Denník N

Sudkyňa Macejková by nemala rozhodovať o vražde Kuciaka

Ivetta Macejková. Foto – TASR
Ivetta Macejková. Foto – TASR

Môže existovať rozpor medzi verejným záujmom na spravodlivom rozhodnutí a súkromným záujmom sudkyne. Dôvodom je diskusia Kočnera s Bödörom v Threeme.

Autor je advokát

Komentár vyjadruje osobný názor svojho autora
a nie názory spoločnosti Dentons Europe LLP,
v ktorej autor pôsobí ako partner,
ani prezidentky Slovenskej republiky,
pre ktorú autor pôsobí ako poradca

Keď sa dvaja kriminálnici rozprávajú o nejakom sudcovi ako tretej osobe nezúčastnenej na tejto komunikácii a hovoria si o ňom hoci aj nepekné veci, nie je to samo osebe žiadny problém a ani dôvod na závery o zaujatosti a vylúčení daného sudcu z rozhodovania. Môžu si predsa vymýšľať.

Problémom je to vtedy, keď existujú indície, že tie nepekné veci, ktoré boli obsahom ich komunikácie, môžu byť vo vzťahu k danému sudcovi aj pomerne blízko k pravde. Moje osobné profesionálne skúsenosti so sudkyňou Macejkovou ešte z čias, keď pôsobila ako predsedníčka Ústavného súdu, žiaľ, nie sú v protiklade s tým, čo si o nej písali páni Kočner a Bödör. Keď som túto pasáž Threemy po prvýkrát asi pred rokom čítal, bol som z toho na jednej strane zhrozený, no na druhej strane som sa aj ľudsky celkom potešil, že nie som sám, kto vníma túto osobu určitým spôsobom. Podľa mňa ide o súvislosti, ktoré by mali byť predmetom bližšej pozornosti príslušných štátnych orgánov.

Pokiaľ ide o konkrétnu trestnú vec vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak Threema je v nej jedným z kľúčových dôkazov. Pasáž, v ktorej sa spomína meno sudkyne Macejkovej, síce s kauzou vraždy priamo nesúvisí, ale viem si veľmi dobre predstaviť, že pre sudkyňu Macejkovú a jej budúcnosť by bolo oveľa príjemnejšie, ak by Threema s touto pasážou neexistovala alebo aspoň nebola uznaná za pravdivú či vierohodnú. Ak by sa totiž pravdivosť tejto pasáže Threemy vo vzťahu k sudkyni Macejkovej vyšetrovala a prípadne preukázala, mohlo by to mať pre ňu aj pomerne nepríjemné trestnoprávne následky.

Z tohto dôvodu môže existovať konflikt medzi verejným záujmom na zákonnom a spravodlivom rozhodnutí v kauze vraždy na jednej strane a súkromným záujmom sudkyne Macejkovej na eliminovaní dôležitého dôkazu, v ktorom sa jej meno spomína vo veľmi negatívnych a pre ňu nebezpečných súvislostiach, na druhej strane. Z mnohých jej pomerne žlčovitých otvorených listov písaných z pozície predsedníčky Ústavného súdu rôznym osobám (a aj z jedného verejne známeho listu písaného jej manželom priamo účastníkovi konania pred Ústavným súdom) pritom vieme, ako veľmi jej záleží na tom, aby bola verejnosťou vnímaná ako ctihodná osoba, a čo všetko je ochotná pre tento cieľ urobiť.

Tento kontext vylučuje, aby sa v očiach procesných strán a verejnosti javila ako nezaujatá. Z tohto dôvodu by mala byť podľa môjho názoru z rozhodovania vylúčená. Zo skúseností by som sa však nespoliehal na to, že sa namietne sama, ale že bude v tomto smere potrebná iniciatíva niektorej z procesných strán.

Ako som už uviedol, skutočnosť, že dvaja kriminálnici sa rozprávajú o nejakom sudcovi a hovoria si o ňom hoci aj nepekné veci, nie je sama osebe žiadny problém. V tomto prípade to však za problém považujem, pretože táto komunikácia je súčasťou jedného z kľúčových dôkazov v živej trestnej veci, čo vedie k vyššie uvedenému konfliktu záujmov na strane príslušnej sudkyne. Ak by Threema nebola v tejto trestnej veci jedným z kľúčových dôkazov, tak by som to pre túto konkrétnu vec za problematické nepovažoval. Otázka (ne)spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti však ostáva otvorená naďalej.

Vražda Jána Kuciaka

Komentáre

Teraz najčítanejšie