Denník N

Očkovanie je najlepšou zbraňou aj v boji proti chudobe

Ilustračné foto – Flickr
Ilustračné foto – Flickr

Vakcíny ročne zachránia až milión životov. Je to preto, že ide často o prvú a jedinú zdravotnú starostlivosť, ktorú si chudobné rodiny môžu dovoliť.

Autorka je zástupkyňa riaditeľa organizácie GAVI, the Vaccine Alliance

Jeden nedávny výskum zistil, že jeden z troch Američanov by sa nedal zaočkovať vakcínou proti covidu-19. A antivakcinátori od minulého roka údajne získali 7,8 milióna fanúšikov na sociálnych sieťach. Podobne ako samotná pandémia ani antivakcinačné informácie a klebety nepoznajú žiadne hranice. Najväčšou tragédiou je, že výsledný odpor k vakcínam ohrozuje najviac chudobných ľudí.

Najlepší nástroj na prežitie

Už dnes je jasné, že pandémia najviac postihla najchudobnejších. Mnohí stratili životy, iní živobytie či prístup k zdravej výžive a k zdravotnej starostlivosti. Stále rastúce množstvo žien a detí z marginalizovaného prostredia padá mimo dosahu verejných služieb. Dokazuje to vyšší výskyt rodovo podmieneného násilia, zvýšený podiel tehotných tínedžeriek a nižší podiel pôrodov s účasťou školeného personálu. V dôsledku nepriamych dôsledkov pandémie by v nasledujúcich šiestich mesiacoch mohlo na svete zomrieť o milión detí viac ako zvyčajne, pričom veľká časť z nich by bola z chudobného prostredia.

Vakcíny ročne zachránia až milión životov. Je to preto, že ide často o prvú a jedinú zdravotnú starostlivosť, ktorú si chudobné rodiny môžu dovoliť. Ľudia žijúci v mizerných podmienkach nemajú prístup k hygienickým zariadeniam, k čistej tečúcej vode, k čistiacim prostriedkom a k adekvátnej výžive, a preto je u nich najväčšie riziko, že zomrú na chorobu, ktorej by sa dalo zabrániť očkovaním. Keď ochorejú, často im chýbajú finančné prostriedky, a teda aj prístup k zdravotnej starostlivosti. Dočasná ochrana, ktorú im poskytuje očkovanie, čo v chudobných komunitách bráni vzniku chorôb a znižuje počet odvrátiteľných detských úmrtí, je teda najlepším nástrojom na prežitie.

Dochádza to antivakcinátorom?

Tým, že rozširujú dezinformácie, antivakcinátori stále viac riskujú smrť chudobných detí. Explózia falošných informácií súvisiacich s očkovaním je na Filipínach hlavnou príčinou toho, prečo zaočkovanosť detí spadla z 87 percent v roku 2014 na 68 percent v súčasnosti. To malo minulý rok za následok opätovné rozšírenie detskej obrny a osýpok. Samozrejme, aj tu sú najviac postihnuté chudobné deti.

V Kamerune nepravdivé fámy, že vakcína proti ľudskému papilomavírusu spôsobuje sterilitu, strašia rodičov natoľko, že odmietajú dať očkovať svoje dcéry. To je však riziko pre milióny dievčat, pretože tento vírus spôsobuje viac ako 90 percent prípadov rakoviny krčka maternice, ktorá ročne zabije 311-tisíc žien, najmä v nízkopríjmových krajinách. Dievčatá z chudobných komunít potrebujú vakcínu najviac, pretože často nemajú prístup k skríningu, ktorý by mohol rakovinu odhaliť, ich rodiny si nemôžu dovoliť drahú liečbu. HPV vakcína je ich najlepšou ochranou.

Väčšina žien, ktoré zomrú na rakovinu krčka maternice, opustí svet v najlepších rokoch a zanechá po sebe siroty. Ich smrť má preto hlboké spoločenské a ekonomické náklady, a to najmä v chudobnejších oblastiach. Uvedomujú si antivakcinátori tieto súvislosti?

Máte právo na ochranu

Hrozba, ktorú predstavujú dezinformácie, sa neobmedzuje len na vakcíny proti HPV. Rovnako nebezpečné protivakcinačné teórie, ktoré často cirkulujú v sociálnych médiách, robia milióny detí náchylnejšími na iné ľahko odvrátiteľné choroby a bránia tomu, aby svet v plnej miere profitoval z vakcíny proti covidu-19, keď raz bude k dispozícii.

Súčasná pandémia postavila na hlavu celý svet a vytvorila obrovskú neistotu a hnev. Vývoj vakcíny proti covidu-19 a rýchly a spravodlivý prístup k nej je jediným spôsobom, ako ukončiť túto krízu v dohľadnom čase. Lenže kríza sa neskončí, kým nezlepšíme odolnosť obyvateľov voči falošným informáciám a nevybudujeme dôveru vo vakcíny. No to si bude vyžadovať informačné kampane založené na faktoch z dôveryhodných zdrojov a spoluprácu so sociálnymi médiami na tom, aby ich algoritmy nemohli byť zneužité na propagáciu škodlivých mýtov. Popri obmedzovaní prílevu nebezpečných dezinformácií potrebujeme zároveň upozorňovať ľudí, že majú právo byť chránení vakcínami. Nie tak dávno to bolo tak, že k očkovacím látkam mali najskôr prístup bohatí, kým chudobní na ne čakali desaťročia. Tým, že v roku 2000 vznikla organizácia GAVI, Vaccine Alliance, sa táto veľká nerovnosť začala zmenšovať. Dnes majú bohatí i chudobní k život zachraňujúcim vakcínam spravodlivý prístup.

Očkovanie proti chudobe

V mojej domovskej krajine, Indii, antivakcinátori niekoľko rokov obmedzovali zavádzanie život zachraňujúcich vakcín v rámci verejne financovaného národného programu imunizácie. Výsledkom je, že vakcíny proti žltačke typu B, proti chorobe Haemophilus influenza typu B, proti rotavírusu a proti zápalu pľúc boli dostupné len v rámci trhu, a to za premrštené ceny, ktoré si mohli dovoliť len bohatí. Chudobné rodiny, ktorých deti na tieto choroby vo veľkom zomierali, nemali peniaze na to, aby si túto ochranu mohli dovoliť.

Antivakcnátori sa dokonca obrátili na súd, aby nám zabránili prísť so spomínanými očkovacími látkami. Argumentovala som vtedy, že títo ľudia nie sú len proti vakcínam, ale proti bezplatným vakcínam pre chudobných. Súd so mnou súhlasil, čo konečne vytvorilo priestor na zavedenie nových vakcín, ktoré zachraňovali životy, zvlášť tých najzraniteľnejších.

Táto epizóda vyvolala otázky, kto má pre tieto antivakcinačné mýty najmenej čo stratiť. Často sa rodia medzi ľuďmi, ktorí sú dostatočne privilegovaní, aby sa nestarali o dočasnú prevenciu. Môžu žiť v oblastiach, kde sú choroby, ktorým sa dá zabrániť, do veľkej miery eliminované. Možno ich chráni „imunita stáda“ a to, že sú očkovaní ľudia okolo nich. A keď predsa len ochorejú, majú prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Nezodpovedné dezinformácie, ktoré šíria antivakcinátori, ignorujú tých, ktorí môžu odmietaním očkovania najviac stratiť, teda najchudobnejších a najzraniteľnejších, ktorí riskujú smrť či aspoň upadnutie do úplnej chudoby, keď budú pre seba či pre svojich blízkych hľadať liečbu. Pre väčšinu svetovej populácie tak očkovanie znamená aj očkovanie proti chudobe.

© Project Syndicate

Koronavírus

Komentáre

Teraz najčítanejšie