Denník N

O lekároch a právnikoch

Hviezda sociálnych sietí Adriana Krajníková už viac nemôže zastupovať klientov. Foto - Facebook/Adriana Krajníková
Hviezda sociálnych sietí Adriana Krajníková už viac nemôže zastupovať klientov. Foto – Facebook/Adriana Krajníková

Konanie košickej advokátky, ktorá sa hrubo správala k lekárom, je neprijateľné.

Autorka je emeritná sudkyňa

Kedysi dávno prišla moja dcéra – lekárka, anesteziologička – domov na návštevu a chcela, aby sme spolu išli nakúpiť.

V ten deň som mala pojednávanie v ťažkej, zložitej reštitučnej veci. Povedala som jej, aby išla so mnou, a potom pôjdeme. Chcela som, nech vidí prácu sudcu.

Pojednávanie prebehlo, účastníci, advokáti odišli. Sedela som za stolom nad spisom a povedala som dcére: „Vieš, snažila som sa rozhodnúť dobre, ale ak som predsa len v niečom pochybila, je odvolací súd, Najvyšší súd…“

Vzhliadla som k dcére, pozerala sa na mňa s takým dešpektom a povedala mi: Mami, ja keď urobím chybu, môj pacient má už len Boží súd.

Lekár a právnik…

V ostatných dňoch bola verejnosť konfrontovaná s prípadom mladej 19-ročnej rodičky v košickej nemocnici, keď na pôrodnej sále zasahovala do priebehu pôrodu advokátka. Telefonicky hrubo atakovala lekárov, ktorí poskytovali lekársku starostlivosť rodičke.

Advokát pri výkone svojho povolania rešpektuje a uplatňuje platný právny poriadok, zákony, nariadenia, smernice, v ich duchu poskytuje svojmu klientovi rady a pomoc v jeho probléme, slúži spravodlivosti, dodržiava etický kódex advokáta.

Túto advokátku oslovila matka rodičky s tým, že jej dcéru nútia dať si rúško a podrobiť sa testovaniu na covid, s čím dcéra nesúhlasí.

Na základe toho, čo zatiaľ o pandémii vieme, však profesionáli radia nosiť rúško, dať sa testovať, aby v prípade pozitívneho výsledku testovania nakazení nepreniesli covid na svoje okolie a na rodinu.

Advokátka svojím agresívnym prejavom svedčiacim prinajmenšom o nedostatku slušného správania a profesijnej etiky „vykrikovala“ na lekárov pokyny, čo smú a nesmú jej klientke prikazovať v rámci poskytovania zdravotníckej starostlivosti. Kedysi by sa povedalo, že nemá „kinderstube“.

Správanie ľudí všeobecne počas pandémie je hlboko poznamenané strachom z prítomnosti, budúcnosti, pod vplyvom rôznych, nie vždy relevantných informácií sú ovplyvniteľní, bez schopnosti rozumne ich triediť.

Nebezpečnosť uvedeného správania advokátky spočíva aj v tom, že pred nemocnicou sa už večer zhromaždilo niekoľko jej prívržencov.

V pôrodnej sále prichádzal na svet nový človek, lekári vykonávali svoje povolanie, sústreďovali sa na rodičky, rodiace sa deti, aby neurobili chybu, fatálnu chybu.

To všetko na pozadí nehorázneho výkonu povolania advokátky, ktorá vyzývala svoju klientku na porušovanie zákona a súčasne ohrozovala výkon povolania lekárov a životy pacientov.

Je nevyhnutné podobné prejavy vytesniť, predovšetkým právne relevantne voči konajúcej advokátke, a nedopustiť, aby sa jej spôsob výkonu povolania stal bežným, ba dokonca vzorom pre ostatných.

Snažme sa vnášať do života spoločenstva ľudí v týchto ťažkých časoch pokojnú atmosféru, takú potrebnú na zvládanie každodenných povinností, ktoré sa nám nie vždy musia osobne páčiť, ale treba ich vnímať ako nevyhnutné povinnosti voči druhým ľuďom, blížnym našim, na ich ochranu a tým aj na našu vlastnú.

Koronavírus

Komentáre

Teraz najčítanejšie