Denník N

Ani závislá matka nemusí byť automaticky zlým rodičom, hovorí Alena Molčanová, ktorá pomáha rodinám v ohrození

Alena Molčanová. Foto - Jakub Kratochvíl
Alena Molčanová. Foto – Jakub Kratochvíl

„Ak rodičia nedostali dobrú starostlivosť a výchovu, ak sami nezažili zdravé detstvo, potom môžu mať tendenciu opakovane zlyhávať,“ hovorí Alena Molčanová, ktorá sa v občianskom združení Návrat venuje sanácii rodín v ohrození. Často pomáha práve rodinám, kde hrozí odobratie detí. „Zažila som vo svojej praxi naozaj zúfalé reakcie rodičov, niektorí boli v takej chvíli schopní až sebaublíženia. No zažila som aj rodičov, ktorým sa po vyňatí detí z rodiny paradoxne uľavilo.“

V rozhovore hovorí aj o tom,

  • aký je rozdiel medzi vyňatím detí z rodiny a ich odobratím,
  • ktorým rodinám môže hroziť odobratie detí,
  • prečo tak veľa detí stále končí v detských domovoch,
  • že najťažšie sa pracuje s rodičmi v štádiu rozvodu,
  • prečo dnes zlyháva aj veľa rodín zo strednej a z vyššej vrstvy,
  • prečo si matky z rómskych osád zaslúžia obdiv.

Pri slove „sanácia“ mi ako prvé napadne liečba, ozdravovanie, ošetrovanie. Čo teda znamená sanácia rodín?

V podstate to sedí – ide o ozdravovanie rodín. Ak má rodina ťažkosti, ktoré nedokáže zvládať vlastnými silami, vtedy nastupuje tím odborníkov. Buď ich aktivuje samotná rodina, alebo ak to pocíti niekto z jej okolia, môže dať avízo – či už rodine samotnej, alebo odborníkom.

Nedostatky v rodine môže zaregistrovať aj úrad práce, teda systém sociálnoprávnej ochrany, ktorý môže takisto aktivovať služby pre rodinu. Cieľom sanácie je predísť takému závažnému ohrozeniu detí, pri ktorom by museli byť z rodiny vyňaté.

Vyňatím z rodiny sa myslí odobratie detí? 

V podstate áno, aj keď ja medzi týmito slovami rozlišujem. Vyňatie pre mňa znamená, že ide o odchod dieťaťa z rodiny na istý čas. Keď je dieťa z rodiny vyňaté, rodičovské práva a rodičovské povinnosti zostávajú zachované – až na jednu, ale kľúčovú, a tou je osobná starostlivosť. Odobratie dieťaťa znamená, že vám dieťa ako rodičovi odoberú, ale spolu s tým vám odoberú aj všetky rodičovské práva voči dieťaťu.

Keď som pred rokmi so sanáciou začínala, systém dovtedy fungoval tak, že keď bolo dieťa rodičom odňaté, len vo veľmi malom percente prípadov sa nakoniec vrátilo naspäť do rodiny. Spravidla buď zotrvávalo v detskom domove, teda v takzvanej ústavnej starostlivosti, alebo sa postupne dostalo do náhradného rodinného systému, čiže išlo do náhradnej rodiny, pestúnstva alebo adopcie.

V roku 2005 však došlo k novelizácii a aktualizácii zákona o sociálnoprávnej ochrane, a v tom čase sa zaviedol aj pojem sanácia. Odborníci pochopili, že oveľa viac dieťaťu pomôžeme, ak jeho rodinu zasanujeme. Vtedy vznikol aj pojem vyňatie. V praxi to teda znamená, že pokiaľ je to naozaj nevyhnutné, dieťa na istý čas z rodiny vyjmeme a za ten čas rodinu natoľko ozdravíme, aby sa dieťa mohlo do rodiny čo najskôr vrátiť. Veľmi dôležité je pritom

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Rodičovstvo

Rozhovory

Rodina a vzťahy

Teraz najčítanejšie