Denník N

Dobrá nádoba ako symbol duchovnej hodnoty

Dobré nádoby, z cyklu Nedizajn, 2003 Foto - Adam Šakový, SMD
Dobré nádoby, z cyklu Nedizajn, 2003 Foto – Adam Šakový, SMD

Palo Macho sa už niekoľko desaťročí venuje voľnej tvorbe – maľbe na sklo, v ktorej dosiahol už mnoho úspechov. Jeho médiom je tabuľové sklo, ktoré taví, pretavuje a vytvára obojstranne vnímateľné obrazy. Pracuje s farbami, listrami, matovaním a inými sklárskymi technikami. Počíta s transparentnosťou a so zrkadlením skla, ktoré zviditeľňuje každý farebný zásah a zanecháva stopy, ktoré sa nedajú prekryť.

Hoci nie je dizajnér, jeho kolekcia vysokých pokálov z cyklu Dobré nádoby, ktorú vytvoril v roku 2003, má k dizajnu blízko. Nie však k tomu učebnicovému, kde funkčnosť a úžitkovosť hrá podstatnú rolu. Vzhľad slávnostných pokálov, ich farba a expresivita vložených symbolov napovedajú, že je tu zrejme čosi navyše – symbolika dáva nádobám obsah, posolstvo a poháru dáva ďalšiu funkciu obradnej nádoby.

Od úžitkového k voľnému umeniu

Sklárskemu remeslu sa Palo Macho učil v 80. rokoch minulého storočia na dvoch vynikajúcich českých sklárskych školách v Novom Bore a Kamenickom Šenove, ktoré majú už viac než storočnú tradíciu vzdelávania zameraného na sklárske technológie. Štúdium ho orientovalo na tvorbu úžitkového skla, teda realizáciu praktických vecí – najmä nápojového skla a nádob. Jeho ďalšie smerovanie ovplyvnilo medzinárodné sklárske sympózium v Novom Bore v roku 1982, kde objavil iné podoby úžitkových tvarov. Známe formy sa vďaka autorskému stvárneniu dostávajú do iných súvislostí a tlmočia neobvyklé významy. Tento posun od úžitkového k voľnému umeniu a nové možnosti skla, s ktorými bol konfrontovaný, ho ovplyvnili aj v ďalšom štúdiu a profesionálnej dráhe.

Dobré nádoby, z cyklu Nedizajn, 2003. Foto – Adam Šakový, Slovenské múzeum dizajnu

Božská komédia v skle

Ak hovoríme o dizajne, Palo Macho rád zdôrazňuje, že

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Múzeum dizajnu

Kultúra

Teraz najčítanejšie