Denník N

Niet slobody bez práva na zdravie

V kritickej životnej situácii sa Timothy Snyder zamýšľa nad slobodou človeka, o ktorej možno hovoriť len vtedy, pokiaľ ide ruka v ruke so zdravím.

Chorý človek je obmedzený človek, človek neslobodný, človek odkázaný na náhodu a nepriazeň osudu. Americký historik Timothy Snyder v najnovšej knihe prináša zdrvujúcu analýzu amerického zdravotného systému, ktorý zažil na vlastnej koži. Jeho postrehy a závery majú univerzálnu platnosť a neraz pri čítaní zacítite nepríjemný pocit, že toto ste už niekedy počuli, možno aj zažili.

Vynútená kniha

Timothy Snyder nie je v slovenskom knižnom svete neznámy pojem. Vydavateľstvo Premedia od neho vydalo tituly Krvavé územie (2013), O tyranii (2018), Cesta do neslobody (2018), Čierna zem – holokaust ako história a varovanie (2019). Jeho najnovšia kniha s archaicky pôsobiacim názvom Naša nemoc tematicky v niečom nadviazala na jeho predchádzajúce knihy, v ktorých sa zamýšľal nad slobodou ako základným východiskom či axiómou demokratickej spoločnosti.

K slobode sa tentokrát pridala téma zdravia a práva na zdravie, ktoré predstavuje nielen v Amerike, ale aj v Európe čoraz viac problematizovanú oblasť. Snyder sa takto koncipovanú knihu nechystal napísať z vlastnej iniciatívy. Donútili ho k tomu zdravotné okolnosti, ktoré ho takmer pripravili o život.

Obeť pacient

Z denníkových útržkov počas početných pobytov v nemocniciach vznikla kniha mapujúca strastiplnú cestu americkým zdravotníckym systémom, ktorému je venovaná prevažná časť knihy. Jeden zákrok za druhým neviedol k vyriešeniu Snyderovho zdravotného problému (absces na pečeni), ale predlžoval agóniu a zúfalstvo nielen fyzickej, ale aj psychickej bolesti.

Tú autor zakúšal pozorujúc, že príchodom na nemocničné lôžko rýchlo strácal status ľudskej bytosti, dehumanizoval sa a stával sa depersonalizovanou anorganickou súčasťou lôžka bez potrieb. Autorove denníky zachytávajú všadeprítomný stres, hluk a náhlenie sa ako každodenný kolobeh, v ktorom sú obeťami všetci – lekári, sestry a hlavne pacienti. Nesústredenosť a neustále rozptyľovanie boli hlavnými činiteľmi, prečo nebola Snyderovi poskytnutá správna diagnostika. Jeho problémy boli zľahčované, vyšetrenia odkladané a bolesť tlmená.

Zdravie ako priemysel

Autorova kritika amerického komerčného zdravotníctva ma prekvapila. V minulosti som sa stretol s vtipnými poznámkami typu: Keď ideš do Ameriky,

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Knihy

Kultúra

Teraz najčítanejšie