Denník N

Nemocnice budúcnosti bude riadiť aj umelá inteligencia. Unikátny softvér programujú Slováci

Umelá inteligencia dnes pomáha ľuďom v mnohých oblastiach. Okrem autonómnych automobilov, riadenia dopravy či rozoznávania tvárí sa používa aj v oblasti medicíny pri diagnostike a liečení pacientov, kde má schopnosť doslova zachraňovať životy. Prvky umelej inteligencie sú dnes neoceniteľnou súčasťou mnohých lekárskych prístrojov a medicínski špecialisti vďaka nej dokážu ľuďom pomáhať omnoho efektívnejšie. Úlohe, ako čo najlepšie využiť umelú inteligenciu pre pacientov, sa venujú špecialisti zo Siemens Healthineers na Slovensku. Ich ambície sú však oveľa vyššie. Pustili sa do projektu, ktorý bude komplexne riadiť chod nemocníc.

Softvérové riešenia už dnes vedia špecialistom pomôcť s čítaním skenov z tomografu a upozorniť ich na potenciálne nebezpečné oblasti. Lekárom vyhľadajú relevantné odborné články, ktoré by mohli pomôcť pri konkrétnych symptómoch alebo porovnávajú priebeh liečby a úspešnosti s iným podobným pacientom.  „Využitie umelej inteligencie v zdravotníctve je naozaj široké. Populačné trendy, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ekonomické bariéry a zvyšujúce sa nároky pacientov. To všetko bude vyžadovať čoraz väčšiu mieru automatizácie zdravotníctva, ktorá bude často možná len s použitím metód umelej inteligencie,“ vysvetľuje Milan Unger, ktorý sa tejto oblasti v Siemens Healthineers venuje. Odhaľovanie chorôb a liečba pacientov je vďaka tomu omnoho efektívnejšia a rýchlejšia.

Umelá inteligencia v službách lekárov

Ďalšie využitie umelá inteligencia nachádza napríklad pri robotických operáciách, ktoré zvyšujú úspešnosť liečby pri minimalizácii zásahu do organizmu. Jej možnosti v budúcnosti sú však omnoho väčšie. „Veľká časť výskumu sa venuje napríklad vývoju takzvaných digitálnych dvojičiek, ktoré by umožňovali vytvoriť  čo najvernejší model správania sa konkrétneho pacienta a na ňom simulovať priebeh liečby alebo predpovedať možné typy ochorení, ktorým by sa dalo predchádzať ešte pred tým, ako vzniknú,“ hovorí Unger.

Naši IT-čkári programujú nemocnice budúcnosti

Programátori a IT špecialisti zo Siemens Healthineers Slovensko sa však pustili aj do ambiciózneho  projektu, ktorý od základu zmení spôsob, ako fungujú nemocnice na celom svete. Doteraz totiž neexistuje softvér, ktorý by tak komplexne spravoval efektivitu kľúčových procesov v zložitých podmienkach nemocničných zariadení. Projekt Patient Journey Management pomôže nemocniciam lepšie využívať vlastné zdroje v prospech pacienta, a to už na konci budúceho roka. „Vďaka unikátnemu systému, ktorý pripravujeme, budú môcť nemocnice lepšie využívať svoje limitované zdroje a získajú lepší prehľad nad jednotlivými procesmi. Zároveň dokážu na základe tvrdých dát vyhodnocovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čomu prispeje aj spätná väzba od pacientov a ich rodín, ktorú systém umožní zbierať a vyhodnocovať,“ vysvetľuje Alexander Biháry zo spoločnosti Siemens Healhineers Slovensko. Výhody nového projektu pocítia aj lekári a nemocničný personál, a to na lepšej organizácii práce a optimalizácii činností napríklad pri objednávaní pacientov či plánovaní služieb a operácií. Nový systém taktiež myslí na efektívne manažovanie pacientov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a náhle zmeny súvisiace s pandémiou koronavírusu. Samotným nemocniciam môže systém podľa odhadov ušetriť až 30 % nákladov.

Programátorom a IT špecialistom však nejde len o samotnú efektivitu procesov v nemocniciach,  dôležitá je pre nich aj spokojnosť pacienta. „Chceme, aby mal informáciu, čo sa s ním bude diať od momentu, ako vstúpi do nemocnice. V každej chvíli bude pre pacienta jasné, aké vyšetrenia a zákroky ho ešte čakajú a kedy sa predpokladá, že bude môcť ísť domov,“ sumarizuje Biháry. Pacientom sa skráti čas čakania na vyšetrenie a ich liečba bude efektívnejšia. „Pacienti budú mať všetky potrebné informácie o svojej diagnóze, priebehu liečby a pobyte v nemocnici k dispozícii v mobilnej aplikácii, ktorú pre nich tiež pripravíme,“ dodáva.

Vývoj na Slovensku

Na projekte bude pracovať približne 50 softvérových inžinierov a testerov, ktorí budú spolupracovať so špičkovými tímami v Nemecku. Programátori budú v úzkom kontakte aj priamo so zdravotníckymi zariadeniami. „Do spolupráce bude zapojených približne desať nemocníc v Európe a Spojených štátoch. Boli by sme však radi, ak by sa do vývoja zapojila aj niektorá zo slovenských nemocníc,“ hovorí Alexander Biháry. Softvér sa začína budovať doslova v „bode nula“, v pilotnej fáze by však mohol začať slúžiť nemocniciam už na konci budúceho roka. „Projekt je dlhodobý a náš trh je celosvetový. Prvé nasadenie do prevádzky očakávame koncom roka 2021. Predpokladám, že vývoj bude pokračovať ďalších najmenej 10 rokov,“ hovorí Biháry.

Tím ľudí, ktorí budú na projekte pracovať, sa v súčasnosti buduje a spoločnosť siemens Healthineers spustila náborovú kampaň„Chceme dať príležitosť všetkým, ktorí sú aktívni, majú vášeň pre programovanie, chcú tvoriť a majú záujem byť od začiatku pri vývoji nového produktu, ktorý bude pomáhať ľuďom na celom svete,“ dodáva na záver Biháry.

Slovensko

Teraz najčítanejšie