Denník N

Novela ústavy ohrozuje stabilitu ústavného systému

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Súčasný návrh na zmenu ústavy nie je žiadnou paradigmatickou zmenou, ale malým krokom vpred, po ktorom nasledujú dva veľké kroky vzad.

Autor je advokát a externý doktorand na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do pripomienkového konania návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky s cieľom, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého. Dôvodová správa tohto ústavného zákona hrdo vyhlasuje, že novela ústavy svojím obsahom tieto ciele napĺňa. Predkladateľ tejto ústavnej novely v dôvodovej správe definuje predkladanú zmenu ako paradigmatickú, ktorá koriguje identitné prvky celého politického spoločenstva. Sú to, žiaľ, len prázdne slová.

Nejde o to, že by novela ústavy neprinášala niektoré pozitívne kozmetické zmeny, ale o to, že niektoré navrhované zmeny v časti ústavného a správneho súdnictva majú spôsobilosť negatívne ovplyvniť balans celého ústavného systému, pretože smerujú k posilneniu súdnej moci na úkor ostatných zložiek moci (predovšetkým moci zákonodarnej) a popierajú stáročné právne princípy platné v oblasti aplikácie práva. Je potrebné otvorene poukázať aspoň na niektoré z deformít, ktoré ministerstvo spravodlivosti navrhuje zapracovať do textu ústavy.

Aktívna legitimácia Ústavného súdu na podanie návrhu samému sebe

V zmysle navrhovanej novely ústavy bude Ústavný súd aktívne legitimovaným subjektom na podanie ústavného návrhu na preskúmanie ústavnosti všeobecne záväzného právnemu predpisu – samému sebe.

Presnejšie povedané – senát Ústavného súdu, ktorý koná o ústavných sťažnostiach fyzických a právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, má právo podať návrh na Ústavný súd (na plénum tohto súdu), ak dospeje k záveru, že daný predpis, ktorý aplikuje, odporuje ústave.

Je to to isté, ako keby prokurátor podal obžalobu v trestnej veci na nejakého obvineného a o vine a treste by nerozhodovala nezávislá inštitúcia (súd inštitucionálne nezávislý od prokuratúry), ale príslušná prokuratúra, z ktorej daný prokurátor pochádza. Asi by každý obžalovaný bol už vopred odsúdený. Prečo? Pretože

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie