Denník N

V obchode si budú pýtať testy. Ombudsmanka váha, či je to v poriadku

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Pýtať si výsledky testov v obchodoch nemusí byť v poriadku. Zamestnávateľ má povinnosť podmieňovať vstup na pracovisko negatívnym testom, hovorí ombudsmanka.

Účasť na plošnom testovaní a negatívny výsledok z neho sa stane od pondelka zárukou o čosi slobodnejšieho života. Otvára dvere do obchodov aj iných prevádzok. Z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) však vyplýva, že podmienkou tejto „slobody“ musí byť ochota preukázať sa výsledkom všade, kde si to od vás pri vstupe vypýtajú.

Ľudia sa teraz pýtajú, či je to v poriadku. Preukazovanie sa informáciou o svojom zdravotnom stave pracovníkovi súkromnej bezpečnostnej služby pri vchode prevádzky považuje časť verejnosti za problém. Vníma to ako zásah do súkromia.

Právne komplikovaná situácia

Toto vnímanie podporuje aj predbežné stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR. Tvrdí, že vyžadovanie si certifikátu odporuje ochrane osobných údajov. Úrad vlády na to reagoval, že to nie je pravda.

Advokát Róbert Bános hovorí, že ak zamestnávatelia a prevádzkovatelia iba nahliadnu do certifikátov z testovania, zákon neporušia.

Foto N – Tomáš Benedikovič

Spor medzi oboma inštitúciami by mohla rozlúsknuť verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. U nej však ustálené stanovisko k tejto právne náročnej situácii ešte nemajú. Na jednej strane je ochrana verejného zdravia, teda všeobecný záujem. Na druhej ústavou garantované práva občanov.

Právnici v tomto bode už ani tak nediskutujú o tom, či je vyžadovanie si výsledku testu zásahom do súkromia. Bez diskusií to zásah je. Otázka je, či je tento zásah protiústavný.

Nie každý zásah do práv je protiústavný

Vyhláška ÚVZ je zverejnená vo vestníku od soboty a kancelária ombudsmanky sa hneď pustila do analýzy jej znenia. K jednoznačnému stanovisku sa do konca víkendu nedopracovali.

„V súčasnosti vyhlášku analyzujeme a v prípade, ak prídeme k záveru, že povinnosti uložené v nej sú v rozpore s ústavou, respektíve že porušujú základné práva a slobodu, verejná ochrankyňa práv využije svoje právomoci, aby sa pokúsila tento hypotetický protiústavný stav napraviť,“ povedala jej hovorkyňa Michaela Pavelková.

Či je zásah spôsobený vyhláškou ÚVZ v súlade s ústavou, je podľa stanoviska verejnej ochrankyne práv pomerne ťažké všeobecne posúdiť, „pretože možná protiústavnosť akéhokoľvek zásahu do základných práv sa posudzuje posúdením konkrétnych okolností jednotlivého prípadu“.

Do potravín a drogérie sa dá ísť aj bez testu

Čo sa teda bude od pondelka diať? Podľa vyhlášky ÚVZ by sa do prevádzok nemal dostať nikto, kto nemá negatívny výsledok na covid-19. Ombudsmanka vysvetľuje, že zákaz vstupu do prevádzky bez negatívneho testu sa týka všetkých verejných aj súkromných budov a objektov vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkovaných s komerčným aj nekomerčným cieľom.

V obchodoch s potravinami či drogériou sa však kontrola s veľkou pravdepodobnosťou diať nebude. Pretože aj tí, ktorí neprešli testovaním, majú právo vyjsť z domu „v nevyhnutnom rozsahu s cieľom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb“.

Znamená to, že si smú kúpiť potraviny, drogériu, zájsť do lekárne. Viaceré obchodné reťazce už avizovali, že pri vstupe výsledok testu nebudú pýtať. Iné je to v predajniach s oblečením. Ak by tam pustili človeka, ktorý nemá výsledok negatívny, vlastne tým porušia vyhlášku ÚVZ.

Ale v tom, či kontrolou nezasiahnu do ústavou garantovaného práva na súkromie svojich zákazníkov, istotu zatiaľ nemajú.

Foto N – Vladimír Šimíček

Nepreukázanie sa testom nesmie ohroziť vaše práva

Test smú vyžadovať aj zamestnávatelia. Na otázku, či zamestnávateľ smie podmieniť vstup zamestnanca na pracovisko preukázaním testu, ombudsmanka odpovedá kladne. „Táto povinnosť zamestnávateľovi priamo vyplýva z vyhlášky ÚVZ,“ odpovedala.

Podľa vyhlášky totiž zamestnávateľ nesmie vpustiť do svojich priestorov nikoho, kto nespĺňa výnimku. Pod výnimkou sa rozumie každý, kto má negatívny výsledok, alebo ten, na ktorého sa vzťahovali výnimky z povinného testovania.

Zamestnanci, ktorí nemajú negatívny test, by z dôvodov všeobecného záujmu mali dodržať podmienky obmedzenia slobody pohybu a pobytu podľa vládneho uznesenia, pripomína verejná ochrankyňa práv. Ak sa nedohodnú so zamestnávateľom inak, majú nárok na udelenie pracovného voľna bez náhrady mzdy.

Ak zamestnanci test nepredložia, nemôže to podľa Patakyovej ohroziť ich ústavou garantované hospodárske a sociálne práva. Ak majú problém, mali by sa obrátiť na odborové organizácie, ktoré podľa ústavy plnia úlohu ochrany hospodárskych a sociálnych záujmov.

Plošné testovanie

Slovensko

Teraz najčítanejšie