neexistujú. Za klamstvo považuje tvrdenia Petra Tótha, že mal  lustráciu Jána Kuciaka a že Ján Kuciak bol zaradený v zozname novinárov. Obžalovaný pred súdom  tvrdil, že taká lustrácia nikdy nebola vykonaná. Portál Na pranieri mal byť odrazovým mostíkom pre politickú stranu Cieľ, pričom návrh na registráciu tejto  politickej strany podali s Tóthom  po návrate zo spoločnej  dovolenky v Chorvátsku. Na ten účel dal Tóthovi  4.000,- až 5.000,- Eur.  Predtým v mesiaci apríl – máj 2017 sa od Tótha dozvedel, že má svojich ľudí, s ktorými predtým pracoval v Slovenskej informačnej službe, a že zachytil informácie o jeho osobe. Obžalovaný uviedol, že dal Tóthovi 1 000,- eur alebo 2 000,- eur s tým, že bude čakať na ďalšie informácie. Na otázku prokurátora kto vytvoril sledovací tím a kým bol financovaný povedal, že všetky informácie, ktoré boli zverejnené na Pranieri, pochádzali od Tótha. Tóth už predtým založil svoju komunikačnú platformu Ďateľ, ktorá takisto mala byť týmto smerom zameraná, avšak jeho komunikačná platforma nemala úspech. Obžalovaný uviedol, že nevyvíjal žiadnu aktivitu k tomu, aby získaval informácie  o novinároch, túto aktivitu vyvíjal svedok Tóth sám, avšak priznal sa k tomu, že Tóthovi poskytol  na získavanie informácií z prostredia novinárov v dobe od augusta 2017 do konca roka 2017 spolu 10.000,- až 12.000,- Eur. O tom, ako prebiehalo sledovanie Jána Kuciaka nemal informáciu, ale vedel, že aj novinár Ján Kuciak bol v záujme Tótha. Tóth mal zhromažďovať a  pripravovať materiály  pre portál Na Pranieri, len Tóth mal prístupové kľúče k stránke, on ju vytvoril, robil dramaturgiu, písal otázky pre politikov. Obžalovaný vypovedal, že v súvislosti so sledovaním novinárov nevidel žiaden materiál, pričom toto jeho vyjadrenie zodpovedá  tvrdeniu svedka Tótha o tom, že síce odovzdával Kočnerovi USB kľúče zo sledovania, ale ten sa o ich obsah nezaujímal. Na otázku súdu akým spôsobom chcel vykonávať činnosť zameranú na získanie informácií v súvislosti s komunikáciou s nebohým Kuciakom, kedy povedal : „…budem sa zaujímať o Vašu rodinu…“ obžalovaný odpovedal, že to bolo povedané v afekte, také informácie nezisťoval. Na portáli Na pranieri nemohol sám zverejniť nič, pretože údajne nemal k tomu prístupový kód. Ten mal Tóth.  Potvrdil, že financoval činnosť tejto stránky a pritom poukázal na to, že na Slovensku nie je  šanca súdiť sa s médiami a to, že nemajú novinári pravdu, možno dokazovať len na svojom vlastnom portáli a na tlačových konferenciách. Spochybnil i tvrdenia svedka Tótha o tom, akým spôsobom sa do jeho dispozície dostali mobilné telefóny, ktoré užíval pred svojím vzatím do väzby. Uviedol, že jeho rodina neodovzdala svedkovi Tóthovi žiadne veci a tie veci, ktoré svedok Tóth vydal policajným orgánom, boli vzaté svedkom pri obhliadke domu, ktorú svedok urobil po jeho zadržaní. Veci mu nepriniesol naspäť. Poukázal na to, že sv. Tóth manipuloval s jeho telefónom zn. Bentley označeným ako K1, pretože vyberal z neho informácie a telefonoval z neho. Pracovníci Europolu mali kód i k telefónu K2, ktorý obžalovaný označil ako threemafón a podľa jeho úsudku ho mohli získať iba od svedka Tótha. Potvrdil, že z väzby požiadal sv. Tótha, aby  našiel v jeho telefóne kontakt na  Zsuzsovú, túto kontaktoval a povedal jej, že je všetko v poriadku. Žiadal ho, aby doplatili leasing vozidla a aby prostredníctvom jeho telefónu  s logom Bentley kontroloval jeho účet v Tatra banke. Z väzby s Tóthom komunikoval písomnou  a  telefonickou formou.

Z výpovede svedka Mgr. Jaroslava Haščáka, vedúceho organizačnej zložky spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED súd zistil, že obž. Kočner disponoval informáciami z iných trestných konaní. Svedok uviedol, že s ním riešil otázku postavenia vyšetrovateľa tzv. tímu Gorila v súvislosti s otázkami kladenými týmto vyšetrovateľom v inej trestnej veci, ktoré súviseli s údajnou korupciou pri privatizácii Slovenských elektrární. S tým súvisela i správa, ktorú mu poslal Kočner s textom: „Inak pracujem na odjebaní čuráka“. Svedok dodal, že je s  istotou presvedčený o tom, že správa sa týkala vyšetrovateľa. Svedok uviedol, že obž. Kočner patril do okruhu jeho kamarátov tak ako i  svedok Norbert Bödör. Vyše 20 rokov udržiaval s obž. Kočnerom kontakt. Obž.  Kočner bol klientom  Prima banky a Privat banky, ktoré má v porfóliu Penta a ktoré poskytovali Kočnerovi úvery na jeho podnikateľské aktivity. Obž. Kočner bol veriteľom firmy, ktorá sa volá Penta Funding a ktorá patrí do skupiny Penta, pretože od  Penta Funding nakúpil zmenky v objeme 10 miliónov. Zmenky boli splatné po častiach v rokoch 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Komunikácia vypočutého svedka s obž. Kočnerom súvisela aj s témou  médií. Svedok uviedol, že obž. Kočner s ním komunikoval o článkoch, ktoré o ňom vyšli v časopisoch Plus 7 dní a v týždenníku Trend. Obž. Kočner ho žiadal, aby vplýval na konkrétnych redaktorov, resp. na šéfredaktora, aby výstupy o ňom boli menej kritické. Obž. Kočnerovi vysvetľoval, že spôsobom akým predpokladá tlačový zákon má možnosť reagovať na články redaktorov, ktoré pokrývajú jeho aktivity kriticky. Obž. Kočner na jeho odporúčania  reagoval tak, že podá žaloby na týždenník Trend. Inak sa mu javili reakcie Kočnera ako podráždené, používal vulgárne slová, avšak nevyhrážal sa konkrétnym redaktorom.

So súhlasom prokurátora a obžalovaných, postupom podľa § 263 ods. 1 Tr. por., boli prečítané zápisnice o výsluchoch funkcionárov Policajného zboru Slovenskej republiky svedkov Mgr. Pavla Vorobjova  (č.l. 2017 – 2025 zv. 5), Mgr. Michala Zubčáka (č.l. 2043 – 2047 zv. 5), PaedDr. Tibora Gašpara (č.l. 2058 – 2067 zv. 5)  a  Mgr. Miroslava Vereša (č.l. 2032 – 2035 zv. 5).

Svedkov Mgr. Pavol  Vorobjov v letných mesiacoch roka 2017 pôsobil na pozícii riaditeľa Odboru podpory riadenia Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru (ďalej „NAKA PPZ“). Vtedy prijal požiadavku na stotožnenie osoby Jána Kuciaka. Svedok uviedol, že si nespomína na to, kto ho o to požiadal, i keď v predchádzajúcej výpovedi sa domnieval, že to bol policajný prezident  sv. PaedDr. Tibora Gašpar. Svedok tvrdí, že lustrácia bola vykonaná oprávnene, pretože sa jednalo o požiadavku inej policajnej jednotky, čo evokuje dojem, že bola vykonaná v súlade s interným predpisom. Na druhej strane vypovedá, že lustračný hárok s menom Jána Kuciaka nemal žiadne evidenčné číslo a jediný evidenčný záznam je úradný záznam sv. Zubčáka, v ktorom sa uvádza, že tomuto svedkovi zadal pokyn na predmetnú lustráciu. Predtým svedok uviedol, že pokyn na vykonanie zadanej úlohy vydal svojmu podriadenému vedúcemu analytického oddelenia sv. Mgr. Michalovi Zubčákovi a ten zadal pokyn na vykonanie tejto úlohy referentovi analytického oddelenia Mgr. Miroslavovi Verešovi. V mesiaci september 2017, v čase, kedy už pôsobil na pozícii riaditeľa Finančnej spravodajskej jednotky NAKA PPZ,  mu Zubčák priniesol lustráciu osoby Jána Kuciaka. Dňa 25.9.2017 v systéme REGOB sám vykonal lustráciu Jána Kuciaka údajne za účelom kontroly poskytnutých údajov. Svedok sa vyhýbal odpovedi na otázku komu lustračný hárok odovzdal a pokiaľ v predchádzajúcich výpovediach uvádzal, že predmetný hárok odovzdal sv. Gašparovi, tak vzhľadom na časový odstup a  množstvo iných podobných požiadaviek, v čase tohto výsluchu po vznesení obvinenia všetkým obžalovaným (7. 5. 2019), takto vypovedanú skutočnosť nepotvrdil. Po skutku vo februári 2018 o uvedenej lustrácii spísal úradný záznam, v ktorom uviedol, že lustrácia bola vykonaná na služobné účely. Svedok nelogicky tvrdil, že uvedenú lustráciu on osobne neodovzdal žiadnej tretej osobe.

Svedok Mgr. Michal Zubčák potvrdil skutočnosti uvedené svedkom Vorobjovom, pritom spresnil, že pokyn na lustráciu Jána Kuciaka dostal 20.08.2017. Podľa tohto pokynu, ktorý dostal ústne  od Vorobjova, mal vypracovať vzťahovú analýzu k osobe novinára Jána Kuciaka. Dôvody a účel lustrácie sv. Vorobjov nešpecifikoval. Prijal to ako rozkaz a ten plnil. Obvykle takéto úlohy dostával písomne vo forme žiadosti.  Ústne poveril splnením tejto úlohy podriadeného sv. Vereša. Po návrate z dovolenky v druhej polovici mesiaca september 2017 mu sv. Vereš odovzdal tlačenú formu vzťahového diagramu k osobe Jána Kuciaka, ktorý odovzdal Vorobjovovi.  Uvedené skutočnosti zaznamenal v úradnom zázname, ktorý založil do spisu evidovaného na tomto odbore na základe žiadosti Národnej jednotky finančnej polície NAKA vo veci osoby F. R., v súvislosti s ktorou finančná polícia požiadala o vyhotovenie vzťahových diagramov k osobám cca 27 novinárov, medzi ktorými Ján Kuciak nebol.

Svedok Mgr. Miroslav Vereš  vyšetrovateľovi pri výsluchu  predložil výtlačok lustrácie Jána Kuciaka, ktorý mal uložený vo svojom počítači (č.l. 2031). Pokyn na lustráciu mu zadal telefonicky jeho nadriadený sv. Zubčák a tento rozkaz vykonal ihneď v deň jeho vydania tak, že cez program Analyst sa pomocou svojho hesla prihlásil do systému REGOB a vykonal lustráciu osoby Jána Kuciaka. S použitím rodného čísla tejto osoby a s použitím programu Analyst spracoval schému, ktorá obsahovala údaje o osobe Jána Kuciaka, jeho rodičoch a súrodencoch, údaje o mieste ich trvalého pobytu, o ich vozidlách. Svedok usudzuje, že tam boli uvedené aj doklady týchto osôb. Lustráciu evidoval iba vo svojom zošite, ktorý si vedie ako pracovnú pomôcku. V tomto zošite zaznamenal výkon predmetnej lustrácie a kto mu na to dal príkaz. Inak eviduje číslo písomnej žiadosti na lustráciu, ktorá v danom prípade nebola daná.

Svedok PaedDr. Tibor Gašpar, ktorý bol v tom čase v pozícii policajného prezidenta, vypovedal, že pokyn, príkaz ani požiadavku na vykonanie lustrácie, vzťahovej analýzy z informácií v databázach Policajného zboru na konkrétnu osobu, nedal žiadnemu policajtovi, ani policajtovi Vorobjovovi a takéto tvrdenie Vorobjova kategoricky odmietol. V novembri 2018, v čase keď už nebol príslušníkom PZ, sa z podnetu Vorobjova s týmto policajtom osobne stretol a prijal od neho informáciu, že má vypracovať úradný záznam o lustrácii zavraždeného novinára Jána Kuciaka a v tomto zázname má uviesť, že lustráciu vykonal na jeho pokyn. Vorobjov mu tento postup odôvodnil obavou z administratívnej nezrovnalosti s tým, že lustráciu mal vykonať na základe dožiadania vyšetrovateľa PZ v trestnej veci úniku bankového tajomstva, v ktorej bol poškodeným bývalý minister vnútra Róbert Kaliňák. Svedok nadobudol dojem, že tento postup mohli Vorobjovovi jeho nadriadení nielen radiť, ale mohli si ho i vynucovať. Svedok sa vyjadril i k publikačnej činnosti Jána Kuciaka, ktorý písal o podnikateľských aktivitách jeho rodiny. Svedok uviedol, že v článku bolo zverejnené ich vyjadrenie v plnom rozsahu, a preto nemal dôvod sa týmto článkom ďalej zaoberať. Svedok potvrdil, že s Norbertom Bödörom je v  príbuzenskom pomere, s  týmto svedkom nekomunikoval o služobných veciach a neposkytoval mu informácie o priebehu vyšetrovania.

Účelom dôkazného prostriedku – výsluch svedka Ing. Norberta Bödöra bolo zistenie a preverenie, či tento svedok zadovažoval  z  prostredia polície lustrácie – vzťahové diagramy použité pri sledovaní novinárov, či zisťoval a poskytoval páchateľom informácie o výsledkoch prebiehajúceho vyšetrovania a sprostredkovával kontakt na vedenie Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry za tým účelom, aby sa veci súvisiace s vyšetrovaním prejednávaného prípadu vyvíjali v prospech obž. Kočnera. Z výpovede tohto svedka súd zistil, že sa sporadicky stretával s obž. Kočnerom asi 10 rokov. Rozprávali sa o všeobecných témach, nemali spoločné obchodné aktivity, ani voľno-časové aktivity. S Kočnerom sa rozprával aj o záujme médií o jeho osobu, opísal, že obž.  Kočner bol nahnevaný na to ako médiá o ňom písali; hovoril o portáloch Denník N, Sme, Aktuality, že klamú, nepíšu pravdu. Svedok si nepamätá, že by spomínal nejaké mená. Obž. Kočner robil tlačové konferencie a zverejňoval prehrešky novinárov na portáli Na pranieri. V rámci toho vyzýval na besedy ľudí a žiadal ich, aby mu posielali informácie, za ktoré im bol ochotný zaplatiť. Túto aktivitu obž. Kočnera časovo zaradil do roka 2017. Vedel, že investigatívny novinár Ján Kuciak písal aj o jeho osobe, údajne tieto články nečítal. Svedok poprel, že by ho obž. Kočner žiadal o pomoc pri získavaní k tomu potrebných informácií, osobné údaje  o novinárovi  Kuciakovi nemal k dispozícii.  Potvrdil, že s vtedajším policajným prezidentom Tiborom Gašparom bol vo vzdialenejšom príbuzenskom vzťahu a stretávali sa. Mal kontakty s ďalšími policajnými funkcionármi, ale údajne informácie o priebehu vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka z policajného prostredia nemal a vedel to, o  čom sa verejne rozprávalo. So svedkom Petrom Tóthom sa stretol prvýkrát v auguste 2018, o stretnutie ho požiadal svedok Tóth a na tomto stretnutí sa ho svedok opýtal, či môže pomôcť obž. Kočnerovi. Vtedy  svedkovi Tóthovi povedal, že obž.  Kočnerovi nevie pomôcť. Potom sa stretli 2x dvakrát, stále ho kontaktoval  Tóth. Koncom septembra mu Tóth volal a pýtal sa ho, či pozná obž. Zsuzsovú, ktorá bola zadržaná vo veci vraždy Jána Kuciaka. Na nasledujúcom stretnutí Tóth  bol nervózny  a  povedal mu, že so Zsuzsovou bol v kontakte, že zabezpečoval paparazzovanie novinárov a bojí sa, že bude vtiahnutý do tohto prípadu. I tento svedok potvrdil, že  obž. Kočner sa chcel politicky angažovať  a založiť politickú stranu, pričom mal názor, že obž. Kočner  nemôže byť úspešný v politike, pretože je osoba, o ktorej sa veľa píše. Svedok opísal akej podnikateľskej činnosti sa venoval  a  na otázku položenú súdom odpovedal, že mal ako živnostník podnikateľskú aktivitu, predmetom ktorej bola detektívna činnosť – Norbert Bödör – BMN.V roku 2017 mal 5 zamestnancov zameraných na túto činnosť, ktorej predmetom malo byť len monitorovanie priestoru obchodného domu  Mlyny v Nitre  za tým účelom, aby sa tam nekradlo. Pri posudzovaní vierohodnosti svedeckej výpovede Ing. Norberta Bödöra súd porovnal skutočnosti vyplývajúce zo svedeckej výpovede sv. Tótha. Zistil, že pravdivosť tvrdení svedka Bödöra ohľadom stretnutí so sv. Tóthom v dobe po vzatí obž. Kočnera do väzby v inej trestnej veci je potvrdená.

Z prepisu  č. l. 27684 – komunikácia  z  3.10.2017 od 08:54:58 do 19:43:09 – threema ID: medzi  MNEVJRT3 a 9TRNK8UX  (pomenovanie „n“) súd zistil, že Kočner žiada príjemcu: „Prosím Ťa ešte mi daj vytiahnuť tieto dve osoby“… „K nim by nemal byť problém zohnať aj fotokópiu pasu“

 Obž. Kočner k tejto komunikácii uviedol, že si na ňu nespomína, že taká komunikácia nikdy neprebehla. Poprel, že by  mu  sv. Bödör  poskytoval nejaké informácie. Zastáva názor, že Threema nie je autentická.

Obž. Kočner teda popieral komunikáciu so svedkom Tóthom ohľadom lustrácií tretích osôb (vrátane pošk. Kuciaka). Tento spôsob jeho obhajoby mu však nemôže byť na ťarchu, keďže obžalovaný (na rozdiel od svedka) nie je povinný vypovedať pravdu. Odhliadnuc od toho súd poukazuje na skutočnosť, že obž. Kočner by si mohol priznaním sa k účasti na neoprávnenom sledovaní a lustrovaní tretích osôb privodiť ďalšie trestné stíhanie (§ 194a, § 374 Tr. zák.). V tomto kontexte sa potom popieranie autenticity niektorých správ z komunikácie Threema zo strany obžalovaného Kočnera už nejaví byť až tak nelogické.

I keď vzťahové diagramy boli zmieňované procesnými stranami v trestnom konaní a sú prílohou svedeckých výpovedí, dôkaz takouto listinou nebol vykonaný.  Čo je pochopiteľné a logické, pretože taký dôkaz, ako vyplýva z výpovede svedka Tótha, ani neexistuje, o čom svedčí jeho tvrdenie pred súdom, že lustračné hárky – vzťahové diagramy, ktoré mal prijať od Mariana Kočnera v listinnej forme, skartoval a sledovaciemu tímu ich nikdy neukázal. Svedok Kriak potvrdil, že také listiny nemali k dispozícii.

Na základe vykonaných dôkazov súd dospel k jednoznačnému záveru, že svedkovia Kriak, Mlynarčík a Škrip vykonávali sledovanie vybraných osôb, včítane osoby poškodeného novinára Jána Kuciaka, bez akéhokoľvek legitímneho cieľa. Dôvodom takejto činnosti nebola bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ani zachovanie autority a nestrannosti štátnych orgánov či súdnej moci. Dôvodom tejto činnosti, pri ktorej došlo k zásahu do základných ľudských práv sledovaných osôb, a to Ústavou garantovaného práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe, boli mocenské a ekonomické záujmy obž. Kočnera. Táto skutočnosťvšak nemá dosah na vierohodnosť týchto svedkov. Svojou výpovednou hodnotou uvedené dôkazy v prvom rade osvedčujú a potvrdzujú skutočnosti vyplývajúce z výpovede svedka Petra Tótha. Súd má za to, že títo svedkovia v časovej súslednosti zrozumiteľne a logicky opísali činnosť spojenú so sledovaním Jána Kuciaka. Sv. Kriak, ako osoba poverená na výkon tejto činnosti v rámci organizovanej skupiny, za zadávateľa úlohy jednoznačne určil osobu Petra Tótha. Osoby, ktoré odborne pripravil na túto činnosť a s  ktorými predmetnú činnosť vykonával boli Mlynarčík a Škrip. Títo svedkovia ustálili, akými vstupnými informáciami  o sledovanej osobe disponovali, aké prostriedky na túto činnosť používali, v akej forme a s akým obsahom boli výstupy z tejto ich činnosti. Výpovede týchto svedkov v  komparácii s ostatnými dôkazmi, tak ako bolo uvedené, potvrdzujú s určitosť skutočnosti z týchto dôkazov vyplývajúce, zhodujú sa s nimi a potvrdzujú priebeh deja súvisiaceho so sledovaním Jána Kuciaka. Súd neopomenul vziať do úvahy fakt, že svedok Vorobjov mal k dispozícii vzťahový diagram k osobe Jána Kuciaka, ktorý nebol legálne vyžiadaný policajnými zložkami pre potreby v žiadnej trestnej veci. Pokiaľ si tento vzťahový diagram zabezpečil, nepochybne tak konal na popud osoby, ktorá dosiaľ nebola orgánmi činnými v trestnom konaní ustálená.

Na tomto základe súd dospel k presvedčeniu, že Peter Tóth, ktorý sa sám iniciatívne prihlásil ako svedok prejednávanej trestnej činnosti, takto konal skôr v obave z postihu za ním vykonávanú uvedenú činnosť, než v snahe napomôcť jej objasnenie. Tak, ako sám uviedol, orgánom činným v trestnom konaní sa prihlásil ako svedok  po tom, keď na základe správania Zsuzsovej a Kočnera po čine, teda nie na základe zákonných dôkazov, nadobudol presvedčenie, že páchateľmi predmetného činu  sú  Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Z pohľadu súdu tento svedok vypovedal s predsudkom voči týmto obžalovaným, ktorých za páchateľov činu považoval skôr ako im vina bola dokázaná. Týmto predsudkom boli jeho kroky k orgánom činným v trestnom konaní  vedené a jeho tvrdenia v procese dokazovania ovplyvnené. Pritom vystupoval ako kajúcnik uvedomujúci si, že sa v čase pred tým dopúšťal konania, ktorým dochádzalo k porušovaniu základných ľudských práv. Preto, podľa názoru súdu, svedčil v neprospech Kočnera a Zsuzsovej  i s pohnútkou  vyhnúť sa spravodlivému postihu za svoje činy. Tieto zistené skutočnosti mali podstatný dosah na pravdivosť a spoľahlivosť jeho svedeckej výpovede a vierohodnosť tohto dôkazu v podstatnej miere znižovali.

Súd skúmal, za akým účelom malo byť sledovanie Jána Kuciaka vykonávané a aký bol predpoklad jeho výsledku. Skúmal, či Ján Kuciak mal byť sledovaný za účelom kompromitácie jeho osobnosti  alebo  jeho sledovanie malo smerovať k zisťovaniu údajov  o  jeho osobe, o jeho  pohybe, miestach, kde sa zdržiaval s cieľom zameraným na jeho fyzickú likvidáciu. Súd sa zameral na zistenie, aký zámer mohol obž. Kočner takýmto postupom sledovať a či týmto postupom mohol vedome pripravovať prostriedky a vytvárať podmienky na zavraždenie novinára Jána Kuciaka.

Z dokazovania vyplynulo, že paralelne s prípravou na vstup do politiky cestou založenia strany Cieľ Kočner rozvíjal projekt Na pranieri a na tejto mediálnej platforme chcel kritizovať prácu novinárov. Portál Na pranieri mal slúžiť pre neho ako odrazový mostík do politiky, chcel sa takto spopularizovať ako osoba, ktorá komentuje nielen novinárske výkony, ale aj politické dianie. Jeho cieľom bolo získavať informácie, posielať otázky politikom a prostredníctvom kompromitujúcich materiálov chcel od potenciálnych koaličných partnerov dosiahnuť to, čo očakával od politickej kariéry. Platforma Na pranieri zameraná na kritiku a kompromitáciu novinárov mala diskusné fórum na sociálnej sieti Facebook.  Do diskusie prispieval Kočner a v jeho mene a pod jeho prihlasovacím heslom i obž. Zsuzsová. Obž. Zsuzsová vykonávala v prospech Kočnera práce zamerané na kritiku      a  kompromitáciu novinárov i politikov, navzájom si odovzdávali i kompromitujúce materiály, čo  potvrdzuje ich komunikácia v aplikácii Threema.

Z prepisu  č.l. 27681 zv. 63   –  komunikácia  z 26.02.2018 od 06:12:18 do 06:15:13 –  threema ID: medzi  MNEVJRT3 a PR89XH6N (pomenovanie XY Dušan KEMÉNYI XY) vyplývajú správy, ktorými Kočner oznamuje Zsuzsovej : „Mám sľúbené video.“ … „Jedna jeho bývala chce predať“… „Aj fotky“… Zsuzsová odpovedá : „Fotky máme“… „To nekupuj“… Kočner píše Zsuzsovej: „Pošli mi aké máme fotky, nech môžem porovnať“… „Malo by byť na videu vidieť, že je to on“…. „v nokii?“… „Tak nájdi“.

K tejto komunikácii  obž. Zsuzsová sa vyjadrila tak, že s Kočnerom sa bavili o jej súkromných fotografiách.

Z prepisu č.l. 27682 zv. 63  – komunikácia  z 26.02.2018 od 06:29:35 do 07:17:44 –  threema ID: medzi  MNEVJRT3 a PR89XH6N (pomenovanie XY Dušan KEMÉNYI XY) vyplývajú správy, ktorými Zsuzsová oznamuje Kočnerovi : „Ale neboj onedlho pride cas keď Ti ho nachytam, lebo viem ze Ti lezi v zaludku, ze ho nenavidis a ze co vsetko Ti urobil. Ja nezabudam. Preto som mu pisala aj vtedy a 1-2 x do roka na sviatky aby nestratil kontakt nech mu viem potom odpilit konar ked sa bude skrabat priliz vysoko alebo robit Ti zase zle…“

K tejto komunikácii  obž. Kočner uviedol, že nič  nezakrývali, bavili sa úplne otvorene a úplne o všetkom. Obž. Zsuszová  povedala, že sa bavili len o jednom človeku, ktorého osobne pozná a s ktorým mal Kočner menší konflikt; keďže oni sú priatelia už minimálne 20 rokov, tak to podávala ako riešenie…

Obž. Kočner v súčinnosti s Petrom Tóthom zabezpečil sledovanie politikov a novinárov a na túto činnosť mu poskytoval aj finančné prostriedky. Súčasťou zbierania informácií, podľa Tótha, bolo dokumentovanie toho, či sa novinári častejšie stretávajú s politikom alebo podnikateľom. Záujem bol aj bulvárny – alkohol, drogy, avantúry. V jarných mesiacoch roku 2017 s Kočnerom vypracoval zoznam novinárom, kde bolo 28 mien, medzi ktorými bol aj Ján Kuciak. Mal mu priniesť k tomu potrebné lustrácie, ktoré však svedok Tóth bez toho, aby boli použité, znehodnotil.

V súvislosti s touto okolnosťou  sa súd zameral na komunikáciu –  prepis  č.l. 28464 zv. 65 – komunikácia  z  15. 02. 2018 od 06:38:48 do 06:41:39 – threema ID: medzi  MNEVJRT3 a PR89XH6N (pomenovanie XY Dušan KEMÉNYI XY) kde Zsuzsová píše Kočnerovi : „… Ohladom toho co si vcera dal rybickam. Nemyslis ze tomu kto to krmivo robil to potom dojde?… Kočner jej odpovedá : „ Nemaj obavu….Robilo sa mnoho druhov krmiva. Asi 37.“

Počet mien lustrovaných novinárov podľa svedka Tótha nie je v zhode s počtom uvedeným v tejto komunikácii. Súd si na základe týchto zistení kládol otázku, či je prípustné takúto komunikáciu v symboloch, či šifrách, vzťahovať k žalovanej trestnej činnosti  a vykladať ju v kontexte skutkových okolností kladených obžalovanému za vinu.

Svedok Tóth vypovedal, že popri záujmovej osobe novinára boli v lustráciách ustanovení ich rodinní príslušníci, motorové vozidlá, vodičský preukaz, pas, atď. Sledovanie novinárov bolo zamerané na monitorovanie toho  s  kým sa stýkajú, čo robia, ako robia, či sú  také markantné javy, ktoré by boli vhodné na bulvárnu publicistiku. Požiadavka Kočnera bola zadovážiť čo najviac informácií bez špecifikácie  aktivity sledovaných osôb.

Z podnetu  Kočnera  potom v dobe na konci septembra a začiatkom októbra 2017 počas doby najviac 5 dní sledovali i novinára Jána Kuciaka. Zo sledovania bolo urobených niekoľko fotiek, pritom iné než tie, ktoré tvorili prílohu znaleckého posudku Ing. Fundáreka a ktoré boli pred súdom vykonané ako dôkaz, sa nenašli, i keď podľa vyjadrenia svedka Tótha mal polícii na digitálnom prostriedku odovzdať kompletný materiál zo sledovania. Výstupy zo sledovania novinárov dával Tóth, podľa jeho vyjadrenia, výlučne Kočnerovi.

Z prepisu na  č. l. 27685 zv. 63 – komunikácia  z  09.02.2018 od 13:59:40 threema ID: medzi  MNEVJRT3 a 6KUBCWMJ (pomenovanie „ woland Peter AGENT woland“) súd vykonal dôkaz správou sv. Tótha pre Kočnera s textom :Mám pre tena aj USB od timu.

Ako vyplýva z  výpovede obž. Marčeka informácie o  nebohom Jánovi Kuciakovi  od   sv. Andruskóa  dostali skôr  –  koncom januára 2018, a to  v dobe pred prvým sledovaním, ku ktorému došlo 5.2.2018.

Z výpovede sv. Tótha vyplýva, že si Kočner záznamy na odovzdaných USB kľúčoch  vôbec nepozeral, nezaujímal sa o to. Súd tak považoval za overenú týmto dôkazom pravdivosť tvrdenia obžalovaného Kočnera o tom, že táto činnosť bola vo výlučnej  kompetencii svedka Tótha.

Z prepisu na  č. l. 27685 zv. 63 – komunikácia  z 21.02.2018 01:1816 threema ID: medzi  MNEVJRT3 a 6KUBCWMJ (pomenovanie „woland Peter AGENT woland“) súd vykonal dôkaz správou Kočnera pre Tótha s textom : „Bratm, k 28.2 dočasne pozastavujem činnosť tímu“.  O 07:49:07 Kočner píše Tóthovi: „Nech pripravia komplexné vyúčtovanie nákladov a všetko, čo bolo doteraz urobené a odovzdané na čiastkových nosičoch treba natiahnuť na jeden USB (alebo viac) a odovzdať to dvojmo. Ideme si to s kamošom každý samostatne vyhodnotiť.“

Súd nespochybňuje, že takáto komunikácia medzi svedkom Tóthom a obž. Kočnerom sa uskutočnila, avšak poukazuje na čas komunikácie. Tá sa uskutočnila v dobe pred vraždou novinára Jána Kuciaka, ku ktorej došlo dňa 21.02.2018 v čase okolo 20:20 h. K tomu súd ešte poznamenáva, že nešlo o pokyn na okamžité zastavenie sledovacej činnosti tretích osôb, ale len o avízo prerušenia tejto činnosti ku koncu práve plynúceho mesiaca. Z výpovedí svedkov Tótha a Kriaka pritom vyplýva, že tzv. sledovací tím pokračoval v činnosti až do apríla 2018.

Z výpovedí svedkov Tótha, Kriaka, Mlynarčíka a Škripa súd zistil, že sledovanie Jána Kuciaka, ktoré bolo nimi organizované a vykonávané, trvalo najviac 5 dní a bolo ukončené v dobe takmer štyroch mesiacov pred zavraždením Jána Kuciaka. Pritom sledovaním nezistili žiadne relevantné informácie z hľadiska sledovaného cieľa, nezistili žiadne kompromitujúce informácie o osobnom, či spoločenskom  živote tohto novinára, ani jeho spojenie s vplyvnými ľuďmi pôsobiacimi v štátnych orgánoch, či iných sférach spoločenského života. Pritom iný cieľ sledoval  sv. Tóth  a iný cieľ sledovali ostatní spomínaní svedkovia. Kým Kriak, Mlynarčík a Škrip mali mať pri sledovaní                            na zreteli bezpečnosť štátu, verejný poriadok a zachovanie autority a nestrannosti štátnych orgánov a súdnej moci…, sv. Tóth a i obž. Kočner mali záujem na verejnej diskreditácii novinára prostredníctvom zverejnenia informácií získaných sledovaním na internetovom portáli Na Pranieri.

Po zhodnotení takto zistených skutočností vyplývajúcich z dôkazov  súd dospel k záveru, že s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou sledovanie novinára Jána Kuciaka, o ktorom obž. Kočner vedel a ktoré bolo vykonávané počas doby najviac piatich dní v čase takmer štyroch mesiacov pred jeho usmrtením, nebolo zo strany Kočnera zamerané na získavanie informácií o obvyklom spôsobe života Jána Kuciaka, o obvyklých časoch jeho aktivít  a miestach, na ktorých sa zdržiaval,  potrebných na vytvorenie podmienok na jeho usmrtenie v rámci tzv. predikcie. Dialo sa tak za účelom diskreditácie tohto novinára,  oslabenia jeho autority,  profesionálnej   a  osobnej cti do takej miery, aby mu sťažovala výkon jeho práce a odsúvala ho do úzadia pracovného i  spoločenského života.    Obž. Kočner vedel, že výlučne týmto spôsobom v  krátkom čase a pri minimálne vynaloženom úsilí eliminuje negatívny vplyv novinárskej práce Jána Kuciaka na svoje ekonomické a mocenské záujmy.

Faktom zostáva existujúce podozrenie, že výsledky predmetnej činnosti – fotografické snímky Jána Kuciaka mohli byť použité členmi organizovanej skupiny – Andruskóm, Ing. Szabóom a Marčekom pri vykonaní vraždy novinára Kuciaka, avšak súd nemal zákonný podklad na presvedčivý záver o tom,  že  práve tieto fotografické snímky mali páchatelia činu k dispozícii, ani presvedčivý záver o tom, akým spôsobom sa fotografické snímky Jána Kuciaka a údaje o jeho osobe dostali do dispozície týchto páchateľov.

O vzťahu k obž. Zsuzsovej  obž. Kočner vypovedal, že sa s ňou stretával od roku 2012. Bližšie  začal spolupracovať s obž. Zsuzsovou pri zbere podpisov na založenie politickej strany Cieľ.  V tom čase ich komunikácia bola intenzívnejšia. Predmetom ich stretnutí  boli hárky k strane a ďalší zber podpisov. V súvislosti s touto činnosťou poskytol obž. Zsuzsovej  niekoľko krát sumu od 5.000,- do 10.000,- Eur v  hotovosti. Veľká čiastka z tej sumy išla na nákup balíčkov  potravinových bánk. Obžalovaný Kočner uviedol, že dňa 25.1.2018 boli odovzdané  Ministerstvu vnútra SR hárky s podpismi a dňa 08.02.2018 bolo rozhodnuté o zamietnutí návrhu z dôvodov nedostatočného počtu hlasov.

Na základe správy Ministerstva vnútra SR, Sekcie verejnej správy z 09.07.2020 a k nej pripojených príloh (č.l. 29577-29577z zv. 68, 29866-29872 zv. 69), súd overil uvedené tvrdenia obžalovaného a zistil, že dňa 25.01.2018 prípravný výbor v zložení Peter Tóth, Eva Tóthová a Alexandra Janoušková podal návrh na registráciu politickej strany s názvom Cieľ. Rozhodnutím Ministerstva vnútra SR z 08.02.2018 č. SVS-OVR1-2018/006131-002 bol návrh na registráciu odmietnutý z dôvodu, že zoznam občanov, ktorí súhlasia so vznikom politickej strany Cieľ nebol predložený v súlade so zákonom o politických stranách, pretože nebol podpísaný najmenej 10 000 občanmi s uvedením ich osobných údajov.

Z výpovede obž. Kočnera súd zistil, že finančne a materiálne podporoval obž. Zsuzsovú údajne jej pomáhal tak ako ďalším matkám na Slovensku. V roku 2017 si vytvoril vzťah k jej dcére a intenzívne sa začali baviť o budúcnosti jej dcéry. Pomohol jej s kurzom na modelky, vedel, že sa chce venovať modelingovej kariére. Od roku 2017 každý mesiac najprv na účet starej matky a potom  na účet dcéry obž. Zsuzsovej poukazoval finančné prostriedky; dodal, že párkrát im poskytol financie aj v hotovosti. Dcére dával peniaze k narodeninám, k dobrému vysvedčeniu, k Vianociam. Prispel im na niekoľko dovoleniek v zahraničí, poskytoval im možnosť rekreácie v svojich zariadeniach na Donovaloch. Obž. Zsuzsovej dal dve kreditné karty. Jednu mala  jej dcéra  a k jeho účtu jednu mala obž. Zsuzsová,  pritom si obžalovaný nepamätal, či to bola jej alebo jeho karta. Kreditná karta, ktorú mala k jeho účtu dcéra obžalovanej mala mesačný limit 2 500,- Eur a denný limit bol 300,- Eur. Obž. Zsuzsovú nepovažoval za svojho zamestnanca a pokiaľ v komunikácii s ňou sa zmieňoval o výplate bola tým myslená suma  1300,- Eur, ktoré posielal jej dcére. Predpokladal, že z toho žila aj ona. Obž. Zsuzovej dôveroval, ale povedal jej niekoľkokrát, že biznis robotu pre ňu nemá. V roku 2016 na rozvoj kariéry jej dcéry dal obžalovanej 30 0000,- Eur. Žiadne peniaze obž. Zsuzsovej nepožičiaval a povedal, že raz ho o to Zsuzsová žiadala pre svojho známeho, čo rezolútne odmietol. Obž.  Zsuzsovej pomáhal vybaviť leasing  na vozidlo červenej farby a keďže nebola zamestnaná a nemala trvalý príjem bol ručiteľom za ten leasing, ktorý si splácala obž. Zsuzsová zo svojej, obžalovaný povedal : „nejakej činnosti“. Zistil, že niekoľkokrát neboli splátky uhradené, a preto naďalej platil  leasing  sám. Vozidlo bolo evidované na Editu Zsuzsovú, matku obžalovanej, pretože obžalovaná v tom čase  keď sa to vozidlo kupovalo mala exekúcie zo zdravotnej, sociálnej poisťovne a preto ani s ručením by  nedostala leasing. Obžalovaný potvrdil, že sa s obž. Zsuzsovou rozprával o veciach svojich trestných stíhaní a chcel to vyriešiť kým pôjde do politiky. Mal vedomosť, že obž. Zsuzsová komunikovala  s verejne činnými osobami, avšak žiadne s tým súvisiace informácie od nej nežiadal. Obžalovaný potvrdil, že v roku 2018 mala obž. Zsuzsová k dispozícií vozidlo zn. Mercedes bielej farby ako odmenu za činnosť na fan page Na pranieri. Dodal, že on na túto činnosť nemal čas. Mala prístup k tomu kontu a ona mala komunikovať v jeho mene s jednotlivými prispievateľmi. So Zsuzsovou sa dohodli na odmene 1000,- Eur.

Obžalovaná Zsuzsová o vzťahu s obžalovaným Kočnerom vypovedala rovnaké skutočnosti. Súd výpisom z účtu obž. Kočnera v Tatra banke, a.s. zistil, že na meno dcéry obžalovanej boli z jeho účtu poukazované finančné prostriedky v sumách uvedených obžalovaným. Fakt, že podporoval modelingovú kariéru jej dcéry vyplýva i z výpovede svedka Maroša Vachnu (Azariy), ktorý prevádzkoval firmu zameranú na tvorbu spoločenských šiat a spolupracoval s dcérou obžalovanej, ktorá na prehliadkach predvádzala ich modely. Dcéra obžalovanej bola odfotená na billboarde, ktorý bol umiestnený pri diaľnici smerom do Bratislavy. Jeho firma uhradila cenu za jeden mesiac zverejnenia tohto billboardu.

Súd sa zameral na zisťovanie toho, či dôkaz o konaní obžalovaných Kočnera a Zsuzsovej, v príčinnej súvislosti s ktorým mala podľa obžaloby nastať smrť novinára Jána Kuciaka, vyvstáva z dôkazného prostriedku záznamom komunikácie threema ID: medzi Marianom Kočnerom označeným MNEVJRT3 a Alenou Zsuzsovou označenou v tejto komunikácii PR89XH6N (pomenovanie XY Dušan KEMÉNYI XY). Ďalej súd za účelom priblíženia charakteru vzťahu  medzi Kočnerom a obž. Zsuzsovou pripája časť obsahu ich komunikácie, ktorá bola ako dôkaz vykonaná na hlavnom pojednávaní :

 

12.02.2018 19:43:58 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Moj ciel je jasny: vyhrat piate volby a zostavit stvrtu vladu
12.02.2018 19:44:06 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Hahaha
12.02.2018 19:44:33 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Kedy sa vidíme ?
12.02.2018 19:44:58 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ak Ti to vyhovuje tak v stredu doobeda
12.02.2018 19:45:35 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Ok
12.02.2018 19:53:13 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Fotenie stihneš ?
12.02.2018 19:54:52 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 🤔
12.02.2018 19:55:05 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Myslis do tych 10 dni?
12.02.2018 19:55:32 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Hej
12.02.2018 19:56:03 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Lebo inak som vyjebal prachy za komisiu do komína…
12.02.2018 19:56:16 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Urobim pre to vsetko!!! A myslim si ze na 90% ano.
12.02.2018 19:58:37 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Prisli Ti salky 😁
12.02.2018 19:58:41 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 S uskom
12.02.2018 19:58:55 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Chces foto?
12.02.2018 19:59:01 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Riešiš aj tie interiéry na USB ?
12.02.2018 20:00:36 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Jasne to uz davno!
12.02.2018 20:01:32 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ten Ti tiez vratim a ten projekt by zevraj mal byt hotovy uz tento tyzden
12.02.2018 20:02:22 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Ok
16.02.2018 18:40:22 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Tak keď u Teba veci nefungujú musím sa začať starať sám.
16.02.2018 18:40:47 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 🤬
16.02.2018 18:41:36 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Vlastne ako vždy. Čo si neurobím sám, to nie je. Je to tak celý môj živoť. Tisíckrát som sa presvedčil že sa môžem spoliehať len sám na seba
16.02.2018 18:41:46 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Nestvi ma este viac aj Ty
16.02.2018 18:41:57 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N A nechcem k tomu ŽIADEN TVOJ KOMENTÁR
16.02.2018 18:42:13 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N ANI SLOVO
16.02.2018 18:42:15 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Nič
16.02.2018 18:42:21 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Povedala som Ti ze to budes mat tak to BUDES MAT !!!!
16.02.2018 18:45:34 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ako to mam urychlit este viac??!! Urobit nasilu rychlo nieco nahovno nema zmysel a potom by som bola na vine zas zato !
16.02.2018 18:47:56 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Sam velmi dobre vies ze su veci na ktore si proste MUSI clovek pockat ci chce ci nechce lebo to nezalezi len na nom ale na tisic inych veciach ktore sa urychlit ci ovplyvnit nedaju!!
16.02.2018 18:49:50 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Kurva ked raz chces upiect dobry kolac tak musis pockat kym bude rura horuca a vyckat kym sa pomaly upecie! Ked ho vyberies skor bude surovy ked das na vacsie tak zhori !!
16.02.2018 18:52:57 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Stačilo
16.02.2018 18:53:21 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Povedal som že nechcem žiaden komentár
16.02.2018 18:53:33 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Ja nie som sprostý
16.02.2018 18:56:20 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ok.  V poriadku. Ja nepoviem uz nic. Chapem Ta a respektujem to ze sa nechces so mnou bavit a ze mas nervy. Ale ja zas viem co robim a hovorim a som si tym ista.
16.02.2018 18:57:13 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Dovtedy Ta uz teda nebudem rusit.
16.02.2018 19:00:39 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Na danú tému sa nechcem baviť
16.02.2018 19:00:47 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Jasné ?????
16.02.2018 19:07:31 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ok. Ked to bude nafotene a bilboardy uz budu vonku tak az potom si povieme o ci som tu reklamu nakoniec urobila dobre alebo nie
16.02.2018 19:08:10 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N 👍🏻💪👏
18.02.2018 08:10:25 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Vo štvrtok máme Markízu. Pokračovanie súdu
18.02.2018 08:10:46 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Aha. Ja ze rusis politicku karieru 😁 Uz som sa lakla 🤪
18.02.2018 08:11:16 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 To je spravne. Aj ja uz mam plan B 😈
18.02.2018 08:11:23 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Politická kariéra závisí aj od toho či som vyjebal von oknom 50 litrov alebo nie
18.02.2018 08:11:32 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N 😁😁😁
18.02.2018 08:11:36 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Tak zase budeme drzat palce 😁
18.02.2018 08:11:43 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N A vieš že nejde o peniaze
18.02.2018 08:12:11 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Samozrejme. Ale nic si nevyjebal nikam nem boj
18.02.2018 08:13:05 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Vies ze ja som taka setrna ze to nepripustim 😂
18.02.2018 19:24:32 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N S tým USB  sa asi nepodarilo nič …
18.02.2018 19:28:44 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ved to iste som povedala !!!! 😁
18.02.2018 19:30:13 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Podarilo len bol Valentin a potom hned pica sneh.  Ale vyzdvihne sa
18.02.2018 19:32:04 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Vsjo je uz loading 90%
18.02.2018 19:35:12 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Hm
18.02.2018 19:41:14 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Si myslis ze zo srandy nadavam na ten skurveny sneh? 🙄
18.02.2018 19:45:54 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Vydrzime a Šicko bude 👌
19.02.2018 16:14:11 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N A počasie ako u Vás vyzerá ? Už lepšie ?
19.02.2018 16:22:03 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 😂
19.02.2018 16:23:10 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Hey nastastie uz len mrzne
19.02.2018 16:23:22 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Len neviem dokedy 🤢
19.02.2018 16:23:57 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Nuž dokým nebude leto
19.02.2018 16:24:11 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 No hovno!!
19.02.2018 16:24:18 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Na to ja nemam cas
19.02.2018 16:24:38 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Mam len 1 nervy
19.02.2018 16:24:52 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Chcem jar a basta !!!
19.02.2018 16:25:31 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 😜
19.02.2018 16:31:26 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Hm
19.02.2018 16:33:38 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Zajtra uz zacnem byt na kazdeho  nervava a zla.
19.02.2018 16:33:53 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N To Ti nepomôže
19.02.2018 16:35:36 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Mozno hey. Vyskusam
19.02.2018 16:36:38 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Niekedy podaju ludia ten najlepsi vykon az ked sa na nich krici🤪
19.02.2018 16:44:13 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Mam kopu dovodov byt uz nervava. Nenavidim zimu, nenavidim sneh, nenavidim cakat a tato zima nie a nie skoncit. Nespim, mam rozjebany xicht, fest mi nejaka picovina skrizi denny plan a uz mam toho plne zuby. Ja som trpezliva aj chapava ale v sebe uz idem vybuchnut
19.02.2018 18:51:06 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Kukám správy a zas bude mrznúť
19.02.2018 18:51:25 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Takže kokot kokot a nie fialky
19.02.2018 18:53:15 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 To vadi len fialkam snezienkam by nemalo
19.02.2018 19:01:36 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Chces sa trosku pobavit?
19.02.2018 19:02:08 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Nie
19.02.2018 19:10:53 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Ja mám na starosti osudy pár desiatok svojich zamestnancov, ktorí musia dostať výplatu aj keď firma nezarobí !!! Ich nezaujíma počasie !!! Aj Ty dostávaš výplatu načas a pravidelne… Takže si nebudem zajebávať priestor v hlave JEBOVINAMI
19.02.2018 19:11:03 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N CHÁPEŠ TO ????
19.02.2018 19:11:23 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N A odreagovávam sa prácou !!!!
19.02.2018 19:23:50 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Samozrejme ze to CHAPEM !!!! 100x viac nez si myslis ! A robim vsetko co mozem aby som si aj ja svoju pracu spravila co najlepsie !! A tiez co najskor! Nemusis ma hned zozrat, len som sa spytala ! Ja sa tiez len tak nezabavam!! Lebo mam fpici svoju pracu! Nemozem sa sustredit nonstop na nu lebo by mi jeblo! Uz ani teraz od toho nemam daleko. Hlavne ked to neviem uz viac urychlit a pocasie duplom nie! A picovinu viem len preto ze sa to Tyka vystavy a malej kedze jej sije saty na prehliadku a dalsich 20 siat ktore mu ma na jar v tom hotelovom zamocku nafotit !!
20.02.2018 07:13:55 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Zajtra 10:30 Ťa čakám
20.02.2018 07:20:47 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Hm
20.02.2018 07:21:29 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Presne tak
20.02.2018 07:21:33 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N HM
20.02.2018 07:21:43 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Hovno Makové
20.02.2018 07:21:49 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N 😜😜😜
20.02.2018 07:21:54 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 😂
20.02.2018 07:22:01 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Dilino
20.02.2018 07:22:18 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Hm je ze hm ako sa tam dosmykam hm
20.02.2018 07:22:26 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ale jolvan
20.02.2018 07:22:45 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Prípadne Hádesove moratórium
20.02.2018 07:22:49 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N 😁😁😁
20.02.2018 07:23:26 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Este je len utorok rano dont panic 🤪
20.02.2018 07:23:46 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 😂 Dyk jaky cerny humor hned zrana
20.02.2018 18:47:54 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Jebem na sneh mam ine starosti . Pojdem si ich vyriesit .
20.02.2018 18:48:00 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Ok
20.02.2018 18:49:08 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 👍
20.02.2018 18:53:37 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Aj tak ich nevyriešiš
20.02.2018 18:53:54 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 To si len myslis
20.02.2018 18:54:11 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N A už to Ti to podľa mňa musí byť jasné
20.02.2018 18:54:58 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Tym ze budem cakat urcite nie. Najdem cestu.
20.02.2018 18:56:53 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Nie , ja vobec nepochybujem , len toto tempo je uz casovo neprijatelne
20.02.2018 19:01:15 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Do Rima vedie vela ciest , touto klukatou vliect sa uz nebavi a nemam na to uz ani cas ani nervy . Musi existovat aj rychlejsia. A ja ju najdem
20.02.2018 19:21:36 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ty ries svoje co treba a ja budem riesit to co mam
20.02.2018 19:22:24 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Nie nie
20.02.2018 19:23:06 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Ja si musím riešiť všetko sám. Lebo čo si neurobím sám, to j napiču…
20.02.2018 19:23:14 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N …ako vždy…
20.02.2018 19:23:49 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Ale jebme na to
20.02.2018 19:23:57 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Nemám dobrú náladu
20.02.2018 19:24:05 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Prepáč mi to
20.02.2018 19:24:37 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 To je v poriadku ja Ti rozumiem
20.02.2018 19:25:05 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ale ja som nieco slubila a to aj dodrzim
21.02.2018 16:50:19 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Ok
21.02.2018 18:12:02 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N 5️⃣0️⃣🔜☠️
22.02.2018 07:28:35 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Roztopil sa sneh ?
22.02.2018 07:28:39 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 1 uz Naozaj vypadol 🤢
22.02.2018 07:29:17 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Setri love na zubarku. To je z toho ze mi robis nervy a celu noc skripem zubami
22.02.2018 07:29:22 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N 🤪
22.02.2018 07:29:33 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Pici
22.02.2018 07:29:54 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ked vypadne este jeden chcem zuby ako Plackova!!! 🤪😂😂😂
22.02.2018 07:30:31 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Kozy už máš…
22.02.2018 07:30:47 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Tie nikto nevidi !!
22.02.2018 07:31:03 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N 😂😂😂
22.02.2018 08:08:35 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Idem do BA pre plachtu co zvesili z bigboardu lebo Azariy ju chce pouzit ako pozadie stanku na vystave a potom ju vyvesit na budovu dielne v Svidniku
22.02.2018 08:08:38 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Minule skončil o rretej
22.02.2018 08:08:48 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Tak Ta pockam mozeme dat cafe
22.02.2018 08:08:55 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Ok
22.02.2018 08:09:25 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Daj vediet ked skoncis
22.02.2018 08:09:38 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Už nepiš, mám už poradu s právnikmi
22.02.2018 08:09:40 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Budem zatial v Auparku
22.02.2018 10:13:25 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Hm
22.02.2018 10:16:15 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 O 12 tam
22.02.2018 10:17:03 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Mozno aj o pol
22.02.2018 10:17:22 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Dam vediet
22.02.2018 10:17:26 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Cestou
22.02.2018 10:45:02 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N 13:30
22.02.2018 10:45:10 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Skôr neviem
22.02.2018 10:48:47 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Uf
22.02.2018 10:48:49 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ok
22.02.2018 10:48:58 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Tak pockam
22.02.2018 10:49:09 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 A idem pomaly
22.02.2018 10:49:16 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Dovtedy nepíš
22.02.2018 10:49:21 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ok
22.02.2018 13:23:33 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Som tu
22.02.2018 13:23:47 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ja tiez
22.02.2018 18:58:10 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Hallo. Dorazili ste v poriadku ?
22.02.2018 18:58:19 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Si sa zabudla zahlásiť
22.02.2018 18:58:39 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Alebo len ja sa musím 😁?
23.02.2018 19:52:24 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 😂😂😂😂😂😂😂
26.02.2018 07:14:07 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Co myslis preco som taka nasrata na toho blondaveho zmrda uz roky a budem do konca zivota? Mohli sme byt uz niekde uplne inde! Hlavne ja. Mohol si mat uz davno na voditku polku zberby z toho kurnika! A vsetko nam ten potkan znicil lebo sa toho bal ! A Teba duplom! Je to obycajny ubohy falosny ulisny zradca a pojebany zalobabel nic viac 🤬
26.02.2018 07:17:44 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Stihne ho Boží trest 😁
26.02.2018 07:22:51 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N 5️⃣0️⃣🔜🚽
26.02.2018 07:23:09 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N 👎🏿
26.02.2018 07:23:22 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Tak to urcite. Budem si to priat kazdy den  az kym ho nestihne. Lebo okrem toho ze nam skoro vsetko znicil a zradil Ta, spravil zo mna verejne poslednu lacnu ubohu zufalu choru stetku a to ja NIKDY NEPREHLTNEM !!!  😡😡😡
26.02.2018 07:26:36 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ok
26.02.2018 08:43:42 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 🤢
26.02.2018 11:54:34 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N 13:30 Báč ?
26.02.2018 11:54:59 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ok
26.02.2018 11:56:41 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Aj 13
26.02.2018 11:59:33 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Ok
26.02.2018 11:59:36 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N 13
26.02.2018 14:17:17 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Pocuj vies prist o pol 4 do bacu zabudla som Ti dat ten druhy sanon 🤢 nech nemusim ist az do ba
26.02.2018 14:21:33 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Ok
26.02.2018 14:43:12 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 O 4
26.02.2018 14:43:33 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Oprava
26.02.2018 14:43:50 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Ok
26.02.2018 14:44:01 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Už som na ceste
26.02.2018 14:44:25 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Takže budem skôr
26.02.2018 14:44:29 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ok uz aj ja o 5 min
26.02.2018 14:44:39 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Budem saponahlat
26.02.2018 14:45:08 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Lebo potom potme uz nevidim ani kokot
26.02.2018 14:49:57 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Si sa nejak rýchlo spamätala že si mi nedala druhý šanón
26.02.2018 14:51:11 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N A je v ňom potešujúce množstvo alebo nepotešujúce ? Nech viem ako si nastaviť náladu…
26.02.2018 14:54:04 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Hey hned ako som dosla domov a uvidela ho na zadnom sedadle 🙈
26.02.2018 14:54:58 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 😂 je tam dosr podpisov neboj
26.02.2018 14:55:30 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N 😁
26.02.2018 18:04:44 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Tak dnešná megakauza začína mať nový rozmer. Policii sa prihlásil nejaký český novinár ktorý s neborákom Kuciakom pracoval na veľkej kauze podvodov s eurofondami. Ukazuje to na tú taliansku stopu
26.02.2018 18:06:05 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Mňa volal vyšetrovateľ (100 krát sa mi omluvil) že či môžem prísť o 19:00 na výsluch. Že keď ma nevypočujú tak ich Tódová zlynčuje 😁😁😁
26.02.2018 18:06:09 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Tak tam idem
26.02.2018 18:07:36 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 😳 Uz dnes?
26.02.2018 18:13:24 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Oni sa uplne zblaznili. Pomaly Ty budes na vine aj za globalne oteplovanie. Ja som skoro odpadla ked som to videla. Ked niekomu niekto povie ze sa zacne starat do jeho veci to je odkedy vyhrazanie?! To neznamena ze mu chces akokolvek ublizit !! Co je to za kokotinu??!! Este ani len to si nepovedal ze mu rozbijes hubu a oni tu idu hned ukazovat na Teba?! To je normalne ohovaranie a sproste osocovanie 😡
26.02.2018 18:14:43 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Skor nez zacali vykrikovat Tvoje meno mali si najprv zistit komu sa rypal vo veciach a co sa chystal zverejnit
26.02.2018 18:15:23 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ved toto uz je normalne na trestne oznamenie za krive obvinenie este k tomu verejne!!
26.02.2018 18:16:16 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Asi tentokrát pár TO podám, aj keď to považujem za zbytočné
26.02.2018 18:17:51 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ale ved sa musis branit! Aj Ty mas svoju cest nie?! Len tak Ta oznacit za vinneho??! Ako si to mohli vobec dovolit?!
26.02.2018 18:18:45 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Poskodzovanie dobreho mena a nemajetkova ujma im nic nehovori?! Todova by sa nedoplatila za cely zivot
26.02.2018 18:27:18 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Ok
26.02.2018 20:13:11 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Už som doma. Čapice poobdivovali bentley a pokecali sme
26.02.2018 20:14:44 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Asponze oni maju rozum a spravaju sa normalne 😅
26.02.2018 20:15:00 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Tesim sa ze si v poriadku
26.02.2018 20:19:25 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Je hrozne co sa stalo ale to sialenstvo obvineni co niektori okolo toho rozputali tiez nie je normalne 🤢
26.02.2018 20:34:08 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Banda debilkov
26.02.2018 20:38:08 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Tak spravaju sa presne tak 😡
26.02.2018 20:38:36 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 A tak spravy si ani nevidel
26.02.2018 20:39:41 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Nie
26.02.2018 20:39:52 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Čo hovorili ?
26.02.2018 20:42:28 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ja neviem ja som tiez nevidela lebo som sa nechcela rozzurit este viac keby aj tam na Teba kydali
26.02.2018 20:42:38 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Musis pozriet z archivu
26.02.2018 20:54:10 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Jebem na nich
26.02.2018 20:55:30 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Mudro
26.02.2018 20:55:34 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Ešte furt rozmýšľam či dozbierať … Či sa na to nevyjebať
26.02.2018 20:55:40 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Fakt neviem
26.02.2018 20:56:04 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Clovek sa len rozculi
26.02.2018 20:57:34 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ja tiez neviem. 🙄 ale zatial to vyzera tak ze by mohlo byt dost a dalo by sa to stihnut
26.02.2018 20:57:46 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Ok
26.02.2018 20:59:20 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Ked sa to stihne tak sa to poda a ostatne sa moze riesit potom casom. A ked nie tak sa na to vyjebes a kupis hotovu
26.02.2018 20:59:31 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Ok
26.02.2018 20:59:57 LOC MNEVJRT3 PR89XH6N Pomaly ďalej zájdeš
26.02.2018 21:04:08 LOC PR89XH6N MNEVJRT3 Nechame to na osud ? Ked sa to podari vyzbierat na cas tak to tak malo byt a ked nie tak nie a vyriesi sa to potom inak . Ci? 🤔

Ako je zrejme z uvedenej komunikácie modelingová činnosť dcéry obžalovanej Zsuzsovej

i zber podpisov na založenie politickej strany je jej predmetom. Pri časti viet tejto komunikácie je prípustný rôzny výklad jej obsahového zamerania. A vylúčený nie je ani ten, ktorý súdu predostreli obžalovaní v rámci svojej obhajoby a ktorý podľa ich výkladu súvisel i so zdravotným stavom obžalovanej, či ich psychickým vypätím a rozpoložením. Súd poukazuje na to, že podľa výkladu jednej z procesných strán  správa „50.000 čoskoro s lebkou“ súvisela s odmenou za vraždu, avšak v spojitosti s komunikáciou o bilborde nemožno vylúčiť ani obsahový výklad správy podaný obžalovanými, a to že sa jednalo o komunikáciu súvisiacu s modelingovou  činnosťou dcéry obžalovanej, či so zakladanou politickou stranou.  I v jednom, i v druhom prípade dôkazy svedčia o tom, že obe tieto aktivity obž. Kočner štedro finančne podporoval. Napokon, tak ako vyplýva z výpovede svedka Tótha, i tieto jeho investície mali potenciál na to, aby mu v budúcnosti priniesli vysoký zisk. Súd nemôže vinu odvodzovať od výkladu zachytenej komunikácie cez aplikáciu Threema, o ktorej obžaloba a strana poškodených predostiera, že bola šifrovaná a mala iný než doslovný význam. Slovný aj písomný prejav v rámci neformálnej komunikácie  môže mať rôzne verzie výkladu, pričom i pri posudzovaní tohto nepriameho dôkazu musí byť pri jeho hodnotení v kontexte ostatných dôkazov uplatnené pravidlo v pochybnostiach v prospech obvineného. V otázke viny, či neviny nemožno účelovo vykladať komunikáciu,  ktorá nemá doslovný gramaticky význam v neprospech obvineného. Preto správy o snehu, zuboch, svrabe, emotikonoch  atď., v ktorých mali byť podľa prokurátora a splnomocnencov poškodených inotaje a šifrované dorozumievania súd nemohol exaktne vykladať z pohľadu viny, či neviny a vyhodnotiť ich v neprospech  obžalovaných.

I tieto skutočnosti súd vzal do úvahy pri výklade celého kontextu komunikácie threema ID.  Súd nemal pochybnosť o zákonnosti získania tohto dôkazu. Dôkaz hodnotil ako vierohodný a úplný s neporušeným obsahom prečítaných textových správ. Komunikácia nie je vo vzťahu k vražde explicitná, obsahuje náznaky, metafory, tak ako sa v  komunikácii medzi ľuďmi bežne objavuje, čo potvrdzuje i jej autenticitu.

Obžaloba je založená na tvrdení, že po čine dňa 22.02.2018 mal  Kočner v Bratislave odovzdať  obž. Zsuzsovej finančnú hotovosť v sume 50.000, € na účel jej ďalšieho odovzdania ako odmeny vykonávateľom vraždy.

Správy z komunikácie threema ID i odborné vyjadrenie o BTS staniciach potvrdzujú, že sa obaja v tom čase nachádzali na približne rovnakých miestach, pričom obidvaja obžalovaní popierajú, že by sa v uvedený deň stretli. Obžaloba odvodzuje odovzdanie sumy 50.000,- € i z návštevy Kočnera v jeho bezpečnostnej schránke v Tatra banke, a.s. Kočner tvrdí, že si v ten deň z bezpečnostnej schránky peniaze nevyberal. Výpisy z jeho účtu v Tatra banke, a.s. svedčia o tom, že si z účtov vyberal vyššie sumy hotovosti, avšak nestalo sa tak v uvedený deň. I keď na základe komunikácie v aplikácii Threema „som tu“, „ja tiež“ možno sa domnievať, že sa obžalovaní v tom čase stretli, okolnosť odovzdania a prevzatia sumy 50.000,- € nie je podložená žiadnym dôkazom. Zo strany obžaloby ohľadom tejto skutočnosti ide len o domnienku či dohad.

Obžalovaný Kočner poprel, že by sa dňa 22.02.2018 v Bratislave s obž. Zsuzsovou stretol a že by jej v ten deň odovzdával peniaze. Poprel i odovzdanie doplatku dňa 26.02.2018. Poprel komunikáciu cez aplikáciu Threema  „Som tu.“ –  „Ja tiež.“ Vtedy údajne volal Zsuzsovej a povedal jej, že bolo zrušené pojednávanie, že má stretnutie s právnikom. Dňa 22.02.2018 si z bezpečnostnej schránky v Tatra banke vyberal dokumenty, ktoré išiel odfotiť k advokátovi a vrátil ich do druhej bezpečnostnej schránky.

Súd mal tieto tvrdenia obžalovaného preukázané dôkazom správou Tatra banky a.s. z 29.03.2019 (č.l. 14715-14717, 14724-14726 zv. 32), ktorá súdu poskytla prehľad vstupov obž. Mariana Kočnera do bezpečnostnej schránky č. 29 – Správa a inkaso zmeniek, s.r.o. a do bezpečnostnej schránky č. 192 – Karolína Kočnerová v inkriminovanom čase. Z tohto prehľadu tiež vyplýva, že pokiaľ ide o vklady a výbery z týchto dvoch bezpečnostných schránok, ktoré mal obž. Kočner k dispozícii, že z jeho strany nešlo o žiaden ojedinelý úkon. V období od 23.01.2018 do konca februára 2018 navštívil tieto schránky celkovo až 12-krát.

Výpoveď svedka Andruskóa a dôkazy svedčiace o finančnej a materiálnej podpore Zsuzsovej zo strany Kočnera umožňujú pripustiť i iný možný priebeh skutkového deja. Svedok Andruskó dňa  23.2.2018 odovzdal Szabóovi 40.000,-€, povedal, že peniaze dostal od Zsuzovej dňa 22.02.2018. I keď odborným vyjadrením Odboru počítačovej kriminality Prezídia PZ, úradu kriminálnej polície z 13.07.2020 č. PPZ–KP–OPK2-2020/040464-002 (č.l. 29659 – 29670 zv. 68) na základe údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke – od 09:35:58 do 09:49:15 na BTS Košická 40, Komárno je zachytené telefónne číslo Zsuzsovej  a o 10:25:17 na BTS Košická 40, Komárno je zachytené telefónne číslo Zoltána Andruskóa, súd v kontexte ďalších dôkazov neuveril týmto tvrdeniam svedka a pôvod ani zdroj týchto finančných prostriedkov, ani následného doplatku, ktoré svedok odovzdal obž. Ing. Szabóovi, nemal za dokázaný.

Súd vykonal dôkaz autorskými článkami Jána Kuciaka (evidované vo zv. 37), ktoré písal                v r. 2016-2017 sám i s autorkou Veronikou Šmiralovou a ktoré boli vydávané na portáli www.aktuality.sk. Z článku s názvom  Polícia preverí Kočnerove kšefty zo dňa 09.08.2017 vyplýva, že špeciálny prokurátor odňal vyšetrovateľovi PZ vec podozrenia z  daňového podvodu a zrušil uznesenie vyšetrovateľa PZ o zastavení trestného stíhania, ktorým bolo rozhodnuté tak, že sa Marian Kočner nedopustil trestného činu. Z tohto článku  je zrejmé, že ako prvý o tejto kauze informoval týždenník Trend. Túto skutočnosť uvádzal pred súdom i obžalovaný Kočner. Ďalšie články svedčia o tom, že prokurátor nariadil za tento trestný čin obviniť Mariana Kočnera, pričom sa tak stalo i na základe publikovanej analytickej práce Jána Kuciaka. Novinár Ján Kuciak sa zameriaval i na ďalšie podnikateľské aktivity obž. Kočnera a jeho články vnášali pochybnosť o ich legálnosti; zameriaval sa na sledovanie jeho súdnych sporov. Tým sa nespochybniteľne dotýkal jeho ekonomických záujmov a ohrozoval vysoký životný štandard jeho i jeho rodiny, pritom ho vystavoval hrozbe spojenej s kriminalizáciou  a stratou slobody.

Obžalovaný Kočner v súvislosti s činom, ktorý ho v prejednávanom prípade inkriminuje,   i napriek takto zistenému stavu vyvracia motív pomsty vo vzťahu k poškodenému Jánovi Kuciakovi, ktorý mu prisudzuje obžaloba. Poukazuje na to, že Ján Kuciak ako investigatívny reportér spolu s Veronikou Šmiralovou dostal novinársku cenu za články o schránkových firmách a prevodoch týchto firiem na biele kone. Obžalovaný poukázal na listiny zahrnuté v spise naznačujúc pritom, že hlavným biznisom Andruskóa a ľudí, ktorí za ním sú, bol biznis s DPH, faktúry a biele kone. Obžalovaný sa obhajuje tvrdením, že Ján Kuciak o ňom písal menej ako iní novinári. Dodal, že informácie o jeho sporoch s Markízou uverejnili všetky médiá na Slovensku a poukázal na to, že v článkoch Jána Kuciaka sú zopakované informácie, ktoré skôr priniesli iné média. Obžalovaný v súvislosti s článkami o kauze DPH Donovaly uviedol, že všetky s tým súvisiace informácie predtým uverejnil denník Trend. Novinár Ján Kuciak nepravdivo napísal o úvere z Privatbanky, ktorý neexistoval a údajne uviedol i ďalšie neoverené a nekorektné informácie. Obžalovaný pritom poprel, že by ho Ján Kuciak týmito informáciami o  kauze DPH ohrozoval, pretože skrátenie tejto dane dosiaľ nebolo dokázané.

Súd na základe vykonaných dôkazov nemal pochybnosť o tom, že obžalovaný Kočner mal obavu z odborne zdatného, rozhľadeného a agilného novinára osobitne v dobe, keď prejavil záujem o vstup do politiky a rozhodol sa založiť politickú stranu s názvom Cieľ. Napokon i z výpovede svedka Tótha vyplýva, že pre politickú kariéru bolo preňho trestné stíhanie príťažou. Obžalovaný bol z novinárov frustrovaný a kritizoval ich. I keď pred týmto svedkom predniesol, že treba jedného novinára zabiť, všetci by sa zľakli a bol by pokoj, takto vyslovená myšlienka nespájajúca sa so skutkom  nezakladá trestnú zodpovednosť a nesvedčí o skutočnom konkrétnom úmysle zabíjať.

Najvernejší obraz o  postoji obžalovaného Kočnera k novinárovi Jánovi Kuciakovi poskytuje súdu dôkaz spisom Prezídia Policajného zboru, národná kriminálna agentúra , expozitúra Bratislava ČVS:PPZ-9/NKA-PZ-BA-SV-2018, z ktorého zistil, že dňa 7. 9. 2017 Ján Kuciak podal na Mariana Kočnera trestné oznámenie pre trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona. Oznamovateľ uviedol, že sa mu Marian Kočner vyhrážal tým, že  bude zbierať špinu na neho, na jeho rodinu, presne povedal, že na jeho rodičov a súrodencov, že na internetovom portáli zverejní všetku špinu, ktorú o ňom zistí, že mu zničí kariéru  a že nebude písať. Obž. Kočner mal povedať novinárovi, že o ňom píše nepravdu, že o ňom klame. Zo zvukovej nahrávky tohto telefonického rozhovoru vyplýva doslovné vyjadrenie obžalovaného Kočnera: „…začnem sa zaujímať pán Kuciak o vašu matku, o vášho otca, o vašich súrodencov, o všetkých sa začnem zaujímať a budem aj ja o vás zverejňovať všetko, čo o vás nájdem. Pán Kuciak budete prvý, uprednostním vás pred Tódovou, pretože to čo robíte, robíte veľkú nadprácu,  a ja som presvedčený o tom, že si vás niekto najal, že vás niekto platí. Neviem vám to dokázať… viem, že je za tým aj niečo iné, len vám to neviem dokázať, ale keď vám to budem vedieť dokázať, pán Kuciak, tak vám garantujem, že skončíte písať, pretože vás budem pranierovať… a keď budem tie dôkazy mať, ja ich dneska nemám, a verte tomu, že urobím všetko pre to, ak existujú, aby som ukázal Slovensku, kto si na Slovensku dovolí špiniť bez toho, aby mal informácie overené, lebo vy ich nemáte… Vy ste veľmi osobný, ste jeden zlý človek, ktorého niekto úkoluje a verte mi, že dôjde na to, kto to úkoluje… ale môžete si byť istý, že sa vám osobne pán Kuciak začnem špeciálne venovať…. pokojne vám to hovorím… začnem sa špeciálne venovať vám, vašej osobe, vašej matke, vášmu otcovi a vašim súrodencom…Vy tiež do toho zaťahujete moju rodinu… ako náhle zistím nejakú špinu, nejaké prešľapy u vás a u celej vašej rodiny, ešte raz špinu, prešľapy, trestnú činnosť… každý niečo má za nechtami, určite budete mať aj vy, buďte si istý, že to takisto zverejním ako vy, ale takisto s dôkazmi, bez dôkazov nie, takže budem pán Kuciak hľadať, budete prvý, ktorý budete uverejnený na mojej internetovej stránke, venujem vám ako prvému novinárovi čestné miesto, ak ste slušný a čestný tak tam nebudete, ale ja si to nemyslím…“  

 Policajný orgán toto konanie obžalovaného Kočnera posúdil ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a dňa 24.10.2017 odovzdal vec na vybavenie policajtovi poverenému na objasňovanie priestupkov. Napokon, dňa 23.3.2018, po smrti Jána Kuciaka, vyšetrovateľ PZ rozhodol o odmietnutí tohto oznámenia s odôvodnením, že vyjadrenie Kočnera bolo neadekvátne a nevhodné, ale nenapĺňalo znaky prečinu vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Trestného zákona. Uznesením Okresnej prokuratúry Bratislava II zo dňa 24.04.2018 bola sťažnosť právneho zástupcu poškodených Jozefa Kuciaka a Jany Kuciakovej zamietnutá ako nedôvodná.

Znalkyňa  z odboru Psychológia, ktorá posúdila osobnosť obžalovaného Mariana Kočnera  v znaleckom posudku uviedla, že  jeho osobnostná štruktúra vykazuje nevyrovnanosť emočného prežívania, s extrovertnou sociabilitou. Je sebaistý, sebavedomý, ľahkovážny a trúfalý. Jedná sa o egocentrickú osobnosť, s narcistickými rysmi. Tendencie má k direktívnemu správaniu s cieľom kontroly. Svet môže vnímať ako súbor objektov, ktoré je treba usporadúvať a manipulovať za účelom uplatnenia výlučne vlastného záujmu, čo možno dosiahnuť bez nejakej zvláštnej vrelosti. Ľudí vníma skôr ako prostriedky a nie ciele, preto sa nezúčastňuje na radostiach a smútkoch spojených  s medziosobnými afektami. V interpersonálnej interakcii sa hodnotí ako autokratická a egocentrická osobnosť. Svojim správaním vyjadruje sebalásku, spokojnosť so sebou, nezávislosť, nadradenosť a sebadôveru. Produkuje správanie sýtené mocou, silou a ambíciami. Obdiv a poslušnosť ostatných mu pomáha zachovať si sebaúctu. Jeho interpersonálne interakcie  môžu vyústiť do boja o vplyv a moc. Výsledky psychodiagnostiky svedčia o neprítomnosti znakov psychických porúch v zmysle psychózy. Agresivita nie je dominantnou črtou v štruktúre osobnosti obžalovaného. Indikátory  pre sociálny vzorec správania, v ktorom dominujú hnev, hostilita a iritabilita nedosiahli významné hodnoty. Z dokumentácie vyplýva jeho sklon k verbálnej agresivite (slovné násilie) a nepriama agresivita ako účelový nástroj egocentrického a direktívneho správania. Sklony k priamej brachiálnej agresivite u neho neboli zistené.

Závery znalkyne potvrdzujú aj ďalší svedkovia (Tóth, Haščák, Schwartz, Vagovič, Ivan Kočner), ktorí vypovedali o jeho vzbrklom správaní a vulgárnom vyjadrovaní ako o bežnom štandarde a súčasti jeho osobnosti. Z prehraného videozáznamu tlačovej konferencie na TA3 je tiež preukázané, že obž. Kočner sa vo vzťahu k iným osobám (novinári, poslanec Rajtár, poslankyňa Ďuriš-Nicolsonová) vyjadroval obdobným spôsobom ako v telefonáte s pošk. Jánom Kuciakom, t.j. opäť používal slovné spojenia typu: „budem sa vám venovať“, „budem na vás zbierať špinu“, „on je buď hlúpy alebo zámerne klame“, a pod. A napokon počas rozhovoru  s bývalým generálnym prokurátorom Trnkom (záznam prehraný na hlavnom pojednávaní) sa tomuto tiež slovne vyhrážal, že sa niečo stane jeho synovi, bez reálneho naplnenia tejto hrozby.

Na základe takto zistených skutočností vyplývajúcich z vykonaných  dôkazov je zrejmé, že obž. Kočner sa cítil byť konaním novinára Jána Kuciaka dotknutý,  pretože novinár svojou činnosťou nepriaznivo vstupoval do sféry jeho osobnej integrity a znižoval jeho vážnosť. Tento neriešený stav pretrvával istú dobu až vyústil do uvedeného telefonátu s novinárom. Obžalovaný pritom vyčítal novinárovi nekorektný prístup a domáhal sa toho, aby novinár v rámci svojej činnosti o ňom nepísal. Obžalovaný sa cítil dotknutý, avšak nepristúpil k náprave tohto stavu legálnou cestou – cestou civilnej žaloby na ochranu osobnosti, či cestou trestného oznámenia za ohováranie. Sám pred súdom uviedol, že taký postup mu nedával zmysel. Takýto zákonom akceptovateľný a korektný postup zrejme neprichádzal pre neho do úvahy nielen preto, že súdy konajú zdĺhavo, ako vypovedal, ale s vysokou mierou pravdepodobnosti preto, lebo skutočnosti, o ktorých novinár písal skutkový základ na takýto zákonný postup neposkytovali. Zjavne vedený pomstychtivou pohnútkou sa rozhodol tento stav riešiť pranierom novinára a jeho rodiny. Na takú činnosť mal dostatok finančných prostriedkov, mal vytvorenú mediálnu platformu a tím ľudí (Tóth, Zsuzsová a ďalší), ktorí zabezpečovali prevádzku tohto média, vytvárali jeho obsah a dodávali k tomu potrebné informácie. V neposlednom rade mal na to i osobnostnú výbavu. Táto jeho pohnútka spĺňala atribút nemorálnosti a svedčila o jeho bezcharakternom a arogantnom prístupe k iným ľuďom i spoločnosti, avšak nesvedčila a nesvedčí o jeho úmysel zabíjať. Ako vyplýva zo záverov znalkyne z odboru Psychológia obžalovaný nemá sklony k brachiálnej agresivite. Svoje osobné frustrácie a problémy riešil zneucťovaním iných a bojom o vplyv a moc.

Nebol teda preukázaný vážne mienený úmysel obž. Kočnera niekoho usmrtiť. Novinárov, ktorých subjektívne vnímal ako svojich „nepriateľov“, sa rozhodol ničiť rovnakými zbraňami, ako to (podľa jeho mienky) robili oni voči nemu – zverejňovaním informácií o ich súkromí a diskreditáciou.

Existencia motívu sama osobe nestačí ani len na obvinenie, nieto na odsúdenie osoby za objednanie vraždy. Veď ak má niekto vzhľadom na svoje aktivity veľa nepriateľov alebo neprajníkov, tak v prípade jeho násilnej smrti nemožno odsúdiť všetky osoby želajúce si (v duchu) smrť zavraždenej osoby. Išlo by o tzv. odsúdenie za myšlienku.

Okrem toho motív mohli mať aj iné osoby, o ktorých poškodený Kuciak písal. Veď aj jeho kolegovia z redakcie ako svedkovia priznali, že spočiatku si aj sami mysleli, že je za tým talianska mafia. Svedok Vagovič dokonca uviedol, že článok o Vadalovi bol Kuciakovým „top-článkom“. Podobne sa vyjadril aj jeho šéf, svedok Bárdy, ktorý mu dokonca odporúčal, aby šiel po dopísaní článkov o kauze Vadalovcov na istý čas bývať do hotela.

Tieto skutočnosti súd nespomína v snahe obrátiť pozornosť OČTK na inú „stopu“, ale na ne len poukazuje s cieľom vysvetliť pretrvávajúce pochybnosti o identite skutočného objednávateľa vraždy poškodeného Jána Kuciaka.

Záverom sa súd osobitne zameral na preskúmanie obsahu tej časti komunikácie, ktorá sa odohrala medzi obžalovanými Kočnerom a Zsuzsovou v čase, keď došlo k zverejneniu vraždy.

Z prepisu zv. 63, č. l. 27681-27683 – komunikácia z 26.02.2018 od 07:22:51 do 18:14:43,              od 20:59:20 do 21:04:08 – threema ID: medzi MNEVJRT3 a PR89XH6N (pomenovanie XY Dušan KEMÉNYI XY) vyplýva: Zsuzsová píše Kočnerovi : „ …Ked niekomu niekto povie ze sa zacne starat do jeho veci to je odkedy vyhrazanie ? To neznamena ze mu chces akokolvek ublizit!!“

Z komunikácie je zrejmé, že Kočner bol predvolaný na výsluch v súvislosti s telefonátom, ktorý mal s  poškodeným Jánom Kuciakom.  Kočner  v komunikácii označuje prípad za megakauzu, že začína mať nový rozmer, že to ukazuje na taliansku stopu. Zsuzsová ho nabáda, aby podal trestné oznámenie za krivé obvinenie a na to Kočner reaguje, že tentokrát  pár trestných oznámení podá, aj keď to považujem za zbytočné.

Súd na základe toho dospel k presvedčeniu, že Kočner o vražde Kuciaka pred jej verejným odhalením vedomosť nemal a k takému konaniu, poukazujúc už na skôr vyhodnotené dôkazy, ani nesmeroval. Napokon obžaloba viní Mariana Kočnera za to, že vraždu Kuciaka objednal, pritom súdu neposkytla ani elementárny  dôkaz  o tom akým spôsobom, kde  a za akých okolností sa tak malo stať.

Po vyčerpaní dosiahnuteľných dôkazov, na základe výsledkov dokazovania vykonaného na hlavnom pojednávaní, preto súd nemohol spoľahlivo, bez rozumných a dôvodných pochybností dospieť k záveru, že skutok  spojený s usmrtením Jána Kuciaka spáchal obžalovaný Marian Kočner.

Súd napokon oslobodil spod obžaloby ohľadom skutku uvedeného v bode 1. obžaloby nielen obžalovaného Kočnera, ale aj obžalovanú Zsuzsovú. Vykonaným dokazovaním bolo síce preukázané, že tento žalovaný skutok sa stal a je trestným činom, avšak nebolo s istotou spoľahlivo a jednoznačne preukázané, že tento čin spáchala, príp. zúčastnila sa na jeho páchaní, aj obžalovaná Zsuzsová.

V zmysle podanej obžaloby mala obž. Zsuzsová ako priamy páchateľ (nie ako účastník) úmyselne spáchať obzvlášť závažný zločin „Úkladná vražda“ podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c), e) Trestného zákona, s poukazom na § 138 písm. i) a § 140 písm. a) Trestného zákona. Podľa obžaloby mala teda spolu s ostatnými členmi štvorčlennej organizovanej skupiny (Zsuzsová, Andruskó, Szabó, Marček) zabiť poškodeného Kuciaka, pričom spolu s ostatnými mala takto konať na základe objednávky zadanej inou osobou – obžalovaným Kočnerom.

Ako súd už vyššie uviedol, vo vzťahu k obž. Kočnerovi nebola preukázaná jeho vina (účasť) ohľadom skutku č. 1 obžaloby. Podľa obžaloby však mal byť práve on objednávateľom vraždy poškodeného Kuciaka. Ak teda napokon nebol pred súdom spoľahlivo a jednoznačne preukázaný pôvodný predpoklad o identite objednávateľa, zostalo otáznym, na základe čoho (koho) v tejto veci konali odsúdený Andruskó, resp. obžalovaní Marček a Ing. Szabó.

Túto zásadnú zmenu priebehu skutkového deja, z ktorého „vypadol“ prokurátorom (žalobcom) pôvodne predpokladaný objednávateľ, nemožno jednoducho sanovať úpravou skutkovej vety s tým, že miesto objednávateľa po obž. Kočnerovi „prevezme“ obž. Zsuzsová. Jej vina musí byť preukázaná takými dôkazmi, ktoré budú súdu poskytovať najvyššiu mieru istoty o tom, že je skutočne trestne zodpovedná    za spáchanie skutku v bode 1. obžaloby, či už ako páchateľ alebo ako účastník trestného činu (§ 19 až § 21 Tr. zák.). Len samotné podozrenie na jej odsúdenie nestačí.

Bez ohľadu na to, aký bol doterajší život obžalovaných, akú majú povesť či charakter, aké bolo ich správanie a vyjadrovanie v priebehu trestného konania, platí aj vo vzťahu k týmto osobám zásada prezumpcie neviny. Súd nemôže odsúdiť niekoho len na základe počtu osôb („svedkov“), ktoré si myslia, že to spravil práve ten a ten obžalovaný (§ 2 ods. 6 tretia veta Tr. por.).

Súd nemôže podľahnúť vonkajšiemu tlaku a volaniu po rýchlom odsúdení a potrestaní osôb, ktoré sú už dlhodobo v médiách prezentované sťaby páchatelia. Právo na spravodlivé súdne konanie      (so všetkým, čo k tomu patrí) prináleží každej stíhanej osobe (čl. 6 Dohovoru; čl. 50 Ústavy SR).

V tejto súvislosti možno parafrázovať nedávne vyjadrenie predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, JUDr. Ivana Fiačana, PhD.:

„Prvoradým kritériom rozhodovania súdu nemôžu byt‘ očakávania verejnosti, ktorým v kontexte aktuálnej spoločenskej situácie a diania vo vzťahu k justícii rozumiem, ale nestranné a nezávislé používanie verejnej moci, dôsledne rešpektujúce požiadavku objektivity, ako aj limity uplatňovania vlastných kompetencií. Nastoľovanie spravodlivosti v právnom štáte nesmie nadobudnúť obraz antickej Justície, ktorá si strhne šatku z očí a pridá sa  k spravodlivo rozhorčenému davu náhlivo sa dožadujúcemu použitia jej mena ešte pred tým, než na svojich váhach dôkladne zváži vinu. Primeranú zdržanlivosť a opatrnosť si justícia musí zachovať aj za cenu straty popularity v prostredí aktuálnych spoločenských nálad a očakávaní.“

(https:// www.ustavnysud.sk/documents/10182/992076/List_predsedu_USSR_TI.pdf)

Vina páchateľa musí byť vždy riadne preukázaná a nemôže byť postavená len na dohadoch.             Vo všeobecnosti možno konštatovať, že všetky okolnosti dôležité pre rozhodnutie musia byť spoľahlivo preukázané v súlade so skutočnosťou tak, aby nevzbudzovali žiadnu pochybnosť. Zistením skutočného stavu veci teda nie je len zistenie stupňa pravdepodobnosti dokazovanej okolnosti, keď výsledky dokazovania síce pripúšťajú možnosť záveru, že dokazovaná okolnosť môže existovať, avšak na druhej strane nevylučujú možnosť iného záveru.

Výrok o vine môže byť založený vždy len na takých dôkazoch, ktoré úplne vylučujú pochybnosť, že sa stal skutok, ktorý je predmetom trestného stíhania. To platí o to skôr, ak vierohodnosť jediného priameho svedka je pochybná (Rt-14/1964).

Ako už bolo spomenuté, oproti pôvodnému opisu skutku v bode 1. obžaloby došlo k zásadnej zmene, keďže vina (účasť) obž. Kočnera nebol preukázaná. Súd teda skúmal, či obž. Zsuzsová nebol účastná na páchaní tohto trestného činu v inej pozícii, napr. ako priama objednávateľka s tým, že jej motívom mohla byť iniciatívna snaha ochrániť svojho „živiteľa“ a eliminovať činnosť osoby, ktorá mu mohla uškodiť. Takéto úvahy však bez ďalších reálnych dôkazov zostávajú len v rovine špekulácií o jednej z možných verzií skutku.

V danom prípade existuje voči obž. Zsuzsovej jediný priamy svedok, ktorým je už odsúdený svedok Andruskoó. Okrem výpovede tohto svedka niet iného priameho dôkazu, ktorý by túto obžalovanú usvedčoval, že objednala (či už pre seba alebo pre iného) realizáciu vraždy poškodného Kuciaka alebo sa na jeho vražde inak podieľala.

Ďalší dvaja (pôvodne) spoluobžalovaní Marček a Ing. Szabó ohľadom možnej účasti obžalovanej Zsuzsovej na predmetnej vražde vôbec nič neuviedli, keďže s ňou ani neprišli do priameho kontaktu. Svedok Tóth rovnako poprel osobný kontakt s obžalovanou Zsuzovou. Tvrdil, že s ňou komunikoval len cez aplikáciu Threema, aj to len v čase, keď už bol obžalovaný Kočner vo väzbe, t.j. niekoľko mesiacov po spáchaní skutku. Ich komunikácia mala spočívať už len v sprostredkúvaní odkazov od obž. Kočnera z väzby a späť bez zjavnej súvislosti so skutkom v bode 1. obžaloby.

Svedok Andruskó má status tzv. kajúcnika, t.j. svedka, ktorý vypovedá proti údajným bývalým spolupáchateľom. Za to mal mať sľúbené výhody nielen v tomto konaní (zvýhodnený trest), ale aj v inom trestnom konaní (zvýhodnené procesné postavenie vo veci prípravy vrážd ďalších osôb + miernejší trest vo veci skrátenia dane pred OS BA V sp. zn. 4T/86/2016).

Táto špecifická pozícia sama osebe neznižuje vierohodnosť tvrdení tohto odsúdeného. Právny poriadok Slovenskej republiky síce umožňuje takej osobe v súvislosti s jej výpoveďou o trestnej činnosti iných osôb získať predmetné výhody, ide však o legálny benefit, ktorý nediskriminuje výpoveď takého svedka. Jeho výpoveď je teda zákonným dôkazom, čo ešte neznamená, že jeho výpoveď je pravdivá. Neznamená to však ani opak. Výpovede kajúcnikov podliehajú voľnému hodnoteniu dôkazov rovnako ako každý iný dôkaz (rozh. NS SR sp. zn. 2To/9/2014; obdobne ZSP č. 47/2012-III.).

Ústavný súd SR v súvislosti s námietkami sťažovateľov ohľadom akceptácie výpovedí kajúcnikov ako usvedčujúcich dôkazov opakovane poukázal na judikatúru ESĽP v otázke tzv. korunných svedkov poskytujúcich pomoc pri odhaľovaní trestnej činnosti výmenou za beztrestnosť alebo iné osobitné výhody. Európsky súd pre ľudské práva upozornil na potrebu osobitnej obozretnosti pri použití takýchto výpovedí. V záujme zaistenia spravodlivosti konania je prirodzenou požiadavkou dôkladná analýza vierohodnosti týchto výpovedí (I. ÚS 384/2019).

Vy­uží­va­nie výpovedí ka­júc­ni­kov je v mno­hých tres­tných ve­ciach dô­le­ži­té na zistenie spá­cha­nej zá­važ­nej tres­tnej čin­nos­ti a usvedčenie jej pá­cha­te­ľov, av­šak na stra­ne dru­hej, ne­sie so se­bou ur­či­té ri­zi­ká spo­čí­va­jú­ce v tom, že ka­júc­nik mô­že vy­po­ve­dať úpl­ne alebo čias­toč­ne nep­rav­di­vo s cie­ľom, aby je­ho vý­po­veď bo­la roz­sia­hlej­šia, skut­ko­vo bo­hat­šia, za­sa­hu­jú­ca mož­no čo naj­väč­ší po­čet osôb ako mož­ných pá­cha­te­ľov s ve­do­mím, že čím viac po­vie, tým väč­šie mô­žu byť vý­ho­dy, kto­ré mu bu­dú po­núk­nu­té.       Špe­ci­fic­kosť pos­ta­ve­nia ka­júc­ni­ka, kto­rý for­mál­ne vy­po­ve­dá ako sve­dok o mož­nej tres­tnej čin­nos­ti iných osôb, ho­ci sve­dkom z ma­te­riál­ne­ho hľa­dis­ka nie je (je pá­cha­te­ľ tres­tnej čin­nos­ti) spô­so­bu­je to, že vý­po­veď ta­ké­ho sved­ka nie je mož­né po­va­žo­vať za ko­niec do­ka­zo­va­nia, ale má ísť práve o za­čia­tok do­ka­zo­va­nia. Vý­po­veď ka­júc­ni­ka by sa ne­ma­la pre­ce­ňo­vať, ani glo­ri­fi­ko­vať, ani auto­ma­tic­ky po­va­žo­vať za prav­di­vú, ale ma­la by sa dôs­led­ne pre­ve­ro­vať, vrátane mo­ti­vá­cie ka­júc­ni­ka spolu­pra­co­vať s pro­ku­ra­tú­rou (Šamko P.: „O utajených dohodách medzi prokurátorom a kajúcnikom v trestnom konaní“, www.pravnelisty.sk).

Problematika rizík porušenia práva na spravodlivý proces tretích (usvedčovaných) osôb súvisí          najmä s motivovaním spolupracujúceho obvineného vypovedať, a to prípadne aj nepravdivo. Na pravdivosť výpovede spolupracujúcej osoby môžu vplývať viaceré faktory. Spolupracujúci obvinený aj usvedčovaný obvinený sú motivovaní dosiahnutím čo najväčšieho prospechu v rámci svojho postavenia v trestnom konaní. Ak tieto osoby participovali na spoločnej trestnej činnosti, obe strany sa snažia marginalizovať vlastný podiel na spáchaní skutku a zvýrazniť rozhodujúcu až kľúčovú funkciu práve tej druhej strany pri spáchaní skutku. V prípadoch, keď spolupracujúci obvinený aj usvedčovaný obvinený páchali spoločnú trestnú činnosť, ale i v prípadoch, keď spolupracujúci obvinený je (má byť) obvinený z iných (nesúvisiacich) trestných činov, môže byť pravdivosť jeho výpovede ovplyvnená ďalším faktorom: snahou zavďačiť sa orgánom činným v trestnom konaní za poskytnuté výhody – zníženie ukladaného trestu, následkom čoho môže vo svedeckej výpovedi prísť k fabuláciám, ktoré sa v skutočnosti neodohrali. Na riziko manipulácií pri zisťovaní skutkového stavu zo strany spolupracujúceho obvineného, ktoré môžu súvisieť s úmyslom získať výhody za svedectvo či dokonca s osobnou pomstou, konštantne upozorňuje vo svojej rozhodovacej činnosti ESĽP v Štrasburgu (Čentéš J.; Beleš A.: „Európske aspekty inštitútu spolupracujúceho obvineného“; Justičná revue č. 3/2020).

Použitie výpovedí, ktoré učinili svedkovia výmenou za svoju beztrestnosť, príp. za iné výhody, môže kompromitovať spravodlivosť konania proti obvinenému a tiež vyvolať chúlostivé otázky v tom zmysle, že takéto výpovede už svojou povahou môžu byť predmetom manipulácie a môžu byť učinené len s cieľom získať na výmenu ponúkané výhody alebo kvôli osobnej pomste. Preto riziko, že niekto môže byť obvinený či súdený na základe neoverených tvrdení, ktoré nie sú úplne nezaujaté, nesmie byť podceňované (Kmec J., Kosař D., Bobek M., Kratochvíl J.: „Evropská úmluva o lidských právech“; C.H. BECK 2012; kapitola XVI; ods. 237).

Autori komentára k Civilnému sporovému poriadku v súvislosti s vierohodnosťou svedeckej výpovede uvádzajú tzv. doktrínu RAVEN, podľa ktorej sa hodnotia nasledovné faktory na strane svedka: reputation – celkové spoločenské postavenie a status svedka v kontexte jeho sociálnych väzieb; ability to see – kontext zmyslového vnímania a schopnosti svedka vypovedať o tom, čo vnímal svojimi zmyslami; vested interest – prípadný dopad výsledku sporu na záujem svedka; expertise – prípadná odbornosť svedka; neutrality – celková (ne)zaujatosť svedka (Števček, Ficová, Baricová, Mesiarikinová, Bajánková, Tomašovič a kol.: „Civilný sporový poriadok“, C.H.Beck 2017, § 191).

Súd po zohľadnení vyššie uvedených úvah a judikovaných rozhodnutí konštatuje, že výpoveď odsúdeného Andruskóa ohľadom účasti obž. Zsuzsovej na vražde poškodeného Kuciaka, nie je dostatočný usvedčujúci dôkaz pre nepochybné konštatovanie jej viny. Jeho výpoveď teda nestačí na to, aby sa úroveň podozrenia voči nej zvýšila a dosiahla najvyššiu mieru tzv. rozumnej istoty o jej vine.

V tejto súvislosti súd pripomína, že v priebehu trestného konania sa zmenila procesná pozícia svedka Andruskóa, ktorý bol najskôr spoluobvineným v tejto trestnej veci, no následne bolo konanie ohľadom neho vylúčené na samostatné konanie (PK-1T/31/2019) a v tejto trestnej veci už ďalej vystupuje len ako svedok, i keď sám bol v tejto veci už právoplatne odsúdený. Vzhľadom na túto skutočnosť (zohľadňujúc princíp nezameniteľnosti procesného postavenia) boli pred súdom nepoužiteľné všetky jeho výpovede z prípravného konania, ktoré učinil ešte ako obvinený (Rt-97/2018-I.).

Súd teda vychádzal len z výpovedí svedka Andruskóa učinených pred súdom, t.j. na hlavnom pojednávaní dňa 14.01.2020 a dňa 20.07.2020, pričom v rámci odstraňovania tzv. rozporov bolo možné prihliadať len na jednu jeho výpoveď z prípravného konania učinenú dňa 11.09.2019 pred vyšetrovateľom v procesnej pozícii svedka. Pri hodnotení vierohodnosti výpovede tohto svedka nemožno prehliadať, že pri svojej výpovedi v septembri 2019 odsúdený Andruskó nevypovedal ako svedok spontánne, ale svoju výpoveď len diktoval z vopred napísaných poznámok v rozsahu 16 strán (8 listov formátu A5) tak, ako to poznačil vyšetrovateľ v úvode zápisnice o jeho výpovedi.

Oproti tomu súd nemôže na ťarchu obžalovaných pričítať, že títo využili svoje ústavou garantované právo a spočiatku odmietali k veci vypovedať. Oni totiž neboli v procesnej pozícii svedka (§ 127 Tr. por.), ktorý má povinnosť vypovedať a jeho vyhýbanie sa tejto povinnosti (príp. dodatočné dopĺňanie výpovede) môže byť zohľadnené pri hodnotení vierohodnosti takého svedka.

Súd už konštatoval, že výpoveď svedka Andruskóa je jediným priamym dôkazom, ktorý usvedčuje obž. Zsuzsovú z účasti na spáchaní skutku 1. obžaloby. To samo osebe nie je v súdnej praxi nič neobvyklé, keďže odsúdenie možno založiť aj na tzv. nepriamych dôkazoch.

Tu súd poukazuje na už ustálenú judikatúru, v zmysle ktorej pri nedostatku priamych dôkazov možno páchateľa uznať vinným, len ak je záver o jeho vine potvrdený nepriamymi dôkazmi tak, že mu žiaden z nich neodporuje a ktoré tvoria uzavretú reťaz, v ktorej niet takej medzery, ktorá by pripúšťala aj iný záver (Rt-48/1961). Súhrn nepriamych dôkazov, ktoré  preukazujú vinu obžalovaného, musí tvoriť logickú a ničím neprerušovanú sústavu vzájomne sa dopĺňajúcich dôkazov, ktorá nielenže spoľahlivo preukazuje všetky okolnosti skutku a usvedčuje obžalovaného z jeho spáchania, ale súčasne vylučuje možnosť akéhokoľvek iného záveru (Rt-38/1968).

V danom prípade súd konštatuje, že mu neboli predložené a na hlavnom pojednávaní vykonané také dôkazy, ktoré by bolo možné označiť za uzavretú reťaz nepriamych dôkazov s tým, že tieto dôkazy by jednoznačne vylučovali inú možnosť ohľadom viny obž. Zsuzsovej.

V tejto súvislosti súd poukazuje na skutočnosť, že ani samotná výpoveď sv. Andruskóa (ako jediný priamy dôkaz) nie je vo všetkých smeroch potvrdená ostatnými dôkazmi. Naopak, mnohé nepriame dôkazy spochybňujú, či priam vyvracajú jeho tvrdenia o priebehu udalostí súvisiacich so skutkom v bode 1. obžaloby. Okrem toho opis udalostí tak, ako ich podal odsúdený Andruskó, nie je v celom rozsahu preukázaný ďalšími dôkazmi:

 • tvrdil, že objednávku vraždy pošk. Kuciaka mu sprostredkovala obž. Zsuzsová s tým, že hlavným objednávateľom mal byť obž. Kočner. Obaja obžalovaní to popierajú. Následne svedok Andruskó pripustil, že sa mohol zmýliť.
 • tvrdil, že vražda pošk. Kuciaka a pošk. Kušnírovej prebehla inak, než sa napokon ukázalo, t.j. tvrdil, že do domu vstúpil aj Ing. Szabó a že bol pritom použitý aj nôž (studená zbraň)
 • tvrdil, že obžalovaná Zsuzsová a svedok Tóth sa osobne stretli, čo títo obaja popreli
 • tvrdil, že ráno po vražde (22.02.2018) prišiel za obž. Zsuzsovou a ona mu sľúbila priniesť peniaze za vraždu s tým, že pôjde po ne za obž. Kočnerom do obce Báč. Podľa lustrácií BTS a aj podľa iných dôkazov sa však obž. Zsuzsová a obž. Kočner v určenom časovom rozpätí (v ten deň dopoludnia) nestretli a ani nemohli stretnúť, a to ani v Báči, ani v Bratislave.
 • tvrdil, že obž. Zsuzsová mu ešte v ten deň dopoludnia asi za dve hodiny odovzdala sumu 50.000,- € v hotovosti. Ničím nie je preukázané, odkiaľ by obž. Zsuzsová mohla získať za taký krátky čas takú sumu peňazí a ak ich mala u seba, prečo by mu ich nevydala hneď. Je pravdou, že pri domovej prehliadke v septembri 2018 sa v dome obž. Zsuzsovej našlo 23.000,- € v hotovosti, z toho však nemožno bez ďalšieho učiniť záver, že vo februári 2018 mohla mať k dispozícii oveľa viac peňazí potrebných na vyplatenie vrahov (50.000,- € + doplatok). Jej obrana ohľadom pôvodu zaistených peňazí nebola ničím vyvrátená.
 • tvrdil, že obž. Zsuzsová mala od obž. Kočnera platobné karty s denným limitom 30.000,- €. Toto jeho tvrdenie je vyvrátené vyjadreniami a výpismi TB, a.s. Obžalovaná Zsuzsová (ba ani obž. Kočner) takými kartami nikdy nedisponovala a aj tie čo mala (s oveľa nižším denným limitom), nepoužívala na výber hotovosti, aby tak postupne hromadila u seba doma hotovosť potrebnú na platenie vrážd, ktoré si údajne mala postupne objednávať. Mimochodom, vyplatená suma 50.000,- € mala byť tvorená 500-eurovými bankovkami a tie bankomaty ani nevydávajú.
 • tvrdil, že peniaze od obž. Zsuzsovej ešte v ten deň odovzdal obž. Ing. Szabóvi. Podľa výpisov z BTS sa však v ten deň svedok Andruskó a obž. Ing. Szabó spolu nestretli. Až dodatočne svedok Andruskó začal tvrdiť, že peniaze zrejme odovzdal Ing. Szabóovi až na druhý deň.
 • opísal fotky, ktoré údajne videl v notebooku obž. Zsuzsovej, lenže ešte predtým (v inom procesnom postavení) mal možnosť tieto fotografie vidieť a aj mu reálne boli predložené. V pozícii svedka už teda nešlo z jeho strany o spontánny opis podľa uchovaných spomienok.
 • tvrdil, že obž. Zsuzsová mu ukazovala fotografie zo sledovania pošk. Kuciaka v svojom notebooku cez jej USB kľúč. Ona to popiera.
  • pri domovej prehliadke, ani pri osobnej prehliadke, ani inak sa u obž. Zsuzsovej nenašli žiadne dôkazy preukazujúce, že niekedy disponovala fotografiami alebo inými materiálmi zo sledovania. Nenašiel sa u nej USB kľúč, ani v jej notebooku neboli znalcom zistené stopy po prezeraní takých fotografií.
  • okrem toho súd považuje za potrebné poznamenať, že sledovanie pošk. Kuciaka realizovali bývalí, či súčasní príslušníci SIS „na čele“ s bývalým riaditeľom tzv. kontrarozviedky SIS Petrom Tóthom. Nimi zozbieraný materiál mohol byť využitý aj pre inú osobu a na iné účely, než bolo pôvodne zamýšľané obž. Kočnerom, ktorý mal byť údajným objednávateľom týchto kompromateriálov. Kopírovateľnosť dát z USB kľúča je veľmi rýchla a jednoduchá. Nie je teda vylúčené, že fotografie sa mohli dostať k odsúdenému Andruskóovi aj inak, než len cez vetvu Tóth–Kočner–Zsuzsová
  • je preukázané, že výsledky sledovania mal okrem tých troch osôb, ktoré sledovanie reálne vykonávali (Kriak, Mlynarčík, Škrip), k dispozícii aj sv. Tóth, ktorý ich následne priebežne poskytoval obžalovanému Kočnerovi na dvoch USB kľúčoch s tým, že jeden z nich bol určený pre svedka Norberta Bödöra, ktorý svedkovi Tóthovi priznal, že sledovanie spolufinancoval. Pri existencii takého počtu ľudí (6 osôb), ktorí disponovali výsledkami sledovania, nie je nijako nereálne, aby došlo k úniku informácií.
  • nemožno v tejto súvislosti nespomenúť tzv. kauzu Gorila, kedy tiež došlo k úniku informácií o sledovaní tretích osôb a z dokazovania vykonaného i pred týmto súdom vyplýva, že následne sa s „uniknutou“ nahrávkou obchodovalo. Už len krátka poznámka – aj v tejto kauze malo byť pôvodné sledovanie (odpočúvanie) realizované príslušníkmi SIS …
 • tvrdil, že prokurátor mu sľúbil trest 8 rokov, ten to však na hlavnom pojednávaní poprel
 • tvrdil, že obž. Zsuzsová ho žiadala o pomoc pri zbere muchotrávky zelenej, čo si on vzápätí iniciatívne (vlastnou úvahou) vysvetlil a domyslel tak, že obž. Zsuzsová sa podieľala na neskoršom usmrtení (otrávení) novinárky. Objektívne bolo pritom dodatočne preukázané, že úmrtie tejto osoby nijako nesúviselo s konzumáciou nejakých húb.
 • tvrdil, že voči nikomu nikdy nemal dlhy, napokon však priznal existenciu stále nesplateného dlhu voči poškodenému Molnárovi, v ktorého dome bola nájdená aj záložná zmluva
 • tvrdil, že nemal žiaden dlh ani voči obž. Zsuzsovej, lenže nevedel spoľahlivo vysvetliť opakovanú komunikáciu s ňou ohľadom splácania pôžičky, pričom táto mu aj navrhla, aby o tom spísali aj zmluvu ako riadny doklad. Počas domovej prehliadky sa v dome obž. Zsuzsovej našli bankovky so stopami DNA od sv. Andruskóa. Komunikácia o existencii jeho dlhu a spôsoboch jeho splácania prebiehala aj po vražde (nedošlo k zápočtu s odmenou za vraždu) až do ich súbežného zadržania v septembri 2018. Ak mal u nej dlh, nie je nelogické, že sa krivým obvinením mohol snažiť „zbaviť sa“ svojej veriteľky.
 • voči obž. Kočnerovi zjavne pociťoval krivdu kvôli nezaplatenej odmene vo výške cca 200.000,- € (cca 6.000.000,- Sk), ktorú mal údajne sľúbenú za aktívnu pomoc pri zabezpečení tzv. bieleho koňa pre firmu obž. Kočnera určenú na fiktívne čerpanie DPH v súvislosti so stavbou objektu „Bonaparte“. Pri poslednej výpovedi pred súdom si svedok spomenul ešte na ďalšiu nezaplatenú pohľadávku voči obž. Kočnerovi spred viacerých rokov kvôli nezaplatenej faktúre za riadne vykonané stavebné práce. Existencia žiadnej z pohľadávok nebola preukázaná.
 • mal čas pripraviť sa na zadržanie a tým aj na prvý výsluch, pretože mal určité informácie o priebehu vyšetrovania a vedel, že už sú podozriví. Na hlavnom pojednávaní dňa 20.07.2020 priznal, že už dva týždne pred zadržaním sa ho Dušan Kracina pýtal, kde dali vražednú zbraň s tým, že Norbert Bödör hľadá dobrovoľníka z Maďarska, ktorý by to „vzal na seba“. Okrem toho mu Dušan Kracina hovoril o zvažovanej falošnej verzii, podľa ktorej malo byť príčinou vraždy zásadový postoj pošk. Kušnírovej v konaní Pamiatkového úradu v inej veci.
 • postupne dopĺňal (rozširoval) svoju výpoveď nielen o argumentáciu ohľadom (ne-)existencie záväzku medzi ním a obž. Zsuzsovou, ale aj ohľadom zapojenia ďalších osôb do realizácie vraždy a následného marenia vyšetrovania (Dušan Kracina, Norbert Bödör). Je preukázané, že svedok Andruskó teda bol schopný selektívneho podávania informácií, napriek riadnemu poučeniu o povinnostiach svedka.

O tom, že svedok Andruskó zrejme nebol len prostým sprostredkovateľom objednávky vraždy, ktorý len konal zo strachu pred priamym objednávateľom svedčí obžalovaný Marček, ktorý pred súdom dňa 13.01.2020 o.i. uviedol, že:

 • Andruskó ich skontaktoval s p. Krescikom kvôli obstaraniu vražednej zbrane
 • Andruskó bol s nimi dvakrát na ohliadke budúceho miesta činu vo Veľkej Mači
 • Andruskó sám rozhodol o zmene pôvodného zámeru a upustil od únosu
 • Andruskó sa po oznámení informácie o neplánovanom zavraždení ďalšej osoby len pousmial a povedal „dobre“.

Súd v tejto trestnej veci rozhodoval o účasti obž. Zsuzsovej „len“ na vražde v tzv. kauze Kuciak, a preto teraz súd neprihliadal na tvrdenia ods. Andruskóa o tom, že táto si údajne mala postupne cez neho objednávať vraždy celkovo až piatich osôb (Bašternák, Žilinka, Lipšic, Kuciak, Šufliarsky), ani nehodnotil vierohodnosť týchto jeho tvrdení.

Súd akceptoval zachytenú komunikáciu medzi obž. Kočnerom a obž. Zsuzsovou cez aplikáciu Threema ako zákonný a procesne použiteľný dôkaz. Mobilné telefóny K1 a K2, ktoré používal obžalovaný  Kočner, boli zaistené riadne, pričom na znalecké skúmanie ich obsahu nebol potrebný osobitný príkaz súdu (Rt-47/2017). Napriek určitým spoločným technickým parametrom počítača a mobilného telefónu totiž údaje uložené v mobile nie sú počítačovými údajmi v tom zmysle, ako to upravuje Trestný poriadok.

Avšak, ako je už vyššie uvedené v súvislosti s výrokom o oslobodení obž. Kočnera spod obžaloby, ani u obž. Zsuzsovej nemožno jej vinu odvodzovať len od viac či menej úspešného výkladu zachytenej komunikácie cez aplikáciu Threema tvrdiac, že táto komunikácia bola šifrovaná, t.j. mala mať iný než doslovný význam. V zásade totiž vždy platí doslovný význam zachytenej textovej správy či listiny, ibaže sa reálne preukáže, že by mal znamenať niečo iné. Nemožno silene za všetkým vždy vidieť šifru či inak kódovanú komunikáciu, ktorá nikdy nemá mať doslovný gramatický význam a na základe toho fabulovať vlastný príbeh. To platí o to skôr, ak sa o taký výklad pokúša osoba, ktorá nebola účastná tejto komunikácie a zmysel použitých slov či emotikonov si len dodatočne voľne domýšľa. Tu je potrebné si uvedomiť, že išlo o texty (správy) zachytávajúce subjektívnu komunikáciu dvoch konkrétnych osôb a nie o objektívne existujúcu listinu (zmluvu), či právny predpis. Zostáva otázne, na základe čoho si potom iné (tretie) osoby osvojujú právo interpretovať údajne skrytý (šifrovaný) význam použitých slov ako jediný správny a pravý?

Snahy o jednoznačný výklad použitých emotikonov treba tiež odmietnuť. Neexistuje predsa žiaden ustálený slovník, ktorý by striktne určoval, čo ktorý emotikon znamená a v akej situácii ho možno použiť. Ide len o symboly, ktorých používanie je extrémne voľné a podlieha neustálemu vývoju, ktorý je náročné zachytiť (viď portál Emojipedia.org). Mnohé z nich môžu byť a aj sú v praxi použité v širokom význame.

Okrem toho bolo pri skúmaní zachytenej komunikácie potrebné vyvarovať sa účelovej selekcie správ podľa toho, či sú alebo nie sú vhodné na dotváranie takej verzie deja, ktorá zodpovedá želaniu osoby „vykladateľa“. V tejto súvislosti súd poukazuje napr. na opakovane spomínanú správu zo dňa 21.02.2018, v ktorej obž. Kočner píše obž. Zsuzsovej „50 soon lebka“, ktorá bola pred súdom prezentovaná ako dôkaz prísľubu vyplatenia sumy za zrealizovanie vraždy, zatiaľ čo obdobná správa medzi nimi zo dňa 26.02.2018 s textom „50 soon záchodová misa“ už bola prehliadaná…

Slovný aj písomný prejav môže mať rôzne verzie výkladu v závislosti od miery fantázie osoby snažiacej sa o dodatočný výklad. Súd poznamenáva, že obaja účastníci tejto komunikácie navštevovali roky veštice a detinské úvahy na tému významu a výkladu snov im neboli cudzie. Nemožno silou-mocou za všetkým vidieť inotaje či skrytý význam a fabulovať si podľa toho vlastný príbeh.

V inej trestnej veci prokurátor tiež preukazoval dôvodnosť obžaloby poukazovaním na intenzívnu, no nejasnú komunikáciu obžalovaného s treťou osobou (prepisy hovorov, SMS). V odvolacom konaní najvyšší súd k tomu uviedol, že logická dedukcia (bez ohľadu na stupeň jej pravdepodobnosti) nemôže byť sama osebe základom pre odsúdenie. Ani vysoký stupeň podozrenia sám o sebe nemôže byť zákonným podkladom pre odsudzujúci výrok. Trestné konanie vyžaduje v tomto ohľade ten najvyšší možný stupeň istoty, ktorý sa dá od ľudského poznania požadovať (rozh. NS SR sp. zn. 4To/3/2017 zo dňa 16.06.2020).

Napriek spomenutým úskaliam snáh o „autentický“ výklad zachytenej komunikácie cez aplikáciu Threema súd sa predsa len vyjadrí aspoň k niektorým zo zaznamenaných správ:

 • obžalovaný Kočner dňa 21.02.2018 píše obž. Zsuzsovej správu „50 soon lebka“, ktorú v kontexte predchádzajúcich správ (najmä správ zo dňa 10.02.2018 a 12.02.2018) možno chápať i tak, že čoskoro príde o 50.000,- € (peniaze mu skapú), ktoré mienil použiť na podplatenie komisie, resp. na úhradu iných nákladov súvisiacich s jeho aktivitami v modelingu.
 • na vyššie uvedenú správu nadväzuje správa z 26.02.2018, že „50 soon záchodová misa“, v zmysle ktorej jej obž. Kočner stále ešte len avizuje, že čoskoro príde o 50.000,- € (spláchne ich do záchodu). Nasledujúci deň skutočne realizuje hotovostný výber zo svojho účtu vo výške presne 50.000,- €. Ak tieto dve emotikonové správy spolu súvisia, mohlo byť nimi avizované vynaloženie sumy 50.000,- €, ku ktorému však došlo až dňa 27.02.2018. Lenže k vyplateniu odmeny za vraždu vo výške 50.000,- € malo dôjsť už dňa 22.02.2018.
 • dňa 22.02.2018 popoludní mohlo v Bratislave dôjsť k stretnutiu obž. Kočnera s obž. Zsuzsovou tak, ako to naznačujú správy v komunikácii Threema („Som tu.“; „Ja tiež“), vrátane výpisov BTS. Toto stretnutie je však do istej miery irelevantným, keďže v tom čase (podľa tvrdenia Andruskóa) už mali byť peniaze za vykonanie vraždy dávno odovzdané. Opätovné dopoludňajšie stretnutie sv. Andruskóa s obž. Zsuzsovou v Komárne nie je vylúčené ani podľa výpisov BTS.
 • v niektorých správach sú spomínané aktivity súvisiace so zbieraním podpisov pre založenie strany CIEĽ a s tým spojené náklady. O tom, že nešlo len o komunikačnú kamufláž, svedčí reálnosť týchto aktivít potvrdená listinami z Ministerstva vnútra SR. Nález tzv. petičných hárkov v aute zn. Kia Rio preukazuje, že tieto aktivity pokračovali aj po odmietnutí registrácie vo februári 2018.
 • niektoré správy z februára 2018 ohľadom snehu boli vykladané tak, že napadnutý sneh mal byť prekážkou pre skoršiu realizáciu vraždy. Odhliadnuc od toho, že možno nájsť aj správy, kde je sneh vnímaný pozitívne, súd poukazuje na správy z 21.02.2018 od 20:15, v zmysle ktorých krátko pred vykonaním vraždy opäť snežilo, napriek tomu bola vražda zrealizovaná.
 • zachytené správy o jednom vypadnutom zube môžu mať reálny podklad (dokazovanie v tomto smere žiadna zo strán nenavrhla vykonať), ale aj sčasti obrazný. Súd opäť pripomína, že obaja obžalovaní dlhodobo navštevujú veštice, a tak nemožno v ich komunikácii vždy hľadať a očakávať len štandardné, rozumovo vysvetliteľné vyjadrovanie.

Aj napriek množstvu zhromaždených dôkazov (spis o rozsahu 71 zväzkov, 30500 listov) teda zostala výpoveď svedka Andruskóa osamotená ako dôkaz proti obžalovanej Zsuzsovej. Ťažko tu potom hovoriť o silnej reťazi usvedčujúcich dôkazov.

Z dôkazov, ktoré boli na hlavnom pojednávaní (pred súdom) vykonané, teda nemožno spoľahlivo a jednoznačne konštatovať záver o tom, že obžalovaná Zsuzsová si u odsúdeného Andruskóa objednala vykonanie vraždy poškodeného Kuciaka (pre seba alebo pre iného). Doteraz zistené skutočnosti síce nevylučujú účasť obžalovanej na spáchaní tohto skutku, pre vyslovenie jej viny to však nestačí.

Záver súdu o vine obžalovaného musí byť v rovine istoty a nie len v rovine podozrenia. Orgány činné v trestnom konaní (polícia, prokuratúra) však nezhromaždili a nepredložili súdu dostatok takých dôkazov, ktoré by umožňovali súdu s istotou konštatovať, že na spáchaní skutku uvedeného v bode 1. obžaloby sa určite zúčastnila (či už ako sprostredkovateľ alebo ako objednávateľ) aj obžalovaná Zsuzsová.

Tu je potrebné poukázať na základnú zásadu trestného konania, v zmysle ktorej žiadny obžalovaný nie je povinný dokazovať svoju nevinu. Obžalovaná (a ani súd) teda nie je povinná „vymýšľať“ scenáre možných iných priebehov deja, vrátane motívu a účasti iných osôb. Stačí, ak priebeh skutku opísaný v podanej obžalobe, nebol jednoznačne preukázaný ako jediný objektívne možný. Rovnako napr. osoba obvinená poškodenou zo znásilnenia nemusí na svoju obranu preukazovať, kto všetko prichádza do úvahy ako možný páchateľ, ale na jeho oslobodenie stačí, ak nie je jednoznačne preukázané, že páchateľom je práve a len on.

Vo všeobecnosti platí, že účelom dokazovania nemá byť vyvrátenie (spochybnenie) neviny obžalovaného. Pre jeho odsúdenie musí byť jednoznačne preukázané, že sa skutok stal, že je trestným činom a že ho spáchal obžalovaný, ktorý je zaň trestne zodpovedný. Inak musí byť každý obžalovaný spod obžaloby oslobodený.

Vykonané dôkazy musia jednoznačne a s najvyšším stupňom istoty preukazovať, že práve obžalovaný je skutočne tou osobou, ktorá žalovaný skutok spáchala. V prípade existencie akýchkoľvek rozumných pochybností o vine obžalovaného, je potrebné tieto pochybnosti vykladať v jeho prospech a nie naopak. Ani vysoký stupeň podozrenia sám o sebe nevytvára zákonný podklad pre odsudzujúci výrok (rozh. NS SR sp. zn. 5To/20/2010).

Prezumpcia neviny vyžaduje, aby to bol štát (prokurátor), kto nesie v trestnom konaní konkrétne dôkazné bremeno, pričom je to nakoniec súd, na ktorom spočíva zodpovednosť za náležité objasnenie veci. Odôvodnenie výroku o vine musí byť výrazom úplne jednoznačného, žiadne dôvodné pochybnosti nevzbudzujúceho záveru, že práve obžalovaný spáchal skutok uvedený vo výroku rozsudku. Za dôvodnú možno pritom považovať takú pochybnosť, ktorá by spôsobila, že sudca by aj po dôkladnom, nestrannom zhodnotení všetkých dostupných dôkazov bol tak nerozhodný, že by nemohol povedať, že získal ustálené presvedčenie o vine. Požiadavku bezpečného skutkového zistenia bez dôvodných pochybností nemožno zamieňať s nebezpečnou teóriou, že stačí pravdepodobné usvedčenie páchateľa. Nízke požiadavky na istotu by mohli zvýšiť nebezpečenstvo justičných omylov (rozh. NS SR sp. zn. 2To/13/2018).

Zásada in dubio pro reo, ktorá je špecifickým výrazom zásady prezumpcie neviny, vyžaduje, aby sudcovia nevychádzali z predpojatého presvedčenia, že obžalovaný spáchal čin, ktorý je mu kladený za vinu, aby dôkazné bremeno spočívalo na obžalobe a aby prípadné pochybnosti boli využité v prospech obžalovaného (rozh. ESĽP vo veci Me­lich & Beck proti Čes­ká re­pub­lika zo dňa 24.07.2008, ods. 49).

Vzhľadom na doteraz uvedené skutočnosti súd oslobodil obž. Zsuzsovú spod obžaloby aplikujúc pritom zásadu in dubio pro reo, keďže po vykonanom dokazovaní súd nenadobudol jednoznačnú istotu o jej vine a pochybnosti v tomto smere naďalej pretrvávajú.

Oslobodzujúci rozsudok nie je rozhodnutím o nevine obžalovanej. Pre jej oslobodenie totiž nebolo potrebné mať preukázané, že nespáchala žalovaný skutok, ale stačilo, že zatiaľ nebolo preukázané, že taký čin spáchala (§ 285 písm. c) Tr. por.)

Preto  z  dôvodu výraznej dôkaznej núdze, uplatňujúc zásadu prezumpcie neviny, podľa ktorej má nedokázaná vina rovnaký význam ako preukázaná nevina, súd rozhodol tak, že obžalovaných Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú spod obžaloby v bode 1) oslobodil.

Súčasne podľa § 288 odsek 3 Tr. por. odkázal poškodených Jozefa Kuciaka, Janu Kuciakovú a Zlatu Kušnírovú na civilný proces.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie. Odvolanie je možné podať na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, a to do 15 dní od oznámenia rozsudku. Oznámením rozsudku je jeho vyhlásenie v prítomnosti toho, komu treba rozsudok doručiť. Ak sa rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto osoby, oznámením je až doručenie rozsudku. Osobami oprávnenými podať odvolanie proti tomuto rozsudku sú prokurátor, ktorý môže podať odvolanie pre nesprávnosť ktoréhokoľvek výroku, a to v  prospech ako i neprospech obžalovaného  a obžalovaný pre nesprávnosť výroku, ktorý sa ho priamo týka; poškodený môže podať odvolanie  pre nesprávnosť výroku o náhrade škody. V neprospech obžalovaného môže rozsudok napadnúť odvolaním prokurátor, len čo do povinnosti na náhradu škody má toto právo aj poškodený, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody. Osoba oprávnená podať odvolanie proti niektorému výroku rozsudku môže ho napadnúť aj preto, že taký výrok nebol urobený, ako aj pre porušenie ustanovení o konaní, ktoré predchádzalo rozsudku, ak toto porušenie mohlo spôsobiť, že výrok je nesprávny alebo že chýba. V prospech obžalovaného môžu rozsudok odvolaním napadnúť okrem obžalovaného a prokurátora i príbuzní obžalovaného v priamom rade, jeho súrodenci, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. Týmto osobám, okrem prokurátora, sa končí lehota na podanie odvolania tým istým dňom ako obžalovanému. Po vyhlásení rozsudku sa môže oprávnená osoba odvolania výslovne vzdať. Obžalovaný môže výslovne vyhlásiť, že nesúhlasí s podaním odvolania v svoj prospech osobami uvedenými v § 308 ods. 2 Trestného poriadku. Odvolanie má odkladný účinok.

Pezinok  3. septembra 2020

 JUDr. Ružena Sabová, predsedníčka senátu

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Marian Kočner

Vražda Jána Kuciaka

Slovensko

Teraz najčítanejšie