Denník N

Veľká klobásková krádež počas núdzového stavu

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

[Tip na knihu od Denníka N: Ľudskosť. Optimistická história človeka.]

Autor je predseda Okresného súdu Bratislava I – trestný sudca 

Text, ktorý budete čítať nižšie, nemá ambície byť ani vyjadrením politického názoru, ani nezmyselnou kritikou. Uvedomujem si vážnosť situácie spôsobenej pandémiou a jedinečnosťou ťažkého boja proti nej. Text rovnako nie je namierený proti konkrétnemu opatreniu, má však ambíciu poukázať na históriou osvedčenú skutočnosť, že aj najlepšie mienený úmysel môže mať negatívny vplyv, ktorý autor úmyslu ani nepredpokladal a dokonca ho ani nechcel dosiahnuť. Preto považujem za potrebné o problematike vecne diskutovať a na prípadné problémy, ktoré môžu nastať pri praktickom uplatňovaní, aj poukazovať.

Vláda Slovenskej republiky rozhodla, že od 1. októbra 2020 je na Slovensku opätovne vyhlásený núdzový stav v súvislosti s pandémiou COVID-19. Tentoraz však núdzový stav nebol obmedzený len na rezort zdravotníctva, ale je vyhlásený všeobecne a pre celé územie Slovenskej republiky.

Viacerí právnici venujúci sa trestnému právu upozorňovali na “nešťastnosť” takejto všeobecnosti, ako napríklad Peter Kováč, v tomto článku.

Osobne som tiež upozorňoval predstaviteľov ministerstva spravodlivosti na dôsledky. Až po kritike a upozorňovaní na možné dôsledky a prípadné vysoké trestné sadzby začal narýchlo konať podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Šeliga “rýchlym” pozmeňujúcim návrhom k návrhu zákona o zaistení majetku, ktorým sa mení aj Trestný zákon, kde v bode 7. navrhuje prijať nový ods. 3 v § 134 Trestného zákona, ktorý by mal znieť: “Ustanovenie odseku 2 písm. a) a b) sa nepoužijú, ak trestný čin nebol spáchaný v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom alebo výnimočným stavom.”

Takéto riešenie nepovažujem za najšťastnejšie, ale najmä je neskoré a v zásade nezmyselne zaťažuje orgány činné v trestnom konaní a súdy skúmaním ďalšieho motívu páchateľa (spáchanie činu v súvislosti/bez súvislosti s núdzovým stavom).

Intermezzo

V týždni od 12. októbra 2020 8:00 hod. do 19. októbra 2020 7:59 hod. som vykonával okrem plnení si povinností predsedu súdu a zákonného sudcu aj povinnosti sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I podľa rozvrhu práce.

Dňa 18. októbra ma vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave informoval a požiadal o ustanovenie obhajcu pre obvineného, ktorý sa mal dopustiť obzvlášť závažného zločinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. b), ods. 4 písm. c) Tr. zák.

Skutkovú vetu nemá zmysel uvádzať celú. Jej pointou je, že obvinený odcudzil 14 kusov klobás v hodnote 74,06 eura, pričom už bol za obdobný skutok postihnutý aj priestupkovo, aj trestne s tým rozdielom, že teraz sa skutku dopustil počas účinnosti núdzového stavu.

O obvinenom nemôžeme hovoriť ako o neborákovi chytenom do pasce núdzového stavu vzhľadom na jeho zjavnú recidívu, ale trest odňatia slobody vo výmere desiatich rokov v ústave s maximálnym stupňom stráženia a s ochranným dohľadom po dobu jedného roka je zjavne neprimeraný za škodu 74,06 eura. Paradoxne však v plnom súlade so zákonom a minimálny možný.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie