Denník N

Sociálne úspešní psychopati: kde sa vzali na vrchole spoločenského rebríčka „hadi vo fraku“ či „emoční upíri“

Často sa pýtame, čím to je, že dotyčná osoba, ktorá vykazuje známky psychopatie, je taká úspešná. Aj v politike. Jednu z možných odpovedí ponúka popredný český neuropatológ – 79-ročný František Koukolík. Svoj bestseller z 90. rokov doplnil o nové zistenia a nazval ho Sociálně úspěšní psychopati aneb vzpoura deprivantů 1996 – 2020 (Galén).

Ide o poučnú lektúru aj bez toho, aby sme spomenuli čo len jedno meno politika alebo inej vysokopostavenej osoby.

Goldwaterovo pravidlo

Najskôr vymedzenie pojmu, pretože otázka, kto spĺňa charakteristiky psychopata, je ozaj citlivá. Unáhlený záver môže byť pre časť populácie atraktívny a blízky skutočnosti, no z pohľadu skúmanej osoby stigmatizujúci. Odvážna, ale aj sporná bola iniciatíva časti slovenských psychiatrov, ktorí v 90. rokoch v spoločnom vyhlásení upozornili na hrozbu zvanú Vladimír Mečiar. Čosi podobné, teda spor o to, či a do akej miery možno stanoviť diagnózu bez vyšetrenia, zažívajú ich americkí kolegovia s Donaldom Trumpom.

Psychopatiu má diagnostikovať špecializovaný psychiater na základe osobného klinického vyšetrenia a zo všetkých dostupných údajov. Tomu sa hovorí objektívna anamnéza. Niektorí psychiatri však diagnostikujú psychopatiu aj v prípade ľudí, ktorých nevyšetrili, len na základe toho, čo počuli, na základe osobnej averzie, nespoľahlivých informácií z médií, z potreby zúčastniť sa na politickej propagande.

V oddiele 7 v prvom vydaní Princípov lekárskej etiky Americkej psychiatrickej spoločnosti (1973) sa uvádza to, čo platí do súčasnosti: psychiater sa môže správať neeticky, ak ponúka profesionálny názor, pokiaľ dotyčnú osobu nevyšetril a nebol na svoje vyjadrenie plne autorizovaný.

Hovorí sa tomu Goldwaterovo pravidlo.

Senátor Barry Goldwatter kandidoval v roku 1964 za prezidenta Spojených štátov. Časopis The Fact uverejnil názory psychiatrov, či je na túto funkciu spôsobilý. Väčšina z nich ho za vhodného nepovažovala. Senátor následne podal žalobu na vydavateľov časopisu – a súd rozhodol v jeho prospech.

Kto a ako narába s mocou

Napriek uvedenému platí, že relevantný úsudok o tých-ktorých spoločensky významných osobách (pretože tie sú predmetom nášho záujmu) môže odborník vysloviť aj podľa ich verejných prejavov. Inak povedané, bez osobného vyšetrenia.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie