Denník N

Európska zelená dohoda a nový európsky Bauhaus

Foto: TASR
Foto: TASR

Nový európsky Bauhaus bude hnacou silou pri zabezpečení toho, aby sa európska zelená dohoda stala príťažlivým a inovatívnym prostriedkom orientovaným na človeka.

Autorka je predsedníčka Európskej komisie

Chicago, Tel Aviv, Ascona, Dessau, Kaliningrad. Paul Klee, Kandinsky, Anni Albers, László Moholy-Nagy, Iwao Yamawaki. „Štátny Bauhaus“, ktorý vo Weimare v roku 1919 založil Walter Gropius spolu s priateľmi, sa rýchlo stal medzinárodným hnutím za architektúru, umenie a dizajn. Už vyše storočie ovplyvňuje tvorivé myslenie, nábytok, ako aj mestskú krajinu na celom svete. Skombinovaním umenia a praktickosti dômyselná avantgarda Bauhausu doslova prispela k formovaniu sociálneho a hospodárskeho prechodu na priemyselnú spoločnosť a 20. storočie.

O sto rokov neskôr čelíme novým globálnym výzvam: zmene klímy, znečisteniu, digitalizácii a demografickej explózii, pričom sa predpokladá, že do polovice storočia sa svetová populácia zvýši až na 10 miliárd ľudí. Tento vývoj sprevádza zdanlivo neobmedzený hospodársky rast na úkor nášho blahobytu, našej planéty a našich obmedzených prírodných zdrojov.

Budovy a infraštruktúry sú zodpovedné aspoň za 40 percent všetkých emisií skleníkových plynov. Moderné stavby sú skonštruované prevažne z cementu a ocele, pri ich výrobe sa však spotrebúva obrovské množstvo energie a pri sprievodných chemických reakciách sa dokonca priamo uvoľňuje CO2.

Všetky náznaky vedú k rovnakému záveru: musíme prehodnotiť situáciu a zmeniť plány. A Európa môže a musí v tejto súvislosti zohrávať vedúcu úlohu. Z toho dôvodu sa európska zelená dohoda stala našou prioritou. Ponúka množstvo nových príležitostí a je našou novou stratégiou rastu. Hlavným cieľom je, aby sa Európa v roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. To si bude vyžadovať viac než len zníženie emisií. Potrebujeme hospodársky model, ktorý planéte vráti to, čo sa jej berie, vďaka obehovému hospodárstvu, ktoré využíva energiu z obnoviteľných zdrojov.

Nechcem však, aby sme naše úsilie vnímali len ako environmentálny alebo hospodársky projekt. Európska zelená dohoda musí byť tiež – a predovšetkým – novým kultúrnym projektom pre Európu. Každé hnutie má svoj vlastný vzhľad a koncepciu. A táto systémová zmena si vyžaduje vlastnú estetiku – skombinovanie dizajnu a udržateľnosti.

Preto spustíme nové európske hnutie Bauhaus – spoločný dizajnérsky a kreatívny priestor zameraný na spoluprácu architektov, umelcov, študentov, vedcov, inžinierov a dizajnérov, aby sa táto vízia stala skutočnosťou. Nový európsky Bauhaus bude hnacou silou pri zabezpečení toho, aby sa európska zelená dohoda stala príťažlivým a inovatívnym prostriedkom orientovaným na človeka. Pôjde o hnutie založené na udržateľnosti, dostupnosti a estetike, aby sa európska zelená dohoda priblížila ľuďom a aby sa recyklácia, energia z obnoviteľných zdrojov a biodiverzita stali prirodzenými.

Ľudia by mali mať možnosť precítiť, vidieť a zažiť európsku zelenú dohodu. Či už vďaka stavebnému priemyslu, ktorý využíva prírodné materiály, ako je drevo alebo bambus, alebo architektúre, ktorá využíva takmer prirodzené formy a zásady výstavby, v rámci ktorých sa od začiatku zohľadňujú ekosystémy, a ktorá umožňuje a plánuje udržateľnosť a opätovnú využiteľnosť.

Nový európsky Bauhaus by mal využiť aj iný revolučný megatrend nášho storočia. Digitalizácia čoraz viac mení spôsob, akým myslíme a konáme. Domy, osídlenia a mestá budú v budúcnosti fungovať lepšie vďaka ich „digitálnemu dvojčaťu“. Počítačové simulácie umožnia zlepšiť rozhodnutia o dizajne, pokiaľ ide o efektívne využívanie zdrojov, opätovnú využiteľnosť alebo vplyv na životné prostredie a miestnu klímu. Cieľom je vybudovať klimaticky neutrálne mestá, ktoré sú životaschopnejšie.

Podobne ako historické hnutie Bauhaus, ktoré sa z Weimaru rozšírilo po celom svete, aj Nový európsky Bauhaus má byť viac ako len škola architektúry, ktorá využíva nové technológie a techniky. Prelomový úspech Bauhausu by nebol možný bez prepojenia so svetom umenia a kultúry alebo so sociálnymi výzvami v danom čase. Starý Bauhaus preukázal, že priemysel a dobrý dizajn môžu zlepšiť každodenný život miliónov ľudí.

Nový európsky Bauhaus by mal vyvolať podobnú dynamiku. Mal by ukázať, že potreba môže byť zároveň krásna a že štýl ide ruka v ruke s udržateľnosťou. Zanechajme známe cesty a zmeňme našu perspektívu. Nový európsky Bauhaus na to vytvorí priestor.

V nasledujúcich dvoch rokoch sa v rôznych krajinách našej Únie vytvorí prvých päť európskych projektov európskeho Bauhausu. Všetky sa zaviažu k udržateľnosti, ale s odlišným zameraním. Ich zameranie môže siahať od prírodných stavebných materiálov a energetickej efektívnosti až po demografiu, mobilitu orientovanú na budúcnosť alebo digitálne inovácie efektívne využívajúce zdroje, a to vždy v kombinácii s kultúrou a umením. Vo funkcii tvorivých, experimentálnych laboratórií a kotviacich bodov pre európsky priemysel budú východiskom európskej a celosvetovej siete, ktorá maximalizuje hospodársky, ekologický a sociálny vplyv nad rámec samotného Bauhausu.

Chcela by som, aby nový európsky Bauhaus naštartoval tvorivé a interdisciplinárne hnutie, ktoré rozvíja estetické ako aj funkčné normy – v súčinnosti s najmodernejšou technológiou, životným prostredím a klímou. Ak sa nám podarí spojiť udržateľnosť s dobrým dizajnom, európska zelená dohoda získa nový impulz, a to aj za našimi hranicami. Podporí to diskusiu o nových stavebných metódach a formách projektovania. Bauhaus by mal umožniť experimenty a priniesť praktické odpovede na spoločenskú otázku, ako môže vyzerať moderný život Európanov v harmónii s prírodou. Vďaka tomu sa naše 21. storočie stane krajším a humánnejším.

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie